กองถ่ายทำภาพยนตร์

All posts tagged กองถ่ายทำภาพยนตร์

ปลอบใจกองถ่ายฝรั่ง เว้นค่าใช้พื้นที่ราชการ

Published พฤษภาคม 22, 2011 by SoClaimon

1 พฤศจิกายน 2553, 05:00 น.
ปลอบใจกองถ่ายฝรั่ง เว้นค่าใช้พื้นที่ราชการ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_123323

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

ไตรรงค์ สุวรรณคีรี เตรียมเสนอครม.อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าพื้นที่ของส่วนราชการเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ รวม 7 หน่วยงานเป็นเวลา 3 ปี มีเงื่อนไขยังต้องวางเงินประกันความเสียหายให้แก่หน่วยงานตามระเบียบที่กำหนดไว้เดิม…

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการภาพยนตร์ และวีดิทัศน์แห่งชาติ จะเสนอ ครม.อนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าพื้นที่ของส่วนราชการเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ รวม 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กรมศิลปากร กรมธนารักษ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย และการท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นเวลา 3 ปี โดยมีเงื่อนไขยังต้องวางเงินประกันความเสียหายให้แก่หน่วยงานตามระเบียบที่กำหนดไว้เดิม

ทั้งนี้ จากเหตุความไม่สงบทางการเมืองไทยช่วงเดือนพ.ค.53 ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติอย่างมาก โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและความไม่สะดวกในการใช้ไทยเป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ ดังนั้น เพื่อเยียวยาหรือบรรเทาอุปสรรคและให้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความจริงใจในการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการสร้างงานและส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย จึงเสนอเรื่องนี้เข้าครม.

โดยปี 52 ไทยมีรายได้จากภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในไทยมูลค่ากว่า 800ล้านบาท แต่ปีนี้ลดลงมากเพราะมีการยกเลิกการถ่ายทำในไทยหันไปใช้ประเทศอื่นแทน

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 1 พฤศจิกายน 2553, 05:00 น.
%d bloggers like this: