การฟักออกเป็นตัว

All posts tagged การฟักออกเป็นตัว

การเพาะพันธุ์ปลาทรงเครื่อง Labeo bicolor H.M. Smith

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001011&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประวิทย์ สุรนีรนาถ; เวียง เชื้อโพธิ์หัก; เมฆ บุญพราหมณ์
ชื่อเรื่อง: การเพาะพันธุ์ปลาทรงเครื่อง Labeo bicolor H.M. Smith
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 477-478
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
หมวดรอง: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: LABEO, BREEDING METHODS, HORMONES, INJECTION, OVIPOSITION, HATCHERIES, FEEDING, GROWTH, AQUACULTURE
ดรรชนี-ไทย: ปลาทรงเครื่อง, การเพาะพันธุ์, การฉีดฮอร์โมน, การวางไข่, การฟักออกเป็นตัว, การกินอาหาร, การเจริญเติบโต, การอนุบาล
หมายเลข: 001011 KC0901101
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: