การปลูกติดต่อกัน

All posts tagged การปลูกติดต่อกัน

ศึกษาการใช้ปุ๋ยกับการปลูกข้าวโพดติดต่อกันในดินชุดปากช่อง

Published กรกฎาคม 18, 2013 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=002037&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุขวัฒน์ จันทรปรรณิก; วิทยา มาสร้างสรรค์; หริ่ง มีสวัสดิ์; ประดิษฐ์ บุญอำพล
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการใช้ปุ๋ยกับการปลูกข้าวโพดติดต่อกันในดินชุดปากช่อง
Article title: Corn mono cropping fertilization in Pak Chong soil
ชื่อเอกสาร : รวมเรื่องย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 18 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 28-30 มกราคม 2523
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2523
หน้า: หน้า 51-51(1)
จำนวนหน้า: 114 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2523)
หมวดหลัก: F04-Fertilizing
หมวดรอง: P35-Soil fertility
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, FERTILIZERS, SOIL TYPES, CONTINUOUS CROPPING, APPLICATION RATES, EFFICIENCY, SOIL FERTILITY, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพด, ปุ๋ย, ดินชุดปากช่อง, การปลูกติดต่อกัน, อัตราการใช้ปุ๋ย, ประสิทธิภาพ, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, ผลผลิต
หมายเลข: 002037 KC1801053
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: