ข้าวไร่

All posts tagged ข้าวไร่

กิซู้..ข้าวไร่แก่งกระจาน ฝันใหม่กะเหรี่ยงบางกลอย

Published ธันวาคม 30, 2014 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/468499

โดย ไชยรัตน์ ส้มฉุน 12 ธ.ค. 2557 05:01

“ปัญหาที่ทางการมักอ้างกะเหรี่ยงบุกรุกอุทยานแห่งชาติ ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าชาวบ้านอยู่มาก่อน หรือทางการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานฯทีหลังหรือเปล่า ไม่ต่างจากปัญหาเกษตรกรรุกป่าสร้างที่ทำมาหากิน ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ก็เช่นกัน อยู่ในป่าตามวิถีดั้งเดิม ต้องการที่ทำกินเพื่อยังชีพ ปลูกข้าวไร่ไว้ประทังชีวิต และข้าวพันธุ์ที่ดีที่สุดของเขา คือ กิซู้”

นายฐิติภูมิ ตุ้มศรี เกษตรอำเภอแก่งกระจาน เล่าว่า หลังจากทางการได้ย้ายชาวกะเหรี่ยงลงมาจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เมื่อปี 2555 ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธาน สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จึงมอบหมายให้หาทางช่วยชาวกะเหรี่ยงปลูกข้าวไว้กินอิ่ม เพื่อจะได้ไม่กลับเข้าไปอยู่ในป่าอีก

ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

“เริ่มต้นเราหาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมที่สุด ดีที่สุด มาทดลองปลูกแบบขั้นบันไดในพื้นที่อพยพ มีทั้งข้าว กข ข้าวปทุมธานี ข้าวปรัง นาปี ปรากฏว่า ปลูกแล้วไม่ให้ผลผลิต เพราะดินมีสภาพไม่เอื้อต่อพันธุ์ข้าว จึงกลับมาเริ่มต้นใหม่ เฟ้นหาพันธุ์ข้าวดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง ที่มีอยู่ 3 สายพันธุ์ นาเจิง เข็มทอง และกิซู้ มาทดลองปลูก พบว่ากิซู้ให้ผลผลิตมากที่สุด เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ดอนไม่มีน้ำขัง ปีแรกได้ผลผลิตเฉลี่ย 135 กิโลกรัมต่อไร่ ปีถัดมาเมื่อได้ใส่ปุ๋ยปรับปรุงดิน ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 158 กิโลกรัมต่อไร่ ล่าสุดปีนี้ได้เพิ่มเป็น 160 กิโลกรัมต่อไร่”

“กิซู้” เป็นพันธุ์ข้าวทนต่อความแห้งแล้ง

เกษตรอำเภอแก่งกระจาน บอกว่า “กิซู้” เป็นพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม เพราะทนต่อความแห้งแล้ง วิธีการปลูกไม่ยาก ขั้นแรกตัดหญ้าต้นไม้เล็กออก แล้วใช้หลักไม้ปลายแหลมเจาะดินเป็นหลุมเล็กๆ ลึกประมาณ 3 ซม. เปิดปากหลุมมีขนาดกว้างประมาณ 1 นิ้ว แต่ละหลุมมีระยะห่างกันประมาณ 25×25 ซม. หยอดเมล็ดพันธุ์ลงหลุม 5-8 เมล็ดต่อหลุม แล้วก็ใช้เท้ากลบดินปากหลุม เมื่อฝนตกลงมาเมล็ดได้รับความชื้น ข้าวจะเริ่มงอกขึ้นมา

ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้

และเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น ได้แนะนำให้ใส่ปุ๋ยหมักอินทรีย์อัตรา 100 กก.ต่อไร่ พร้อมกับฉีดพ่นน้ำหมักจากเศษอาหาร หลังจากต้นข้าวมีอายุ 30 วัน ให้ฉีดปุ๋ยชีวภาพ บำรุงต้นด้วยการฉีดน้ำหมักผสมสาร พด.7 กับวัตถุดิบจากธรรมชาติ หัวกลอย ฝักคูน สาบเสือ บอระเพ็ด และเมล็ดสะเดา เพื่อไล่แมลงศัตรูพืชทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตขึ้น

เริ่มต้นเราหาพันธุ์ข้าวมาทดลองปลูก

ฐิติภูมิ เผยอีกว่า หากต้องการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่กิซู้ให้ได้มากกว่านี้ ต่อไปจะทดลองพัฒนาการปลูกแบบให้น้ำมากขึ้น ควบคู่กับจัดระยะการปลูกให้ชิดกัน คาดว่าจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้ถึง 300-500 กิโลกรัมต่อไร่ เพียงพอต่อการบริโภคของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ภายใน 2-3 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน…เพื่อทางการกับชาวบ้านจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซะที

ไม่ใช่สักแต่อ้างอำนาจกฎหมายมาเบ่งบาตรใหญ่ ใส่คนไร้อำนาจรัฐหนุนหลัง.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ในสถานีทดลองยางต่าง ๆ เพื่อนำไปปลูกเป็นพืชแซมยาง

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001992&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ภัทธาวุธ จิวตระกูล; ไววิทย์ บูรณธรรม; ประวิตร วงศ์สุคนธ์; สัมพันธ์ รัตนสุภา; พัธกุล จันทนมัฏฐะ; ประพาส วีระแพทย์
ชื่อเรื่อง: การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ในสถานีทดลองยางต่าง ๆ เพื่อนำไปปลูกเป็นพืชแซมยาง
Article title: Varietal test of upland rice in the Rubber Experiment Stations
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 8
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, VARIETIES, VARIETY TRIALS, YIELDS, DISEASE RESISTANCE
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, พันธุ์, การทดสอบพันธุ์, ผลผลิต, ความต้านทานโรคพืช
หมายเลข: 001992 KC1801008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ระบบการปลูกพืชแซมในสภาพพื้นที่ดอนที่อาศัยน้ำฝน

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001991&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; อภิชัย ธีรธร
ชื่อเรื่อง: ระบบการปลูกพืชแซมในสภาพพื้นที่ดอนที่อาศัยน้ำฝน
Article title: Intercropping under upland rainfed condition in north Thailand
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 7-7(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, VIGNA RADIATA, ARACHIS HYPOGAEA, ORYZA SATIVA, INTERCROPPING
อรรถาภิธาน-ไทย: ZEA MAYS, VIGNA RADIATA, ARACHIS HYPOGAEA, ORYZA SATIVA, การปลูกพืชแซม
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ถั่วเขียว, ถั่วลิสง, ข้าวไร่, ระบบการปลูกพืชแซม, พื้นที่ดอนอาศัยน้ำฝน, อัตราการปลูก, ผลผลิต, รายได้
หมายเลข: 001991 KC1801007
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การจัดระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง บนสภาพพื้นที่ดอนที่ใช้น้ำฝน

Published กุมภาพันธ์ 4, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001988&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; เรวัต จิระสถาวร
ชื่อเรื่อง: การจัดระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง บนสภาพพื้นที่ดอนที่ใช้น้ำฝน
Article title: Rainfed double cropping in north Thailand
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 4-4(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, ARACHIS HYPOGAEA, VIGNA RADIATA, GLYCINE MAX, ZEA MAYS, CROPPING SYSTEMS, RAINFED FARMING, HIGHLANDS, YIELDS, INCOME, THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA, ARACHIS HYPOGAEA, VIGNA RADIATA, GLYCINE MAX, ZEA MAYS, ระบบการปลูกพืช, การทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝน, ที่สูง, ผลผลิต, รายได้, ประเทศไทย
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง, ข้าวโพด, ระบบการปลูกพืช 2 ครั้ง, พื้นที่ดอนใช้น้ำฝน, ผลผลิต, รายได้, ภาคเหนือ
หมายเลข: 001988 KC1801004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การทดสอบผลผลิตข้าวไร่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001807&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชัยฤกษ์ มณีพงษ์; วิทยา แสงแก้วสุข
ชื่อเรื่อง: การทดสอบผลผลิตข้าวไร่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Article title: Upland rice yield trials in the north east of Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 1
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, UPLAND RICE, VARIETIES, THAILAND, YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA, UPLAND RICE, พันธุ์, ประเทศไทย, ผลผลิต
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, พันธุ์, ผลิต, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายเลข: 001807 KC1701001
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ข้าวไร่ – เรื่องน่ารู้

Published ตุลาคม 26, 2012 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/162301

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 00:00 น.

ข้าวไร่ ส่วนใหญ่ปลูกบนที่ดอนและไม่มีน้ำขัง ชนิดของข้าวที่ปลูกก็เรียกว่า ข้าวไร่ พื้นที่ปลูกส่วนมากเป็นเชิงภูเขามีระดับสูง ๆ ต่ำ ๆ ไม่สามารถไถเตรียมดินและปรับระดับได้ง่าย ๆ เหมือนกับพื้นที่ราบ จะปลูกแบบหยอด โดยตัดหญ้าและต้นไม้เล็กออก แล้วทำความสะอาดพื้นที่ที่จะปลูกใช้หลักไม้ปลายแหลมเจาะดินเป็นหลุมเล็ก ๆ ลึกประมาณ 3 เซนติเมตร ปากหลุมมีขนาดกว้างประมาณ 1 นิ้ว มีระยะห่างกันประมาณ 25 x 25 เซนติเมตร ระหว่างแถวและระหว่างหลุมภายในแถว

หยอดเมล็ดพันธุ์ 5-8 เมล็ดต่อหลุม หลังจากหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ใช้เท้ากลบดินปากหลุม เมื่อเมล็ดได้รับความชื้นจากดิน ก็จะงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นข้าว เป็นการปลูกข้าวโดยใช้น้ำฝน เป็นข้าวเบา เก็บเกี่ยวได้ในปลายฤดูฝน ต้องหมั่นกำจัดวัชพืช มีปลูกมากในภาคเหนือและภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางปลูกน้อย.

การแก่งแย่งของวัชพืชและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาปราบวัชพืชในข้าวไร่

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001810&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เสรี ถนอมสุข; ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; พิทักษ์ อินทะพันธ์
ชื่อเรื่อง: การแก่งแย่งของวัชพืชและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาปราบวัชพืชในข้าวไร่
Article title: Weed competition and factors affecting the efficiency of herbicides in upland rice
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 4
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: H60-Weeds and weed control
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, UPLAND RICE, WEEDS, WEED COMPETITION, HERBICIDES, WEED CONTROL, MECHANICAL METHODS, YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA; UPLAND RICE; วัชพืช; สารกำจัดวัชพืช; การควบคุมวัชพืช; วิธีทางกล; ผลผลิต
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, วัชพืช, สารป้องกันกำจัดวัชพืช, การแก่งแย่ง, การกำจัดวัชพืช, ผลผลิต
หมายเลข: 001810 KC1701004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปลูกข้าวไร่ร่วมกับพืชเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศไทย

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001809&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชิลเลอร์, จอห์น เอ็ม.; เรวัต จิระสถาวร
ชื่อเรื่อง: การปลูกข้าวไร่ร่วมกับพืชเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศไทย
Article title: Rainfed rice based double cropping in north Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 3-3(1)
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F08-Cropping patterns and systems
หมวดรอง: F07-Soil cultivation
P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, UPLAND RICE, VIGNA RADIATA, ARACHIS HYPOGAEA, CROPPING SYSTEMS, TILLAGE, SOIL WATER CONTENT, YIELDS, GROWTH, THAILAND
อรรถาภิธาน-ไทย: ORYZA SATIVA; UPLAND RICE; VIGNA RADIATA; ARACHIS HYPOGAEA; ระบบการปลูกพืช; การไถพรวน; ปริมาณน้ำในดิน; ผลผลิต; การเติบโต; ประเทศไทย
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, ถั่วเขียว, ถั่วลิสง, การปลูกพืชร่วม, ระบบการปลูกพืช, การเตรียมดิน, การย้ายกล้า, ความชื้นในดิน, ผลผลิต, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 001809 KC1701003
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่ในภาคใต้

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001808&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ภัทธาวุธ จิวตระกูล; สัมพันธ์ รัตนสุภา; ไววิทย์ บูรณธรรม; ประวิตร วงศ์สุคนธ์; พัธกุล จันทนมัฏฐะ; ประพาส วีระแพทย์
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่ในภาคใต้
Article title: Upland rice improvement in southern Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 2
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, UPLAND RICE, BREEDING METHODS, SELECTION, THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ข้าวไร่, พันธุ์, การทดสอบพันธุ์, การคัดเลือกพันธุ์
หมายเลข: 001808 KC1701002
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การวัดประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของข้าวโพดและข้าวไร่ ซึ่งปลูกเดี่ยวๆ และปลูกแซม

Published พฤษภาคม 15, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001728&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อิสรา สุขสถาน
ชื่อเรื่อง: การวัดประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของข้าวโพดและข้าวไร่ ซึ่งปลูกเดี่ยวๆ และปลูกแซม
Article title: Photosynthetic efficiency measurements of intercrop and monoculture plantings of rice and corn
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 94-94(1)
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2521)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
หมวดรอง: F08-Cropping patterns and systems
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, UPLAND RICE, PHOTOSYNTHESIS, EFFICIENCY, INTERCROPPING, MONOCULTURE
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ข้าวไร่, การสังเคราะห์แสง, การปลูกพืชร่วม, การปลูกพืชชนิดเดียว
หมายเลข: 001728 KC1601095
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: