ครอบครัว

All posts tagged ครอบครัว

การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ (อ่าง 1)

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004213&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สาธิต อภิลักษณมีวรรณ์; ประภาส พันธุ์อร่าม
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ (อ่าง 1)
Article title: Study on socio-economics status of fishermen in Sirikit Reservoir (Area I)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 471-481
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: E50-Rural sociology and social security
หมวดรอง: M11-Fisheries production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FISHERMEN; SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT; WATER RESERVOIRS; FAMILIES; OCCUPATIONS; FISHERIES; MARKETING; INVESTMENT; INCOME
ดรรชนี-ไทย: ชาวประมง, สภาพเศรษฐกิจและสังคม, อ่างเก็บน้ำ, ครอบครัว, โครงสร้าง, อาชีพ, การทำประมง, เรือประมง, สินเชื่อเพื่อการประมง, การตลาด, การลงทุน, ผลตอบแทน, รายได้, เขื่อนสิริกิติ์
หมายเลข: 004213 KC2504049
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

มีคู่ครองขี้บ่นต้องถือเป็นคนมีเคราะห์ เสี่ยงเป็นโรคหัวใจสูง

Published กรกฎาคม 22, 2011 by SoClaimon

28 ธันวาคม 2553, 12:00 น.

http://www.thairath.co.th/content/life/137358.

Pic_137358

วารสารวิชาการ “วิทยาการโรค ระบาดและสุขภาพชุมชน” ของสหรัฐฯ รายงานว่า การมีคู่ครองขี้บ่น ทำให้เสี่ยงต่ออาการปวดเค้นหัวใจ อันเป็นอาการต้นของโรคหลอดเลือดหัวใจสูงอย่างสำคัญ

คณะนักวิจัยได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาศึกษา หลังจากเคยมีการศึกษาวิจัยมาก่อนว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อบอุ่น บำรุงสุขภาพหัวใจ

พวกเขาศึกษาด้วยการติดตามดูสุขภาพหัวใจของชายหญิงในวัย 40-50 ปี ที่สุ่มเลือกเอาไม่น้อยกว่า 4,500 คน ซึ่ง ยังไม่เคยเป็นโรคหัวใจมาก่อน โดยแบ่งความสัมพันธ์ในครอบครัวออกเป็นพวกๆ เป็นเวลาติดต่อกันนาน 6 ปี

หลังจากการเฝ้าศึกษามานาน 6 ปี ได้พบว่าหนึ่งใน 10 ของทั้งชายและหญิง ปรากฏมีอาการปวดเค้นในหัวใจ และเมื่อแบ่งออกเป็นพวกๆ ตามระดับของความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้ว จะเห็นอย่างชัดเจนว่าการเสี่ยงต่ออาการปวดเค้นหัวใจขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์อันดีหรือเลวด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีเรื่องกวนใจเกี่ยวกับคู่ครองหรือเด็ก จะเสี่ยงต่อโรคหนักเป็นพิเศษ อาจเสี่ยงสูงไม่ต่ำกว่า 3.5 เท่า ส่วนผู้ที่มีปากเสียงกับคู่ครองบ่อยๆ จะเสี่ยงต่อโรคสูงร้อยละ 44.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์
  • 28 ธันวาคม 2553, 12:00 น.

เผยกรุ๊ปเลือดผู้หญิงมีปัญหาเวลามีครอบครัว เลือดหมู่มีลูกยาก

Published มิถุนายน 7, 2011 by SoClaimon

28 ตุลาคม 2553, 12:00 น.
เผยกรุ๊ปเลือดผู้หญิงมีปัญหาเวลามีครอบครัว เลือดหมู่มีลูกยาก – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_122208

นักวิจัยอเมริกันเปิดเผยว่า ผู้หญิงที่มีเลือดกรุ๊ป “O” อันเป็นกรุ๊ปที่มีกันมากที่สุด อาจจะมีลูกยากมากกว่าเพื่อนถึง 2 เท่า

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเยลกล่าวว่า สตรีที่มีเลือดกลุ่มนี้จะเสี่ยงกับการขาดไข่ที่สมบูรณ์ มาก ซึ่งจะเป็นปัญหาในการปฏิสนธิ เมื่อมีอายุมากขึ้น เพราะเจ้าของเลือดกรุ๊ปนี้จะมีไข่สำรองอยู่ในตัวน้อยกว่าผู้หญิงเลือดกรุ๊ปอื่นเกือบ2 เท่า

ผู้เป็นเพศแม่เมื่อเกิดใหม่ๆ    จะมีไข่สำรองอยู่มากจำนวนถึง 2 ล้าน แต่มันจะค่อยลดลงตลอดชีวิต พอแตกเนื้อสาวจะเหลือเพียง 400,000 และเมื่อใดที่อายุเกิน 40 ปีขึ้นไป จะเหลืออยู่เพียงไม่กี่ร้อย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจวัดหาปริมาณสารเคมีอย่างหนึ่งในเลือด หากมีสูงส่อว่ามีไข่สำรองเหลือน้อย ถ้าหากสูงเกิน 10 ขึ้นไป ส่อว่าจะตั้งครรภ์ ยาก การศึกษายังพบว่าผู้หญิงเลือดกรุ๊ป “O” ล้วนแต่จะมีสาร นี้สูงระดับ 10 มากกว่าเพื่อนถึง  2 เท่า สตรีคนใดที่วัดได้สูงกว่า 20    เชื่อได้ว่าเป็นหมัน    ดังนั้น สตรีคนไหนถ้าคิดจะมีครอบครัวเมื่อใด ควรจะคำนึงถึงกรุ๊ปเลือดของตนด้วย.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์
  • 28 ตุลาคม 2553, 12:00 น.

“ซำบายดีกาแฟสด”จากพี่สู่น้องอาชีพทำเงินครอบครัว”ผางจันดา”

Published กุมภาพันธ์ 11, 2010 by SoClaimon

“ซำบายดีกาแฟสด”จากพี่สู่น้องอาชีพทำเงินครอบครัว”ผางจันดา”

ผ่านทาง“ซำบายดีกาแฟสด”จากพี่สู่น้องอาชีพทำเงินครอบครัว”ผางจันดา” คมชัดลึก : เกษตร : เฒ่าแก่ใหม่คนชัดลึก.

สวนวาสนา ของครอบครัว “สามเตี้ย” เลือกเพาะชำ พืชสวนครัว-สมุนไพรไทย ไม่เหมือนใคร ที่ นครนายก

Published กุมภาพันธ์ 10, 2010 by SoClaimon

มติชนกรุ๊ป : หนังสือพิมพ์และนิตยสารในเครือมติชน.

วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 22 ฉบับที่ 466

เดินห่างจากความจน

สมยศ ศรีสุโร

สวนวาสนา ของครอบครัว “สามเตี้ย” เลือกเพาะชำ พืชสวนครัว-สมุนไพรไทย ไม่เหมือนใคร ที่ นครนายก

คนเรา…อาจมีหลักการคิด รูปแบบการดำเนินการเพื่อให้งานนั้นๆ ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้อย่างดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เหมือนๆ กัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกันคือ รายละเอียดในขั้นตอนของการดำเนินการที่แต่ละคนจะเลือกเช่นไร การจัดการมีแผนการอย่างไร ใครสามารถมองไปถึงอนาคตได้มั่นใจกว่ากัน ดูแล้วเหมือนง่าย แต่ขอให้เชื่อเถอะครับว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิด กว่าจะเดินผ่านถนนเส้นนี้ไปได้ เพราะทุกบนเส้นทางที่เดินผ่าน เต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งสิ้น ไม่ได้โรยด้วยความหวานชื่นหรอกครับ? คนๆ นั้น ต้องมีพร้อมทั้งความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ความอดทน ไม่ท้อถอย สู้ทุกอุปสรรคที่ขวางอยู่บนเส้นทาง หากทำได้ คนๆ นั้น ย่อมจะเป็นผู้ที่พบกับความสำเร็จมากกว่าคนอื่น มีข้อหนึ่งที่พึงระลึกเสมอ นั่นคือ การเอาความขยันมาขจัดทุกอย่างที่เจอในระหว่างเดินอยู่บนถนนเส้นนี้ เพราะความขยันเป็นทรัพย์สมบัติที่ดีที่สุด หาไม่ได้อีกแล้วเมื่อเดินไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จ คนๆ นั้น ก็สามารถ เดินห่าง…จากความจน ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ

เช่นเดียวกับที่คลองสิบห้า ถนนสายรังสิต-นครนายก เลี้ยวเข้าไปตลอดเส้นทางของสองฟากถนน จะเต็มไปด้วยสวนจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ทุกชนิด ทั้งเล็กใหญ่ตลอดไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องมือในการตกแต่งสวนและงานเกษตรทั้งหมดจะหาได้ที่นี่อย่างสมบูรณ์ ผ่านเส้นทางออกไปเส้นทางบางปลากด ขวามือจะเห็นป้ายตัวโตๆ เขียนว่า สวนวาสนา ตั้งอยู่เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ของสามีภรรยาสกุล “สามเตี้ย” คือ คุณวิชาญ และ คุณปวีณาอายุ 46 ปี และ 41 ปี ตามลำดับ ใช้เนื้อที่ประมาณ 140 ตารางวา ปลูกบ้านพักอาศัย พร้อมอีกส่วนหนึ่งไว้สำหรับเป็นบริเวณเพาะชำพืชสวนครัวและสมุนไพรไทย ทั้งคู่เลือกประกอบอาชีพที่ไม่เหมือนคนอื่นในละแวกนั้นที่มีแต่ไม้ดอก ไม้ประดับ เต็มไปหมด ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ก็เคยปฏิบัติเช่นนั้นเหมือนกัน แต่คนเราทุกคนย่อมมีโอกาสที่จะคิดกันคนละด้าน และฝันกันคนละเรื่องได้เสมอเมื่อโอกาสนั้นมาถึง อยู่ที่ว่าคนๆ นั้น มองจากปัจจุบันไปถึงอนาคตได้อย่างแยบยลแค่ไหน

คุณวิชาญ เล่าว่า เป็นคนที่องครักษ์นี่เอง เข้าไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ จบแล้วก็ทำงานที่ไปรษณีย์ สาขาคลองจั่น อยู่หลายปี พอแต่งงานแล้วได้ระยะหนึ่งก็ขอย้ายกลับมาประจำที่ไปรษณีย์ สาขานครนายก ในปี พ.ศ. 2538 พร้อมทั้งนำครอบครัวกลับมาด้วย และเริ่มให้คุณปวีณาประกอบอาชีพดั้งเดิมที่ครอบครัวเคยทำมาก่อน คือการจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเฉกเช่นชาวคลองสิบห้า ที่เต็มไปตลอดเส้นทาง เป็นของธรรมดาทั่วไปเมื่อจำหน่ายของเหมือนๆ กัน แต่คนซื้อก็กลุ่มเดียวกัน ย่อมทำให้ได้รายได้น้อยและราคาไม่ค่อยดี ก็แค่พออยู่ได้ เพราะลูกค้าเยอะมากที่จะเข้ามาซื้อพันธุ์ไม้ที่คลองสิบห้า มีลูกค้าทั่วประเทศก็ว่าได้ เพราะที่นี่คือแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสำหรับตลาดสินค้าตัวนี้

ต่อมา ปี พ.ศ. 2547 คุณวิชาญ มองว่าควรหาสินค้าตัวอื่นมาเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าได้มีโอกาสเลือกบ้าง คุณวิชาญ เลือกพวกพืชสวนครัวและสมุนไพรไทย เนื่องจากมองว่าแถวคลองสิบห้า ยังมีอยู่ไม่กี่รายที่จำหน่ายกันอยู่อย่างที่กล่าวไว้ คนเราลองมีความตั้งใจจริง มีความมุ่งมั่น แล้วคิดอะไรที่ดีๆ ให้ชีวิตตัวเองได้เสมอ และแล้วเมื่อลูกค้าเริ่มให้ความสนใจ เนื่องจากพันธุ์ไม้ที่ซื้อจากสวนวาสนามีความสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ผิดหวัง มีการตอบรับอย่างดีจากลูกค้ามากขึ้นตามลำดับ สุดท้าย คุณวิชาญ จึงเลือกที่จะเพาะชำพืชสวนครัวและสมุนไพรอย่างจริงจังและเพิ่มมากขึ้น จนปัจจุบันสวนวาสนามีเฉพาะพืชสวนครัวและสมุนไพรไว้จำหน่ายเท่านั้น

“ระยะแรกลำบากพอสมควร เพราะต้องตะลอนหาพันธุ์ไม้พืชสวนครัวและสมุนไพรที่แปลกๆ ทุกชนิด ที่พบแล้วนำมาเพาะชำต้องการให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกให้มากที่สุด ขณะนี้ก็มีประมาณกว่า 200 ชนิด คิดว่าสวนผมน่าจะเป็นสวนเดียวที่มีพืชสวนครัวและพืชสมุนไพรมากที่สุดก็ว่าได้ หรือหากว่าพืชสมุนไพรตัวไหนที่ลูกค้าต้องการไม่มี ก็พยายามหามาให้จนได้ ไม่ต้องการให้ลูกค้าต้องผิดหวัง ที่ดงบังยังมาซื้อผมเลยครับ” คุณวิชาญ บอกผม มีคุณปวีณานั่งฟังอยู่ใกล้ๆ “ก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคนที่นิยมพืชสวนครัวและสมุนไพรมากขึ้น แล้วก็บอกต่อๆ กันไป มีลูกค้าโทร.มามากขึ้น ส่วนมากหน่วยงานราชการจะเข้ามาหาซื้อกันเยอะ เพราะกระแสในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกำลังมาแรง บางหน่วยงานถือเป็นนโยบายต้องนำมาปฏิบัติให้เห็นจริง มีลูกค้ามาไกลทั่วประเทศเลยทีเดียว บางครั้งก็นำรถมารับเอง หรือบางครั้งผมก็ไปส่ง แล้วแต่ตกลงกัน ผมไปส่งไกลถึงภูเก็ตก็เคยครับ” คุณวิชาญ ลงท้าย

พืช สวนวาสนา สมุนไพรไทยอะไรบ้างที่น่าสนใจ อาทิ กรุงเขมา การบูร เกล็ดปลา กระทุ้งหมาบ้า โกฐจุฬา กุ่ม กำลังวัวเฉลิง กันเกรา ไข่เน่า เขยตาย เขนงนายพราน ขลู่ คงคาเดือด เจ็ดกำลังช้างสาร เถาวัลย์เปรียง ธรณีศาล หญ้าหนวดแมว อ้อยดำ เหงือกปลาหมอ พระเจ้าห้าพระองค์ อบเชยญวน แสลงใจ อัคคีทวาร เป็นต้น พืชสวนครัว ก็มีกะเพรา ขิงแดง กระเจี๊ยบแดง-เขียว พลู แมงลัก มะกรูด มะนาว โหระพา เตย พริกขี้หนู พริกไทย ยี่หร่า แมงลัก สลิด สะระแหน่ เป็นต้น และอีกมากมายเยอะแยะไปหมดอีกหลายๆ ชนิด หากต้องการอะไร ก็ติดต่อไปก่อน ที่ โทร. (081) 903-4633 รับรองไม่มีคำว่าผิดหวัง หากจะไปเยี่ยมสวนก็หาง่ายมาก เข้าไปทางคลองสิบห้า ตรงไปตลอดทางที่ไปบางปลากดก็จะพบ เพราะแถวนั้นจะจำหน่ายพันธุ์ไม้ตลอดเส้นทาง แถมทางสวนวาสนาจะมีรายการถ่ายเอกสารรายชื่อของพืชสวนครัวและสมุนไพรไทยให้ท่านเลือก รวมทั้งสิ้นเรียงลำดับตั้งแต่อักษร ก ไก่ ยาวไปจน ถึง ฮ นกฮูก รวมทั้งสิ้นถึง 262 ชนิด จุใจทีเดียว

คุณวิชาญและคุณปวีณาลงมือเพาะชำพันธุ์ไม้ทุกชนิดด้วยตนเองพร้อมลูกจ้างอีก 1 คน เพราะทั้งคู่ถือว่าความขยันที่แท้จริงจะต้องไม่มีเงื่อนไข ทำทุกอย่างชนิดมุ่งมั่น เหงื่อทุกหยดคืออนาคตของครอบครัว สื่อสัตย์ต่อลูกค้า ไม่เอาเปรียบคนที่ซื้อพันธุ์ไม้ไปต้องสมบรูณ์พร้อมออกจากถุงลงปลูกทุกต้น ไม่เช่นนั้นจะไม่ให้ลูกค้าไป ทั้งคู่ใช้ชีวิตที่น่าอิจฉาคือ มีความคิดที่เป็นของตนเอง มองตนเองมากกว่ามองคนอื่น ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ เพราะคิดเสมอว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไร วิกฤตอย่างไร การดำเนินของชีวิตก็ยังคงดำเนินย่างก้าวกันต่อไป การกระทำสิ่งดีๆ ให้กับชีวิต พร้อมเส้นทางการเดินของอาชีพที่ดี ก็ได้สิ่งตอบแทนที่ดีๆ อย่างแน่นอน สำหรับครอบครัว “สามเตี้ย” คุณคือสมาชิก เดินห่าง…จากความจน ที่ควรค่าแก่การยกย่องอย่างมาก

%d bloggers like this: