การควบคุมปฏิกิริยา

All posts tagged การควบคุมปฏิกิริยา

การศึกษาการใช้วัคซีนอนาพลาสโมซีสแก่โคพันธุ์เจอร์ซี่และการควบคุมปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

Published กุมภาพันธ์ 19, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000461&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธำรง สิชฌนกุล; พิบูล ไชยอนันต์; รำพึง ดิสสะมาน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการใช้วัคซีนอนาพลาสโมซีสแก่โคพันธุ์เจอร์ซี่และการควบคุมปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
Article title: Study on the anplasmosis vaccine utilization to jursey cow and controlling the occured reaction
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 4 สาขาพืชและชีววิทยา กับสาขาสัตว์ 27-29 มกราคม 2508
Source title : Proceeding of the 4th national conference on Agriculture and Biology Plant and Biological Science, and Animal Science section
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2508
หน้า: หน้า 479-483
จำนวนหน้า: 518 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2508)
หมวดหลัก: L70-Veterinary science and hygiene – General aspects
หมวดรอง: L73-Animal diseases
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: COWS; ANAPLASMOSIS; VACCINES
อรรถาภิธาน-ไทย: แม่วัว; การอักเสบที่เกิดจากเชื้อ ANAPLASMOSIS เช่นโรค GALLRICKNERS; วัคซีน
ดรรชนี-ไทย: โค, พันธุ์เจอร์ซี่, โรคอนาพลาสโมซีส, วัคซีน, การควบคุมปฏิกิริยา, โรคโปรโตซัวโลหิต
หมายเลข: 000461 KC0402019
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: