การทำนาปรัง

All posts tagged การทำนาปรัง

การทดลองทำนาสองครั้งในระหว่างฤดูฝนด้วยข้าวลูกผสมพันธุ์ใหม่

Published มีนาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001076&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ดำเกิง จันทรปัญญา; ธีรพร บุศยอังกูร
ชื่อเรื่อง: การทดลองทำนาสองครั้งในระหว่างฤดูฝนด้วยข้าวลูกผสมพันธุ์ใหม่
Article title: Performance of new hybrid varieties grown under a double-cropping system during the monsoon season
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 91-100
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: F01-Crop husbandry
หมวดรอง: F30-Plant genetics and breeding
F04-Fertilizing
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA, PLANTING, WET SEASON, VARIETIES, SPACING, FERTILIZERS, APPLICATION RATES, YIELDS
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, การปลูก, การทำนาปรัง, ฤดูฝน, พันธุ์ลูกผสม, พันธุ์, ระยะปลูก, อัตราการใช้ปุ๋ย, ผลผลิต
หมายเลข: 001076 KC1001013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: