ดาวเรือง

All posts tagged ดาวเรือง

การใช้ซัคซินิคแอซิดทูทูไดเมททิลไฮดราไซด์ กับดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอเรน เพื่อปลูกเป็นไม้กระถาง

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002195&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมเพียร เกษมทรัพย์; จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง: การใช้ซัคซินิคแอซิดทูทูไดเมททิลไฮดราไซด์ กับดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอเรน เพื่อปลูกเป็นไม้กระถาง
Article title: Use of succinic 2, 2- dimethylhydrazide on Sovereign marigold as potted plant
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 20
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TAGETES, DAMINOZIDE, POT PLANTS, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ดาวเรือง, SADH, พันธุ์ซอฟเวอเรน, ไม้กระถาง, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002195 KC1901014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของซัคซินิคแอซิดทูทูไดเมททิลไฮดราไซด์ ต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอเรนที่มีการปลิดดอกข้าง

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002194&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมเพียร เกษมทรัพย์; จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง: ผลของซัคซินิคแอซิดทูทูไดเมททิลไฮดราไซด์ ต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอเรนที่มีการปลิดดอกข้าง
Article title: Effect of succinic acid 2, 2- dimethylhydrazide on the growth of disbudding marigold cv Sovereign
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 19
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TAGETES, DAMINOZIDE, DISBUDDING, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ดาวเรือง, SADH, พันธุ์ซอฟเวอเรน, การปลิดดอกข้าง, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002194 KC1901013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของซัคซินิคแอซิดทูทูไดเมททิลไฮดราไซด์ ต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอเรนที่ไม่มีการปลิดดอกข้าง

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002193&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมเพียร เกษมทรัพย์; สุเม อรัญนารถ
ชื่อเรื่อง: ผลของซัคซินิคแอซิดทูทูไดเมททิลไฮดราไซด์ ต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองพันธุ์ซอฟเวอเรนที่ไม่มีการปลิดดอกข้าง
Article title: Effect of succinic acid 2, 2- dimethylhydrazide on the growth of Non-Disbud-ding marigold cv. sovereign
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 18
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TAGETES, DAMINOZIDE, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ดาวเรือง, SADH, พันธุ์ซอฟเวอเรน, การไม่ปลิดดอกข้าง, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 002193 KC1901012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เกษตรกรคนเก่ง:’ปลูกบัว-ดาวเรือง’เลี้ยงชีพ

Published พฤษภาคม 26, 2012 by SoClaimon

เกษตรกรคนเก่ง:’ปลูกบัว-ดาวเรือง’เลี้ยงชีพ

ครอบครัว ‘ศรีจันทร์’ ปลูกบัว-ดาวเรือง เลี้ยงชีพ : คอลัมน์ เกษตรกรคนเก่ง : โดย … สุชาติ สูงเรือง

          เป็นอีกหนึ่งครอบครัวเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จสำหรับ นุสสร-ดวงพร ศรีจันทร์ สองสามีภรรยา แห่งหมู่ 5 ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ที่ยึดอาชีพปลูกบัวและดาวเรืองขายเลี้ยงครอบครัวมานานกว่า 10 ปี บนพื้นที่ 10 ไร่เศษ

“ดวงพร” บอกว่า ปลูกบัวขายดอกสำหรับไหว้พระบนเนื้อที่ 5 ไร่ และพื้นที่ส่วนหนึ่งปลูกดาวเรืองเป็นผลิตผลขายควบคู่กัน สร้างรายได้เฉลี่ยวันละ 700-1,000 บาท โดยจะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงนาบัว

“พื้นที่อีกส่วนเลี้ยงปลาธรรมชาติ ซึ่งจะมีผลิตผลให้ได้จับบริโภคทุกเดือน แจกให้เพื่อนบ้านด้วย หากเหลือกินก็จะขาย เป็นวิถีชุมชนที่ช่วยเหลือกันไป เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน”

นุสสร เสริมว่า การปลูกบัวขายดอก ขายฝักนั้น ถือเป็นอาชีพที่ทำเงินดี อีกทั้งการปลูกไม่ยุ่งยาก โดยเมื่อได้พันธุ์บัวก็นำมาปักลงในโคลนที่ไถผิวดินให้เรียบไว้ก่อนหน้านั้น โดยความลึกของน้ำไม่ควรเกินเข่า เมื่อแรกแตกยอดแตกกอยังไม่ต้องเก็บขาย ให้กอบัวขยายไปเรื่อยๆ จนเต็มแปลง จึงทยอยเก็บผลผลิตขาย

“การปลูกบัว อย่าเอาหัวบัวปลูกเป็นความเข้าใจผิด บัวเติบโตแบบเดียวกับผักแว่น คือเป็นเครือยาวและแตกยอดอ่อน ส่วนรากก็หยั่งลึกลงดินดูดซึมอาหาร เป็นพืชชอบน้ำใสเย็น ไม่ค่อยมีโรครบกวน แต่ก่อนปลูกก็ควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยขี้ไก่ลงบ้าง”

ส่วนการปลูกดาวเรือง นุสสร บอกว่า ต้องไถดินในแปลงเพาะให้ร่วน ใส่ปุ๋ยคอก จากนั้นไถกลบพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในแปลง ใส่น้ำให้ปุ๋ย เมื่อกล้าโผล่พ้นดินสักคืบ จึงถอนนำไปปลูกในแปลงที่ยกร่องสูง แต่ละแปลงห่าง 30-40 ซม. เมื่อโตให้เร่งปุ๋ย ให้น้ำพอประมาณ

“ดาวเรืองต้องการแสงพอควร อย่าปลูกในร่ม ก่อนตัดขายควรใส่ปุ๋ยเสริมใบทำให้เขียวสด และเวลาตัดดอกขายควรใช้กรรไกรคมๆ ตัดอย่างมีศิลปะ” ดวงพรเสริมถึงเทคนิคการตัดดาวเรือง

เพื่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนเกษตรกรที่ต้องการพันธุ์บัวไปปลูก นุสสรบอกยินดีแบ่งให้ทุกท่าน โดยติดต่อที่โทร.08-5028-3471 หรือแวะไปเยี่ยมนาบัวก็ได้ อยู่ติดถนนสายบ้านนาหว้า-บ้านเชือก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

———-

(หมายเหตุ : ครอบครัว ‘ศรีจันทร์’ ปลูกบัว-ดาวเรือง เลี้ยงชีพ : คอลัมน์ เกษตรกรคนเก่ง : โดย … สุชาติ สูงเรือง)

———-

การเปรียบเทียบพันธุ์ดาวเรืองเพื่อใช้เป็นพืชสีและเป็นไม้ประดับ

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001826&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อัศจรรย์ สุขธำรง; อมร เพชรสม; สมเพียร เกษมทรัพย์; เพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบพันธุ์ดาวเรืองเพื่อใช้เป็นพืชสีและเป็นไม้ประดับ
Article title: Marigold varieties trial using as dye analysis and ornamental plants
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 20
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TAGETES, CUT FLOWERS, ORNAMENTAL PLANTS, SELECTION, BREEDING METHODS, COLOUR
ดรรชนี-ไทย: ดาวเรือง, พืชสี, ไม้ประดับ, การเปรียบเทียบพันธุ์, การคัดเลือกพันธุ์, การสกัดสี, ไม้ตัดดอก, ไม้กระถาง
หมายเลข: 001826 KC1701020
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปลูกดาวเรืองเป็นไม้ตัดดอก

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001825&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมเพียร เกษมทรัพย์; ประเสริฐ ยมมรคา
ชื่อเรื่อง: การปลูกดาวเรืองเป็นไม้ตัดดอก
Article title: Marigold growing for cut flowers
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 19
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TAGETES, CUT FLOWERS, PLANTING
ดรรชนี-ไทย: ดาวเรือง, ไม้ตัดดอก, การปลูก, จำนวนดอกต่อต้น
หมายเลข: 001825 KC1701019
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเปรียบเทียบพันธุ์ดาวเรือง 7 พันธุ์

Published กุมภาพันธ์ 14, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000375&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เสาวลักษณ์ ศรีวิจารณ์
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบพันธุ์ดาวเรือง 7 พันธุ์
Article title: Studies on varietal characteristics of seven varieties of Tagetes spp.
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 134-144
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TAGETES, BREEDING METHODS, VARIETY TRIALS, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ดาวเรือง, การเปรียบเทียบพันธุ์, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000375 KC0401036
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Effect of gibberellic acid on growth inhibition caused by ionizing radiation

Published กุมภาพันธ์ 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000076&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อรรถ นาครทรรพ
ชื่อเรื่อง: Effect of gibberellic acid on growth inhibition caused by ionizing radiation
Article title: Effect of gibberellic acid on growth inhibition caused by ionizing radiation
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (สาขาพืช) ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 21-23 กุมภาพันธ์ 2505: รวมเรื่องย่อ
Source title : Proceedings of the 1st national Conference on Agriculture and Biology (Plant Science): Collected Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2505
หน้า: หน้า 87-88
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 S3 2505)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLYCINE MAX, NICOTIANA TABACUM, CALENDULA, GA, RADIATION, GROWTH INHIBITORS, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลือง, ยาสูบ, ดาวเรือง, กรดจิบเบอเรลลิค, รังสี, สารยับยั้งการเจริญเติบโต, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000076 KC0101077
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ดาวเรือง, Marigold

Published สิงหาคม 8, 2010 by SoClaimon

ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับบ้านและสวนครบวงจร ที่ครบถ้วนและน่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย.

ดาวเรือง

ชื่อสามัญ : Marigold

ดาว เรืองเป็นไม้อีกต้นในตระกูลเดซี เป็นไม้ดอกล้มลุกเนื้ออ่อน ลำต้นสูงได้ตั้งแต่ 2 – 4 ฟุต มีดอกหลายสี มีสีเหลือง ส้ม แสดอมอมน้ำตาล และขาว หรือมีสองสีในกลีบเดียวกัน แต่ในเมืองไทยส่วนมากรู้จักในตระกูลดอกสีเหลือง ดาวเรืองเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกาใต้และเม็กซิโก ซึ่งจะมีพันธุ์ที่ชื่อ American Marigold หรือ Mexican Marigold ซึ่งเป็นพันธุ์ดอกใหญ่สวยมาก ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

ในปัจจุบัน นอกจากจะปลูกดาวเรืองเป็นไม้ประดับสวนแล้ว ยังนิยมนำดาวเรืองมาจัดเป็นสวนกระถางตามเทศกาลหรือวันสำคัญต่าง ๆ และยังนิยมปลูกเป็นไม้ตัดดอก เพราะมีปริมาณและคุณภาพดีพิเศษ ดาวเรืองเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมต้นหนึ่ง

ว่านมหากาฬ

Published มิถุนายน 1, 2010 by SoClaimon

Herbal.

https://i1.wp.com/www.gpo.or.th/herbal/group2/..%5Cpictures%5Cg2_14.jpg

14. ว่านมหากาฬ
Gynura pseudochina DC. var. hispida Thv.
ASTERACEAE
ชื่ออื่น ดาวเรือง

รูปลักษณะ
ไม้ล้มลุก มีรากขนาดใหญ่ ลำต้นอวบน้ำ เลื้อยทอดยาวไปตามพื้นดิน ชูยอดตั้งขึ้น ปลายยอดมีขนนุ่มสั้นปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงสลับ เวียนรอบต้น รูปใบหอกกลับ กว้าง 2.5-8 ซม. ยาว 6-30 ซม. ขอบใบหยักห่าง ๆ หลังใบสีม่วงเข้ม มีขนเส้นใบสีเขียว ท้องใบสีเขียวแกมเทา ดอกช่อ ออกที่ปลายยอด กลีบดอกสีเหลืองทอง ผลแห้ง ไม่แตก
สรรพคุณและส่วนที่นำมาใช้เป็นยา
รากและใบสด ใช้ตำ พอกแก้ปวดบวมจากแมลงสัตว์กัดต่อย ถอนพิษปวดแสบ ปวดร้อน ใช้ใบสดทดลองกับผู้ป่วยโรคเริมและงูสวัด สรุปว่า สารสกัดจากใบทำให้อัตราการกลับมาเป็นใหญ่ของโรคลดลง

%d bloggers like this: