ทีดี

All posts tagged ทีดี

TD (total depth) ทีดี (ความลึกสุดท้าย)

Published มีนาคม 11, 2010 by SoClaimon

TD (total depth)

ทีดี (ความลึกสุดท้าย)

ผ่านทางGlossary.

total depth (TD) ความลึกสุดท้าย (ทีดี)

Published มีนาคม 11, 2010 by SoClaimon

total depth (TD)

ความลึกสุดท้าย (ทีดี)

ผ่านทางGlossary.

%d bloggers like this: