กระบวนการยุติธรรม

All posts tagged กระบวนการยุติธรรม

บอร์ด ก.ล.ต.เผยอยู่ระหว่างตรวจสอบกรณี คนท.ร้องยิ่งลักษณ์

Published กรกฎาคม 22, 2011 by SoClaimon

22 กรกฎาคม 2554, 00:03 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/188157.

Pic_188157

บอร์ด ก.ล.ต. รับทราบข้อเรียกร้องของ คนท. เผยกรณี “ยิ่งลักษณ์” ได้ตรวจสอบพร้อมส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ระบุบางเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยอื่น …

วันที่ 21 ก.ค. รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. แจ้งว่าตามที่เครือข่ายพลเมืองคัดค้านนิรโทษกรรมคอรัปชั่นทักษิณ (คนท.) ได้เรียกร้องให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการกับ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามผลของคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมวันนี้

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่า กรณีที่ คนท. เรียกร้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งได้มีหนังสือชี้แจงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้มีมติรับทราบโดยไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของสำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ในปัจจุบันประเด็นทางกฎหมายบางประเด็นที่ คนท. เรียกร้องให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการนั้นก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว ดังนั้น ในชั้นนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมอีกโดยจะให้ความร่วมมือส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง กรณีที่ก่อนหน้านี้ นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ในการตรวจสอบและออกแถลงการณ์กรณีการปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีหนังสือมายังสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ให้ชี้แจงกรณีดังกล่าวภายใน 7 วัน สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหนังสือชี้แจงไปยังรัฐมนตรีฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2554 โดยได้ชี้แจงและตอบข้อสงสัยทุกประเด็นอย่างละเอียด.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 22 กรกฎาคม 2554, 00:03 น.
%d bloggers like this: