การพ่นรอบผล

All posts tagged การพ่นรอบผล

การศึกษาวิธีการใช้สาร ethephon เพื่อเร่งการแก่ของผลสับปะรด

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001847&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ไพรัช ธีระวุฒิชัย; จารุพันธ์ ทองแถม, ม.ล.; สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์; ปิยะ เฉลิมกลิ่น
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิธีการใช้สาร ethephon เพื่อเร่งการแก่ของผลสับปะรด
Article title: Preliminary study on the methods of applying ethephon for enhancing ripening of pineapple fruits
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 41
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ANANAS COMOSUS, FRUIT, ETHEPHON, RIPENING
ดรรชนี-ไทย: สับปะรด, ผล, ETHEPHON, การเร่งการแก่, การพ่นรอบผล, การหยอดที่จุก
หมายเลข: 001847 KC1701041
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: