จิกทะเล

All posts tagged จิกทะเล

จิกทะเล – เรื่องน่ารู้

Published พฤศจิกายน 21, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/agriculture/335544

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 5:09 น.

จิกทะเล – เรื่องน่ารู้

พบตั้งแต่มาดากัสการ์ อินเดีย ศรีลังกา ไต้หวัน ญี่ปุ่น มาเลเซียรวมถึงฟิลิปปินส์ หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ไปจนถึงทางภาคเหนือของออสเตรเลีย

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 5:09 น.

จิกทะเลเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ เป็นพรรณไม้กลางแจ้งขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หรือแพร่พันธุ์โดยที่ผลลอยไปตามน้ำ มีเขตการกระจายพันธุ์กว้าง พบตั้งแต่มาดากัสการ์ อินเดีย ศรีลังกา ไต้หวัน ญี่ปุ่น มาเลเซียรวมถึงฟิลิปปินส์ หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ไปจนถึงทางภาคเหนือของออสเตรเลีย และในหมู่เกาะโพลีนีเซีย ส่วนในประเทศไทยพบขึ้นมากตามป่าชายหาดของฝั่งทะเลและตามเกาะที่ยังไม่ถูกรบกวน ทางภาคใต้อดีตชาวเกาะนิยมนำใบ ผล และเปลือก มาใช้เป็นยารักษาบรรเทาอาการปวดศีรษะ ส่วนเปลือกผลหรือเนื้อของผลนั้นนับเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งที่ทำให้คนที่นอนไม่หลับนอนหลับได้ ถ้ารับประทานเข้าไปมาก ๆ ส่วนเมล็ดจะนำมาใช้เป็นยาขับพยาธิออกจากร่างกาย.

%d bloggers like this: