ความเหมาะสม

All posts tagged ความเหมาะสม

การศึกษาเกี่ยวกับเส้นใยและกายวิภาคของไม้ 12 ชนิด จากภาคใต้ของประเทศไทย

Published กุมภาพันธ์ 17, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000527&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิวัฒน์ โสภารัตน์; สุนทร พันธุวาณิชย์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับเส้นใยและกายวิภาคของไม้ 12 ชนิด จากภาคใต้ของประเทศไทย
Article title: Study on the fiber dimension and wood anatomy of twelve species from the south of Thailand
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2-4 กุมภาพันธ์ 2509
Source title : Proceedings of national conference on Agricultural Science fifth session: Plant and Biological Science, Animal Science and Agricultural Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2509
หน้า: หน้า 250-260
จำนวนหน้า: 754 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2509)
หมวดหลัก: F50-Plant structure
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SCHIMA, ANISOPTERA, INTSIA, DIPTEROCARPUS, SHOREA, HEVEA BRASILIENSIS, ALSTONIA, WOOD ANATOMY, FIBRES, PULP, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: มังตาล, เคี่ยม, กะบาก, หลุมพอ, ยาง, กะบก, ตำเสา, พันจำ, ยางนา, ตะเคียนซวย, ยางพารา, ตีนเป็ด, ความถ่วงจำเพาะของไม้, เส้นใย, กายวิภาคของไม้, การทำเยื่อกระดาษ, ความเหมาะสม, ภาคใต้
หมายเลข: 000527 KC0501060
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: