ถั่วนั่ง

All posts tagged ถั่วนั่ง

การเปรียบเทียบการใช้น้ำในภาชนะปลูกต่างๆ กันของถั่วนั่ง

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002192&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุเทวี ศุขปราการ; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; ธวัชชัย ชิณวงศ์
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบการใช้น้ำในภาชนะปลูกต่างๆ กันของถั่วนั่ง
Article title: Comparison on water consumption of cowpea (Vigna sinensis Endl.) under different kinds of containers
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 17
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: VIGNA UNGUICULATA UNGUICULATA, PLANT WATER RELATIONS, PLANT CONTAINERS, GROWTH RATE
ดรรชนี-ไทย: ถั่วนั่ง, ปริมาณการใช้น้ำ, ภาชนะปลูก, อัตราการเจริญเติบโต
หมายเลข: 002192 KC1901011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: