กสิกรไทย

All posts tagged กสิกรไทย

กสิกรไทยรุกลงทุนในจีนเต็มสูบ

Published กรกฎาคม 27, 2011 by SoClaimon

27 กรกฎาคม 2554, 05:15 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/189339.

Pic_189339

กสิกรไทยรุกลงทุนในจีนเต็มสูบ จับมือ “ไอซีบีซี” ปล่อยกู้เอสเอ็มอี

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ลงนามสัญญาทางการเงินและความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน ภายใต้วงเงินสนับสนุน 8,000 ล้านบาท กับธนาคารเพื่ออุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน (ICBC) เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการทางการเงินของ 2 ธนาคารพันธมิตรทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย ในด้านความร่วมมือเพื่อสนับสนุนสินเชื่อสำหรับโครงการต่างๆ การปล่อยกู้ร่วมสำหรับโครงการขนาดใหญ่ การโอนและชำระเงินระหว่างประเทศ การแนะนำลูกค้าให้แก่กัน อันจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจแก่ทั้ง 2 ฝ่ายในอนาคต

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเสิ่นเจิ้นจะนำเงินดังกล่าว ใช้ในการปล่อยกู้ธุรกิจเอสเอ็มอีในประเทศจีน โดยปีนี้ธนาคารตั้งเป้าปล่อยกู้จำนวน 1,200 ล้านหยวน หรือเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองความต้องการสินเชื่อในจีนที่มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากกว่า 42 ล้านราย นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทยยังวางแผนจะยกระดับสาขาเป็นธนาคารพาณิชย์ต่างชาติท้องถิ่นภายในปี พ.ศ.2556 ด้วย

นายบัญฑูร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันตลาดการเงินจีนมีขนาดใหญ่มาก และมีโอกาสเติบโตสูง ในขณะที่อุปสงค์สินเชื่อในตลาดมีมากกว่าอุปทานที่ธนาคารพาณิชย์ในจีนจะสามารถให้ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 27 กรกฎาคม 2554, 05:15 น.

กสิกรฉีกแนวหนุนธุรกิจสีเขียว

Published กรกฎาคม 23, 2011 by SoClaimon

9 พฤศจิกายน 2553, 05:45 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/125441.

Pic_125441

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงแรมมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน มอบสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมแถบชายทะเลอันดามัน เกาะสมุย และเกาะช้าง

นายกฤษฎา ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (French Development Agency-AFD) ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงแรมมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน มอบสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมแถบชายทะเลอันดามัน เกาะสมุย และเกาะช้าง ใช้ในการลงทุนเพื่อการพัฒนาโรงแรมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ได้แก่ การลงทุนเพื่อการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยโรงแรมขนาดเล็กต้องมีสัดส่วนการลงทุนในการปรับปรุงสถานประกอบการต่อการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมในสัดส่วน 80 : 20 โรงแรมขนาดกลางในสัดส่วน 75 : 25 และโรงแรมขนาดใหญ่ต้องมีสัดส่วน 50 : 50

สำหรับวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารกสิกรไทยและสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศสจะร่วมปล่อยกู้ อยู่ที่ 1,250 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ 5-7 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับโครงการนี้เท่ากับ MLR-1.50% หรือ 4.50% “ปัจจุบันมีผู้ประกอบการโรงแรมแถบชายทะเลอันดามัน เกาะสมุย และเกาะช้าง มีประมาณ 1,200 ราย วงเงินสินเชื่อที่ 1,250 ล้านบาท รองรับผู้เข้าร่วมโครงการได้ 20-40 ราย”.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 9 พฤศจิกายน 2553, 05:45 น.

พาณิชย์รุกบริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์

Published กรกฎาคม 16, 2011 by SoClaimon

16 กรกฎาคม 2554, 05:15 น.

พาณิชย์รุกบริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์.

Pic_186706

พาณิชย์รุกบริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ เผยค่าธรรมเนียมติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลครั้งละ 3,000 บาท

นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยยกระดับการให้บริการข้อมูลธุรกิจ โดยได้เพิ่มช่องทางการให้บริการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แก่ข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ชื่อกรรมการ/หุ้นส่วน อำนาจกรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูลด้วยระบบ Web Services โดยผู้รับบริการสามารถเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้ทันที ทำให้ผู้รับบริการลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการติดต่อขอรับบริการ
ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการต้องเสียค่าธรรมเนียมในการให้บริการติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลครั้งละ 3,000 บาท และค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลรายละ 60 บาท หากไม่มีการใช้บริการถ่ายโอนข้อมูลเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกันจะมีการตัดการเชื่อมโยงข้อมูล ส่วนการชำระเงินค่าธรรมเนียม สามารถชำระได้ที่กรม แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน และสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM หรือหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยมีธนาคารที่ให้บริการได้แก่ กรุงไทย ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) ไทยพาณิชย์ กรุงศรีอยุธยา นครหลวงไทย กสิกรไทย และกรุงเทพ.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 16 กรกฎาคม 2554, 05:15 น.

กสิกรไทยเปิดทำเลทองเฟซบุ๊ก

Published พฤษภาคม 23, 2011 by SoClaimon

2 พฤศจิกายน 2553, 05:15 น.
กสิกรไทยเปิดทำเลทองเฟซบุ๊ก – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_123581

กสิกรไทย เปิดตัวเกมออนไลน์ SME Start-Up City เกมเสมือนจริงจำลองการทำธุรกิจบน Facebook ให้คนรุ่นใหม่ทดลองทำธุรกิจเสมือนจริง คาดว่าภายในสิ้นปี 54 จะมีผู้สนใจเข้ามาเล่นเกม 40,000 ราย…

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารให้ความสำคัญและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ที่เริ่มต้นทำธุรกิจ ซึ่งจากกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือสังคมออนไลน์ที่มาแรง โดยเฉพาะ Facebook ธนาคารจึงเปิดตัวเกมออนไลน์ SME Start-Up City เกมเสมือนจริงที่จำลองการทำธุรกิจบน Facebook ให้คนรุ่นใหม่ทดลองทำธุรกิจเสมือนจริงพร้อมกับมีการสอดแทรกให้ความรู้ทั้งเรื่องของการทำธุรกิจและแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และเงินเฟ้อเพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจจริง โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 54 จะมีผู้สนใจเข้ามาเล่นเกม 40,000 ราย

“ในแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นปีละ 10,000 ราย ดังนั้นการให้ความรู้ด้านนี้ให้กับผู้ประกอบการก่อนทำธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายใหม่อยู่รอดได้มากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายของบุคคลที่สมัครเข้ามาเล่นเกมจะอยู่ในช่วง 20-40 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายใหม่” สำหรับเกมออนไลน์ SME Start-Up City บนหน้า Facebook หรือเข้าโดยตรงที่ apps.facebook.com/smestartupcity

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
 • 2 พฤศจิกายน 2553, 05:15 น.

ทีโอทีเปิดขายซอง’3จี’ธ.ค. ผู้ชนะได้สิทธิ์วางโครงข่ายทั่วปท.

Published พฤษภาคม 22, 2011 by SoClaimon

1 พฤศจิกายน 2553, 06:15 น.
ทีโอทีเปิดขายซอง\’3จี\’ธ.ค. ผู้ชนะได้สิทธิ์วางโครงข่ายทั่วปท. – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_123068

บอร์ดทีโอทีเร่งเครื่อง 3จี เล็งประกาศขายแบบ-ซอง ธ.ค.นี้ ระบุผู้ชนะมีเพียงรายเดียวได้รับสิทธิ์วางโครงข่ายทั้งประเทศ มั่นใจเปิดบริการได้ไตรมาส 2 ปีหน้า เผยเอไอเอส-ทรูมูฟส่งบริษัทลูกขอทำเอ็มวีเอ็นโอ-โรมมิ่งแล้ว…

นายวรุธ สุวกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ว่า ที่ประชุมมีรายงานความคืบหน้าโครงการขยายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3จี บนคลื่นความถี่ 1900 เมกะเฮิร์ตซ โดยขณะนี้ร่างหลักเกณฑ์เงื่อนไขการประมูล หรือ ทีโออาร์ ที่ทีโอทีจัดทำขึ้นเสร็จหมดแล้ว ทั้งนี้ สาระสำคัญใหม่ที่บรรจุลงไป คือ ให้บริษัทผู้รับเหมาเอกชน ที่สนใจจะเข้าประมูลงานวางโครงข่ายครั้งนี้ สามารถยื่นผลงานมูลค่า 500 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบในการพิจารณาด้วยได้

ทีโออาร์ต่างๆ ได้ส่งไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อตรวจสอบสัญญา โดยเบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะเริ่มประกาศร่างหลักเกณฑ์การประมูลได้กลางเดือน พ.ย.นี้ จากนั้นภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ธ.ค.จะเริ่มเปิดขายแบบการประมูลขายซองประกวดราคา และซองเทคนิค โดยคาดการณ์ว่ากลางเดือน  ม.ค. 2554 จะได้ผู้ชนะการประมูลอย่างเป็นทางการ และจะลงนามเซ็นสัญญาว่าจ้างได้ในเดือน ก.พ. ต่อไป อย่างไรก็ตาม บอร์ดทีโอทีได้ลงมติว่า ผู้ชนะการประมูลจะได้รับสิทธิ์ติดตั้งโครงข่าย 3จี ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งหมายความว่า ผู้ชนะจะมีเพียงบริษัทเดียวเท่านั้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวต่อว่า สาเหตุที่การให้สิทธิ์ผู้ชนะการประมูลเพียงบริษัทเดียวได้ทำ 3จีนี้ เพราะบอร์ดได้ลงมติว่า ระบบ 3จี มีความซับซ้อนมากกว่าการติดตั้งระบบโทรศัพท์พื้นฐาน (ฟิกซ์ไลน์) หรือ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ดังนั้น การวางระบบเชื่อมโยงโครงข่ายจากทั่วประเทศ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมลักษณะ และแบรนด์เดียวกันทั้งหมด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

“สรุปคือถ้าบริษัทใด หรือกิจการร่วมค้าใดก็ตามที่ชนะการประมูล 3จี ได้สิทธิ์ทำทั้งประเทศ ครั้งนี้ เราไม่ได้แบ่งเป็นโซน หรือ เฟสๆ อย่างที่เคยเปิดประมูล อาทิ บริษัท ก ชนะเขตนครหลวง บริษัท ข ชนะในเขตต่างจังหวัด” นายวรุธ กล่าว

โดยบอร์ดได้แบ่งการเปิดบริการ 3จีออกเป็น 3 เฟส เพื่อให้ทันตามกรอบเวลาของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ต้องการให้ประชาชนได้ใช้ 3จี โดยเร็วที่สุด ซึ่งหลังจากที่ลงนามเซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัทผู้ชนะการประมูลในเดือน ก.พ.แล้ว คาดว่าจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์สำหรับใช้บริการแล้วเสร็จในพื้นที่สำคัญ ซึ่งจะเปิดให้บริการเฟสที่ 1 ได้ภายในไตรมาส 2/2554 อย่างแน่นอน

ส่วนในเฟส 2 คือ กทม.ทุกพื้นที่ ปริมณฑล 4 จังหวัด และ 13 จังหวัดเศรษฐกิจ จะสามารถเปิดบริการได้ภายใน 180 วัน หลังจากที่เปิดให้บริการเฟสแรกไปแล้ว ส่วนเฟสสุดท้ายจะขยายไปยังทุกจังหวัดในประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมต่อจำนวนประชากร 80% ภายใน 4 ปี โดยทีโอทีจะพิจารณาจากพื้นที่ที่มีความต้องการสูง และสามารถสร้างรายได้ โดยคาดการณ์ว่าบริการ 3จี จะให้บริการได้เต็มความสามารถในการรองรับ หรือ คาปาซิตี้ 7 ล้านเลขหมาย ภายใน 2 ปี

การหาแหล่งเงินกู้ จากวงเงินขยายโครงข่ายทีโอทีตามครม. อนุมัติ 19,980 ล้านบาทนี้ จะแบ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามทีโออาร์วงเงิน 17,440 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งจะมาจากการหาแหล่งเงินกู้มูลค่า 15,850 ล้านบาท และที่เหลือราว 1,500 ล้านบาท จะใช้กระแสเงินสดของทีโอทีเอง ซึ่งฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้สายงานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสายงานบริหารการลงทุน เป็นผู้รับผิดชอบดังกล่าวแล้ว ขณะเดียวกัน มีธนาคารหลักในประเทศให้ความสนใจ 4 ราย ได้แก่ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงไทย และซิตี้แบงก์

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 4 สถาบันทางการเงิน ได้ส่งหนังสือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปล่อยวงเงินกู้จำนวน 4 ประเด็นด้วยกันคือ 1.ทีโอทีจะสามารถมีกระแสเงินสดตามแผนธุรกิจได้หรือไม่ 2.หลักประกันต่างๆ ทั้ง แบงก์การันตี และ ซัพพลายเออร์ เครดิต 3.การโอนสิทธิการชำระเงินกู้ และ 4.กระทรวงการคลังยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในทีโอทีหรือไม่ โดยข้อซักถามดังกล่าว ทีโอทีจะตอบไปกลับให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ มั่นใจว่า ภายในเดือนธ.ค.นี้ จะได้ตัวแทนหลักในการปล่อยกู้ และในเดือนก.พ.2554 จะลงนามเซ็นสัญญากู้เงินได้

นายวรุธ กล่าวด้วยว่า ส่วนของแผนการตลาดให้บริการ 3จี นั้น ขณะนี้มีบริษัทลูกของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และ บริษัทลูกของทรูมูฟ ได้ยื่นเสนอความจำนงขอร่วมเป็นพันธมิตรทั้งการบริการขายต่อบริการ บนโครงข่ายเสมือน หรือ เอ็มวีเอ็นโอ และขอโรมมิ่งกับทีโอที 3จีแล้ว โดยคาดการณ์ว่า การเจรจาจะแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย.นี้ ซึ่งหากมีการเปิดบริการ 3จีอย่างเต็มรูปแบบ คาดว่าทีโอทีจะมีรายได้จากการเก็บส่วนแบ่งรายได้จากเอ็มวีเอ็นโอทั้งรายเดิมและรายใหม่ได้ปีละ 1,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 นี้ ที่คาดว่าจะมีรายได้ราว 200 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมบอร์ดครั้งนี้ มีการโยกย้ายสลับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยสลับนายกำธร ไวทยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สาย และบริการเพื่อสังคม ให้ไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ แทน นายณัฐวัฒน์ ภาษยะวรรณ ส่วนนายณัฐวัฒน์ ไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สายและบริการ เพื่อสังคม  และยังมีการโยกย้ายอีกหลายตำแหน่งด้วย.

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ทีมข่าวไอทีออนไลน์
 • 1 พฤศจิกายน 2553, 06:15 น.

‘กสิกรไทย’ เผยโฉม8สาวพีอาร์ ‘เคกรุ๊ปอี-เกิร์ลส’ รุ่น 6

Published เมษายน 29, 2011 by SoClaimon

28 เมษายน 2554, 08:00 น.

‘กสิกรไทย’ เผยโฉม8สาวพีอาร์ ‘เคกรุ๊ปอี-เกิร์ลส’ รุ่น 6.

Pic_167379

เครือกสิกรไทยเฟ้นหาผู้ผ่านคัดเลือก 8 คนสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศ ‘เคกรุ๊ปอี-เกิร์ลส’ รุ่นที่ 6 เพื่อทำหน้าที่เป็นทีมประชาสัมพันธ์พิเศษ พร้อมรับรางวัลร่วมคนละ 1 ล้านเศษ…

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เครือธนาคารกสิกรไทย จัดประกวด เคกรุ๊ป อี-เกิร์ลส รุ่นที่ 6 (KGroup e-Girls The 6th Generation) รอบชิงชนะเลิศ คัดเลือก 8 สาว ภายใต้แนวคิด “สวย สามารถ ปราดเปรียว” เพื่อเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์พิเศษของเครือธนาคารกสิกรไทย เป็นเวลา 2 ปี พร้อมรับรางวัลมูลค่าคนละกว่า 1,500,000 บาท

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน อาทิ คุณปรีดี ดาวฉาย, คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ, พญ.นลินี ไพบูลย์, คุณศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์, ดร.อริสรา กำธรเจริญ, คุณกรณ์ ณรงค์เดช, มร. คริสโตเฟอร์ ไรท์ และคุณชาญชัย กายสิทธิ์

สำหรับ 8 สาว “สวย สามารถ ปราดเปรียว” ทั้งหมด ที่ได้รับเลือกในครั้งนี้ประกอบไปด้วย

1. นางสาวอรชพร ชลาดล (น้องมิ้นท์) หมายเลข 1

2. นางสาวพิมพ์รจิต เอื้อวงษ์ชัย (น้องพลอย) หมายเลข 2

3. นางสาวอนุตตรา อมาตยกุล (น้องมีน) หมายเลข 3

4. นางสาววิลาสินี กัลยาเลิศ (น้องเตย) หมายเลข 5

5. นางสาววรันธร สมกิจรุ่งโรจน์ (น้องพีช) หมายเลข 9

6. นางสาวณัฐธยาน์ สุวรรณโรจน์ (น้องเอ๋ย) หมายเลข 11

7. นางสาวณัฐญาณี รัตนไพฑูรย์ (น้องเชอรี่) หมายเลข 13

8. นางสาวณัฐนันท์ โปษกะบุตร (น้องแพท) หมายเลข 15

พร้อมกันนี้สาวสวยทั้ง 8 คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะทำหน้าที่เป็นทีมประชาสัมพันธ์พิเศษ ในฐานะตัวแทนการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเครือกสิกรไทย เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไทยรัฐออนไลน์
 • 28 เมษายน 2554, 08:00 น.

คาดตรุษจีน54เงินสะพัดรวม20,700ล้านบาท

Published มกราคม 29, 2011 by SoClaimon

28 มกราคม 2554, 16:07 น.

ผ่านทางคาดตรุษจีน54เงินสะพัดรวม20,700ล้านบาท – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_144849

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดตรุษจีนปี2554 มีเม็ดเงินสะพัดกว่า 20,700 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประเพณี 12,500 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายสันทนาการ 8,200 ล้านบาท เชื่อสาเหตุจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการปรับค่าจ้างแรงงานและขึ้นเงินเดือนราชการ…

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดว่า ภาพรวมการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในเทศกาลตรุษจีนปี 2554 มีแนวโน้มกระเตื้องขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นตามการปรับเพิ่มค่าจ้างแรงงาน และปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็นประเพณีความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนที่จะต้องไหว้เจ้า และไหว้บรรพบุรุษเพื่อรับกับปีใหม่ โดยเฉพาะเพื่อให้การค้าในปีใหม่เจริญรุ่งเรือง และรับโชคลาภในปีใหม่ ดังนั้น คนไทยเชื้อสายจีน ที่ยังยึดถือประเพณีการไหว้เจ้าก็ยังคงมีการไหว้เจ้าในช่วงตรุษจีนต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่ากิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ เม็ดเงินสะพัดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประเพณี 12,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 YoY โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้ และค่าใช้จ่ายในการแจกอั่งเปา ส่วนที่สองคือ เม็ดเงินสะพัดจากค่าใช้จ่ายในด้านสันทนาการ 8,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 ซึ่งเม็ดเงินสะพัดในส่วนนี้ ส่วนหนึ่งมาจากเงินอั่งเปา ที่ก่อให้เกิดการใช้จ่ายต่อเนื่องในกิจกรรมต่างๆ และส่วนที่เหลือมาจากการใช้จ่ายเงินของคนกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดของสมาชิกในครอบครัว หรือการลาหยุดเพื่อพักผ่อนในช่วงนี้ โดยแยกออกเป็นกิจกรรมนอกบ้านในกรุงเทพฯ การเดินทางท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ เดินทางท่องเที่ยวแบบค้างคืน และการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ สร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับหลากหลายธุรกิจ บรรดาธุรกิจต่างๆปรับตัวเตรียมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือเป็นเทศกาลใช้จ่ายในช่วงต้นปีที่สำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน

 

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไทยรัฐออนไลน์
 • 28 มกราคม 2554, 16:07 น.

 

กสิกรไทยแจงผลประกอบการไตรมาส2/53กำไร4,763ล้าน

Published สิงหาคม 1, 2010 by SoClaimon

19 กรกฎาคม 2553, 10:30 น.

ผ่านทางกสิกรไทยแจงผลประกอบการไตรมาส2/53กำไร4,763ล้าน – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_97351

กสิกรไทย แจงผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 53 มีกำไรกว่า 4,763 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.99 บาท  โดยมีกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 9,127 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาสเดียวกันปีก่อน 2 พันล้าน…

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2553 เครือธนาคาร กสิกรไทย แถลงผลการดำเนินงานก่อนการสอบทาน สำหรับไตรมาส 2 ปี 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 4,763 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.99 บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่มีกำไรสุทธิ 4,364 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.82  บาท หรือเพิ่ม ขึ้นจากไตรมาสก่อน 9.15% และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2552 ที่มีกำไรสุทธิ 3,705 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.55 บาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 28.58%

สำหรับกำไรสุทธิครึ่งปีแรกปี 2553 มีจำนวน 9,127 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.81 บาท เพิ่มขึ้นถึง 21.63% เมื่อเทียบกับงวดครึ่งปีแรกของปี 2552 ที่มีกำไรสุทธิ 7,504 ล้านบาท  กำไรต่อหุ้น 3.14 บาท

ทั้งนี้ เครือธนาคารกสิกรไทยมีรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนถึง 1,432 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 10.55%  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการเติบโต ของรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ในขณะที่ธนาคาร ยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตของค่าธรรมเนียมและบริการได้ใกล้เคียงกับ ไตรมาสก่อน

ด้านอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin : NIM)  ไตรมาสนี้อยู่ที่ระดับ 3.78% ซึ่งสูงกว่า ไตรมาสก่อนที่อยู่ที่ระดับ 3.66% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,455,703 ล้านบาท  เงินให้สินเชื่อจำนวน 978,566 ล้านบาท  โดยที่ระดับเงินให้ สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (% NPL gross) ลดลงมาอยู่ที่ ระดับ 3.19% จากไตรมาสก่อนอยู่ที่ระดับ 3.51% ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 อยู่ที่ระดับ 15.03%

เคแบงก์-เอสเอ็มอีให้ผ่อนดอกเบี้ย

Published พฤษภาคม 29, 2010 by SoClaimon

25 พฤษภาคม 2553, 05:30 น.

ผ่านทางเคแบงก์-เอสเอ็มอีให้ผ่อนดอกเบี้ย – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_85137

ปกรณ์ พรรธนะแพทย์

ธนาคาร กสิกรไทย ให้ลูกค้าเอสเอ็มอี ผ่อนชำระดอกเบี้ยได้  เปิดทางลูกหนี้เจรจาทุกเงื่อนไข ขณะหลายแบงก์ พร้อมลงขันมาตรการเยียวยาลูกหนี้…

นายปกรณ์  พรรธนะแพทย์  รองกรรมการผู้จัดการ  ธนาคารกสิกรไทย  จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เข้าไปสำรวจลูกค้าในย่านราชประสงค์และพื้นที่ที่มีการชุมนุม  ในเบื้องต้นพบว่ามีลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จำนวน 1,200 ราย และมีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ 90 ราย  ซึ่งที่ผ่านมา  ลูกค้ากลุ่มนี้ชำระหนี้เป็นปกติธนาคารจึงได้เข้าไปเยียวยาและช่วยเหลือเพื่อ แบ่งเบาภาระดังนี้

1. กลุ่มลูกค้าที่เป็นเงินกู้ระยะยาว  เช่น  ธุรกิจโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์ ให้ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน  หรือยังไม่พอก็สามารถต่ออายุให้อีกแต่ไม่เกิน 1 ปี  2. กลุ่มลูกค้าที่ใช้สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน ในกลุ่มของตั๋วสัญญาใช้เงิน  (P/N)  หากตั๋วครบชำระก็จะต่ออายุตั๋วออกไปอีก 3 เดือน  และ  3.  กรณีที่ร้านถูกปิดและมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินเดือนพนักงาน ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ธนาคารพร้อมจะให้เงินทุนเพิ่มเติม

นายเวทย์ นุชเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  ลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารได้รับผลกระทบโดยตรงประมาณ 30 ราย และยังมีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจำนวนมาก  เช่น ธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว  ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง  การช่วยเหลือของธนาคารระยะเร่งด่วนได้มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็ม อีที่ได้รับผลกระทบแล้วที่หมายเลข 0-2208-8015 โดยธนาคารจะพิจารณาช่วยเหลือดังนี้  1. ขยายระยะเวลาการชำระหนี้  2. ให้ชำระเพียงดอกเบี้ยระยะเวลา 6 เดือน  3. ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรงให้ชำระเพียงดอกเบี้ยบางส่วนและแขวนหนี้ไว้ 6-12 เดือน

นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  จากการสำรวจพบว่าลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารที่ได้รับผลกระทบมีประมาณ 100 ราย โดยการช่วยเหลือจะมีการพิจารณาเป็นรายๆไป โดยการช่วยเหลือจะมีทั้งการยืดระยะเวลาการชำระหนี้  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การผ่อนชำระเฉพาะเงินต้น หรือการปล่อยสินเชื่อเพิ่ม  นอกจากนี้  ธนาคารยังมีการตั้งศูนย์ในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ  สามารถโทรศัพท์มาได้ที่ 0-2353-5825

นายมาร์ค  อาร์โนลด์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  (มหาชน)  เปิดเผยว่า  ธนาคารและกลุ่มบริษัทในเครือพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ ซึ่งรวมทั้งมาตรการผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาการชำระเงินแก่ ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ ลูกจ้าง พนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน  สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากธนาคารก็พร้อมพิจารณาให้ความช่วย เหลือลูกค้าเป็นกรณีพิเศษเป็นรายๆไป

นายรุ่งเรือง  สุขเกิดกิจพิบูลย์  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด  (มหาชน)  กล่าวว่า มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าราชประสงค์ที่เป็นสินเชื่อรายย่อย  เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย  บัตรเครดิต  และสินเชื่อบุคคล โดย สินเชื่อที่อยู่อาศัยจะปรับลดดอกเบี้ยให้ 2% ของอัตราที่ผ่อนชำระเป็นเวลา 3 เดือน  สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลลดดอกเบี้ย 50% เป็นระยะเวลา 3 เดือน.

%d bloggers like this: