ดอก

All posts tagged ดอก

การสืบพันธุ์ของต้นอากาเว่

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002198&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พิศ ปัณยาลักษณ
ชื่อเรื่อง: การสืบพันธุ์ของต้นอากาเว่
Article title: Agave americana
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 19 สาขาพืช อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2524: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2524
หน้า: หน้า 24-25
จำนวนหน้า: 146 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2524)
หมวดหลัก: F63-Plant physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: AGAVE, REPRODUCTION, FLOWERS, FLOWERING
ดรรชนี-ไทย: อากาเว่, การสืบพันธุ์, ดอก, การออกดอก
หมายเลข: 002198 KC1901017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

แนวทางการขจัดการพักตัวของตาดอกและการควบคุมเวลาการบานของดอกแอปเปิลพันธุ์แอนนา

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001993&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; ประสิทธิ์ วัฒนวงค์วิจิตร
ชื่อเรื่อง: แนวทางการขจัดการพักตัวของตาดอกและการควบคุมเวลาการบานของดอกแอปเปิลพันธุ์แอนนา
Article title: Preliminary study on forcing flower bud and regulation blooming time of Malus sylvestris var. Mill Anna
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 9
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MALUS SYLVESTRIS, BUDS, FLOWERS, DORMANCY, FLOWERING
ดรรชนี-ไทย: แอปเปิล, ตาดอก, ดอก, พันธุ์แอนนา, การพักตัว, การบานของดอก, การควบคุม
หมายเลข: 001993 KC1801009
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ดอกแคมีคุณต่อร่างกาย – เรื่องน่ารู้

Published ธันวาคม 4, 2012 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/169681

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 00:00 น.

แคเป็นต้นไม้พื้นบ้าน ประเภทไม้เนื้ออ่อน ปลูกได้ในทุกพื้นที่ ทั้งดินเหนียวและดินปนทราย นิยมปลูกเป็นรั้วบ้าน คันนา ริมถนน และในบริเวณบ้าน หรือปลูกไว้เพื่อปรับพื้นที่ให้มีปุ๋ย เพราะใบแคที่ผุแล้วทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ส่วนที่นำมารับประทานได้ มียอดอ่อน ดอกอ่อน ใบอ่อน และฝักอ่อน ออกในช่วงฤดูฝน ส่วนดอกอ่อนจะออกในช่วงฤดูหนาว

ดอกแค 100 กรัม หรือ 1 ขีด ให้พลังงานต่อร่างกาย 10 กิโลแคลอรี มีเส้นใยอาหาร แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก แคโรทีน วิตามินเอ วิตามินบีหนึ่ง วิตามินบีสอง และวิตามินซี การรับประทานดอกแคจะทำให้ร่างกายได้เส้นใยอาหาร ดอกแค เมื่อแก่จนกลีบร่วง ก็จะมีฝักอ่อน นำมาทำอาหารได้ เมื่อแก่จะแพร่พันธุ์ด้วยเมล็ด เจริญเติบโตง่าย มีอายุไม่นาน ก็ยืนต้นตาย แพร่พันธุ์ด้วยฝักที่มีเมล็ดแก่จัด เปลือกนำมาต้ม คั้นน้ำแก้ท้องร่วง แก้บิด แก้มูกเลือด คุมธาตุ ดอกนำมาแกงส้ม ดอกแคสอดไส้ แกงเหลือง หรือชุบแป้งทอด.

การทำให้ดอกและผลมะนาว (Citrus aurantifolia, Swingle) อ่อนร่วงด้วย NAA และ SNA

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001845&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุรพงษ์ โกสิยะจินดา; สุธี ชูจันทร์
ชื่อเรื่อง: การทำให้ดอกและผลมะนาว (Citrus aurantifolia, Swingle) อ่อนร่วงด้วย NAA และ SNA
Article title: Effects of NAA and SNA on flower and fruit thinning of lime, Citrus aurantifolia, Swingle
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 39
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CITRUS AURANTIFOLIA, DEBLOSSOMING, DEFRUITING, NAA
ดรรชนี-ไทย: มะนาว, ดอก, ผล, NAA, SNA, การร่วงของดอก, การร่วงของผล, การปลิดดอก, การปลิดผล
หมายเลข: 001845 KC1701039
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของปุ๋ยและระยะปลูกต่อผลผลิตและความเข้มของสีของดอกอัญชัน

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001827&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วารุณี วารัญญานนท์; สมเพียร เกษมทรัพย์; ธีระ ภิญโญ; มนู โป้สมบูรณ์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของปุ๋ยและระยะปลูกต่อผลผลิตและความเข้มของสีของดอกอัญชัน
Article title: Influence of spacing and fertilizer on production of butterfly pea using as a dye plant
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 21
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: F01-Crop husbandry
F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLITORIA TERNATEA, FERTILIZERS, SPACING, FERTILIZER APPLICATION, YIELDS, COLOUR
ดรรชนี-ไทย: อัญชัน, ปุ๋ย, ระยะปลูก, การให้ปุ๋ย, ผลผลิต, ดอก, ความเข้มของสี
หมายเลข: 001827 KC1701021
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเจริญเติบโตและผลผลิตไพเรทัมที่ปลูก ณ ดอยอ่างขาง

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001551&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อังค์สุมาลย์ นาคสวัสดิ์; สุธรรม อารีกุล
ชื่อเรื่อง: การเจริญเติบโตและผลผลิตไพเรทัมที่ปลูก ณ ดอยอ่างขาง
Article title: Growth habits and yields of pyrethrum grown at Doi Angkhang
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 58
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F62-Plant physiology – Growth and development
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CHRYSANTHEMUM, GROWTH, YIELDS, PYRETHRINS, QUANTITATIVE ANALYSIS, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ไพรีทรัม, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, ดอก, ไพริทริน, การวิเคราะห์ปริมาณ, ดอยอ่างขาง
หมายเลข: 001551 KC1501058
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาลักษณะต่างๆ ของลูกผสมกุหลาบไฮบริดที่พันธุ์บักการ่ากับพันธุ์นอริต้า

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001548&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สนั่น ขำเลิศ; สมเพียร เกษมทรัพย์; ณัฐยา สามพระยา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาลักษณะต่างๆ ของลูกผสมกุหลาบไฮบริดที่พันธุ์บักการ่ากับพันธุ์นอริต้า
Article title: Study of various characteristic of Rosa hybrida Baccara x Norita progeny
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 55
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ROSA, HYBRIDS, VARIETIES
ดรรชนี-ไทย: กุหลาบ, พันธุ์ลูกผสม, ลักษณะประจำพันธุ์, ความสูง, ดอก
หมายเลข: 001548 KC1501055
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การออกดอกและการผสมเกสรของไม้ป่า

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001526&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมคิด สิริพัฒนดิลก; เลิศ จันทนภาพ
ชื่อเรื่อง: การออกดอกและการผสมเกสรของไม้ป่า
Article title: Flowering and fertilization of forest tree
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 33
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F63-Plant physiology – Reproduction
หมวดรอง: F62-Plant physiology – Growth and development
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PINUS KESIYA, TECTONA GRANDIS, FLOWERING, POLLINATION, FLOWERS, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: สนสามใบ, สัก, การออกดอก, การผสมเกสร, ดอก, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001526 KC1501033
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาการเจริญของดอกและผลลำไย

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001156&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ลดาสิริ ลิมังกูร; ฉันทนา ศรีคำ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเจริญของดอกและผลลำไย
Article title: Investigation on floral and fruit development of longan, Euphoria longana, Lam.
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 720
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F62-Plant physiology – Growth and development
หมวดรอง: F50-Plant structure
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: DIMOCARPUS LONGAN, FLOWERS, FRUIT, GROWTH, PLANT ANATOMY
ดรรชนี-ไทย: ลำไย, ดอก, ผล, การเจริญเติบโต, กายวิภาคศาสตร์
หมายเลข: 001156 KC1001093
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาทางชีววิทยาของดอกและพัฒนาการของผลน้อยหน่าพันธุ์ฝ้าย

Published มีนาคม 29, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001155&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วัฒนา เสถียรสวัสดิ์; ผาณิต ไทยเจริญ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทางชีววิทยาของดอกและพัฒนาการของผลน้อยหน่าพันธุ์ฝ้าย
Article title: Studies on floral biology and fruit development of sugar apple, Annona squamosa, Linn, var Phai
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 717-719
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F63-Plant physiology – Reproduction
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
F50-Plant structure
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ANNONA SQUAMOSA, FLOWERS, FRUIT, CHROMOSOME NUMBER, BOTANY, POLLINATION, PLANT ANATOMY
ดรรชนี-ไทย: น้อยหน่า, ดอก, ผล, พันธุ์ฝ้าย, โครโมโซม, สัณฐานวิทยา, การถ่ายละอองเกสร, กายวิภาคศาสตร์
หมายเลข: 001155 KC1001092
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: