ซอกแซกงานศิลป์

All posts tagged ซอกแซกงานศิลป์

สร้างสรรค์ ‘ภาพพิมพ์’ – ซอกแซกงานศิลป์

Published มกราคม 5, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 14 กันยายน 2557 เวลา 00:00 น.

ซอกแซกงานศิลป์กลับมาบอกเล่าความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรมอีกครั้ง นิทรรศการแสดงผลงาน ภาพพิมพ์ จิตรกรรม สื่อผสม และประติมากรรม โดยคณาจารย์ นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งคณาจารย์สถาบันต่าง ๆ และศิลปินอิสระกว่า 70 ท่าน ซึ่งร่วมสร้างสรรค์ผลงานในโครงการศึกษาประวัติศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์แสดงต่อเนื่องจากนี้ถึง 30 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคารธนาคารกรุงไทยสาขาเยาวราช
อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ นิทรรศการแสดงผลงานประติมากรรม ภาพพิมพ์แกะไม้ของศิลปิน โดยผลงานทั้งหมดแสดงจากนี้ถึง 23 พฤศจิกายน 2557 ในพื้นที่ศิลปะห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร TRANSMISSION–ทรานส มิชชั่น มรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย นิทรรศการ ถอดรหัสความคิดและการตีความมรดกทางวัฒนธรรม ในเชิงองค์ความรู้ที่ถูกส่งต่อ โดยสะท้อนให้เห็นถึงความสืบเนื่องตามกาลเวลา แสดงถึง 30 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ 2 สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ
ปิดท้ายสัปดาห์นี้ที่ มิวเซียมติดล้อ Muse Mobile นิทรรศการเคลื่อนที่นำหลากกิจกรรมที่มีสาระและความเพลิดเพลิน พร้อมกับจับมือเครือข่ายการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเพชรบุรี เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ปลูกฝังเยาวชนรักและภาคภูมิใจในถิ่นฐาน จัดแสดงบริเวณทางขึ้นเขาวังเคเบิ้ลคาร์ พระนครคีรี จ.เพชรบุรี ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557…สัปดาห์หน้ามีความเคลื่อนไหวที่ไหนอย่างไรกลับมาติดตามกัน.

ศิลปกรรมคณาจารย์ – ซอกแซกงานศิลป์

Published กันยายน 11, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 7 กันยายน 2557 เวลา 00:00 น.

ซอกแซกงานศิลป์กลับมาบอกเล่าความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรมอีกครั้ง นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เส้นทางสายอาเซียน โดยการแสดงดังกล่าวเป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ จัดแสดงในวาระวันศิลป์ พีระศรี และครั้งนี้เตรียมแสดงวันที่ 15 กันยายน–15 ตุลาคม 2557 ณ พีเอส จี อาร์ตแกลเลอรี่ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พืช ความงาม ความสุข นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์เทคนิคเมซโซทินต์อันละเอียดอ่อน ซับซ้อนงดงามและผลงานภาพพิมพ์สีน้ำ ผสมผสานเทคนิคงานวาดเส้นและจิตรกรรมสีน้ำสดใส ผลงานสองศิลปิน บุญมี แสงขำ และ วิภาพร นิลุบล สร้างสรรค์ศิลปกรรมแนวคิดเกี่ยวกับความงาม ความสุขและความสงบจากการดำรงชีวิตท่ามกลางธรรมชาติของพืชพรรณไม้ ผืนดินอันเป็นต้นกำเนิดแห่งสรรพสิ่ง ฯลฯ นิทรรศการเผยแพร่ถึง 21 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล ถนนบรมราชชนนี

ความจริง นิทรรศ การจิตรกรรมผลงาน วรวิทย์ แก้วศรีนวม ศิลปินนำเรื่องราวภาพชีวิตของคนในสังคม ภาพบรรยากาศของชุมชนต่างจังหวัดในยุคปัจจุบันถ่ายทอด เตรียมแสดงในวันที่ 20 กันยายน-8 ตุลาคม 2557 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิดท้ายสัปดาห์นี้ที่ การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย พร้อมให้ศิลปิน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเข้าร่วมประกวด สื่อถึงความเป็นกรุงไทยที่อุดมสมบูรณ์ ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทย ความสุข ความดีงามนำพาสังคมสู่ความรุ่งเรืองฯลฯ สอบถามเพิ่มเติม 0-2222-0137 …สัปดาห์หน้ามีความเคลื่อนไหวที่ไหนอย่างไร กลับมาติดตามกัน.

หัตถศิลป์…มนต์เสน่ห์ไทย – ซอกแซกงานศิลป์

Published กันยายน 11, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 00:00 น.

ซอกแซกงานศิลป์กลับมาบอกเล่าความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรมอีกครั้ง หัตถศิลป์บัวหลวง นิทรรศการครั้ง

ที่ 1 นิทรรศการแสดงผลงานจากโครงการประกวดหัตถศิลป์บัวหลวง ในหัวข้อ งานสลักดุนภาชนะโลหะ เผยแพร่งานช่างประณีตศิลป์ไทย   ผลงานทั้งหมดยังคงแสดงต่อเนื่องถึง 23 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Ižll Spread My Wings นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยโดย สุดรัก คงพ่วง ศิลปินถ่ายทอดความเรียบง่ายของวิถีชีวิตชนบท แรงบันดาลใจจากความหลงใหลในธรรมชาติที่หลีกลี้หนีความวุ่นวาย สื่อแสดงความสุข ความสงบผ่านเส้นสี ทีแปรง แสดงจากนี้ถึง 14 กันยายน 2557 ณ ก้อย อาร์ต แกเลอรี่ 245 ซอยสุขุมวิท 31

ประกวดภาพ ถ่ายหัวข้อ ทอด ภาพป่าŽ ผ่านมุมมองพื้นที่สีเขียวใกล้ตัว โดยภาพที่ผ่านการคัดเลือกจะนำมาจัดแสดงร่วมกับภาพจากโครงการ ยล. ยะลา : The Origin @ ฮาลา บาลาŽ เพิ่มเติมรายละเอียด ส่งผลงานที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จากนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2557

ปิดท้ายที่ มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก+พลังสร้างสรรค์ นิทรรศการที่นำเสนอการรังสรรค์งานของช่างฝีมือที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโบราณวัตถุ โดยการสร้างสรรค์ ต่อยอดเพื่อสืบสานมรดกของชาติ โครงการศิลปะครั้งนี้ได้รับการพัฒนาจากนิทรรศการศิลปะ ไทยไหลนิ่งŽ โดยผลงานทั้งหมดแสดงต่อเนื่องถึง 16 พฤศจิกายน 2557 ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร….สัปดาห์หน้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรกลับมาติดตามกัน.

ภาพพิมพ์สีน้ำ…ภาพถ่าย – ซอกแซกงานศิลป์

Published กันยายน 11, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 00:00 น.

ซอกแซกงานศิลป์กลับมาบอกเล่าความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรมอีกครั้ง พืช ความงาม ความสุข นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์เทคนิคเมซโซทินต์ รวมทั้งภาพพิมพ์สีน้ำ ผสมผสานกับเทคนิคงานวาดเส้นและจิตรกรรมสีน้ำสดใส โดย บุญมี แสงขำ และวิภาพร นิลุบล สองศิลปินซึ่งร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจากแนวความคิดเกี่ยวกับความงดงาม ความสุขและความสงบจากการดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของพืชพรรณ ต้นไม้ ดอกไม้ เมล็ดพันธุ์ และผืนดินอันเป็นต้นกำเนิดแห่งสรรพสิ่งจัดแสดงต่อเนื่องถึงวันที่ 21 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

เบลอ เบลอ นิทรรศการภาพถ่ายและจิตรกรรมโดยสองศิลปิน กำธร เภาวัฒนาสุข และ กฤษณะ ชัยกิจวัฒนะ ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์นำเสนอภาพถ่ายที่เน้นการพิจารณาร่องรอย พื้นผิวที่ผ่านกาลเวลาของสถานที่ต่าง ๆ จากการเดินทาง ฯลฯ และจิตรกรรมแนวเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ ที่มุ่งเน้นจิตวิญญาณการแสวงหาของมนุษย์ร่วมสมัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อชะตา ฯลฯ จัดแสดงถึงวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าไปที่ การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2558 หัวข้อ “ร้อน” นักถ่ายภาพชาวไทย ชาวต่างประเทศร่วมส่งผลงานภาพถ่ายทั้งฟิล์มสี ขาวดำ หรือดิจิตอล โดยมีกำหนดส่งผลงานภาพถ่ายในระหว่างวันที่ 3–22 พฤศจิกายน 2557 เพิ่มเติมที่ http://www.photo.su.ac.th สัปดาห์หน้ามีความเคลื่อนไหวที่ไหน อย่างไรกลับมาติดตามกัน.

ธรรมชาติแห่งจิต – ซอกแซกงานศิลป์

Published กันยายน 11, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 00:00 น.

ซอกแซกงานศิลป์กลับมาบอกเล่าความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรมอีกครั้ง ธรรมชาติแห่งจิต ผลงาน สุพร แก้วดา นิทรรศการนำเสนอผลงานวาดเส้นดินสอไขบนผืนผ้าใบ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับความอ่อนไหวไม่มั่นคงของจิตใจมนุษย์ เส้นสายน้ำที่พลิ้วไหวเป็นระลอกคลื่น เป็นเสมือนตัวแทนของจิตที่มีความเคลื่อนไหว แสดงสัจธรรมของธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงผันแปรไม่สิ้นสุด ฯลฯ แสดงต่อเนื่องถึง 31 สิงหาคม 2557 ดีโอบี หัวลำโพงแกลเลอรี่ ถนนพระราม 4

ธิดาผ้าซิ่น นิทรรศการจิตรกรรมผลงาน ไพศาล สิงธรรมศิลปินเล่าเรื่องความงามที่เรียบง่าย ผ่านภาษาทางศิลปะ อากัปกิริยาของหญิงสาวที่นุ่งห่มเครื่องแต่งกายพื้นถิ่น โดยเฉพาะ ผ้าซิ่น ผ้าทอมือที่สวยงาม ฯลฯ แสดงถึง 29 สิงหาคม 2557 ในพื้นที่ศิลปะห้องนิทรรศการพีเพิลแกลเลอรี ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Tik Shiro’s DNA นิทรรศการจิตรกรรม ประติมากรรมผลงาน มนัสวินท์ นันทเสน หรือ ติ๊ก ชีโร่ ศิลปินนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงานศิลปะแทบทุกวัน แทบทุกที่ นิทรรศการแสดงถึง14 กันยายน 2557 ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี สุขุมวิท 55 ทองหล่อซอย 10

ปิดท้ายสัปดาห์นี้ที่ จุดสุดท้ายของการเริ่มต้น นิทรรศการศิลปนิพนธ์ผลงานนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ งานออกแบบตกแต่งภายในและเครื่องเคลือบดินเผา ในวันที่ 18-30 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์….สัปดาห์หน้ามีความเคลื่อนไหวที่ไหน อย่างไร กลับมาติดตามกัน.

จิตรกรรมความเชื่อ – ซอกแซกงานศิลป์

Published กันยายน 11, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 00:00 น.

ซอกแซกงานศิลป์กลับมาบอกเล่าความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรมอีกครั้ง ความเชื่อ นิทรรศการจิตรกรรมผลงานสร้างสรรค์ของเจษฎา คงสมมาศ และ แมททิว โทมัส ศิลปินนำเสนอความเชื่อในมุมมองหลากหลายทั้งความรัก ครอบครัว วิถีชีวิตกับธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันมายาวนาน ฯลฯ แสดงต่อเนื่องจากนี้ถึง 26 สิงหาคม 2557 ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31 ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกร่วมแสดงยังคงเผยแพร่ต่อเนื่องถึง 17 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯจากนั้นสัญจรแสดงยังหอศิลป์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค

อีกความเคลื่อนไหวปิดท้ายสัปดาห์นี้ที่ โครงการประกวด ศิลปกรรมกรุงไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่แสดง ออกถึงเรื่องราวของความเป็นไทยในมิติศิลปวัฒนธรรม สถาปัตย กรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็น อยู่ สื่อสารสร้างสรรค์เรื่องราวของความเป็นไทยที่ก่อให้เกิดความสุข ความดีงาม นำพาสังคมสู่ความรุ่งเรือง ทั้งประเภทจิตรกรรม ภาพพิมพ์และประติมากรรมโดยกำหนดส่งผลงาน 12-16 พฤศจิกายน 2557 ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช …สัปดาห์หน้ามีความเคลื่อนไหวที่ไหนอย่างไร กลับมาติดตามกัน.

ภาพพิมพ์…เครื่องปั้นดินเผา – ซอกแซกงานศิลป์

Published สิงหาคม 9, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 00:00 น.

ซอกแซกงานศิลป์กลับมาบอกเล่าความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒฯธรรมอีกครั้ง พืช ความงาม ความสุข นิทรรศการภาพพิมพ์เทคนิคเมซโซทินต์ละเอียดอ่อน ซับซ้อน งดงามของสองศิลปิน บุญมี แสงขำ และวิภาพร นิลุบล สร้างสรรค์ผลงานจากแนวความคิดเกี่ยวกับความงาม ความสุข และความสงบจากการดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของพืชพรรณต้นไม้ดอกไม้ เมล็ดพันธุ์และผืนดินอันเป็นต้นกำเนิดแห่งสรรพสิ่ง ฯลฯ เตรียมแสดงในวันที่ 14 สิงหาคม – 21 กันยายน 2557 หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล ถนนบรมราชชนนี

“สามัคคีเภท” การแสดงละครโดยนักแสดงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์และคณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยนาฏศิลปในส่วนภูมิภาคนำ สามัคคีเภทคำฉันท์ ที่ได้รับการ ยกย่องในการประพันธ์งดงามทางวรรณศิลป์ อีกทั้งได้รับการคัดเลือกใช้เป็นแบบเรียนวรรณคดีในวิชาภาษาไทยฯลฯจัดแสดงใน ส่วนกลางและภูมิภาค อาทิ โรงละครแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 17 สิงหาคมและโรงละครแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 30 สิงหาคม 2557

อีกความเคลื่อนไหวปิดท้ายสัปดาห์นี้ที่ การแสดงศิลปะ เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ที่กำลังจะมีขึ้นอีกครั้ง โดยเชิญ ชวนส่งผลงานเข้าประกวด 4 ประเภทได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย , เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม , เครื่องปั้นดินเผาประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์เพื่อตกแต่งภายในอาคาร”และ เครื่องปั้นดินเผาประเภทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาและนวัต กรรมใหม่ เพิ่มเติมรายละเอียดที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 0 2221 3841 หรือ http://www.art-centre.su.ac.th …สัปดาห์หน้ามีความเคลื่อนไหวที่ไหน อย่างไรกลับมาติดตามกัน.

เล่าไทย…จิตรกรรมบัวหลวง – ซอกแซกงานศิลป์

Published สิงหาคม 9, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.

ซอกแซกงานศิลป์กลับมาบอกเล่าความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรมอีกครั้ง นิทรรศการเล่าไทย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมนำผลงานออกแบบสร้างแรงบันดาลใจ เชิดชูอัตลักษณ์ความเป็นไทยในหลากหลายมิติ สะท้อนประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตไทย ฯลฯ ในหมวดต่าง ๆ อาทิ งานไม้ งานผ้า งานจักสาน เครื่องดินเผา และเครื่องโลหะ ฯลฯ รวมทั้งแสดงผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ส่งเข้าร่วมโครงการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล เตรียมแสดงในวันที่ 30 กรกฎาคม–3 สิงหาคม 2557 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา

ศิลปไทย นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผลงานทั้งหมดเตรียมแสดงวันที่ 4-30 สิงหาคม 2557 ณ พีเอสจี อาร์ตแกลเลอรี คณะจิตรกรรมประติมา กรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

จิตรกรรม บัวหลวง ครั้งที่ 36 นิทรรศการจากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง และผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เตรียมแสดงวันที่ 7 สิงหาคม-23 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อีกความเคลื่อนไหวปิดท้ายสัปดาห์นี้ที่ ความเชื่อ นิทรรศการจิตรกรรมโดย เจษฎา คงสมมาศ และ แมททิว โทมัส สองศิลปินร่วมกันสร้างสรรค์เสนอแนวคิดความเชื่อทางความรักในพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตกับธรรมชาติ ที่อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน จัดแสดงในวันที่ 9–26 สิงหาคม 2557 ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย …สัปดาห์หน้ามีความเคลื่อนไหวที่ไหนอย่างไร กลับมาติดตามกัน.

ศิลปาธร…ศิลปไทย – ซอกแซกงานศิลป์

Published สิงหาคม 9, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.

ซอกแซกงานศิลป์กลับมาบอกเล่าความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรมอีกครั้ง นิทรรศการผลงาน ศิลปินศิลปาธร 2557 เผยแพร่ผลงานศิลปิน 8 ท่านจาก 8 สาขาได้แก่ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ สถาปัตยกรรม เรขศิลป์ และการออกแบบ แสดงต่อเนื่องถึง 27 กรกฎาคม 2557ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 36 ผลงานจากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงและผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เตรียมแสดงวันที่ 7 สิงหาคม-23 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ความทรงจำ นิทรรศการจิตรกรรมโดย สมพงศ์ พนาวรรณกุล และ อุดม อินนุพัฒน์ ศิลปินสร้างสรรค์ศิลปะเทคนิคสีน้ำมันพาสเทลบนกระดาษสา และเทคนิคสีฝุ่นและทองคำเปลว โดยจิตรกรได้แรงบันดาลใจจากความทรงจำที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิต ถ่ายทอดความงาม ความรัก และคุณงามความดี บ่งบอกถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคตผ่านผลงานแสดงถึง 15 กันยายน 2557 บริเวณสกายล็อบบี้ ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวน ชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ปิดท้ายสัปดาห์นี้ที่ นิทรรศการศิลปไทย โดยคณาจารย์ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผลงานทั้งหมดเตรียมแสดงเผยแพร่ในวันที่ 4-30 สิงหาคม 2557 ณ พีเอสจี อาร์ตแกลเลอรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ…สัปดาห์หน้ามีความเคลื่อนไหวที่ไหนอย่างไร กลับมาติดตามกัน.

ธรรมชาติแห่งจิต…ประติมากรรม – ซอกแซกงานศิลป์

Published สิงหาคม 9, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 13 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.

ซอกแซกงานศิลป์กลับมาบอกเล่าความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรมอีกครั้ง ธรรมชาติแห่งจิต ผลงาน สุพร แก้วดา นิทรรศการนำเสนอผลงานวาดเส้นดินสอไขบนผืนผ้าใบ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับความอ่อนไหวไม่มั่นคงของจิตใจมนุษย์ เส้นสายน้ำที่พลิ้วไหวเป็นระลอกคลื่น เป็นเสมือนตัวแทนของจิตที่มีความเคลื่อนไหว แสดงสัจธรรมของธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงผันแปรไม่สิ้นสุด ฯลฯ เตรียมแสดงวันที่ 17 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2557 ดีโอบี หัวลำโพงแกลเลอรี่ ถนนพระราม 4

จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ หัวข้อ สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต นิทรรศการจากการประกวดฯ ผลงานทั้งหมดแสดงจากนี้ถึง 1 สิงหาคม 2557 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

พิมพ์จากป่าสงวน นิทรรศการภาพพิมพ์ของ รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง ศิลปินสร้างสรรค์โดยได้รับแรงบันดาลใจจากผืนป่าของบิดาที่ทุ่มเทปลูกป่าตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ผลงานทั้งหมดเป็นงานศิลปะที่ใช้สีจากธรรมชาติ สื่อสัญลักษณ์แทนเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับมิติความงดงามของธรรมชาติ แสดงต่อเนื่องจากนี้ถึง 2 สิงหาคม 2557 ในพื้นที่ศิลปะ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีกความเคลื่อนไหว ปิดท้ายสัปดาห์นี้ที่ SO FAR SO GOOD 2 นิทรรศการประติมากรรม นักศึกษาภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เตรียมแสดง 22 กรกฎาคม–3 สิงหาคม 2557 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร…สัปดาห์หน้ามีความเคลื่อนไหวที่ไหนอย่างไรกลับมาติดตามกัน.

%d bloggers like this: