ข้าวหอมมะลิ

All posts tagged ข้าวหอมมะลิ

‘EU’รับจดทะเบียน’จีไอ’หอมมะลิไทย

Published กุมภาพันธ์ 16, 2013 by SoClaimon

‘EU’รับจดทะเบียน’จีไอ’หอมมะลิไทย

‘EU’รับจดทะเบียน’จีไอ’หอมมะลิไทย

‘อียู’ ไฟเขียวรับจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แล้ว หลังพยายามมากว่า 5 ปี ด้านกาแฟดอยช้าง-ดอยตุง จ่อได้คิวขึ้นทะเบียนด้วย

                          4 ก.พ. 56  นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ในสหภาพยุโรป (อียู) ว่า ขณะนี้สหภาพยุโรป (อียู) ได้พิจารณาและรับที่จะจดทะเบียนจีไอข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ให้กับไทยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศเป็นภาษาต่างๆ ที่ใช้ในอียู และคาดว่าจะประกาศได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะทำให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยเป็นสินค้าจีไอตัวแรกของเอเชียที่จดทะเบียนในอียูได้ และเป็นที่ 3 ของโลก รองจากชาของอินเดียและกาแฟของโคลัมเบีย

ทั้งนี้ อียูได้รับจดจีไอตามที่ไทยได้ยื่นเสนอ ทั้งการรับจดคำว่า ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยไม่ตัดคำส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป หลังจากที่ไทยได้ยืนยันว่าจะต้องใช้คำที่ยื่นจดทั้งหมด และยังกำหนดให้มีการบรรจุในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตเท่านั้น เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าจีไอที่ไทยกำหนดไว้

“เมื่ออียูรับจดจีไอแล้ว จะทำให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยสามารถติดตรารับรองของอียูได้ ซึ่งจะช่วยในการโปรโมทข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ใน 5 จังหวัดไทย ได้แก่ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ และยังทำให้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการรับรองว่าเป็นสินค้าระดับพรีเมียม และมีมูลค่าเพิ่ม เพราะผู้บริโภคในอียูให้ความสำคัญกับสินค้าจีไอ ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตได้เฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ ท้องถิ่นอื่นจะผลิตสินค้าโดยใช้ชื่อเดียวกันไม่ได้ และยังจะช่วยให้การส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทำได้ดีขึ้น”

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการประกาศความสำเร็จ ในระหว่างที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเยือนเบลเยี่ยมในช่วงต้นเดือน มี.ค. 56 จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีที่ไทยได้รับการจดจีไอข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในอียูด้วย

นางปัจฉิมา กล่าวว่า สำหรับสินค้าตัวอื่นๆ กรมฯ กำลังติดตามการยื่นคำขอจดจีไอกับสินค้าอีก 2 รายการ คือ กาแฟดอยช้าง และกาแฟดอยตุง โดยขณะนี้อียูกำลังประกาศโฆษณา หากภายใน 6 เดือน หากไม่มีการคัดค้าน ก็จะได้รับการจดทะเบียนเป็นรายการต่อไป ขณะเดียวกัน กรมฯ กำลังจะยื่นจดทะเบียนข้าวสังหยดเมืองพัทลุงอีก เพราะเห็นว่าน่าจะได้รับการจดทะเบียนได้ไม่ยาก เนื่องจากเป็นข้าวสี ไม่ใช่ข้าวขาว มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด และประเทศอื่นไม่มี

สำหรับการจดทะเบียนจีไอข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในอียู กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ กรมการข้าว ในการยื่นขอจดจีไอตั้งแต่ปี 2551 หลังจากนั้น ได้มีประเทศสมาชิกอียู 5 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และเบลเยียม ได้ยื่นคัดค้าน โดยขอให้ไทยตัดคำว่า ข้าวหอมมะลิ ออก ให้ใช้แต่คำว่า ทุ่งกุลาร้องไห้ และขอให้สามารถบรรจุที่อื่นได้ นอกจากในพื้นที่ที่ผลิต แต่ไทยก็ได้ยื่นคัดค้านหลายต่อหลายครั้ง และได้ไปชี้แจงกับสมาชิกอียูทั้ง 5 ประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ จนในที่สุดก็ได้รับการจดจีไอ

ข้าวหอมมะลิไทยปลอดภัย 100%

Published กันยายน 1, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/life/fromfood/285684

24 สิงหาคม 2555, 05:00 น.
Pic_285684

ตัวเลขคาดการณ์การส่งออกข้าวของไทยในปี 2555 ของศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ของสถาบันอาหาร ระบุว่า ข้าวไทยยังมีความต้องการจากทั่วโลก เพราะมีจุดเด่นในด้านรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่มีชาติใดผลิตได้เหมือน

ข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีการเพาะปลูก และการกำหนดมาตรฐานสินค้าเพื่อรับรองคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย

ต้องยอมรับว่า แปลงนาปลูกข้าวบางส่วนของไทยมีการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันโรคในข้าว รวมทั้งกำจัดแมลงและกำจัดศัตรูพืชของข้าว

ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ. 4400–2552) เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิ ยอมให้ใช้สารเคมีอันตรายในการปลูกข้าวหอมมะลิได้เฉพาะชนิดที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรที่อนุญาตให้ใช้เท่านั้น และกำหนดให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิที่ได้ ต้องปราศจากสารเคมีอันตรายและสารกำจัดศัตรูข้าวที่ใช้

ฉะนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจการใช้สารเคมี อันตรายและสารกำจัดศัตรูของข้าวในแปลงนาอย่างถูกวิธี ถูกต้องและปลอดภัย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะละเลยมิได้ มิฉะนั้น สินค้าที่เราภูมิใจนักหนาอาจสร้างความหนักใจให้เราได้ในระยะยาว

เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยว่ามีความปลอดภัย สถาบันอาหารได้ทำการสุ่มตัวอย่างข้าวหอมมะลิ 105 ที่เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 แหล่งเพาะปลูก

เพื่อนำมาวิเคราะห์หายาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนตกค้างจำนวน 10 ชนิด และกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตตกค้างจำนวน 32 ชนิด

ผลเป็นที่น่ายินดี เมื่อทั้ง 5 ตัวอย่าง ไม่พบการตกค้างเลย

อาจเป็นเพราะเกษตรกรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ และหน่วยงานต่างๆให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้สารเคมีอันตรายในแปลงนาอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ทำให้วันนี้ ข้าวหอมมะลิไทยปลอดภัยและยังผงาดอยู่ได้อย่างภาคภูมิ.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย
 • 24 สิงหาคม 2555, 05:00 น.

พาณิชย์ตรวจเข้มข้าวหอมมะลิส่งออกหวั่นทำเสียชื่อ

Published มิถุนายน 11, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/267466

11 มิถุนายน 2555, 17:51 น.

Pic_267466

“พาณิชย์” โชว์ผลงานตรวจข้าวหอมมะลิไทย 4 เดือน ไม่พบตกมาตรฐานแม้แต่รายเดียว ส่วนการตรวจดีเอ็นเอ ไม่ถูกต้องแค่ 3 ราย จาก 79 ราย แต่ได้สั่งปรับปรุงคุณภาพให้ถูกต้อง ยันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการส่งออกข้าวไทย

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ของปี 55 ได้รับแจ้งการตรวจสอบของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบ 3,759 ครั้ง ปริมาณข้าวที่ตรวจสอบ 630,522 ตัน ซึ่งในจำนวนนี้ กรมฯ ได้เข้าไปกำกับดูแล 343 ครั้ง หรือคิดเป็น 9.12% จากจำนวนที่แจ้งการตรวจสอบ คิดเป็นปริมาณข้าวที่กรมฯ ตรวจสอบ 35,640.87 ตัน หรือ 5.65% ของปริมาณข้าวที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งผลปรากฏว่า ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ส่วนการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมข้าว (ดีเอ็นเอ) ที่จะส่งออกนั้น ได้มีการสุ่มตรวจตัวอย่าง 79 ราย พบว่า มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด 76 ราย ส่วนอีก 3 รายมีคุณภาพไม่ถูกต้อง จึงได้สั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขจนเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดแล้ว

“ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา กรมฯ ได้มีการเข้าไปตรวจสอบและกำกับดูแลการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาข้าวที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหลุดรอดออกไป เพราะจะเป็นการทำลายชื่อเสียงของข้าวหอมมะลิไทย ทำให้ผู้ซื้อเกิดความไม่เชื่อมั่น แต่ผลจากการที่ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด ปรากฏชัดเจนว่า ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อต่างประเทศได้ว่าเป็นของแท้ ของจริง คุณภาพถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลดีให้มีความต้องการซื้อข้าวหอมมะลิไทยมากขึ้น”.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 11 มิถุนายน 2555, 17:51 น.

พาณิชย์แบ่งเกรดหอมมะลิ เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค

Published มิถุนายน 5, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/265754

4 มิถุนายน 2555, 21:35 น.

Pic_265754

พาณิชย์ ลุยจัดระเบียบข้าวหอมมะลิ กำหนดเกณฑ์ใหม่เป็น 3 ชั้นจากเดิมเกณฑ์เดียว หวังให้ผู้บริโภคระดับกลางกินของดี คาดสรุปได้ภายใน มิ.ย.นี้…

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยเป็น 3 ชั้น จากเดิมมีมาตรฐานเดียว ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทยชั้นดี มีเนื้อข้าวหอมมะลิ 80-91% ที่เหลือผสมข้าวชนิดอื่น ข้าวหอมมะลิชั้นดีพิเศษเกรด 92-94% และชั้นดีเลิศเกรดเกิน 95% ขึ้นไป ซึ่งจะประกาศหลักการ และสรุปมาตรฐานได้ภายในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริโภคในทางต่างประเทศมีทางเลือกบริโภคข้าว รวมถึงชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อสูงมีจำนวนมากขึ้น และต้องการสินค้าคุณภาพสูง ผู้ผลิตข้าวไทยจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรฐานคุณภาพข้าว เพื่อรักษาฐานผู้บริโภคเดิมและขยายตลาดด้วย

“กรมการค้าต่างประเทศ กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาเครื่องการตรวจดีเอ็นเอของข้าวให้ได้มาตรฐาน เพื่อแก้ปัญหาการแบ่งเกรดข้าวที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งจะทราบผลภายใน 2 เดือนข้างหน้า และสามารถประกาศการใช้เกณฑ์ได้ก่อนฤดูกาลข้าวนาปีจะออกสู่ตลาด ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการส่งออก ทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เกณฑ์ข้าวหอมมะลิใหม่ เพื่อให้ชาวต่างชาติรับรู้ และหันมาบริโภคข้าวไทยมากขึ้น”.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 4 มิถุนายน 2555, 21:35 น.

สกลฯเจ๋ง ชนะเลิศประกวดข้าวหอมมะลิระดับประเทศ

Published มิถุนายน 1, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/264829

31 พฤษภาคม 2555, 17:15 น.

Pic_264829

“พาณิชย์” เผย กลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิระดับประเทศจากกรมการค้าภายใน….

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.  นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้จัดงานตัดสินและมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศ การประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2554 และการประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิของไทย ให้สามารถแข่งขันและสนองความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงสีได้พัฒนากระบวนการสีข้าว เพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพดี มีมาตรฐานสากล

สำหรับในปีนี้ กลุ่มปลูกข้าวหอมมะลิ 105 อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการผลิต 54/55 ประเภทกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร ส่วนรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพดิน หมู่ 9 อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยผู้ได้รับรางวัล จะได้รับโล่จาก นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ และรถดำนาเดินตาม พร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่า 160,000 บาท 100,000 บาท และ 60,000 บาท ตามลำดับ.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 31 พฤษภาคม 2555, 17:15 น.

ลุ้นอียูไฟเขียวจดทะเบียน “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้”

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/content/eco/243791

7 มีนาคม 2555, 22:25 น.

Pic_243791

กรมทรัพย์สินทางปัญญา หวังอียูไฟเขียวรับจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” เร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ในสหภาพยุโรป (อียู) หลังจากที่สมาชิก 5 ประเทศคัดค้านการยื่นจด โดยต้องการให้จดรับความคุ้มครองเฉพาะคำว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” ว่า ล่าสุด ได้ยืนยันว่า จำเป็นต้องใช้คำว่า “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” เพราะต้องการให้รู้ถึงแหล่งผลิต อีกทั้งคำว่า “หอมมะลิ” เป็นคำไทย ไม่ใช่คำทั่วไป

ส่วนการกำหนดให้บรรจุในแหล่งผลิต ต้องกำหนดไว้เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หากบรรจุนอกพื้นที่ อาจปลอมปนข้าวชนิดอื่นได้ คาดว่า อียูน่าจะรับจดทะเบียนเร็วๆ นี้ และทำให้สามารถติดตรารับรองของยุโรปได้ ซึ่งจะรับรองว่าเป็นสินค้าพรีเมียม และมีมูลค่าเพิ่ม

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 7 มีนาคม 2555, 22:25 น.

ม.มหิดลวิเคราะห์ข้าวต้านโรคเบาหวาน เกษตรอินทรีย์นาแขมรับช่วงผลิตสู่ตลาด

Published สิงหาคม 3, 2011 by SoClaimon

3 สิงหาคม 2554, 05:00 น.

http://www.thairath.co.th/content/edu/190970.

Pic_190970

ศิวพจน์  คูวิจิตรสุวรรณ

สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง… ที่มีอัตราการตายห้าอันดับแรก คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และ โรคหลอดเลือดตีบตัน สาเหตุเพราะคนไทยบริโภค อาหารจำพวกนม เนย ไขมัน เนื้อสัตว์ และ อาหารฟาสต์ฟู้ด จากชาติตะวันตก

ผู้บริโภคจึงมีระดับ คอเลสเทอรอลสูงขึ้น นำไปสู่การเกิดโรคมากมายและเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้น การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับวิถีของธรรมชาติ โดยการ บริโภคข้าวกล้อง เป็นวิถีทางหนึ่งของการรักษาสุขภาพ เนื่องจาก ข้าวกล้องมีคุณสมบัติทางโอสถสารอย่างครบสมบูรณ์

แปลงปลูกข้าวสินเหล็ก.แปลงปลูกข้าวสินเหล็ก.

การเกษตรบ้านเราสามารถผลิตข้าวกล้องออกมาได้หลายชนิด หลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะที่ ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มี กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลนาแขม ได้ปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างๆและจัดให้มีการสีข้าวในรูปแบบของ ข้าวกล้อง (Brown rice) ได้แก่ ข้าวหอมมะลินิล ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวสังข์หยด ข้าวสินเหล็ก ข้าวเหนียวดำ ข้าวญี่ปุ่น เป็นต้น

โดยมี นายศิวพจน์ คูวิจิตรสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เป็นหัวเรือใหญ่ บอกว่า  ทางกลุ่มได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ และได้รวมกลุ่มในการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อผลิต ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ โดยเริ่มจากการรวม กลุ่มเกษตรปลูกข้าว อินทรีย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 19 คน แบ่งการปลูก ข้าวหอมมะลินิล ประมาณ 100 กว่าไร่ ข้าวสังข์หยด 200 ไร่ ข้าวสินเหล็ก 200 ไร่ และอีกหลายสายพันธุ์ จำนวนปริมาณลดหลั่นกันลงไป…ผลผลิตที่ได้แต่ละสายพันธุ์มีมากกว่า 200 ตันต่อฤดูกาลปลูก สามารถจำหน่ายใน ราคาตันละ 15,000-20,000 บาท

จากนั้นได้นำไปสู่ผล การทดสอบตัวอย่างข้าวอินทรีย์ โดย สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งข้าวไปให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานใน โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช และ อีกหลายโรงพยาบาล ในเครือมหาวิทยาลัยมหิดล  บริโภคแล้ว พบว่า ข้าวหอมมะลิแดง และ ข้าวสินเหล็ก มีคุณสมบัติป้องกันโรคเบาหวานได้ เพราะช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ นอกจากนี้ มีเปอร์เซ็นต์ของ สารต้านอนุมูลอิสระ และ มีวิตามินเอ ในอัตราส่วนที่มาก บางสายพันธุ์มี วิตามินอีสูงมากกว่าถึง 26 เท่า ของข้าวทั่วๆไป

ผลผลิตข้าวหลากหลายชนิด.ผลผลิตข้าวหลากหลายชนิด.

ข้าวสินเหล็ก….ได้จากผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวสีขาวที่มีกลิ่นหอม เคยนำมาทดลองบริโภคในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า การบริโภคข้าวกล้องสินเหล็ก ช่วยแก้ปัญหาเบาหวานได้ ทำให้สภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin) ลดลง และการทำงานของตับอ่อนดีขึ้น รวมทั้งทำให้ค่าเฉลี่ยของ ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ลดลง

ข้าวพันธุ์นี้ได้ผ่านการ ประเมินคุณสมบัติความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็ก ทั้งในระดับ ห้องปฏิบัติ การและในมนุษย์ โดยพบว่าการส่งเสริมการบริโภคข้าวสินเหล็ก ในเด็กนักเรียนที่มีภาวะพร่องธาตุเหล็ก ทำให้ ระดับฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สามารถลดการดูดซึมคอเลสเทอรอลจากอาหารสู่ร่างกาย ลดการสังเคราะห์คอเลสเทอรอลในตับ ลดปริมาณคอเลสเทอรอลในพลาสมา ลดอาการผิดปกติในสตรีวัยที่กำลังจะหมดประจำเดือนได้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการผลิตภัณฑ์ข้าวจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.นาแขม กริ๊งกร๊างหา ศิวพจน์ คูวิจิตรสุวรรณ 08-1861-3245 หรือ 0-3728-3856 ในเวลาที่เหมาะสม.
ไชยรัตน์   ส้มฉุน

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไชยรัตน์ ส้มฉุน
 • 3 สิงหาคม 2554, 05:00 น.

“พาณิชย์” เตรียมประกาศใช้มาตรฐานข้าวไทยเพื่อส่งออกใหม่

Published มิถุนายน 22, 2011 by SoClaimon

22 มิถุนายน 2554, 20:12 น.
“พาณิชย์” เตรียมประกาศใช้มาตรฐานข้าวไทยเพื่อส่งออกใหม่.

Pic_180996

พาณิชย์ เตรียมประกาศใช้มาตรฐานข้าวไทยเพื่อส่งออกใหม่ ยันไม่ได้อุตริ แต่ทำให้ข้าวไทยเข้าถึงตลาดทุกระดับ ด้านเทรดเดอร์ข้าวขานรับ แต่ห่วงรักษามาตรฐานไม่ได้ตลอด

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเสวนา เรื่อง “คุณภาพมาตรฐานของข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทย” ระหว่างการประชุม World Rice Standard Summit 2011 ที่ จ.นครสวรรค์ว่า ขณะนี้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคข้าว รวมถึงชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อสูงเกิดใหม่มากขึ้น และต้องการสินค้าคุณภาพสูง ดังนั้น ผู้ผลิตข้าวไทยต้องกำหนดมาตรฐานคุณภาพข้าว เพื่อการเข้าถึงและขยายตลาดใหม่ๆ ขณะเดียวกัน ก็เป็นการรักษาตลาดเก่าด้วย

ด้านนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า มาตรฐานข้าวไทยเพื่อการส่งออก ที่กระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับคนในวงการข้าว และกำหนดจะใช้ใหม่นั้น จะมีมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยแท้ (Thai Hommali Rice) โดยจะกำหนดใหม่เป็น 2 มาตรฐาน คือ มีเนื้อข้าวหอมมะลิแท้ 95% และมีเนื้อข้าวหอมมะลิแท้ 92% จากเดิมมีมาตรฐานเดียวคือข้าวหอมมะลิ 92% นอกจากนี้ ยังจะกำหนดให้มีมาตรฐานข้าวหอมมะลิผสมเพื่อการส่งออก (Blended Thai Hommali Rice) โดยจะกำหนดให้มีข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า 80% และผสมข้าวอื่นผสมได้ไม่เกิน 20% จากเดิมที่ไม่มีการกำหนดมาตรฐานข้าวชนิดนี้

ส่วนข้าวขาวเพื่อการส่งออก จะกำหนดเป็น 2 มาตรฐาน ตามคุณสมบัติของข้าว จากเดิมที่ไม่มีการกำหนดเช่นกันทั้งนี้ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานดังกล่าวยังสามารถรับฟังความเห็นก่อนกำหนดเป็นข้อบังคับได้ เพื่อให้การปฎิบัติจริงเป็นไปได้ตามที่กำหนดไว้ เพราะก่อนหน้านี้ มีผู้ส่งออกบางรายแสดงความไม่เห็นด้วยการมาตรฐานข้าวใหม่ โดยอ้างว่า เป็นมาตรฐานที่สูงขึ้น และราคาขายสูงขึ้น ทำให้ทำตลาดข้าวได้ยากมากขึ้น

ส่วนนายเคน บี ผู้จัดการบริษัท โกลล์ เกตส์ จำกัด ผู้ค้าข้าว (เทรดเดอร์) ในประเทศไทย กล่าวว่า มาตรฐานข้าวใหม่ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะผู้ซื้อจะมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้น แต่ยังกังวลว่าไทยจะสามารถรักษามาตรฐานข้าวให้ได้ตามที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ หากไม่สามารถทำได้ ลูกค้าก็จะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างข้าวไทย และข้าวของคู่แข่ง เช่น เวียดนาม หรือพม่า อย่างไรก็ตาม แม้การกำหนดมาตรฐานข้าวใหม่ อาจทำให้ราคาสูงขึ้น แต่เชื่อว่าตลาดจะตอบรับได้ หากราคาสอดคล้องกับคุณภาพข้าว โดยไม่ควรนำราคาข้าวไปผูกติดกับเรื่องการเมือง แต่ควรให้เป็นไปตามกลไก

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 22 มิถุนายน 2554, 20:12 น.

กล่อมอียูจดทะเบียนจีไออียู

Published มิถุนายน 9, 2011 by SoClaimon

9 มิถุนายน 2554, 05:30 น.
กล่อมอียูจดทะเบียนจีไออียู – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_177600

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าแจงอียู ขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทย ระบุ ต้องให้บรรจุในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตเท่านั้น เพราะป้องกันการปนเปื้อน…

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 พ.ค.-7 มิ.ย.ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางไปยังสหภาพยุโรป (อียู) เพื่อหารือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงเกษตร กระทรวงเศรษฐกิจและภาคเอกชนเช่น ผู้นำเข้า สมาพันธ์ผู้สีข้าวของ 5 ประเทศสมาชิกอียู ได้แก่ อิตาลี  เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม อังกฤษ และฝรั่งเศส ซึ่งได้ยื่นคัดค้านคำขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยในอียู เพื่อชี้แจงทำความเข้า ใจ และสนับสนุนให้ไทยสามารถยื่นคำขอจดจีไอได้ต่อไป

ส่วนในประเด็นการระบุเงื่อนไขว่า ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอจะต้องบรรจุในพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตเท่านั้น ไทยชี้แจงว่า เป็นการป้องกันการปนเปื้อน ป้องกันแมลง ซึ่งทำลายข้าวเมื่อมีความชื้นสูง และ ยังเป็นการตรวจสอบแหล่งที่มา ที่สำคัญเพื่อสงวนความหอม ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

สำหรับข้าวชนิดอื่น เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง หรือข้าวพรีเมียมเกรดอื่นๆ ไทยไม่ขัดข้องอียูที่นำเข้าข้าวจากไทย จะนำมาบรรจุใหม่ เพื่อแข่งขันกับข้าวชนิดอื่น และ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำตลาดในอียู แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าข้าวชนิดนั้นๆ มีแหล่งที่มาจากไทยจริง เพื่อป้องกันชื่อเสียงข้าวไทยเสียหาย.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 9 มิถุนายน 2554, 05:30 น.

จี้ทูตพาณิชย์ป้องกันข้าวไทยถูกละเมิดในต่างแดน

Published พฤษภาคม 28, 2011 by SoClaimon

27 พฤษภาคม 2554, 18:39 น.

จี้ทูตพาณิชย์ป้องกันข้าวไทยถูกละเมิดในต่างแดน.

Pic_174598

“กรมทรัพย์สินทางปัญญา” อ้อนทูตพาณิชย์-เอกชน ช่วยสอดส่องดูแลปัญหาข้าวไทยถูกละเมิดในต่างแดน หวั่นทำชื่อเสียงเสียหาย

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไทยในต่างประเทศว่า ได้ขอความร่วมมือหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ที่ประจำอยู่ทั่วโลก รวมทั้งผู้แทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าว ให้ช่วยสอดส่องดูแลปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาข้าวไทย ที่ส่งออกไปขายยังตลาดโลก เพราะจะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อให้ไทยคงความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดข้าวของโลก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย และป้องกันการแอบอ้างนำชื่อข้าวไทยไปใช้กับข้าวที่ไม่ได้มาจากประเทศไทย

“ข้าวไทยที่ถูกละเมิดในต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอมมะลิ ที่มักจะมีการลอกเลียนแบบเครื่องหมายรับรองของกรมการค้าต่างประเทศ ด้วยการนำข้าวไปบรรจุใหม่ แล้วแอบอ้างว่าเป็นข้าวหอมมะลิไทย หรือทำปลอมเครื่องหมายการค้า ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็นข้าวของไทย ทำให้ชื่อเสียงข้าวไทยเสียหาย และยังมีการลักลอบนำสายพันธุ์ข้าวของไทยไปพัฒนาต่อยอดโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่แบ่งปันผลประโยชน์ให้ไทย” นางปัจฉิมา  กล่าว

นอกจากนี้ กรมยังจะสนับสนุนการสร้างแบรนด์สินค้าข้าวไทย การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองคุณภาพ และชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวของไทย สำหรับการพัฒนาในด้านอื่นๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพยายามพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตสูง และมีต้นทุนต่ำลง และเน้นการพัฒนาคุณภาพข้าวไทย และสายพันธุ์ข้าวไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก รวมทั้งอาจปรับปรุงรูปแบบการกำหนดมาตรฐานข้าว เพื่อให้สามารถแบ่งระดับการตลาด และราคาได้อย่างเหมาะสม.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 27 พฤษภาคม 2554, 18:39 น.
%d bloggers like this: