กำมะถันผง

All posts tagged กำมะถันผง

เปรียบเทียบการใช้กำมะถันผงและยาปูนขาว-กำมะถัน ในการป้องกันโรคราแป้งของยาสูบ

Published กุมภาพันธ์ 16, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000414&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อินทร์ทอง เมฆขยาย
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบการใช้กำมะถันผงและยาปูนขาว-กำมะถัน ในการป้องกันโรคราแป้งของยาสูบ
Article title: Comparison of dispersible sulfur and lime sulfur in controlling tobacco powdery mildew
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, MILDEWS, SULPHUR, LIMING, DISEASE CONTROL
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, โรคราแป้ง, กำมะถันผง, ยาปูนขาว, การป้องกันกำจัดโรค
หมายเลข: 000414 KC0401075
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: