คุณภาพ

All posts tagged คุณภาพ

การทดลองเปรียบเทียบพันธุ์มะเขือเทศฤดูร้อน

Published กรกฎาคม 22, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002054&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มาณี วิวัฒน์วงศ์วนา
ชื่อเรื่อง: การทดลองเปรียบเทียบพันธุ์มะเขือเทศฤดูร้อน
Article title: Yield trials of heat tolerant tomatoes (Solanum esculentum)
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 68
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LYCOPERSICON ESCULENTUM, VARIETIES, HEAT TOLERANCE, VARIETY TRIALS, YIELDS, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: มะเขือเทศ, พันธุ์ทนร้อน, การเปรียบเทียบพันธุ์, ผลผลิต, คุณภาพ
หมายเลข: 002054 KC1801070
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

แคบหมูเทียม

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002031&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์; วารุณี วารัญญานนท์; สมชาย ประภาวัต; ประดิษฐ์ ครุวัณณา
ชื่อเรื่อง: แคบหมูเทียม
Article title: Kap Mou Tiem
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 45
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
หมวดรอง: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FOODS, SNACK FOODS, SOYFOODS, PRODUCTION, DRYING, TEMPERATURE, TIME, QUALITY, NUTRITIVE VALUE
ดรรชนี-ไทย: แคบหมูเทียม, เต้าหู้, การผลิต, การอบ, อุณหภูมิ, ระยะเวลา, คุณภาพ, คุณค่าทางโภชนาการ
หมายเลข: 002031 KC1801047
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลของอุณหภูมิในห้องเก็บที่มีต่ออายุการเก็บและคุณภาพของท้อพันธุ์ Flordabelle ที่มีขนาดต่าง ๆ กัน

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001997&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สิริกุล วะสี; ประสิทธิ์ วัฒนวงค์วิจิตร; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์
ชื่อเรื่อง: ผลของอุณหภูมิในห้องเก็บที่มีต่ออายุการเก็บและคุณภาพของท้อพันธุ์ Flordabelle ที่มีขนาดต่าง ๆ กัน
Article title: Effects of keeping temperature on shelf-life and quality in various fruit sizes of Prunus persica var. Flordabelle
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 13
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PEACHES, FRUITS, DIMENSIONS, STORAGE, TEMPERATURE, KEEPING QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ท้อ, ผล, พันธุ์ FLORDABELLE, ขนาดผล, การเก็บรักษา, อุณหภูมิ, อายุการเก็บรักษา, คุณภาพ
หมายเลข: 001997 KC1801013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เตรียมยกระดับคุณภาพข้าวอีกชั้น ครอบคลุมทั้งหอมมะลิ-ข้าวขาว

Published กรกฎาคม 21, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/277647 

21 กรกฎาคม 2555, 05:15 น.

Pic_277647

ไม่หวั่นเสียงค้านกันปลอมปน

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงมาตรฐานข้าวส่งออก หลังสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมโรงสีข้าวไทยคัดค้าน และต้องการให้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนว่า กรมจะยังเดินหน้าผลักดันมาตรฐานส่งออกข้าวหอมมะลิไทย 95% หรือมีเนื้อข้าวหอมมะลิ 95% และมีข้าวอื่นผสมได้ไม่เกิน 5% จากเดิมมีเพียงมาตรฐานเดียวคือ 92% และมีข้าวอื่นผสมได้ไม่เกิน 8% เพื่อทำให้มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยส่งออกสูงขึ้นเป็นข้าวระดับพรีเมียม ซึ่งจะมีผลดึงราคาขายให้สูงขึ้นได้อีก แต่การทำมาตรฐานใหม่คาดว่าจะทำเป็นแบบสมัครใจ ที่ผู้ส่งออกจะทำตามหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าไม่ทำตาม ก็ต้องทำตามมาตรฐานเดิมที่ 92% โดยจะออกประกาศกระทรวงพาณิชย์บังคับใช้เร็วๆนี้

พร้อมกันนี้ กรมอยู่ระหว่างการทบทวนให้การส่งออกข้าวขาวต้องได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 จากเดิมที่บังคับใช้กับการส่งออกข้าวหอมมะลิเท่านั้น ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับที่ผู้ส่งออกข้าวขาวจะต้องผ่านการตรวจสอบให้ได้ตามมาตรฐานของข้าวแต่ละชนิดก่อนการส่งออก เช่น ข้าวขาว 100% ก็ต้องเป็นข้าวขาวเมล็ดสมบูรณ์ 100% ไม่มีข้าวหักเลย หรือ ข้าว 5% ต้องมีข้าวขาวเมล็ดสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 95% และมีข้าวหักเพียง 5% เท่านั้น โดยจะนำเสนอนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ พิจารณาเห็นชอบและออกประกาศกระทรวงพาณิชย์บังคับใช้ต่อไป

“เร็วๆนี้จะมีการประชุมชี้แจงต่อผู้ส่งออกและผู้ค้าข้าวในไทยและต่างประเทศ และกำหนดจะให้เป็นมาตรฐานส่งออกข้าวของโลก เพื่อให้ทั่วโลกได้รับรู้ถึงมาตรฐานส่งออกข้าวหอมมะลิไทย ทั้ง 95% และ 92% เพื่อเพิ่มมูลค้าการส่งออกข้าวไทย ป้องกันปัญหาการปลอมปนข้าว และรักษาฐานลูกค้าข้าวไทยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในอีก 3 ปีข้างหน้า” นายมนัส กล่าว.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 21 กรกฎาคม 2555, 05:15 น.

การประเมินค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพของเฟิร์นตัดใบ 4 ชนิด จากภาคเหนือของประเทศไทย

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001829&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพรัช ธีระวุฒิชัย; อุทัย จารณศรี; จารุพันธ์ ทองแถม, ม.ล.
ชื่อเรื่อง: การประเมินค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพของเฟิร์นตัดใบ 4 ชนิด จากภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Evaluation on the use of 4 types of fern found in the northern Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 23
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: J15-Handling, transport, storage and protection of non-food or non-feed agricultural products
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FERNS, SPECIES, KEEPING QUALITY, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: เฟิร์นตัดใบ, ชนิด, คุณภาพ, ความยาวใบ, อายุการปักแจกัน
หมายเลข: 001829 KC1701023
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาวิจัยคุณภาพของวัตถุมีพิษทางการเกษตร

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001747&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประยูร ดีมา; เฉลิมศักดิ์ ศิริพันธุ์; บูรณพงศ์ ณ ถลาง; บัณฑิต ดำรักษ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิจัยคุณภาพของวัตถุมีพิษทางการเกษตร
Article title: Qualitative and quantitative analyses of commercial pesticides
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 113
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PESTICIDES, QUALITATIVE ANALYSIS, QUANTITATIVE ANALYSIS
ดรรชนี-ไทย: สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, คุณภาพ, สารป้องกันกำจัดไร, สารออกฤทธิ์
หมายเลข: 001747 KC1601114
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การตัดยอดอย่างเหมาะสมทำให้ซีซีเอสและรายได้เพิ่มขึ้น

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001730&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เกรียงศักดิ์ ภัทรโกศล; เกษม สุขสถาน
ชื่อเรื่อง: การตัดยอดอย่างเหมาะสมทำให้ซีซีเอสและรายได้เพิ่มขึ้น
Article title: Correct topping increases CCS and returns
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 96
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM, PRUNING, YIELDS, QUALITY, VARIETIES, FARM INCOME
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, การตัดยอด, ผลผลิต, คุณภาพ, CCS, พันธุ์, รายได้
หมายเลข: 001730 KC1601097
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การใช้ประโยชน์ของถั่วมะแฮะในการทำคุกกี้

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001650&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุดม กาญจนปกรณ์ชัย; อนุกูล พลศิริ; สมชาย ประภาวัต
ชื่อเรื่อง: การใช้ประโยชน์ของถั่วมะแฮะในการทำคุกกี้
Article title: Utilization of pigeon pea for making cookies
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 17
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PIGEON PEAS, BISCUITS, PRODUCTION, FLOURS, QUALITY, USES
อรรถาภิธาน-ไทย: ถั่วแระ; บิสกิต; การผลิต; แป้งที่ได้จากพืช; คุณภาพ; การใช้
ดรรชนี-ไทย: ถั่วมะแฮะ, คุกกี้, การผลิต, แป้งถั่วมะแฮะ, คุณภาพ, การใช้ประโยชน์
หมายเลข: 001650 KC1601017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ศึกษาลักษณะและคุณภาพข้าวหอมพันธุ์พื้นเมือง

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001645&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เยาวนุช หงษรานนท์; ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์; หรรษา จักรพันธุ์
ชื่อเรื่อง: ศึกษาลักษณะและคุณภาพข้าวหอมพันธุ์พื้นเมือง
Article title: Characters and properties of local odour rice varieties
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 12
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RICE, LAND VARIETIES, SEED, CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES, AGRONOMIC CHARACTERS, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ข้าวหอม, พันธุ์พื้นเมือง, เมล็ดพันธุ์, คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ, ลักษณะทางเกษตร, คุณภาพ
หมายเลข: 001645 KC1601012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

อิทธิพลของสายพันธุ์ต่อคุณภาพของน้ำมะเขือเทศ

Published เมษายน 11, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001644&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ทนง ภัครัชพันธุ์
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของสายพันธุ์ต่อคุณภาพของน้ำมะเขือเทศ
Article title: Effect of cultivars on the quality of tomato juice
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 11
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TOMATOES, VARIETIES, VEGETABLE JUICES, QUALITY, ACIDS
ดรรชนี-ไทย: มะเขือเทศ, น้ำมะเขือเทศ, สายพันธุ์, คุณภาพ, ปริมาณกรด
หมายเลข: 001644 KC1601011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: