การแปลภาพ

All posts tagged การแปลภาพ

การใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมในการสำรวจสภาพการใช้ที่ดิน

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001540&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สถิตย์ วัชรกิตติ; สุเทพ เลาหะเดช
ชื่อเรื่อง: การใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมในการสำรวจสภาพการใช้ที่ดิน
Article title: Application of ERTS imagery in land-use survey
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 47-47(1)
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: U40-Surveying methods
หมวดรอง: E11-Land economics and policies
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LAND USE, IMAGERY, SURVEYS
ดรรชนี-ไทย: การใช้ที่ดิน, ภาพถ่ายดาวเทียม, การสำรวจ, การแปลภาพ
หมายเลข: 001540 KC1501047
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: