การเพิ่มปริมาณ

All posts tagged การเพิ่มปริมาณ

อัตราการเพิ่มปริมาณของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

Published เมษายน 28, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001696&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรีชา วังศิลาบัตร
ชื่อเรื่อง: อัตราการเพิ่มปริมาณของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
Article title: Rate of increase of the brown planthopper, Nilaparvata lugens Stal
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 62
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, NILAPARVATA LUGENS, POPULATION GROWTH, POPULATION DISTRIBUTION
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, การเพิ่มปริมาณ, การระบาด, สาเหตุ
หมายเลข: 001696 KC1601063
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การเพิ่มปริมาณโปรตีนของมันสำปะหลังและข้าวโพดโดยการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001562&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: เสริมชาติ ฉายประสาท; อุทัย พิสณฑ์; สวัสดิ์ ธรรมบุตร
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มปริมาณโปรตีนของมันสำปะหลังและข้าวโพดโดยการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์
Article title: Increase of cassava and corn protein level through microbial fermentation
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 69
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: Q52-Feed processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CASSAVA, MAIZE, MICROORGANISMS, FERMENTATION, PROTEINS
ดรรชนี-ไทย: มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, จุลินทรีย์, การหมัก, โปรตีน, การเพิ่มปริมาณ
หมายเลข: 001562 KC1501069
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: