กรดไขมันอิ่มตัว

All posts tagged กรดไขมันอิ่มตัว

การวิเคราะห์วิจัย น้ำมันเมล็ดยางพารา และสารประกอบรองในน้ำมันเมล็ดยางพารา

Published เมษายน 10, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001558&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ชาตบุตร นิลนนท์; วิมลศรี เทวะผลิน
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์วิจัย น้ำมันเมล็ดยางพารา และสารประกอบรองในน้ำมันเมล็ดยางพารา
Article title: Study on rubber seed oil and its minor component (Unsaponifiable matter)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 15 สาขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 2519: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2519
หน้า: หน้า 65
จำนวนหน้า: 90 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2519)
หมวดหลัก: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HEVEA BRASILIENSIS, SEED, OILS, EXTRACTION, SATURATED FATTY ACIDS, UNSATURATED FATTY ACIDS, CHEMICAL COMPOSITION
ดรรชนี-ไทย: ยางพารา, เมล็ด, น้ำมันเมล็ดยางพารา, การสกัด, ปริมาณน้ำมัน, กรดไขมันอิ่มตัว, กรดไขมันไม่อิ่มตัว, สารประกอบรอง, องค์ประกอบทางเคมี
หมายเลข: 001558 KC1501065
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
%d bloggers like this: