ตาข้าว

All posts tagged ตาข้าว

การเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002005&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: บุญเทือง โพธิ์เจริญ; ทนง พรประดับเกียรติ์; ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์
Article title: Tissue culture as a tool for the sugar cane improvement
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 20
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F02-Plant propagation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM, TISSUE CULTURE, BUDS, LEAVES, CULTURE MEDIA, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ตาข้าว, ใบอ่อน, สูตรอาหาร, แคลลัส, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002005 KC1801021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: