ชัยวัฒน์ เครือชะเอม

All posts tagged ชัยวัฒน์ เครือชะเอม

ก.ล.ต.ปรับหนักผู้บริหารยูนิค ไมนิ่ง อินไซเดอร์เทรดดิ้ง

Published สิงหาคม 16, 2011 by SoClaimon

15 สิงหาคม 2554, 20:00 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/194237.

Pic_194237

ก.ล.ต.  ปรับหนักอดีตผู้บริหาร และผู้บริหาร บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส(UMS) ใช้ข้อมูลภายในขายหุ้น UMS และ UMS-W1…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม กรณีขายหุ้นบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (UMS) และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (UMS-W1) โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการเป็นผู้บริหารของ UMS ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อประชาชน และนางสาวภัทรา เฉลิมทรัพยากร ในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือ โดยมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับนายไพบูลย  5,363,120.64 บาท ปรับนายพงศเฉลิม   1,296,010.44 บาท ปรับนายชัยวัฒน์  3,723,416.40 บาท และปรับนางสาวภัทรา   333,333.33 บาท

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับเรื่องจากตลาดหลักทรัพย์และได้ตรวจสอบพบว่า นายไพบูลย์ ขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริหาร นายพงศเฉลิมขณะดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร และนายชัยวัฒน์ในฐานะกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารของ UMS ได้ล่วงรู้เรื่องผลดำเนินงานของบริษัท ไตรมาส 4 ปี 51 ที่มีกำไรสุทธิลดลงจำนวนมากและได้ขายหุ้น UMS และ UMS-W1 ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อประชาชนในวันที่ 25 ก.พ.52

โดยนางสาวภัทรา ให้ความช่วยเหลือในการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง  ซึ่งการกระทำของนายไพบูลย์ นายพงศเฉลิม และนายชัยวัฒน์เข้าข่ายเป็นการขายหลักทรัพย์ โดยอาศัยข้อมูลภายในที่เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นมาตรา 241 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์

ส่วนนางสาวภัทรา ในฐานะผู้สนับสนุน  โดยนายไพบูลย์ นายพงศเฉลิม นายชัยวัฒน์ และนางสาวภัทรายินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบ คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับบุคคลทั้งสี่รายดังกล่าว

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 15 สิงหาคม 2554, 20:00 น.

UMS ยัน ผลกระทบม็อบปิดโรงงานปิดชั่วคราวแต่ ไม่กระทบการผลิต-ส่งสินค้า

Published กรกฎาคม 16, 2011 by SoClaimon

14 กรกฎาคม 2554, 16:38 น.

UMS ยัน ผลกระทบม็อบปิดโรงงานปิดชั่วคราวแต่ ไม่กระทบการผลิต-ส่งสินค้า.

Pic_186351

ยูนิค ไมนิ่งฯ แจงไร้ปัญหาการผลิตและจัดส่งสินค้า แม้โรงงานที่สมุทรสาคร ต้องหยุดชั่วคราว จากม็อบต่อต้านถ่านหิน ยันบริษัทดำเนินธุรกิจพร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างดีมาตลอด

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (UMS) เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ขอให้บริษัทชี้แจง เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่มต่อต้านถ่านหิน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตสมุทรสาคร และทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้แจ้งให้แก่ผู้ชุมนุมรับทราบว่าจะสั่งให้ผู้ประกอบ การถ่านหินทุกรายในจังหวัดสมุทรสาครหยุดดำเนินการทันที เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมานั้น บริษัท ฯขอแจ้งถึงการดำเนินงานและผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้ 1.UMS ในฐานะหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจถ่านหินในพื้นที่ดังกล่าว ยินดีให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานราชการและชาวบ้านในท้องถิ่น โดยบริษัทได้หยุดการประกอบกิจการของโรงงานที่สมุทรสาครชั่วคราวตามคำ สั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

2.แม้จะหยุดดำเนินงานที่ โรงงานสมุทรสาคร แต่บริษัทยังมีโรงงานและคลังสินค้าที่จังหวัดอยุธยา ซึ่ง สามารถรองรับสายการผลิตจากสมุทรสาครเป็นการชั่วคราวเพื่อชดเชยกำลังผลิตที่ ขาดหายไปจึงสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามปกติ 3.บริษัทได้ประกอบธุรกิจนำเข้าถ่านหินที่มีคุณภาพดีจากอินโดนีเซีย เพื่อมาจัดจำหน่ายทั้งในสมุทรสาครและจังหวัดอื่นๆ ซึ่งบริษัทได้ทำการขนถ่าย ถ่านหินทั้งทางน้ำและทางบก โดยใช้ท่าเทียบเรือที่เป็นจุดเชื่อมต่อของการขนส่งซึ่งบริษัทได้รับใบ อนุญาตในการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือและใบอนุญาตคัดขนาดถ่านหิน รวมทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกอย่างพร้อมกับได้ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐ ในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันการฟุ้งกระจายของถ่านหินในการขนส่งทั้ง ทางบกและทางน้ำ อย่างเคร่งครัดเสมอมา

4.UMS เป็นบริษัทที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และอยู่ระหว่างดำเนินการเรื่อง ISO 14001 ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญโดยได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศเป็นประจำทุก เดือนซึ่งผลจากการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและยังให้ความร่วมมือแก่คณะ กรรมการไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานราชการ อบต. ผู้แทนชุมชนเครือ ข่ายชุมชน ในการตรวจและติดตามแก้ไขปัญหาโรงงานตลอดมา ดังนั้นถือว่า UMSเป็น บริษัทที่มีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยดีเสมอ มา

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 14 กรกฎาคม 2554, 16:38 น.
%d bloggers like this: