การผสมพันธุ์

All posts tagged การผสมพันธุ์

การศึกษาการผสมพันธุ์แกลดิโอลัส

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002024&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปรานอม พฤฒพงษ์; องอาจ หาญชาญเลิศ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการผสมพันธุ์แกลดิโอลัส
Article title: Study on gladiolus breeding
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 39ก
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GLADIOLUS, PLANT BREEDING, TIME
ดรรชนี-ไทย: แกลดิโอลัส, การผสมพันธุ์, เวลา
หมายเลข: 002024 KC1801040
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาความดีเด่นและความสามารถในการรวมตัวของลูกผสมชั่วแรกของถั่วลิสง ชนิดสแปนิช-วาเลนเซียและชนิดเวอร์จิเนีย

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002021&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุนทร ดวงพลอย; ศิริพร เหล่าเทิดพงษ์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความดีเด่นและความสามารถในการรวมตัวของลูกผสมชั่วแรกของถั่วลิสง ชนิดสแปนิช-วาเลนเซียและชนิดเวอร์จิเนีย
Article title: Heterosis and combining ability among spanish-valencia and virginia peanut crosses
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 36
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, F1 HYBRIDS, HETEROSIS, COMBINING ABILITY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, พันธุ์ลูกผสมชั่วแรก, พันธุ์สแปนิช-วาเลนเซีย, พันธุ์เวอร์จิเนีย, ความดีเด่น, ความสามารถในการรวมตัว, การผสมพันธุ์
หมายเลข: 002021 KC1801037
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

วิธีการผสมพันธุ์มันสำปะหลัง

Published กุมภาพันธ์ 1, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001889&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมศักดิ์ ทองศรี
ชื่อเรื่อง: วิธีการผสมพันธุ์มันสำปะหลัง
Article title: Cassava pollination
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 83
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F63-Plant physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: MANIHOT ESCULENTA, BREEDING METHODS, POLLINATION
ดรรชนี-ไทย: มันสำปะหลัง, การปรับปรุงพันธุ์, การผสมพันธุ์, การผสมเกสร
หมายเลข: 001889 KC1701083
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

แตงโมไม่มีเมล็ด

Published พฤษภาคม 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001841&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธวัช ลวะเปารยะ; ดำรงค์ สินไชย
ชื่อเรื่อง: แตงโมไม่มีเมล็ด
Article title: Seedless watermelon
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2522: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2522
หน้า: หน้า 35
จำนวนหน้า: 94 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2522)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: F03-Seed production and processing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CITRULLUS LANATUS, SEEDLESS VARIETIES, TETRAPLOIDY, COLCHICINE, DIPLOIDY, CHLOROPLASTS, CHROMOSOMES, SEED PRODUCTION, FERTILIZATION
อรรถาภิธาน-ไทย: CITRULLUS LANATUS; ซีดเลส วาไรตี้; เตตราพลอยดี; โคลชิซิน; ดิพพลอยดี; คลอโรพลาสต์; โครโมโซม; การผลิตเมล็ดพันธุ์; การผสมพันธุ์
ดรรชนี-ไทย: แตงโมไม่มีเมล็ด, แม่พันธุ์, TETRAPLOID, COLCHICINE, DIPLOID, คลอโรพลาสต์, โครโมโซม, การผลิตเมล็ดพันธุ์, การผสมพันธุ์
หมายเลข: 001841 KC1701035
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์โหระพา

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001106&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมทรง เล็กสกุล; ณรงค์ โฉมเฉลา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์โหระพา
Article title: Studies on the varieties of sweet basil (Ocimum basilicum)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 341-351
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: OCIMUM BASILICUM, VARIETIES, PLANT COLLECTIONS, HYBRIDIZATION, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: โหระพา, พันธุ์, การรวบรวมพันธุ์, ลักษณะประจำพันธุ์, การผสมพันธุ์, ผลผลิต
หมายเลข: 001106 KC1001043
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ฝ้าย

Published มีนาคม 27, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001085&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นาค โพธิแท่น
ชื่อเรื่อง: การผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ฝ้าย
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 145-154
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: GOSSYPIUM HIRSUTUM, HYBRIDIZATION, SELECTION, AGRONOMIC CHARACTERS, YIELDS, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ฝ้าย, การผสมพันธุ์, การคัดเลือกพันธุ์, ลักษณะทางการเกษตร, ผลผลิต, คุณภาพ
หมายเลข: 001085 KC1001022
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

Progress in the Thai sorghum breeding program 1967-1970

Published มีนาคม 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001082&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Harwood, R.R.; Kaowichian, N.; Boonsue, B.
ชื่อเรื่อง: Progress in the Thai sorghum breeding program 1967-1970
Article title: Progress in the Thai sorghum breeding program 1967-1970
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 129-132
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SORGHUM BICOLOR, PLANT BREEDING, VARIETIES, HYBRIDIZATION
ดรรชนี-ไทย: ข้าวฟ่าง, การปรับปรุงพันธุ์, พันธุ์ลูกผสม, สายพันธุ์แท้, การผสมพันธุ์
หมายเลข: 001082 KC1001019
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การปรับปรุงพันธุ์ยางพารา (H. brasiliensis)

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000943&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสูตร มลิวรรณ; สนิท สโมสร
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงพันธุ์ยางพารา (H. brasiliensis)
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 209-210
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, PLANT BREEDING, SELECTION, HYBRIDIZATION, GROWTH
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, การปรับปรุงพันธุ์, การคัดเลือกพันธุ์, การผสมพันธุ์, การเจริญเติบโต
หมายเลข: 000943 KC0901033
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

การผสมพันธุ์ยาสูบต้านทานโรคใบหด

Published มีนาคม 23, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000942&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: มานพ แก้วกำเนิด
ชื่อเรื่อง: การผสมพันธุ์ยาสูบต้านทานโรคใบหด
Article title: Breeding tobacco for resistance to leaf curl disease
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 208-209
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
หมวดรอง: H20-Plant diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, HYBRIDIZATION, LEAF CURLS, DISEASE RESISTANCE
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, การผสมพันธุ์, โรคใบหด, ความต้านทานโรคพืช
หมายเลข: 000942 KC0901032
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ผลงานของโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างในปี 2512

Published มีนาคม 22, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000926&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Harwood, R.R.; สว่าง พฤกษาชีวะ; บรรเจิด บุญซื่อ
ชื่อเรื่อง: ผลงานของโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างในปี 2512
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 104-105
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: F30-Plant genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, PLANT BREEDING, SELECTION, HYBRIDIZATION, HYBRIDS, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, การปรับปรุงพันธุ์, การคัดเลือกพันธุ์, การผสมพันธุ์, พันธุ์ลูกผสม, ผลผลิต
หมายเลข: 000926 KC0901016
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: