กรรมการตลาดหลักทรัพย์

All posts tagged กรรมการตลาดหลักทรัพย์

‘สมพล เกียรติไพบูลย์’ผงาดนั่งประธานบอร์ดตลาดวาระ2

Published สิงหาคม 5, 2011 by SoClaimon

4 สิงหาคม 2554, 19:24 น.

http://www.thairath.co.th/content/eco/191595.

Pic_191595

ก.ล.ต.แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 2 ราย “สมพล เกียรติไพบูลย์ ” ผงาดนั่งประธานบอร์ดตลาดวาระ 2…

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกแถลงการณ์ระบุว่า การประชุม คณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 2 ราย แทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ (1) นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และ (2) นายสุภัค ศิวะรักษ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2554

ทั้งนี้ คาดว่านายสมพล จะยังคงได้รับการโหวตจากคณะกรรมการตลาเหลักทรัพย์ให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ต่ออีกวาระหนึ่งด้วย.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 4 สิงหาคม 2554, 19:24 น.

‘โทรีเซนฯ’หวั่น บริษัทถูกฮุบ ร้องก.ล.ต.สอบ

Published พฤษภาคม 28, 2011 by SoClaimon

26 พฤษภาคม 2554, 22:00 น.

‘โทรีเซนฯ’หวั่น บริษัทถูกฮุบ ร้องก.ล.ต.สอบ.

Pic_174377

ผู้บริหาร  TTA แฉ ประธานบอร์ด ก.ล.ต.มีนักลงทุนบางกลุ่มเข้ามาถือหุ้นบริษัทและยื่นข้อเสนอเปลี่ยนประธานและผู้บริหาร  ขณะที่ บริษัทเตรียมรวบรวมเอกสารหารือ ตลท.และก.ล.ต. ตรวจสอบการเข้ามาถือหุ้นรวมทั้งความเหมาะสม รับบริษัทตกเป็นเป้าถูกเทคโอเวอร์เพราะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) เปิดแถลงข่าวด่วน ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่ามีนักลงทุนบางกลุ่มเข้ามาถือหุ้นบริษัทและยื่นข้อเสนอให้เปลี่ยนประธานและผู้บริหารบริษัทรวมทั้งเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทด้วย ว่าที่ผ่านมา บริษัทได้รับการติดต่อจากนายวีระ มานะคงตรีชีพ นายวิจิตร สุพินิจ และนายบี เตชะอุบล โดยกลุ่มดังกล่าวอ้างว่า ได้เข้ามาถือหุ้นและรวบรวมหุ้นของบริษัทได้ทั้งหมด 30% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดแล้ว จึงขอเรียกร้องให้บริษัทเปลี่ยนกรรมการ โดยให้นายวิจิตร เข้ามานั่งเป็นประธานบริษัทแทนนายอัศวิน คงสิริ ให้นายอัศวินลาออกพร้อมกับกรรมการอีก 2 คน โดยนายบี จะเข้ามาเป็นกรรมการ รวมทั้งให้เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ แต่หากไม่ลาออกทางกลุ่มจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการทั้งหมดตามสิทธิทางกฎหมาย ซึ่งสามารถทำได้หลังเข้ามาถือหุ้นเกิน 10%

นอกจากนี้ยังเสนอให้ปรับเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทมาเป็นอินเวสเม้นท์ คัมพานี หรือบริษัทเพื่อการลงทุน โดยถือหุ้นในธุรกิจต่างๆ ธุรกิจอะไรที่ไม่ดีก็ให้ขายหรือเลิกไปและขยายไปทำธุรกิจอื่นๆ ที่สร้างผลตอบแทนได้เร็ว เช่น อสังหาริมทรัพย์ โดยนายบี เสนอให้ลดสัดส่วนธุรกิจเดินเรือ เพราะทำกำไรได้น้อย โดยกลุ่มนายบี สามารถหาสินทรัพย์มาขายให้ TTA เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นให้กับ TTA เพื่อให้กลายเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน รูปแบบคล้ายกับ Berkshire Hathway

“ครั้งแรกนายวีระโทรศัพท์มา บอกว่าเป็นตัวแทนนายวิจิตร หลังจากนั้นมีการนัดพบกันอีก 2 ครั้ง มีนาย วิจิตร นายวีระ นายบี และนายไมเคิล เฟอนานเดช บอกว่าทางกลุ่มได้รวบรวมผู้ถือหุ้นทั้งไทยและต่างชาติรวม 30% ของหุ้นทั้งหมด และยืนยันให้กรรมการ 3 คนลาออก โดยทางกลุ่มจะส่งคนเข้ามานั่งเป็นกรรมการแทน และให้นายวิจิตรมาตำแหน่ง ประธานแทนนายอัศวิน”

ม.ล.จันทรจุฑา  กล่าวต่อว่า เมื่อบริษัทขอให้กลุ่มดังกล่าวยืนยันเอกสารการถือหุ้น กลับไม่ได้รับการตอบรับ รวมถึงจนถึงขณะนี้บริษัทก็ยังไม่ได้รับการยืนยันหรือข้อเสนอใด ๆ จากกลุ่มดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ บริษัทได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 13 พ.ค. 54 เปรียบเทียบกับรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มี.ค. 54 ซึ่งได้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลแล้ว ไม่พบข้อเท็จจริงที่แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดอย่างมีนัยสำคัญดังที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวอ้าง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทได้รวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการเจรจาต่างๆ เพื่อนำไปหารือกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าการกระทำดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ แม้ปัจจุบัน นายวิจิตร จะนั่งเป็นประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก็ตาม รวมทั้งให้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการเข้าถือหุ้นของกลุ่มนักลงทุนกลุ่มนี้ด้วย

ม.ล.จันทจุฑา กล่าวด้วยว่า สาเหตุที่ TTA เป็นเป้าในการซื้อหุ้นดังกล่าว เนื่องจากเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใดรายหนึ่ง ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จะถือหุ้นในสัดส่วนกระจาย ขอยืนยันว่า กรรมการและผู้บริหารของบริษัทล้วนเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และหากมีผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้ามา ทางผู้บริหารก็ยินดีพิจารณาข้อเสนอต่างๆ โดยรอบคอบ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

“คงต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่รู้ว่าที่เขาพูดนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไร เพราะยังไม่เห็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร คงต้องขอหารือกับทางตลาด และ ก.ล.ต. รวมทั้งคงจะต้องชี้แจงผ่านทางตลาดอย่างเป็นทางการอีกด้วย” ม.ล.จันทจุฑา กล่าวและว่า สำหรับผลประกอบการ ปี 54คาดว่ารายได้จะลดลง 20% จากปีที่ผ่านมามีรายได้17,000ล้านบาท เนื่องจากค่าระวางเรือลดลง 17% มาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 10,800 เหรียญสหรัฐฯต่อลำ จากระดับเดิมเกือบ 12,000 เหรียญสหรัฐฯต่อลำในงวดปีก่อน นอกจาก นี้ บริษัทเตรียมนำบริษัทย่อยคือบริษัท เอเชีย ออฟชอร์ เข้าระดมทุนในตลาดหุ้นนอร์เวย์ ภายในเดือน มิ.ย.นี้

ด้านนายบี เตชะอุบล เปิดเผยว่า ไม่ได้เข้าไปซื้อหุ้นหรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท TTA แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว บอกเพียงว่าขณะนี้กำลังปรึกษากับทนายความอยู่หากพร้อมเมื่อไรจะออกมาเปิดเผยรายละเอียดอีกครั้ง แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรควรพูดหรือไม่ควรพูด เพราะอาจมีผลกระทบต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น

ขณะที่ นายธวัชชัย พิทยโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายงานเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า เรื่องนี้สำนักงานก.ล.ต.จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ต่อไป.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 26 พฤษภาคม 2554, 22:00 น.
%d bloggers like this: