ข้างคลองคันนายาว

All posts tagged ข้างคลองคันนายาว

ทุระยำยุค – ข้างคลองคันนายาว

Published มกราคม 5, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 14 กันยายน 2557 เวลา 00:00 น.

หิรัญยักษ์ ม้วนแผ่นดิน
แลดาวเดือนก็เลือนดับ
ตะวันโทรมโพยมพยับ
ชะอุ่มชะอับทั้งโลกา
คือเงินอันเป็นใหญ่
ที่ป่วนไปทุกทิศา
อุตลุดมนุษย์มนา
สาละวนแต่เงินเงิน
เอาเงินเป็นมาตรวัด
เอาเงินทัดขึ้นเทิดเทิน
เอาเงินต่อเงินเดิน
ไปสู่แดนสุขาวดี
มหาบาปแห่งยุคสมัย
มหาชัยแห่งกาลี
ปั่นป่วนทั้งปฐพี
หิรัญยักษ์มันชักยนต์
งงงวยแห่งยุคสมัย
และเปื่อยไหลแห่งตัวตน
สำแดงแห่งผู้คน
ในยุคทุระยำยำ
เป็นไทเถิดคนไทย
อย่าเป็นทาสให้เงินงำ
จงสร้างและจงทำ
ด้วยต้นทุนที่เป็นไท!.
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ถวัลย์ ดัชนี – ข้างคลองคันนายาว

Published กันยายน 11, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 7 กันยายน 2557 เวลา 00:00 น.

ปาดเส้น ปานสาย อสุนี

จับใจอินทรี

โผผงาดหยัดเหยียบเวหน

เศกสิงห์ผยองหยัด บัดดล

แสยะเขี้ยวคำรณ

กางกรงเล็บขมวดขมังขมึง

พนมพักตร์พุทธภาคอันพึง

ปสาทะสทึง

สเทิง ทิพยธาตุศรัทธา

ส่ำสัตว์ขนัดคะนองคณนา

ถอดเขียวเล็บงา

สลัดเขาเขื่องคลาย ถวายถวัลย์

ปางถวัลย์ ดัชนี จักจรัล

ปรภพโบยบรร-

ลุล่วงกัปกัลป์ อมรรตัย

ฝากภาพประดับภพอำไพ

ฝากนามฝากนัย

ถวัลย์ ดัชนี นิรันดร์ ฯ.

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

บรรทัดเถร – ข้างคลองคันนายาว

Published กันยายน 11, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 00:00 น.

นักสิทธินิยมก็ข่มขู่

เชิดชูสิทธิชนตนเป็นใหญ่

นี้คือหลักการประชาธิปไตย

ผิดจากนี้ไม่ใช่ต้องคัดค้าน

คนทุกคนมีสิทธิเสมอภาค

สิทธิแหละคือรากคือพื้นฐาน

สิทธิเป็นศรีศักดิ์เป็นหลักการ

ผิดจากนี้ต้องต่อต้านต้องค้านคัด

นักสัจนิยมก็แย้งสู้

จักต้องดูความเป็นจริงข้อจำกัด

ไม่ใช่เอากลไกไม้บรรทัด

เป็นมาตรวัดเสมอภาคสิทธิประชา

สิทธิการเข้าถึงซึ่งข้อมูล

สิทธิการเพิ่มพูนการศึกษา

สิทธิรู้เท่าทันม่านมายา

จักต้องมาก่อนการใช้สิทธิ

บ้านเมืองเราถึงคราวจักก้าวหน้า

ให้ประชาธิปไตยต้องใช้สติ

กล้าทบทวนทายท้ากล้าเริ่มริ

ไม่ใช่เอาทิษฐิเป็นบรรทัด!

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

สัมมา-สามานย์ – ข้างคลองคันนายาว

Published กันยายน 11, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 00:00 น.

สัมมาว่าตนคือ ผู้รับใช้

ประโยชน์ชนส่วนใหญ่ให้เป็นผล

สามานย์ว่า ตนคือผู้สร้างตน

ต้องบันดลตนก่อนคือหลักการ

สัมมาว่า พอเพียงเพื่อเลี้ยงตน

จักบันดาลคุณค่ามหาศาล

สามานย์ว่า งานคือเงิน เงินคืองาน

ทุกสิ่งล้วนบันดาลด้วยเงินตรา

สัมมาว่าส่วนรวมต้องเป็นใหญ่

ทุนรับใช้สังคมจึงสมค่า

สามานย์ว่า ทุนนั้นต้องพัฒนา

ล้าหลังสู่ก้าวหน้า อย่าเว้นวรรค

สัมมากับสามานย์ต่างต้านโต้

กลายเป็นเรื่องใหญ่โต เจียนแตกหัก

เหมือนน้ำเชี่ยวขวางเรือ ร้ายเหลือนัก

ทั้งซึมลึก สำลัก หนักอกใจ

ไม่ใช่แค่เรื่องเด็กทะเลาะกัน

จะสั่งหันซ้ายหันขวาหันได้

แต่นี่คือ อนาคตประเทศไทย

ขอนายกคนใหม่…พึงไตร่ตรอง!.

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ดับด้วยอันใด – ข้างคลองคันนายาว

Published กันยายน 11, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 00:00 น.

ตึกถล่มลงถมคน

วิบัติดลบันดาลใด

ใครกันที่ขาดใจ

แลใจใครที่ขาดจริง

ปิศาจกระสุนสาด

ยานเวหาสน์ก็กลาดกลิ้ง

ใจยักษ์แหละใจยิง

เขย่าใจให้เป็นจุณ

ดินไหวให้ใจไหว

ยิ่งวอดวายยิ่งวายวุ่น

โลกหมุนอยู่ชุลมุน

ด้วยวิบัติบรรดามี

โลกแล้งเพราะใจแล้ง

และใจแล้งเพราะกาลี

เมืองพระเป็นเมืองผี

ให้คนดีเป็นคนเลว

ตาบอดจูงตาบอด

ก็บอดใบ้ไปลงเหว

ไฟนรกอันเรืองเปลว

จักดับมันด้วยอันใด.

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

คารวะแม่ – ข้างคลองคันนายาว

Published กันยายน 11, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 00:00 น.

“แม่เรือน” คือแม่เรา

แม่อยู่เหย้าประจำยาม

ขอบคันเป็นเขตคาม

ที่แม่ให้มาคุ้มหัว

เตาฟืน “แม่เตาไฟ”

แม่ให้ครัวเป็นครอบครัว

รู้ตัวและเลี้ยงตัว

จากสองแม่เสมอมา

แม่ศรี “แม่โพสพ”

แม่ศักดิ์สิทธิ์อยู่รักษา

ข้าวปลูกเป็นข้าวปลา

ล้วนอารักษ์แลอำรุง

อีกหนึ่ง “แม่ธรณี”

แผ่นดินดีเผดิมผดุง

อเนกปราณอนันต์ปรุง

เป็นชีวิตสืบชีวิต

หนึ่งคือ “แม่คงคา”

แม่หลั่งให้เหมือนโลหิต

เลิศล้ำอมฤต

มาหล่อด้าวมาเลี้ยงแดน

ห้าแม่มงคลมิ่ง

ประสิทธิ์สิ่งประเสริฐแสน

ศักดิ์แม่เสมอแม้น

“แม่” ที่เรารักเคารพฯ.

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ตนละตน – ข้างคลองคันนายาว

Published สิงหาคม 9, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 00:00 น.

 อยู่กับตัวให้มาก ที่สุดได้

แต่คิดถึงตัวให้ น้อยที่สุด

คือความสุขความถูกต้องของมนุษย์

อันเป็นจุดที่คนพึงค้นพบ

อยู่กับความเป็นตัวของตัวเอง

ไม่วังเวงว้าวุ่นฝุ่นตลบ

ไม่หมกมุ่นขุ่นแลแต่ด้านลบ

ไม่ประจบสอพลอ พะนอตน

อยู่กับความมีสติ ระลึกรู้

เลิก “ตัวกู-ของกู” ดูสักหน

อยู่กับสัมปชัญญะ สามัญชน

อยู่กับความเป็นคน ธรรมดา

คิดให้ออกนอกตนไปพ้นตัว

ไม่เป็นวัวพันหลักแบกหนักบ่า

ไม่เอาตัวเป็นหลักหนักอัตตา

ปลูกปัญญา คิดให้เป็นเห็นให้ไกล

คิดถึงตนให้น้อย…น้อยที่สุด

อยู่กับตนพ้นสมมุติให้มากได้

หมั่นตามดูรู้ใจ ใช่ตามใจ

ตนใช้ตนอาศัยไปละตน!.

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

อาลัย เฉลิม ม่วงแพรศรี – ข้างคลองคันนายาว

Published สิงหาคม 9, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.

    เฉลิม ศรีเฉลิมศักดิ์ด้วย ดุริยศิลป์

ม่วง แห่งรุ้งประเลงพิณ พาทย์แพร้ว

แพร ทองผ่องธรณิน ประนมทิพย์

ศรี สรรพสังคีตแก้ว เสนาะแก้วกมลเฉลิมฯ

เฉลิมซอเฉลิมศรี

พจีผจงมงคลเจิม

กระทบน้อยคระคล้อยเคลิ้ม

กระทั่งครึ้มคระหึ่มหาญ

ม่วงมณีรุจีมาศ

สายรุ้งพาดประภาประพาฬ

โอ่เอกอลังการ

แหละเสียงทิพย์แห่งซอไทย

แพรทองประพรมพลิ้ว

ประณีตนิ้วประนมใจ

ช่วงชักอันชักชัย

ประโชติช่วงแห่งช่วงชนม์

ศรีสรรพสังคีต

จารีตหล้ากล่อมสากล

ศรีสรรพมงคล

แด่ครู เฉลิม ม่วงแพรศรีฯ

ขาดสายก็ขาดเสียง

จำเรียงลาจะจรลี

สู่ทิพยพาที

พิมานเพลง พ่อครูเพลง ฯลฯ.

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

สืบทอดสุทธิ – ข้างคลองคันนายาว

Published สิงหาคม 9, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.

คนไม่ยอมจำนนอยุติธรรม

กล้าสู้กล้านำความถูกต้อง

ประโยชน์สุขส่วนรวมร่วมคัลลอง

พลังของมวลชนจึงเป็นจริง

หนึ่งนี้คือสุทธิอัฌชาศัย

ใจหนึ่งใจรวมใจจึงใหญ่ยิ่ง

ปลุกให้คนตื่นรู้ชูธงชิง

ไม่ทอดทิ้งสัจธรรมนำแนวทาง

คือพลังสัจธรรมนำรวมหมู่

ไปร่วมรู้ร่วมสู้ร่วมสะสาง

อุทิศใจให้ใจไม่จืดจาง

ใจที่รวมพลังสร้างหนทางชัย

เมื่อโลกเปื้อนเถื่อนอธรรมส่ำสามานย์

โลกต้องการ สุทธิ อัฌชาศัย

คนที่รู้คนที่สู้ คนกู้ภัย

คนที่มีจิตใจ รับใช้ประชา

พักผ่อนเถิด สุทธิ อัฌชาศัย

สังคมใหม่ย่อมมี ย่อมดีกว่า

คนที่รู้ คนที่สู้กู้โลกา

จักสืบทอดเจตนา ของสุทธิฯ.

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

บทเรียนจากเกาหลี – ข้างคลองคันนายาว

Published สิงหาคม 9, 2014 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอาทิตย์ 13 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.

ครูพานักเรียนท่องทะเลไกล

เรือกลับล่มจมไปโอ้ใจหาย

มีนักเรียนนับร้อยต้องพลอยวาย

…ครูจึงผูกคอตายตามนักเรียน

ครูสั่งความให้นำเถ้าธุลีศพ

ไปโรยตรงจุดจบไม่แปรเปลี่ยน

ชาติใหม่ครูจะได้ไปพากเพียร

วนเวียนเป็นครูศิษย์ ติดตามกัน…

นี่คือเรื่องราวที่เกาหลี

รู้ผิดชอบชั่วดีดำรงมั่น

และนี่คือความรักความผูกพัน

ความสำคัญความงามความเป็นคน

ทะเลเอ๋ยเจ้าไม่เคยรู้หลับใหล

รู้ไว้เถิดว่าใจนี้เข้มข้น

แผ่นดินเอ๋ยแผ่นดินผู้บันดล

บันดาลหนทางใดให้คนดี

ในวิกฤตินั้นมีวีรกรรม

คุณธรรมความรักและศักดิ์ศรี

ท่ามกลางวิกฤติการณ์โลกวันนี้

เรื่องราวจากเกาหลีนี้สอนใคร!.

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

%d bloggers like this: