ถั่วเขียว

All posts tagged ถั่วเขียว

การหาปริมาณน้ำใช้ของถั่วเหลือง ถั่วลิสง และถั่วเขียว

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002191&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ศจี เจริญยิ่ง
ชื่อเรื่อง: การหาปริมาณน้ำใช้ของถั่วเหลือง ถั่วลิสง และถั่วเขียว
Article title: Trial on consumptive use of soybean, groundnut and mungbean
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 15-16
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, ARACHIS HYPOGAEA, VIGNA RADIATA RADIATA, PLANT WATER RELATIONS, VARIETIES
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, ปริมาณการใช้น้ำ, พันธุ์
หมายเลข: 002191 KC1901010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาจำนวนครั้งและปริมาณการให้น้ำสำหรับถั่วเขียวที่ปลูกในนาข้าว

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002190&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อาณัติ วัฒนสิทธิ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาจำนวนครั้งและปริมาณการให้น้ำสำหรับถั่วเขียวที่ปลูกในนาข้าว
Article title: Study on frequency and volume of irrigation for mungbean grown in paddy field
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 13-14
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F06-Irrigation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VIGNA RADIATA RADIATA, IRRIGATION, PLANTING, RICE FIELDS, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเขียว, การให้น้ำ, จำนวนครั้ง, ปริมาณ, การปลูก, นาข้าว, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 002190 KC1901009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ถั่วเขียว – เรื่องน่ารู้

Published กรกฎาคม 16, 2013 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/218059

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 00:00 น.

ต้นถั่วเขียวใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดี มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าหญ้าทั่วไป เพราะเป็นพืชตระกูลถั่ว ถั่วเขียวมีปมที่รากซึ่งเปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศเป็นปุ๋ยไน   เตรทให้แก่ดิน ถั่วเขียวจึงเป็นพืชบำรุงดินใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้ดี ในอดีตชาวนาภาคกลางปลูกถั่วเขียวในนาข้าวก่อนฤดูปลูกข้าว หลังจากเก็บเกี่ยวถั่วเขียวแล้วจึงปลูกข้าวต่อ วิธีนี้จะได้ผลผลิตถั่วเขียวเพิ่มเติม ถั่วเขียวมีคุณสมบัติพิเศษคือ ใช้น้ำน้อยทนแล้งได้ดี เมล็ดงอกและเติบโตเร็ว ใบกว้างช่วยควบคุมวัชพืชได้ดี ชาวนาไทยบางคนนำถั่วเขียวมาใช้ในแปลงนาระบบเกษตรกรรมธรรมชาติที่ไม่ไถพรวน ไม่กำจัดวัชพืช ไม่ใส่ปุ๋ย และไม่กำจัดแมลง

วิธีการทำ โดยหว่านเมล็ดข้าวกับเมล็ดถั่วเขียวไปพร้อมกันในแปลงนาเดียวกัน ถั่วเขียวจะช่วยบำรุงดินและป้องกันวัชพืช เมื่อถั่วเขียวโตเต็มที่แล้ว จะเก็บกักน้ำให้ท่วมผิวดิน ถั่วเขียวก็จะเน่าตายกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ข้าวจะเติบโตสมบูรณ์ต่อ   ไป ถั่วเขียวจึงนับเป็นถั่วสารพัดประโยชน์ ของชาวไทยชนิดหนึ่งที่ราคาไม่แพงหาง่ายคุณค่าสูง.

ระบบการปลูกพืชแซมในสภาพพื้นที่ดอนที่อาศัยน้ำฝน

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001991&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; อภิชัย ธีรธร
ชื่อเรื่อง: ระบบการปลูกพืชแซมในสภาพพื้นที่ดอนที่อาศัยน้ำฝน
Article title: Intercropping under upland rainfed condition in north Thailand
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 7-7(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, VIGNA RADIATA, ARACHIS HYPOGAEA, ORYZA SATIVA, INTERCROPPING
อรรถาภิธาน-ไทย: ZEA MAYS, VIGNA RADIATA, ARACHIS HYPOGAEA, ORYZA SATIVA, การปลูกพืชแซม
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ถั่วเขียว, ถั่วลิสง, ข้าวไร่, ระบบการปลูกพืชแซม, พื้นที่ดอนอาศัยน้ำฝน, อัตราการปลูก, ผลผลิต, รายได้
หมายเลข: 001991 KC1801007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ศึกษาการใช้ปุ๋ยในระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดู I. ระบบถั่วเหลือง-ข้าวโพดหวาน-ถั่วเขียว

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001990&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ดำริ ถาวรมาศ; ประสพ วีระกรพานิช
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการใช้ปุ๋ยในระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดู I. ระบบถั่วเหลือง-ข้าวโพดหวาน-ถั่วเขียว
Article title: Study of fertilizer usages for a relay cropping system I. Soybean-sweetcorn-mungbean
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 6
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, ZEA MAYS, VIGNA RADIATA, FERTILIZERS, INTERCROPPING, YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: GLYCINE MAX, ZEA MAYS, VIGNA RADIATA, ปุ๋ย, การปลูกพืชแซม, ผลผลิต
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ข้าวโพดหวาน, ถั่วเขียว, ปุ๋ย, ระบบการปลูกพืชเหลื่อมฤดู, ผลผลิต
หมายเลข: 001990 KC1801006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดลองระบบการปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝนที่มีข้าวเป็นพืชหลักในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2521

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001989&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุวรรณ หาญวิริยะพันธ์; วิชาญ วอทอง; ดำเกิง จันทรปัญญา
ชื่อเรื่อง: การทดลองระบบการปลูกพืชโดยอาศัยน้ำฝนที่มีข้าวเป็นพืชหลักในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2521
Article title: Rice-based cropping systems under rainfed condition at Ubon in 1978
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 5
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VIGNA UNGUICULATA SESQUIPEDALIS, ARACHIS HYPOGAEA, ZEA MAYS, VIGNA RADIATA RADIATA, CROPPING SYSTEMS, RAINFED FARMING, HIGHLANDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ถั่วฝักยาว, ถั่วลิสง, ข้าวโพด, ข้าวเหนียว, ถั่วเขียว, ระบบการปลูกพืช, พื้นที่อาศัยน้ำฝน
หมายเลข: 001989 KC1801005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การจัดระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง บนสภาพพื้นที่ดอนที่ใช้น้ำฝน

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001988&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; เรวัต จิระสถาวร
ชื่อเรื่อง: การจัดระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง บนสภาพพื้นที่ดอนที่ใช้น้ำฝน
Article title: Rainfed double cropping in north Thailand
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 4-4(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, ARACHIS HYPOGAEA, VIGNA RADIATA, GLYCINE MAX, ZEA MAYS, CROPPING SYSTEMS, RAINFED FARMING, HIGHLANDS, YIELDS, INCOME, THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA, ARACHIS HYPOGAEA, VIGNA RADIATA, GLYCINE MAX, ZEA MAYS, ระบบการปลูกพืช, การทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน, ที่สูง, ผลผลิต, รายได้, ประเทศไทย
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง, ข้าวโพด, ระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง, พื้นที่ดอนใช้น้ำฝน, ผลผลิต, รายได้, ภาคเหนือ
หมายเลข: 001988 KC1801004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

บทบาทของถั่วเขียวในระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักในภาคกลางของประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001987&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วรการ ปิ่นหย่า; วินิจ เสรีประเสริฐ; อภิพรรณ พุกภักดี
ชื่อเรื่อง: บทบาทของถั่วเขียวในระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักในภาคกลางของประเทศไทย
Article title: Rice based cropping system involve mungbean in central Thailand
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 3
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VIGNA RADIATA,  CROPPING SYSTEMS, YIELDS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ถั่วเขียว, ระบบการปลูกพืช, ผลผลิต, ภาคกลาง
หมายเลข: 001987 KC1801003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวเมื่อปลูกหลังและก่อนฤดูการทำนา

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001986&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิโรจน์ เผ่าวัฒนา; อภิพรรณ พุกภักดี
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวเมื่อปลูกหลังและก่อนฤดูการทำนา
Article title: Study on growth and yield of mungbean when grown after and before rice crop
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 2-2(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VIGNA RADIATA,  PLANTING, GROWTH, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเขียว, การปลูก, ก่อนฤดูการทำนา, หลังฤดูการทำนา, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001986 KC1801002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในถั่วเขียว

Published กุมภาพันธ์ 3, 2013 by SoClaimon
doa Home

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

Home |  Show All |  Simple Search |  Advanced Search

1–1 of 1 record found matching your query (RSS): Login

Select All    Deselect All << 1 >> print
Record Links
Author สุเทพ สหายา pdf
Title ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในถั่วเขียว Type Journal Article
Year (up) 2552 Publication การทดลอง Abbreviated Journal
Volume Issue Pages
Corporate Author บุญทิวา วาทิรอยรัมย์ Thesis
Address กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
Keywords สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดใหม่
Abstract ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในถั่วเขียว โดยมีแมลงเป้าหมาย คือ หนอนเจาะฝักถั่วแต่พบการระบาดต่ำและไม่สม่ำเสมอไม่สามารถทดลองได้ จึงปรับแผนการทดลองทดสอบกับมวนเขียวข้าวซึ่งพบการระบาดมาก ดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 9 กรรมวิธี คือ การพ่นสาร thiamethoxam/lambdacyhalothrin (Eforia 247 ZC 14.1/10.6 %ZC), emamectin benzoate (Proclaim 1.92 %EC), fipronil (Ascend 5 %SC), lambdacyhalothrin (Karate Zeon 2.5 %CS), deltamethrin (Decis 3 %EC), etofenprox (Trebon 20 %EC), spinosad (Success 12 %SC) และ triazophos (Hostathion 40 %EC) อัตรา 10, 10, 20, 20, 20, 50, 10 และ 50 กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ และกรรมวิธีไม่พ่นสาร ผลพบว่า การพ่นสารที่มีแนวโน้มในการป้องกันกำจัดมวนเขียวข้าวในถั่วเขียว ได้แก่ thiamethoxam/lambdacyhalothrin, emamectin benzoate, fipronil, lambdacyhalothrin, deltamethrin และ etofenprox ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าถึงดีกว่า triazophos ซึ่งเป็นสารเปรียบเทียบ ส่วน spinosad แม้ว่าหลังพ่นสาร 7 วัน พบมวนเขียวข้าวไม่แตกต่างทางสถิติกับ triazophos แต่ที่หลังพ่นสาร 3 และ 5 วัน พบปริมาณมวนเขียวข้าวยังสูง อาจเป็นเพราะสาร spinosad เป็นสารที่ออกฤทธิ์ช้า อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องทดลองซ้ำ เพื่อยืนยันผลการทดลอง เนื่องจากการทดลองนี้มีการพ่นสารเพียงครั้งเดียวเพราะพบการระบาดใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว
Publisher สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช Place of Publication กรมวิชาการเกษตร Editor
Language ไทย Summary Language ไทย Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes Approved yes
Call Number doa @ user @ Serial 1120
Permanent link to this record

Select All    Deselect All << 1 >> print
%d bloggers like this: