กรุงศรีอยุธยา

All posts tagged กรุงศรีอยุธยา

พาณิชย์รุกบริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์

Published กรกฎาคม 16, 2011 by SoClaimon

16 กรกฎาคม 2554, 05:15 น.

พาณิชย์รุกบริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์.

Pic_186706

พาณิชย์รุกบริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ เผยค่าธรรมเนียมติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลครั้งละ 3,000 บาท

นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยยกระดับการให้บริการข้อมูลธุรกิจ โดยได้เพิ่มช่องทางการให้บริการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แก่ข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล วันที่จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน ชื่อกรรมการ/หุ้นส่วน อำนาจกรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูลด้วยระบบ Web Services โดยผู้รับบริการสามารถเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้ทันที ทำให้ผู้รับบริการลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการติดต่อขอรับบริการ
ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการต้องเสียค่าธรรมเนียมในการให้บริการติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลครั้งละ 3,000 บาท และค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลรายละ 60 บาท หากไม่มีการใช้บริการถ่ายโอนข้อมูลเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกันจะมีการตัดการเชื่อมโยงข้อมูล ส่วนการชำระเงินค่าธรรมเนียม สามารถชำระได้ที่กรม แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน และสามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM หรือหักบัญชีเงินฝากธนาคารโดยมีธนาคารที่ให้บริการได้แก่ กรุงไทย ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) ไทยพาณิชย์ กรุงศรีอยุธยา นครหลวงไทย กสิกรไทย และกรุงเทพ.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 16 กรกฎาคม 2554, 05:15 น.

บอร์ดทีโอที เลือกกรุงศรี-ยูโอบี กู้เงินลงทุน 3จี

Published พฤษภาคม 6, 2011 by SoClaimon

6 พฤษภาคม 2554, 14:15 น.
บอร์ดทีโอที เลือกกรุงศรี-ยูโอบี กู้เงินลงทุน 3จี – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_169444

มติบอร์ดทีโอที อนุมัติกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารยูโอบี กู้เงินลงทุน3จี 80% ของวงเงิน 15,999 ล้านบาท ระบุให้ข้อเสนอทางการเงินเป็นประโยชน์ ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำที่สุด และระยะเวลาชำระคืนเงินกู้นานที่สุด…

วันที่ 6 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการ หรือ บอร์ด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วันนี้นั้น ทีโอที ได้เชิญสถาบันการเงินในประเทศจำนวน 9 แห่ง ให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน สำหรับโครงการ 3จี ซึ่งมีสถาบันทางการเงินจำนวน 8 แห่ง ได้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มสถาบันทางการเงิน โดยกลุ่มสถาบันการเงินที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าตรวจสอบฐานะ จำนวน 3 กลุ่มสถาบันทางการเงิน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพ (KTB-BBL consortium) กลุ่มที่ 2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารยูโอบี  (BAY-UOB consortium) และกลุ่มที่ 3 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) (SCBT) โดยทีโอทีจะใช้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการนี้  80-90% ของวงเงิน 15,999 ล้านบาท

ทั้งนี้ กลุ่มสถาบันการเงินดังกล่าวได้ยื่นข้อเสนอด้านการเงินในรอบสุดท้าย เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการ 3จี เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา และปรากฏว่ากลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับเลือกเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ กลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารยูโอบี เนื่องจากให้ข้อเสนอทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อทีโอทีสูงสุด กล่าวคือ ให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำที่สุด และระยะเวลาชำระคืนเงินกู้นานที่สุด รวมทั้งมีข้อกำหนดที่เป็นภาระ และมีผลกระทบแก่ ทีโอที ในการดำเนินโครงการ 3จี น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอของกลุ่มอื่น

สำหรับ การประชุมบอร์ดวันนี้ มีนายบุญมาก ศิริเนาวกุล รองประธานกรรมการ ทีโอที รักษาการประธานกรรมการ ทีโอที เป็นประธานที่ประชุม แต่ไม่มีการแถลงข่าว เนื่องจาก นายประพันธ์ บุญเกียรติ บอร์ดทีโอที ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวไอทีออนไลน์
  • 6 พฤษภาคม 2554, 14:15 น.
%d bloggers like this: