ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย

สนช.ดองสอย250อดีตส.ส. มิถุนายน 2, 2015

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150526/206953.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
สนช.ดองสอย250อดีตส.ส.

สนช.ยังดองคดีสอย 250 อดีต ส.ส. อ้างเอกสารเยอะ เผยเตรียมส่งความเห็นแก้ไขร่างรธน. 28 พ.ค.นี้

                      26 พ.ค. 58  นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) แถลงภายหลังการประชุม ว่า การประชุมของ สนช.ในวันที่ 28 – 29 พ.ค.นี้ จะทำการพิจารณากฎหมายในวาระ 2 – 3 อาทิ ร่าง พ.ร.บ.คลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย เป็นต้น และรับทราบรายงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา สนช.พิจารณากฎหมายจำนวน 119 ฉบับ ผ่านการพิจารณาวาระ 3 แล้ว 87 ฉบับ และประกาศใช้เป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา 68 ฉบับ ส่วนสำนวนถอดถอน 250 อดีต ส.ส. ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารข้อมูลของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเอกสารมีเยอะมาก ดังนั้นจึงถือว่า สนช.ยังไม่ได้รับเรื่อง ซึ่งกระบวนการพิจารณาก็จะเป็นไปตามกรอบเวลา 30 วัน หากเกินก็สามารถขอขยายเวลาได้อยู่แล้ว
                      นพ.เจตน์ กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ของ กมธ.พิจารณาศึกษาข้อเสนอแนะ และรวบรวมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 เป็นประธาน ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นในประเด็นหลักที่ยังไม่ได้ข้อยุติ 23 ประเด็น และประเด็นอื่นๆ อีก 3 ประเด็น ซึ่ง กมธ.รับฟังความคิดเห็นจะหารือกับสมาชิก สนช.จนให้ได้ข้อสรุป ก่อนจะนำเสนอ กมธ.ยกร่างฯ ผ่านตัวแทน สนช. ทั้ง 5 คน ในเวลา 13.00 น. วันที่ 28 พ.ค.นี้ ทั้งนี้แม้ สนช.จะเป็น 1 ในแม่น้ำ 5 สาย แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจเสนอคำขอแก้ไข แต่สามารถทำหน้าที่เสนอแนะความคิดเห็นในฐานะองค์กรหนึ่ง คล้ายกับ กกต.หรือศาลได้ ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว ตามมาตรา 46 เพื่อเปิดให้มีการจัดทำประชามตินั้น สนช.ยังไม่ได้รับร่างขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญจาก คสช.และ ครม. ซึ่ง สนช.มีหน้าที่รับหรือไม่รับพิจารณาเท่านั้น
 

เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง’ลีน่าจัง’5ปี

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150526/206950.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง'ลีน่าจัง'5ปี

ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 5 ปี ‘ลีน่าจัง’ โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว.ปี 57 ฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ

                      26 พ.ค. 58  เมื่อเวลา 14.00 น.  ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ถ.แจ้งวัฒนะ  ศาลอ่านคำสั่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของ นางลีนา จังจรรจา (ลีน่าจัง) อดีตผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ว. เนื่องจากกระทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. พ.ศ. 2550 มาตรา 111 , 122 และ 123
                      โดย กกต.ผู้ร้อง ระบุว่า เมื่อมีการประกาศ พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ว.เป็นการทั่วไป ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 30 มี.ค. 57 แล้ว ประธาน กกต.ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ส.ว. ซึ่งนางลีนา ผู้คัดค้าน ได้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.กทม. แต่ในการหาเสียง ผู้คัดค้านได้กระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งฯ โดยจัดทำป้ายโฆษณาหาเสียงในพื้นที่ กทม. มีข้อความว่า “ทวงคืน ป.ต.ท.ให้เป็นของคนไทย ใช้น้ำมันเบนซินลิตรละ 20 บาท ลีนา จังจรรจา (ลีน่าจัง) เบอร์ 3 ส.ว.กทม.”
                      “ยกเลิกกองทุนน้ำมัน คนไทยใช้น้ำมันเบนซินลิตรละ 20 บาท ลีนา จังจรรจา (ลีน่าจัง) เบอร์ 3 ส.ว.กทม.” และ “ทวง ป.ต.ท.มาเป็นของคนไทยทั้งประเทศ ใช้น้ำมันเบนซิน ลิตรละ 20 บาท ลีนา จังจรรจา (ลีน่าจัง) เบอร์ 3 ส.ว.กทม.” ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่ได้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ส.ว. เมื่อ กกต.ผู้ร้อง สืบสวนสอบสวนตามระเบียบแล้ว กรณีหลักฐานอันควรเชื่อว่า นางลีนา ผู้คัดค้าน ได้โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ว. เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งกับนางลีนา ผู้คัดค้าน จึงเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งฯ มาตรา 123 เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต มีผลให้การเลือกตั้ง ส.ว.ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้าน เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม กกต.ผู้ร้อง จึงขอให้ศาลวินิจฉัยเพื่อเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนางลีนา ผู้คัดค้าน เป็นเวลา 5 ปี
                      ศาลฎีกาฯ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ข้อความโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนั้น ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่เป็นการกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ส.ว. การที่นางลีนา ผู้คัดค้าน นำป้ายโฆษณาหาเสียงไปติดตั้งในพื้นที่ กทม. จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งฯ มาตรา 123 วรรคหนึ่ง เนื่องจากข้อความดังกล่าวเป็นการจูงใจให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส่วนที่นางลีนา ผู้คัดค้านอ้างว่า ข้อความในป้ายโฆษณาไม่มีคำว่า “จะเสนอร่างกฎหมาย” ซึ่งเป็นข้อความที่ตรงกับความต้องการเพื่อหาเสียงนั้น ศาลเห็นว่า เป็นข้อต่อสู้ที่ผู้คัดค้านเพิ่งยกมาต่อสู้ในชั้นศาล ขณะที่ขัดกับคำให้การในชั้น กกต. ข้อต่อสู้ของผู้คัดค้านจึงฟังไม่ขึ้น คดีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีกรณีเกิดขึ้นตามคำร้องของ กกต. เมื่อการกระทำของนางลีนา ผู้คัดค้าน เป็นการฝ่าฝืนต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งฯ มาตรา 123 วรรคหนึ่ง ซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ฯ ของผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 111 ประกอบมาตรา 122 วรรคท้าย ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 – 31 มี.ค. 57 ก่อนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเข้าควบคุมอำนาจการปกครองเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 57 และได้มีคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 11/2557 ให้รัฐธรรมนูญฯ ปี 2550 สิ้นสุดลงแล้ว แต่ต่อมาได้มีประกาศ คสช.ฉบับที่ 57/2557 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 57 ให้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งฯ มีผลบังคับใช้ต่อไป ดังนั้น การกระทำของนางลีนา ผู้คัดค้าน จึงฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาฯ จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนางลีนา จังจรรจา ผู้คัดค้าน มีกำหนด 5 ปี นับแต่วันนี้ที่ศาลมีคำสั่ง
                      โดยวันนี้นางลีนา ผู้คัดค้าน ไม่ได้เดินทางมาฟังคำสั่งศาล มีเพียงผู้แทน กกต. ผู้ร้องมาศาลเท่านั้น ศาลจึงอ่านคำสั่ง และให้ปิดประกาศคำสั่งดังกล่าวไว้ที่หน้าศาลฎีกาฯ
 

ตัด’นายกฯคนนอก’ปิดช่องก่อวิกฤต

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150526/206949.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
ตัด'นายกฯคนนอก'ปิดช่องก่อวิกฤต

2 กมธ.สปช. ชี้เหตุผลตัดทิ้ง ‘นายกฯ คนนอก’ ปิดช่องคนตั้งใจทำให้เกิดวิกฤต

                      26 พ.ค. 58  นายดิเรก ถึงฝั่ง รองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง และคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปช. ร่วมกันยื่นคำขอแปรญัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ โดยตัดเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญเหลือ 100 กว่ามาตรา ว่า ในส่วนของ กมธ.ปฏิรูปการเมือง ขอแก้ไขประเด็นหลักๆ เพียง 5 – 6 ประเด็น แต่ กมธ.ปฏิรูปการเมือง มีเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอในการยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีอยู่แค่ 13 เสียง จึงต้องใช้เสียงสนับสนุนจาก กมธ.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ที่มีนายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นประธาน มาร่วมด้วย ซึ่ง กมธ.ปฏิรูปกฎหมายฯ ยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเกือบทั้งฉบับ ดังนั้นเมื่อทั้งสองคณะกมธ.ต้องร่วมกันยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ ญัตติที่ออกจึงกลายเป็นการแก้ไขเกือบทั้งฉบับ อย่างไรก็ตาม กมธ.ทั้งสองชุดพอใจที่ข้อเสนอแก้ไขประเด็นหลักๆ เช่น นายกฯ คนนอก ระบบโอเพนลิสต์ และมาตรา 181 – 182 ตรงกับความเห็นของ ครม. และฝ่ายต่างๆ ทำให้มั่นใจว่า ข้อเสนอหลักๆ ประเด็นเหล่านี้ จะได้รับการแก้ไขจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
                      นายดิเรก กล่าวว่า ส่วนประเด็นการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.เพียงอย่างเดียว ไม่เปิดช่องให้มีนายกฯ คนนอกในช่วงวิกฤตนั้น เนื่องจากเกรงว่า นายกฯ คนนอกอาจเป็นช่องทางให้เกิดวิกฤตได้ โดย กมธ.ห่วงว่าจะมีคนทำให้เกิดวิกฤตขึ้น เพื่อเปิดทางให้มีนายกฯ คนนอก จึงต้องตัดไฟแต่ต้นล้ม ตัดประเด็นนายกฯ คนนอกทิ้งไปทั้งหมด ปิดช่องการทำให้เกิดวิกฤต
                      ด้านนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปช. กล่าวว่า กมธ.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กับ กมธ.ปฏิรูปการเมือง ได้พิจารณาร่วมกันตัดเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญทิ้งไปเกือบ 200 มาตรา เหลือทั้งหมด 118 มาตรา เนื่องจากเห็นว่า มีเนื้อหาซับซ้อน เข้าใจยาก และมุ่งสร้างความขัดแย้งมากกว่า จึงต้องตัดรายละเอียดที่มีมากเกินไปทิ้ง เหลือไว้แต่หลักการสำคัญ มาตราที่ตัดทิ้งมีทั้งถูกตัดทิ้งไปเลย และนำไปใส่ในกฎหมายลูก
                      “กรณีนายกฯ คนนอก กมธ.ทั้งสองชุดเห็นตรงกันว่า หลักการไม่เป็นที่ยอมรับ จะทำให้เกิดปัญหาตามมา เขียนไปก็ถูกครหาเปล่าๆ จึงควรทำตามหลักประชาธิปไตย คือ ให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆ ก็ต้องแก้ไขไปตามกระบวนการและกลไกที่มีอยู่ ต้องไปแก้ที่ตัววิกฤตที่เกิดขึ้น ไม่ใช่มาฉีกรัฐธรรมนูญ อีกทั้งมีข้อเสนอจากภาคประชาชนจำนวนมากที่ไม่อยากให้นายกฯ คนนอก เป็นประเด็นสร้างความขัดแย้ง จึงต้องตัดเรื่องนายกฯ คนนอกทิ้ง”
 

‘เต้น’ข้องใจ’บิ๊กตู่’ไม่แตะที่มานายกฯ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150526/206938.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
'เต้น'ข้องใจ'บิ๊กตู่'ไม่แตะที่มานายกฯ

‘ณัฐวุฒิ’ ข้องใจ ‘ประยุทธ์’ ไม่แตะที่มา ‘นายกฯ – ส.ส. – ส.ว.’ เหน็บ รธน.ใหม่ ประชาชนจะเปลี่ยนเป็นพลเมือง หรือพลทหาร

                      26 พ.ค. 58  นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำ นปช. กล่าวว่า แม้ว่ารัฐบาลจะอธิบายโดยเทคนิคทางการเมืองว่าข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญทำในนาม ครม.ไม่ใช่ คสช. แต่เมื่อลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ก็ถือว่าเป็นคนๆ เดียวกัน เรื่องเดียวกัน ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดแต่ละประเด็น แต่มีข้อสังเกตบางประการ อาทิ การจงใจไม่พูดถึงที่มาของนายกฯ เท่ากับชูธงให้เห็นว่า คสช.เอาแน่เรื่องนายกฯ คนนอก ใช่หรือไม่ ส่วนเรื่องที่มาของ ส.ส.และ ส.ว.ก็ยังอ้อมแอ้ม หมายความว่า เป็นแบบร่างแรกก็รับได้หรืออย่างไร อย่างไรก็ตาม สำหรับการเสนอแก้ไของค์กรเกิดใหม่ทั้งหลายนั้นถือเป็นสัญญาณบวก แต่ยังต้องรอความชัดเจนว่าสาระที่เสนอให้แก้นั้นจะเป็นเเบบไหนด้วย
                      นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ ถามหาหลักประกันหลังการเลือกตั้งว่าจะเดินหน้าปฏิรูป ไม่ขัดแย้ง ไม่คอร์รัปชั่น ไม่รัฐประหารนั้น เชื่อว่าใครก็อยากได้หลักประกันแบบนี้กันทั้งนั้น แต่ในความเป็นจริงถือเป็นเรื่องยาก เพราะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีหลักประกันว่าเนื้อหารัฐธรรมนูญจะเป็นประชาธิปไตย ไม่มีหลักประกันว่าอำนาจต่างๆ ที่สร้าง 2 มาตรฐานนั้น จะยุติการเคลื่อนไหว ไม่มีหลักประกันว่าทุกองค์กรจะทำหน้าที่เคร่งครัดตามกรอบกฎหมาย ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ และไม่มีแม้หลักประกันความเป็นนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรมอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
                      “พูดให้ถึงที่สุด คือ ถ้ากลุ่มผู้มีอำนาจยังไม่ยอมรับหลักการพื้นฐานว่า คนเท่ากัน ก็ไม่มีหลักประกันใดๆ ผมไม่ยอมรับวิธีคิดว่า เราแก้ปัญหาด้วยการรัฐประหารมาตลอด ถ้าเช่นนั้นประเทศที่เกิดรัฐประหารอันดับต้นๆ ของโลกแบบนี้ ต้องมีพัฒนาการนำหน้าเขาไปไกลแล้ว สิ่งที่เป็นจริง คือ รัฐประหารแต่ละครั้งไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศได้ เพียงใช้อำนาจกดทับไว้แล้วรอเวลาเกิดใหม่อีกครั้ง ดังนั้น แทนที่จะถามหาหลักประกันจากใคร ผู้มีอำนาจควรถามตัวเองเหมือนกันว่า สร้างหลักประกันอะไรให้ประชาชนหรือยัง ถ้าปล่อยให้แม่น้ำ 5 สายทำ ก็มีแต่หลักประกันเก้าอี้ในสภาปฏิรูปให้พวกเดียวกัน มีหลักประกันว่านายกฯ คนนอก เตรียมตัวได้ มีหลักประกันว่าขัดแย้งกันใหม่ก็รัฐประหารอีกครั้ง ซึ่งน่าห่วงมากว่ารัฐธรรมนูญนี้ร่างเสร็จประชาชนจะเปลี่ยนเป็นพลเมือง หรือพลทหาร”
 

‘บุญเลิศ’เสนอนิรโทษกรรมทุกสี

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150526/206933.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
'บุญเลิศ'เสนอนิรโทษกรรมทุกสี

‘บุญเลิศ’ เสนอบทเฉพาะกาลนิรโทษกรรมผู้ชุมนุมทางการเมืองทุกสี เว้นแกนนำ-คดีอาญาร้ายแรง ‘เลิศรัตน์’ เผยกำหนด 9 กลุ่มคำขอแก้ไขร่างรธน. ชี้แจง 5 วัน

                      26 พ.ค. 58  ที่รัฐสภา  นายบุญเลิศ คชายุทธเดช สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงว่า ได้ยื่นเอกสารการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญในนามส่วนตัว แนบไปกับคำขอแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดของ กมธ.ปฏิรูปการเมือง และ กมธ.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากข้อเสนอของตน ไม่ได้รับการบรรจุในคำขอแก้ไขฯ โดยข้อเสนอของตน ขอให้นำเรื่องสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และการสร้างความปรองดองไปบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล ทั้งนี้ในส่วนของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้มีไม่เกิน 120 คน มาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูป ไม่จำเป็นต้องเป็น สปช. หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รวมทั้งให้ตัดคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ และคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติออกไป
                      นายบุญเลิศ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังเสนอให้เขียนบทเฉพาะกาลเรื่องนิรโทษกรรมกับผู้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่มีเหตุจูงใจทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 49 ถึง 22 พ.ค. 57 โดยนิรโทษกรรมให้ประชาชนทุกฝ่ายที่มีเหตุจากแรงจูงใจทางการเมืองด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวกับคดีอาญาคดีอาญาร้ายแรง ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และไม่ครอบคลุมถึงแกนนำผู้ที่สั่งการทางการชุมนุม หลักการนี้เคยได้รับความเห็นชอบจากนักการเมืองและแกนนำผู้ชุมนุมทุกฝ่าย โดยได้เสนอร่าง พ.ร.บ.เข้าสภาผู้แทนราษฎร แต่ไม่สามารถออกเป็นกฎหมายได้ ทำให้ประชาชนถูกดำเนินคดีและถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้เป็นจำนวนมาก
‘สภาพัฒนาการเมือง’ ยื่น สปช.เสนอความเห็นปฏิรูป-แก้ร่างรธน.
                      นายสมาน ภูแสง รองประธานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า และคณะ เดินทางมายื่นหนังสือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปและการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ต่อ น.ส.ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยนายสมาน กล่าวว่า สภาพัฒนาการเมืองทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยได้สำรวจความคิดเห็นและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งจัดประชุมเพื่ออภิปรายความเห็นที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งการขอแปรญัตติเพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งสภาพัฒนาการเมืองมีข้อเสนอเพื่อการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับความเห็นของประชาชน คือ นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ อีกทั้งเมื่อครบวาระแล้วไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีกไม่ว่ากรณีใดๆ
                      นายสมาน กล่าวอีกว่า ส่วนความเป็นพลเมืองและหน้าที่พลเมืองนั้น ให้บัญญัติเรื่องการศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน โดยให้สภาพลเมืองในระดับท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการให้การศึกษาทางการเมืองนอกระบบการศึกษาแก่ประชาชน จัดตั้งสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยภายใต้สภาพัฒนาการเมืองแห่งชาติ โดยให้มีการจัดรายการ หรือสาระที่เป็นการให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนตามคำแนะนำของสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยอย่างน้อย 25% ของผังรายการ และให้กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมการให้การศึกษาทางการเมืองแก่สภาพลเมือง นอกจากนี้ ให้ตัดบทบัญญัติว่าด้วยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศแห่งชาติ เนื่องจากเป็นการสืบทอดอำนาจและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งมากขึ้น รวมทั้งให้ตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองด้วย เพราะสามารถกำหนดเอาไว้ในกฎหมายทั่วไปได้ และขอให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญด้วย
‘กกต.’ ปลื้มรัฐบาลฟังข้อเสนอแก้ไขร่างรธน.
                      นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลทั่วโลก โดยได้กล่าวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 คือ การทำประชามติ การเลือกตั้ง ส.ส.และการเลือกตั้ง ส.ว. ซึ่งถ้ามีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญในช่วงเดือน ม.ค. และผ่านความเห็นชอบ สนช.จะมีหน้าที่ต้องออกกฎหมายลูกภายใน 1 – 2 เดือน จากนั้นจะมีการเลือกตั้ง ส.ส.เกิดขึ้นภายใน 90 วัน ซึ่งก็คาดว่าจะเป็นช่วงเดือน ส.ค. และจะมีการเลือกตั้ง ส.ว.ภายใน 150 วัน คือประมาณเดือน ต.ค.
                      นายสมชัย กล่าวว่า ในการร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีการปรับแก้ในขณะนี้จากเบื้องต้นหากยึดตามร่างเดิม ส.ส.เขต จาก 357 คน จะเหลือ 250 คน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อจาก 125 คน จะเพิ่มเป็น 200 – 220 คน นอกจากการเลือกตั้ง ส.ส.เขต และบัญชีรายชื่อแล้ว จะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกระบบโอเพนลิสต์ ซึ่งจะทำให้การนับคะแนนใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเลือกแบบโอเพนลิสต์และการเปิดให้กลุ่มการเมืองสามารถส่งผู้สมัครลงรับการเลือกตั้งได้ ก็เชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีพรรคการเมืองจดทะเบียนมากขึ้น จากที่ขณะนี้มีประมาณ 70 พรรค รวมทั้งจะมีกลุ่มการเมืองมาขอจดทะเบียนและส่งผู้สมัครอีกจำนวนมาก ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าจะทำให้บัตรเลือกตั้งมีขนาดใหญ่มากขึ้น การคำนวณหรือนับคะแนนก็ต้องใช้เวลา
                      นายสมชัย ยังกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลได้เสนอให้มีการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญหลังหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้เสนอความเห็น ว่า สิ่งที่รัฐบาลเสนอเป็นสิ่งที่ กกต.มองเห็นถึงปัญหาทางเทคนิคที่ถือว่าตอบโจทย์กับการที่ กกต.เสนอ เช่น การไม่มีการเลือกตั้งแบบโอเพนลิสต์ จะลดเวลาการนับคะแนน เป็นการแก้ปัญหาทางเทคนิคพอสมควร เป็นนิมิตหมายที่ดีที่รัฐบาลรับฟังปัญหา ส่วนปัญหาทางการเมืองก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคิดต่อไป
                      นายสมชัย ยังกล่าวว่า ในส่วนของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งนี้ จะต้องมีการลงทะเบียนแสดงความจำนง ดังนั้นจะทำให้มีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งก่อนๆ แต่ในการเลือกตั้งครั้งหน้า จะยังไม่มีการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก กกต.จะใช้วิธีการทยอยใช้ในบางจุดก่อน โดยจะเริ่มจากในประเทศ
‘เลิศรัตน์’ เผยคำขอแก้ไขร่างรธน.มีประเด็นน่าสนใจ
                      คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญที่กลุ่มสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ยื่นคำขอแก้ไขมายัง กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ มาแล้วเมื่อวันที่ 25 พ.ค. โดยก่อนเริ่มประชุม พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาและโฆษก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้สัมภาษณ์ว่า จะนำคำขอแก้ไขที่ได้รับมาพิจารณาเป็นเบื้องต้นในสัปดาห์นี้ จากนั้นวันที่ 2 – 5 มิ.ย.จะเชิญตัวแทนกลุ่ม สปช.ที่ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ กลุ่มละไม่เกิน 5 คน มาชี้แจงหลักการและเหตุผลที่เสนอปรับแก้ไข โดยให้เวลาชี้แจงกลุ่มละ 3 ชั่วโมง ขณะที่ตัวแทนของ ครม.นั้นได้กำหนดให้เข้าชี้แจงวันที่ 6 มิ.ย.นี้ ทั้งนี้ไม่ได้กำหนดเวลา ส่วนตัวแทนที่จะชี้แจงจะมีจำนวนกี่คนขึ้นอยู่กับ ครม.พิจารณา ตนไม่ขัดข้องที่ ครม.ทั้งคณะจะเข้าชี้แจงต่อ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่ความเห็นของพรรคการเมืองต่อการปรับปรุงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ขณะนี้มี 8 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา และพรรคเล็กอื่นๆ อีก 4 พรรค ได้ส่งความเห็นแล้ว แต่จะเชิญให้มาชี้แจงต่อ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ หรือไม่ ต้องขอพิจารณาอีกครั้ง โดยมีหลักพิจารณา คือ หากคำขอแก้ไขมีความชัดเจน อ่านเข้าใจ ไม่ต้องเชิญมาชี้แจง แต่หากมีประเด็นที่ไม่เข้าใจ อาจจะให้มาชี้แจง ทั้งนี้ต้องพิจารณาความเป็นธรรมกับพรรคการเมืองอื่นๆ ที่ไม่ได้ส่งคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญด้วย
                      “ในการพิจารณาคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของ สปช.และ ครม.นั้นมีประเด็นที่น่าสนใจ และมีเหตุผล ซึ่งต้องใช้การพิจารณาที่รอบคอบ และต้องดำเนินการให้เสร็จภายในกำหนดเวลา ส่วนข่าวที่ระบุว่า ครม.จะขยายวันทำงานเพิ่มให้อีก 30 วัน จากเดิมที่กำหนดให้ทำงาน 60 วันนั้น ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน คาดว่าต้องรออีก 2 สัปดาห์เพื่อให้ ครม.พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แล้วเสร็จ”
กำหนด 9 กลุ่มคำขอแก้ ชี้แจง 5 วัน ยันสำคัญทุกคำขอ
                      พล.อ.เลิศรัตน์ แถลงภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้กำหนดกรอบเวลา ให้ผู้เสนอคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเข้าชี้แจงต่อ กมธ.ยกร่างฯ ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิ.ย. โดยกำหนดให้ผู้ชี้แจงแต่ละคำขอเข้าชี้แจงไม่เกินกลุ่มละ 5 คน 3 ชั่วโมง ดังนี้
                      วันที่ 2 มิ.ย. กลุ่มที่ 1 นายพลเดช ปิ่นประทีป เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มที่ 2 นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ เวลา 13.30 – 16.30 น.
                      วันที่ 3 มิ.ย. กลุ่มที่ 3 นายมนูญ ศิริวรรณ เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มที่ 4 นายสมชัย ฤชุพันธุ์ 13.30 – 16.30 น.
                      วันที่ 4 มิ.ย. กลุ่มที่ 5 นายสมศักดิ โล่สถาพรพิพิธ เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มที่ 6 นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เวลา 13.30 – 16.30 น.
                      วันที่ 5 มิ.ย. กลุ่มที่ 7 นายประสาร มฤคพิทักษ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มที่ 8 นายพงศ์โพยม วาศภูติ เวลา 13.30 – 16.30 น.
                      วันที่ 6 มิ.ย. กลุ่มที่ 9 คณะรัฐมนตรี (ครม.) นำโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ชี้แจง เวลา 09.00 – 12.00 น. อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ป.ป.ช. กกต. ต้องการเสนอความเห็น ทาง กมธ.ยกร่างฯ ก็พร้อมรับฟัง โดยมอบหมายให้อนุ กมธ.ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นไปรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณา
                      เมื่อถามว่า คำขอแก้ไขของ ครม.ที่มีกว่า 100 ประเด็น จะมีน้ำหนักมากกว่าของ สปช.หรือไม่ พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวว่า กมธ.ยกร่างฯ ให้ความสำคัญกับทุกคำขอที่เสนอเข้ามาทั้งนี้การพิจารณาก็ขึ้นอยู่กับเหตุและผลในการขอแก้ไข เราพร้อมจะที่ปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ จุดประสงค์ของการยกร่างฯ ครั้งนี้ ต้องการให้รัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ขณะนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า ร่างรัฐธรรมนูญจะนำไปสู่การทำประชามติ ดังนั้นการพิจาณาคำขอแก้ไขที่แต่ละฝ่ายเสนอมา กมธ.ยกร่างฯ จะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ พร้อมทั้งดูความสอดคล้องและเหตุผลที่กำหนดไว้ในร่างฯ แรก ตราบใดที่ยังไม่มีการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ ก็ยังสามารถแก้ไขได้
                      เมื่อถามว่า การขอแก้ไขร้อยกว่ามาตรา จะสามารถทำได้หรือไม่ พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวว่า การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากขอแก้ไขหนึ่งคำก็จะกระทบกับหลายประเด็น ยกตัวอย่างเช่น การขอให้ตัดคำว่า พลเมือง และกลุ่มการเมือง ที่ กมธ.ยกร่างฯ กำหนดไว้ในหลายสิบมาตรา หาก กมธ.ยกร่างฯ เห็นว่าต้องปรับแก้ตามคำขอแก้ไข ก็ต้องตัดคำดังกล่าวที่มีในแต่ละมาตราออกไป แต่อย่างไรก็ตาม การแก้ไขขึ้นอยู่กับวิสัย เหตุ และผลของคำขอแก้
 

‘เลขาสมช.’เชื่อ29พ.ค.ได้คำตอบโรฮิงญา

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150526/206927.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
‘เลขาสมช.’เชื่อ29พ.ค.ได้คำตอบโรฮิงญา

‘เลขาสมช.’ มั่นใจ 29 พ.ค.ได้คำตอบแก้ปัญหา ‘โรฮิงญา’ เชื่อ ‘ยูเอ็นเอชซีอาร์’ มีข้อเสนอที่ดี ระบุต้องแก้ที่ต้นทาง

            26 พ.ค.58 ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 09.00 น. นายอนุสิษฐ คุณากร เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในวันที่ 29 พ.ค.ว่า จะเป็นการพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือคนเหล่านี้ร่วมกับประเทศต่างๆ เพราะปัญหาเรื่องโรฮิงญาเป็นปัญหาระดับภูมิภาค ซึ่งองค์การระหว่างประเทศก็ต้องเข้ามาร่วมมือในการแก้ปัญหา เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมีมานาน แต่ขณะนี้มีผู้อพยพเป็นจำนวนมาก การหารือในวันดังกล่าวจึงเชื่อว่าจะได้ข้อยุติและมีทางออกที่ดีในการแก้ปัญหาว่าจะมีการร่วมมือในระดับใดและประเด็นใดบ้าง
            เมื่อถามว่า ชาวโรฮิงญาที่ลอยเรืออยู่นั้นส่วนหนึ่งมาจากค่ายผู้ลี้ภัยคอกซ์บาซา ประเทศบังคลาเทศใช่หรือไม่ นายอนุสิษฐ กล่าวว่า เชื่อว่ามีทั้งผู้อพยพจากรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์และค่ายผู้ลี้ภัยคอกซ์บาซา ซึ่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์) จะมีแนวทางการกลับเข้าไปพัฒนาในพื้นที่ต้นทาง ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อให้คนเหล่านั้นอยู่ได้อย่างมีความสุขสามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองได้ เพื่อจะไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นอีก และเชื่อว่าเหตุที่ผู้อพยพออกมาจากค่ายผู้ลี้ภัยนั้น อาจจะต้องการอิสระและตามหาญาติที่อพยพออกมาก่อนหน้านี้ในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือไทย
            เมื่อถามย้ำว่า ในวันที่ 29 พ.ค. ยูเอ็นเอชซีอาร์ จะมีบทบาทในการแก้ปัญหาอย่างมากใช่หรือไม่ นายอนุสิษฐ กล่าวว่า “จริงๆ แล้วเรื่องเหล่านี้องค์การระหว่างประเทศจะเป็นคนสำคัญมาก เพราะต้นตอของปัญหาไม่ได้เกิดจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือไทย แต่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและคนที่จะบริหารจัดการในภาพรวมคือยูเอ็นโดยใช้บทบาทของยูเอ็นเอชซีอาร์เข้ามาทำงานในเรื่องนี้”
            เมื่อถามถึง กรณีการตั้งศูนย์อำนวยการลาดตระเวนและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย นายอนุสิษฐ กล่าวว่า ในขั้นต้นคงต้องแก้ปัญหาในลักษณะนี้ โดยช่วยกันบูรณาการในการลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อยด้านสิทธิมนุษยชน ส่วนจะประสานกับประเทศใกล้เคียงหรือไม่นั้น เชื่อว่าในวันที่ 29 พ.ค.จะมีข้อสรุปในส่วนนี้
นครศรีธรรมราช – ตร.ขอศาลสืบพยาน เรียกค่าไถ่โรฮิงญา
            26 พฤษภาคม 2558 พันตำรวจโทนิติ บุญจันทร์ หัวหน้าพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนเรียกค่าไถ่ชาวโรฮีนจาที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช และนำไปสู่การค้นพบแคมป์กักกันชาวโรฮีนจาของขบวนการค้ามนุษย์ในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ล่าสุดนั้นได้ยื่นร้องขอต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการเบิกตัวนายอานัว ผู้จัดการแคมป์เขาแก้ว ผู้ต้องหาชาวโรฮีนจาในคดีเรียกค่าไถ่ จากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เข้าสืบพยานล่วงหน้าแล้ว โดยมีพยาน 2 ปากคือนายกูราเมียน้าชายของนายคาซิมชาวโรฮีนจาเหยื่อค่าไถ่ที่ถูกสังหาร และนายรอฟิก ประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ในขณะที่นายอานัวสังหารเหยื่อ ขึ้นสืบพยานล่วงหน้าโดยทั้งคู่ต่างให้การมัดตัวนายอานัว ซึ่งได้ถูกตั้งข้อหาเรียกค่าไถ่จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มีอัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิต
            ส่วนความเชื่อมโยงทางคดีนั้นล่าสุดพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9ได้ทำหนังสือพร้อมหมายจับอายัดตัวนายอานัว กับเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชแล้วเช่นกัน โดยมีข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์ และอาชญากรข้ามชาติ ตามลำดับ โดยในคดีค้ามนุษย์และอาชญากมข้ามชาติเป็นคดีเกี่ยวเนื่องที่มีศูนย์กลางในการดำเนินคดีอยู่ที่จังหวัดสงขลา
 

‘นายกฯ’ชวนคนไทยร่วมงานวิสาขบูชา

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150526/206919.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
‘นายกฯ’ชวนคนไทยร่วมงานวิสาขบูชา

‘นายกฯ’ เป็นประธานประชุมครม. พร้อมชวนคนไทยร่วมงานวิสาขบูชา เตรียมลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา-ระยอง 10 มิ.ย.นี้ ติดตามแผนจัดการน้ำภาคตะวันออก

         26 พ.ค.58 ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุมนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม นำคณะศิลปิน ดารา เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบสัญลักษณ์วันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2558 ให้กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งกรมการศาสนาได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา และอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-9 มิ.ย. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยสัญลักษณ์ดังกล่าว ทางจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้จัดทำขึ้น เนื่องในโอกาสที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชาวพุทธทั่วโลก นอกจากนี้ศิลปินดารา ยังได้มอบพระพุทธรูปจำลอง 3 ปาง ได้แก่ ปางประสูตร ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยนายกฯได้กล่าวขอบคุณกลุ่มศิลปินดาราที่ได้ร่วมรณรงค์กิจกรรมดังกล่าว พร้อมกล่าวว่า การที่ศิลปินดารามาร่วมเป็นสื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา จะช่วยดึงให้เยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมทางศาสนามากขึ้น และฝากว่าทุกคนมีเทวดาประจำตัว นั่นคือ ครูบาอาจารย์ พ่อ แม่ อย่าทำร้ายเทวดาของตัวเอง
         ขณะเดียวกันนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำกลุ่มเกษตรกรและคณะทำงานที่ร่วมจัดงานเทศกาลผักผลไม้คุณภาพเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อขอบคุณพร้อมกับประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-28 มิ.ย. โดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพืชผักผลไม้ พร้อมปลาสวยงามที่นำมาจัดแสดง ซึ่งในระหว่างเยี่ยมชม แม่ค้าขายทุเรียนพูดกับนายกฯว่า ทุเรียนมาจาก อ.กันทราลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ อยากให้นายกฯเดินทางไปเยี่ยมประชาชนที่ จ.ศรีสะเกษ เพราะไม่ได้เดินทางไปนานแล้วประชาชนต่างคิดถึง นอกจากนี้อยากให้นายกฯอยู่ในตำแหน่งนานๆ จากนั้นนายกฯ ได้สอบถามเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัด โดยได้ถามว่าส่งออกไปยังประเทศใดบ้าง ที่ผ่านมาขายดีหรือไม่ ซึ่งโดยส่วนตัวตอนเด็กๆ ก็ชอบช้อนปลากัดเป็นประจำ ตามห้วย หนอง คลอง บึง ถึงอย่างไรก็ขอให้ขายดี ขอให้รวยๆกันทุกคน ในโอกาสนี้นายกฯ ได้กล่าวกับผู้จัดสวนขวดว่า ถ้าเกิดมีการทำเป็นฟรามก็อยากให้คนเข้ามาเรียนรู้งานด้วย เพราะถือเป็นการส่งเสริมการศึกษาไปในตัว ทั้งยังเป็นการเตรียมบุคลากรทางด้านนี้ให้มีมากขึ้น
         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโอกาสนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัดได้นำปลากัดพันธุ์ต่างๆมามอบให้แก่นายกฯรวมทั้งสื่อมวลชน โดยนายกฯ ได้กล่าวติดตลกว่า “หลังจากนี้นักข่าวทุกคนก่อนเข้าทำเนียบจะมีการตรวจปลากัดที่ได้รับมอบ ถ้าไม่มีไม่ให้เข้าทำเนียบ เขาให้เอาไปเลี้ยงอย่าให้ตายนะ” อย่างไรก็ตาม นายกฯได้สอบถามพันธุ์ต่างๆของปลากัด พอเห็นว่ามีแต่ชื่อต่างประเทศ จึงกล่าวว่า ทำไมไม่ตั้งเป็นภาษาไทยบ้าง พร้อมหยิบโหลปลากัดสีทอง พันธุ์ Half Moon ขึ้นโชว์ พร้อมให้ทุกคนตั้งชื่อเป็นภาษาไทย ก่อนตัดสินใจเองตั้งชื่อปล่าว่า “พันธุ์ทองประกายแสด”
         นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกอย่างต้องนำไปสู่การต่อยอด เพื่อพัฒนาตัวเอง ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (26 พ.ค.) พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเสนอชื่อพล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค คณะทำงานนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการต่างประเทศ ให้ทำหน้าที่รองโฆษกฯ อีกคนหนึ่ง โดยมีเหตุผลว่าพล.ต.วีรชน มีความรู้ความสามารถด้านการต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยการทำงานของ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นอย่างดี
         รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ในวันที่ 10 มิ.ย.นี้ นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา และจ.ระยอง เพื่อติดตามดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก และติดตามงานในเรื่องการปลูกป่าในพื้นที่ โดยนายกรัฐมนตรีจะใช้เฮลิคอปเตอร์ในการเดินทาง โดยเป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในลักษณะไปเช้าเย็นกลับ
ครม.ตั้ง ‘วีรชน’ นั่ง ‘รองโฆษกฯรบ.’ เน้นชี้แจงข้อราชการด้าน ตปท.
         26 พ.ค.58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ ร.อ.นพ.ยงยุทธ มันลาภ อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลาออก โดยในวันนี้ (26 พ.ค.) พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นครั้งแรกในฐานะรองโฆษกฯ โดยจะเข้ามารับหน้าที่แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศเป็นหลักตามมติครม. และถือเป็นข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ครม.ไฟเขียว! กห.ตั้งศูนย์ลาดตระเวนและช่วยเหลือชาวโรฮิงญา
         พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่มีการตั้งศูนย์อำนวยการลาดตระเวน และช่วยเหลือด้านมนุษยชนแก่ผู้โยกย้ายที่ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ และได้แจ้งให้ที่ประชุมครม.รับทราบว่า ปัจจุบันเราได้ตั้งศูนย์ฯดังกล่าวที่มีหน่วยงานกระทรวงกลาโหม คือ กองทัพบกจะลาดตระเวนทางบก , กองทัพเรือลาดตระเวนทางเรือและตั้งศูนย์ปฏิบัติทางน้ำ ส่วนกองทัพอากาศลาดตระเวนทางอากาศในบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งศูนย์ฯดังกล่าวจะอำนวยการและปฏิบัติการ กรณีที่มีองค์กรระหว่างประเทศหรือมิตรประเทศ ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่ในไทยเป็นฐานปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้โยกย้ายที่ถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย
รบ.ปิดรับบริจาคเงินช่วยเนปาล ถึง 31 พ.ค. ของจำเป็นบริจาคได้จนถึง 28 พ.ค.
         พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า รัฐบาลเนปาลได้แจ้งต่อคณะให้ความช่วยเหลือแผ่นดินไหวของไทย ว่า ขณะนี้ภารกิจด้านการกู้ภัยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งตรงกับกรอบเวลาการให้ความช่วยเหลือกู้ภัยของไทยโดยเฉพาะการบริจาคเงินช่วยเหลือ ในที่ประชุมจึงกำหนดให้วันที่ 31 พ.ค.เป็นวันสุดท้ายที่รัฐบาลจะรับบริจาคเงินช่วยเหลือแก่ชาวเนปาล ส่วนประชาชนที่สนใจบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสามารถบริจาคได้จนถึงวันที่ 28 พ.ค.นี้
         รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ในส่วนการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่ทางการเนปาลได้ร้องขอมา อาทิ การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์โดยขอร้องให้เราส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินไปให้ความช่วยเหลือชาวเนปาล ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการและกำหนดกรอบเวลาในการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้
ร้อง ‘นายกฯ’ คมนาคมเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้าฮั้วนายทุน-ใส่ร้ายชาวบ้าน
         เมื่อเวลา 9.00 น.ที่ศูนย์บริการประชาชน (ฝั่งก.พ.) นายประทีป นิลวรรณ ตัวแทนประประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากชุมชนประชาสงเคราะห์และชุมชนชานเมือง เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องขอความเป็นธรรมของเส้นทางการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีส้มบริเวณสถานีดินแดง-ประชาสงเคราะห์ โดยมีนายธีระพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่ารฟม.เป็นผู้รับเรื่อง
         โดยนายประทีป กล่าวว่า จากเดิมที่บอร์ดการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2558 เห็นชอบใช้เส้นทางแนวถนนดินแดง-พระรามเก้า ซึ่งผ่านการทำประชาพิจารณ์ความเหมาะสมแล้ว และยังเป็นการลงทุนที่ประหยัดงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยกว่า รวมถึงมีผู้ใช้บริการเส้นทางมากกว่า
         นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมจะพิจารณากลับมาใช้เส้นทางเดิมที่ผ่านชุมชน ส่งผลให้ชุมชนประชาสงเคราะห์และชุมชนชานเมืองมีข้องสังเคราะห์และชุมชนชนเองมีข้อสังเกตุหลายประเด็นได้แก่ 1.มีการเปลี่ยนที่ตั้งสถานีจากแผนเดิมอยู่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพฯแห่งทื่ 2 ซึ่งมีความเหมาะสมด้วยจำนวนผู้ใช้บริการ มาตั้งอยู่กลางชุมชนประชาสงเคราะห์ 21 และชุมชนชานเมือง ซึ่งมีแต่ชาวชุมชน หากชุมชนไม่ใช้ก็ไม่มีสถานีนี้ ซึ่งผิดหลักการและขัดวัตถุประสงค์ตามแผนแม่บท
         การสร้างรถไฟฟ้าผ่านเส้นทางดังกล่าวต้องมีการเวนคืนพื้นที่อาคารบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมาก พื้นที่เปล่าแปลงใหญ่หลังห้างเอสพลานาด ซึ่งสมควรถูกตัดผ่านมากที่สุด แต่กลับไม่ถูกตัดผ่าน ซึ่งส่งผลให้พื้นที่แปลงดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล แสดงให้เห็นถึงการเอื้อผลประโยชน์ให้นายทุนอย่างแท้จริง
         รฟม.บอกกับทางชุมชนว่าหากมีการสร้างสถานีที่ชุมชนประชาสงเคราะห์ 21 จะมีเอกชนยินดีให้ที่โรงเรียนดรุณพิทยา(ตอนนี้เป็นพื้นที่ร้าง ซึ่งถูกเปลี่ยนไปเป็นของนายทุน) สร้างเป็นคอนโดฯ และให้สิทธิ์ผู้ด้รับผลกระทบมีโอกาสเข้าไปอยู่อาศัยก่อน คำกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่ารฟม.ได้มีข้อตกลงร่วมกับนายทุนเข้าของพื้นที่ก่อนหน้านี้แล้ว เส้นทางการเดินรถฟจำเป็นต้องมีส่วนโค้งน้อยที่สุดเพื่อให้รถไฟฟ้าสามารถทำความเร็วได้ การเลือกเส้นทางเดินรถจากแนวถนนเข้ามาสถานีประชาชสงเคราะห์เพื่อไปเชื่อมกับสถานีศุนย์วัฒนธรรมแล้วโค้งกลับไปเข้าสถานีพระราม 9 บริเวณนั้นมีโค้งจำนวนหลายโค้งซึ่งผิดหลักการก่อสร้างรถไฟฟ้า ที่ผ่านมา ชาวชุมชนต่อสู้ภายใต้กรอบของกฎหมายมาโดยตลอด แต่มีการพยายามใส่ร้ายชาวชุมชนว่าใช้กำลังทำร้ายเจ้าพนักงานที่เข้ามาสำรวจ ทำให้ที่ปรึกษาบอร์ รฟม.และบอร์ด รฟม. เข้าใจผิด
 

ดับเครื่องชนเพราะไม่ทนถึงอนาคต

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150526/206913.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
ดับเครื่องชนเพราะไม่ทนถึงอนาคต

ดับเครื่องชน เพราะไม่ทนถึงอนาคต : ขยายปมร้อน โดยศรุติ ศรุตา

              มีคำถามว่า เหตุใด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถึงได้ออกมาแสดงท่าทีแข็งกร้าวขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะเพลิดเพลินกับการได้อยู่กับครอบครัว

เริ่มจากการเป็นแขกในงานวิสัยทัศน์ผู้นำเอเชีย ที่เกาหลีใต้ ก็มีการให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงการทำงานของรัฐบาล คสช. พูดถึงอนาคตประเทศไทย

จากนั้นก็ให้สัมภาษณ์พิเศษ ด้วยถ้อยคำพิเศษ ที่ไม่มีใครคิดว่า จะพูดในเรื่องนี้

ทั้งยังพูดถึงแผนการล้ม ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้เป็นน้องสาว ที่ไม่ต่างจากชะตากรรมที่เขาเผชิญว่า ล้วนแต่ไม่ได้เป็นไปเพราะโชคเคราะห์ หากแต่มีการเสกสรรปั้นแต่งให้เป็น

กระทั่ง “องคมนตรี” ก็ยังถูกกล่าวถึง!

หลายคนสงสัยว่า ทำไม พ.ต.ท.ทักษิณ ถึงต้องออกมาพูดขนาดนี้ ไม่คิดจะกลับมาแล้วหรือ ไม่คิดว่าจะเป็นการปิดหนทางเครือข่ายที่ยังภักดี และพร้อมจะต่อสู้ทางการเมืองให้ไปเสียแล้ว
หรือและสุดท้ายไม่คิดจะกลับประเทศไทยแล้วใช่ไหม

หน่วยงานด้านความมั่นคงมองว่า เป็นไปได้ที่ พ.ต.ท.ทักษิณจะคิดเช่นนั้น

อาจเป็นเพราะชัดเจนแล้วว่า เส้นทางของน้องสาวที่แต่แรกยังเชื่อว่า ไม่น่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือถ้าเข้า ก็ไม่น่าจะเร็วขนาดนี้ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดคิด

นั่นก็ย่อมหมายความว่า “เครือข่ายเดิม” ที่เคยเข้มแข็ง บัดนี้ไม่สามารถเดินไปได้ ไม่ว่าจะเป็นกลไกปกติ หรือกลไกพิเศษ

ในแง่ของมวลชนก็ชัดเจนว่า ยากที่จะปลุกเร้าให้มีการขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นบนดินหรือใต้ดิน ถึงแม้ในวันนี้ “กฎอัยการศึก” จะถูกยกเลิกไป แต่ทุกคนต่างก็รับรู้ถึง “รังสี” บางอย่างที่คุกคามพวกเขาในทุกย่างก้าว

ถึงแม้ว่า ในวันนี้จะมีประเด็นเนื้อหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน แต่ก็ทำได้แค่ตามกรอบที่ คสช.วางเอาไว้เท่านั้น

ข้อเสนอแนะ หรือเสียงคัดค้านจำเป็นต้องส่งไปตามท่อที่ถูกวางเอาไว้ ช่องทางอื่นนอกจากนี้ไม่เพียงไม่ได้การรับฟัง หากแต่อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องอิสระภาพของผู้ที่พยายามแสดงนอกกรอบที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วอีกด้วย

มันก็เลยไม่มีทางออกสำหรับคำพูดที่ว่า รัฐธรรมนูญใหม่นี้ยกเป็รูปแบบร่างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหารัฐธรรมนูญปี 2550 ที่เปิดทางให้พรรคการเมืองและรัฐบาลเข้มแข็ง แต่กลับกลายเป็นปัญหา ที่ไม่เอื้อต่อสถานการณ์บางสถานการณ์

แม้ไม่ได้เขียนกีดกันกันตรงๆ แต่ก็รับรู้ได้ว่า จะไม่มีการใช้อำนาจแบบที่ผ่านมาอีกแล้ว… รัฐบาลจะมาแถลงเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาเล่นการเมืองในเวทีรัฐสภา แล้วจะขอให้วุฒิสภาแขวน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม อย่างที่เคยทำมาอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้ว

ที่สำคัญ ได้เห็นแล้วว่า “โรดแม็พ” ที่ คสช.ยืนยันว่าจะทำตามนั้นมาตลอด ก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่า เมื่อจะทำประชามติ ที่ไม่รู้เวลาที่ชัดเจนว่า จะใช้เวลากี่เดือนกี่ปี ต่างก็ยอมรับกันหมดแล้ว เพื่อแลกกับการทำประชามติ จะเลื่อนเวลา เลื่อนโรดแม็พ ออกไปก็ไม่มีใครว่า

จนมีคนบอกว่า วันเลือกตั้งวันไหนไม่รู้ รู้แต่ว่า น่าจะเป็นปลายปี 2559 หรือไม่ก็ต้นปี 2560

ชัดเจนเสียขนาดนี้ ก็ไม่ต้องเก็บงำความรู้สึกกันแล้ว! เพราะถ้าจะให้รอจนถึงวันนั้น ก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมของยิ่งลักษณ์วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่ที่แน่ๆ ความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวที่ว่ากันที่ 5 แสนล้านบาทนั้น มันมีแรงกดดันอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว

เมื่อกำหนดวันเลือกตั้งเลื่อนออกไปอย่างนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะออกมาชนแหลก เพราะรู้แล้วว่า ไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้า ค่าเท่ากัน!

 

‘ประวิตร’รับสหรัฐขอบินดูเคลื่อนไหวโรฮิงญา

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150525/206900.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558
‘ประวิตร’รับสหรัฐขอบินดูเคลื่อนไหวโรฮิงญา

‘ประวิตร’รับสหรัฐขอบินดูเคลื่อนไหวโรฮิงญา ‘บิ๊กตู่’ชี้‘กต.-กห.’ต้องเพิ่มบทบาทแก้ไขปัญหา

             เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 25 พ.ค.2558 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า   พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าทางการสหรัฐอเมริกา ประสานขอนำเครื่องบินผ่านประเทศไทย เพื่อติดตามสำรวจความเคลื่อนไหวของชาวโรฮิงญาว่า เวลานี้เราก็ทำของเราอยู่แล้ว โดยมีพล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.สส.) เป็นผู้ดูแล ซึ่งการดูแลด้านทะเลนั้นจะนำเครื่องบินของกองทัพอากาศทั้งหมดบินสำรวจร่วมกับเรือของกองทัพเรือ ในส่วนของสหรัฐฯนั้น มีการประสานมาจริงอย่างไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และหากจะนำเครื่องบินเข้ามาก็มาพูดคุยเพื่อร่วมกันได้ไม่มีปัญหา เพราะทางการไทยและสหรัฐฯมีการติดต่อกันอยู่แล้ว โดยเรื่องนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยจะเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งเราเตรียมการไว้แล้วและพร้อมที่จะให้การสนับสนุน

บิ๊กตู่ชี้‘กต.-กห.’ต้องเพิ่มบทบาทแก้ไขปัญหา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาโรฮิงญา ว่า การจัดการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ในมหาสมุทรอินเดีย ในวันที่ 29 พ.ค.นี้ มีหลายประเทศใหญ่ ๆ ตอบรับมาแล้ว และเข้าใจว่าจะตอบรับทั้งหมด ทั้งนี้อย่าไปกังวลว่า จะมีระดับผู้นำมาหรือไม่ ซึ่งตนคิดว่าเชิญไปแล้วก็ต้องมา ไม่มาก็คงไม่ได้แต่ก็ไปบังคับไม่ได้ โดยคาดว่าประเทศที่เป็นต้นทาง กลางทาง ปลายทางและประเทศที่ให้การสนับสนุนอย่างสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นจะเข้าร่วมทั้งหมด

“ซึ่งปัญหาของเราคือจะต้องบริหารจัดการอย่างไร ในฐานะที่เราเป็นประเทศตรงกลาง โดยจะต้องพิจารณาทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทางตรงนี้ค่อนข้างลำบากเพราะมีปัญหาจากกลางทะเล และตนได้คุยกับพล.อ.ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การต่างประเทศ และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมว่า   จะต้องเพิ่มบทบาทในการทำหน้าที่ตรงนี้เพราะจะเริ่มมีการประชุมแล้ว ร่วมถึงวันนี้ได้มีการขอความร่วมมือจากสหประชาชาติ (ยูเอ็น) และสหรัฐอเมริกาแล้ว แต่เราจะดำเนินการของเราก่อน โดยเฉพาะการดูแลด้านมนุษยธรรมที่จะทำให้เกิดความชัดเจน เพราะตอนนี้มีหลายคนเป็นห่วง เพราะชาวโรฮิงญาส่วนหนึ่งยังลอยเรืออยู่ อีกทั้งเราเป็นห่วงว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้ามรสุมแต่ยังตรวจสอบไม่พบ ทั้งนี้ได้สั่งการให้ทหารเรือรับผิดชอบในการเอาเรือขนาดใหญ่ออกไปในพื้นที่ของไทยหรือรอยต่อ เพื่อรองรับเหมือนเป็นฐานเรือลอยน้ำโดยมีแพทย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่คัดแยกอยู่ในนั้น ให้แล้วเสร็จ โดยถ้าเจอชาวโรฮิงญา ก็ให้นำมาที่เรือดังกล่าวและรักษาพยาบาลก่อนและเตรียมการส่งต่อไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเราจะอำนวยความสะดวกให้ แต่ต้องอยู่ในกฎหมายไทย”พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “สำหรับกรณีชาวโรฮิงญาที่อยู่ในน่านน้ำนั้นจะเป็นไปตามแนวทางเดิมคือต้องขึ้นอยู่กับใจของเขาว่าจะไปที่ไหน ซึ่งแต่ละประเทศต้องช่วยกันอำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตามได้มีความชัดเจนในการลาดตระเวนทางอากาศ ที่ให้ทหารอากาศจัดเครื่องบินลาดตระเวนตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.แล้ว หากสหรัฐอเมริกาหรือประเทศใดสนใจจะมาร่วมมือก็ต้องมาอยู่ในสายบังคับบัญชากับเรา เพราะเราเป็นเจ้าของพื้นที่”

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ในเรื่องนี้สื่อต้องช่วยกัน อย่างกรณีสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ยังออกข่าวและลงภาพจากสื่อของไทยว่า มีการใช้ความรุนแรง ใช้ปืนบังคับให้ชาวโรฮิงญาออกไป โธ๋! ไปทำได้อย่างไร ในเมื่อเราเป็นคนช่วยมาตลอดในเรื่องการดูแลผู้เจ็บป่วยตามหลักมนุษยธรรม เรามองประเด็นสำคัญคือ ชีวิตทุกชีวิตมีค่า อยากให้เอาคำพูดของผมไปเขียน รัฐบาลไทยโดยนายกรัฐมนตรีและคนไทยเป็นคนพุทธอยู่แล้ว ฉะนั้นชีวิตคนทุกชีวิตมีค่าเราต้องช่วยเหลือตามมนุษยธรรมก่อนเรื่องอื่น จากนั้นเมื่อเขาเข้มแข็งก็ว่าไปตามความสมัครใจ ถ้าจะมาอยู่ที่ฝั่งไทยต้องยอมรับกติกาของเรา ซึ่งเรายืนยันหลักการตรงนี้และเราจะไม่แบ่งแยกว่า พ่อแม่ป่วยลูกไม่ป่วยแล้วเอามารักษาเฉพาะพ่อแม่นั้นไม่ใช่ เราเอามาทั้งครอบครัว ซึ่งการคัดแยกต้องมีความชัดเจน โดยมีการถ่ายภาพเก็บหลักฐาน อย่าไปเขียนเลอะเทอะไปเรื่อย จะทำให้ประเทศเสียหาย”

“อย่ามาตำหนิรัฐบาล หรือประเทศไทยกันเอง เราทำตามมติของยูเอ็น ซึ่งงบประมาณก็ค่อนข้างจำกัด และลดลงไปเรื่อย ๆ จะให้อยู่ดีกินดีกว่าที่คนไทยอยู่นั้นไม่ได้ ต้องเท่าเทียมกันและแก้ปัญหาทั้งหมด ส่วนปัญหาระยะยาวจะแก้ปัญหากันเอง คุยกับประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วว่าขอเวลาเตรียมการหน่อย ไม่ได้มีปัญหาอะไร วันนี้เราต้องลดความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้าน และใช้ความเป็นมนุษยธรรมซึ่งคิดว่าผู้นำทุกประเทศเข้าใจตรงนี้ วันนี้เกรงว่า การพูด การสัมภาษณ์ทุกเรื่องนั้นจะเกิดผลกระทบกับมิตรประเทศของเราทั้งสิ้น ซึ่งแต่ละประเทศมีปัญหาไม่เหมือนกัน”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

 

…………………

(หมายเหตุ : ภาพจาก เอเอฟพี)

 

ยังไม่ถึงเวลาคว่ำร่างรธน.

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150525/206881.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558
ยังไม่ถึงเวลาคว่ำร่างรธน.

‘เทียนฉาย’ ชี้ ยังไม่ถึงเวลาพูด ‘คว่ำร่างรธน.’ ขยายเวลาแก้ไข สปช.ต้องเลื่อนลงมติออกไปอีก ขณะที่ ‘หมอนิรันดร์’ แนะรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการก่อนทำประชามติ

                       25 พ.ค. 58  นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงกรณีหากรัฐบาลแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 ให้กรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ เพิ่มจาก 60 วัน เป็น 90 วัน ว่า หากมีการขยายเวลาจริง การพิจารณาลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ของ สปช. ก็ต้องเลื่อนจากวันที่ 6 ส.ค.ออกไปอีกหนึ่งเดือน ส่วนการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญสุดท้ายก่อนการลงมติของ สปช.นั้น เคยตอบไปแล้วว่า ขอไม่ตอบ เพราะยังไม่ถึงเวลา ยังมีเวลาคิดอีกมาก เพียงแค่ปัญหาในวันนี้ยังคิดไม่เสร็จเลย ขณะที่การทำงานการปฏิรูป ก็เร่งดำเนินการอยู่ คาดว่า แผนการปฏิรูปทั้งหมดจะเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มิ.ย. ก่อนที่ร่างรัฐธรรมนูญสุดท้ายจะเข้าสู่การพิจารณาของ สปช. ทั้งนี้ ข้อเสนอการปฏิรูปได้ทยอยส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตลอด ซึ่ง ครม.ก็ตอบกลับทุกประเด็นและชี้แจงไปยังหน่วยงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ โดยเป็นไปตามกรอบที่วางไว้ทุกขั้นตอน
                       ผู้สื่อข่าวถามว่า มีข้อเสนอให้ตัดหมวดการปฏิรูปให้สั้นลง จะกระทบต่อการปฏิรูปหรือไม่ นายเทียนฉาย กล่าวว่า ไม่กระทบ เพราะ สปช.มีหน้าที่ทำแผนปฏิรูป ไม่ใช่ทำการปฏิรูป ทั้งนี้การปฏิรูปไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขียนรัฐธรรมนูญสั้นหรือยาว เพราะเมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญ 50 ก็เขียนไว้ยืดยาว ยังไม่มีการดำเนินการอะไร หากคนไม่ยึดถือเขียนอย่างไรก็เบี้ยวอยู่ดี เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับพลเมืองหรือประชาชน ที่จะต้องไปทวงถาม
                       เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าสมาชิก สปช.จะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ นายเทียนฉาย กล่าวว่า ยังมีเวลา กว่าร่างรธน.จะมาถึง ซึ่งต้องดูว่า กมธ.ยกร่างฯ จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอขอแก้ไขหรือไม่ เมื่อวันนี้ยังไม่เห็นร่าง จะมีความเห็นว่าจะคว่ำร่างกันตั้งแต่ตอนนี้หรือ หาก กมธ.ยกร่างฯ ปรับแก้ให้ตามข้อเสนอทั้งหมด ก็จะคว่ำใช่หรือไม่ ดังนั้น คิดว่าเร็วไปที่จะพูดเรื่องคว่ำร่างรธน. จึงพยายามบอกว่า เมื่อถึงเวลาค่อยมาคุยกัน
‘หมอนิรันดร์’ แนะรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการก่อนทำประชามติ
                       นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กล่าวถึงกรณีหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่าการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐบาลควรมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมต่างๆ นั้น ว่า ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เพราะการทำประชามติต้องให้ประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล และนำความรู้ที่ได้ไปตัดสินใจโดยวิจารณญาณของตน ซึ่งการทำประชามติก็มีกระบวนการของมันอยู่แล้ว แต่หากไม่มีกระบวนการเหล่านี้การทำประชามติก็จะไม่เป็นที่ยอมรับ เพราะการทำประชามติจะเกิดขึ้นในสังคมที่เงียบไม่ได้ อยู่ดีๆ จะให้ประชาชนไปลงประชามติเลยก็ไม่ได้ ส่วนจะผ่อนคลายอย่างไร แค่ไหนนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาล

ประยุทธ์รับกังวลปฏิรูปเสียของ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า    พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)นัดพิเศษ เพื่อพิจารณาการรวบรวมความเห็นขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก่อนส่งความเห็นไปยังกรรมาธิการ(กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยใช้เวลาในการประชุมร่วม 3 ชั่วโมง จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ตนพูดในนามครม. ไม่ใช่ในนามคสช. สิ่งที่ครม.เป็นกังวลคือทำอย่างไรกระบวนการปฏิรูปและการปรองดองที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยการมีแต่ละสภาฯที่ทำงานอยู่นั้น จะมีอะไรที่เป็นมาตรการชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้หากทุกคนทราบดีถึงปัญหาความบกพร่องต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน การใช้อำนาจในการใช้จ่ายงบประมาณ การทุจริต และการรักษาความมั่นคง ทั้งหมดต้องดูว่าปัญหาอยู่ที่ไหน ทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วทั้งสิ้น

“ผมถามว่าถ้าสมมุติมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เลือกตั้ง แล้วมีอะไรรับประกันได้หรือไม่ว่า สิ่งที่รัฐบาลนี้ทำไว้จะได้รับการสืบสานต่อ มีองค์กรมีกฎหมาย มีเจ้าหน้าที่ที่จะทำ แต่ไม่ไปคาบเกี่ยวในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่เขาจะดูเรื่องความมั่นคง ความปรองดอง การเดินหน้ายุทธศาสตร์ประเทศว่าใครจะทำ ผมไม่ได้เป็นห่วงว่าใคร แต่ต้องหาวิธีการมา ทุกคนต้องคิดว่า วันข้างหน้าใครตอบผมได้บ้างว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีก เมื่อทุกคนมุ่งหวังเพียงว่า ถ้าเราจะเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยได้ก็ต้องเลือกตั้ง ผมก็ไม่ได้ไปเถียงท่าน ซึ่งนักการเมืองก็มองอีกแง่หนึ่งว่า ทำอย่างไรที่จะไม่มีการปฏิวัติขึ้นอีก เขาว่าก็ต้องไปปฏิรูปทหารก่อน เพราะทหารเป็นผู้ปฏิวัติ คิดอย่างนี้บ้านเมืองก็ไปไม่ได้ ถามว่าการปฏิวัติทุกครั้งมันมีสาเหตุอะไร ผมไม่ได้บอกว่ามันถูกต้องแต่ประเทศไทยมันเป็นแบบนี้ ก็แก้ปัญหาแบบนี้มาโดยตลอด ทำอย่างไรปัญหาจะไม่เกิดขึ้นมาอีก ทุกคนต้องทำตามหน้าที่ มีธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ทับซ้อนข้าราชการ เดินหน้าประเทศไปตามขึ้นตอน”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า รัฐบาลนี้เกิดมาโดย คสช.และ คสช.เกิดขึ้นมาโดยตน ตนเป็นผู้เสี่ยงอันตรายโดยต้องการแก้ไขปัญหาทั้งหมดของประเทศ ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วย วันนี้ทุกคนมีอิสระเสรีจนลืมไปแล้วว่า รัฐบาลนี้มาจากจุดใด ขอให้ดูด้วย ตนไม่ปฏิเสธว่ามันต้องเป็นประชาธิปไตย แต่มันจะแค่ไหน เราวางแผนปฏิรูปประเทศไว้อย่างไร คนในประเทศต้องการอะไร เรื่องดังกล่าวต้องไปถามคนทั้งหมด เช่น ภาคการเกษตรต้องการการช่วยเหลือแบบไหน หรือพวกเขาต้องการเงินอย่างเดียว ถ้าอย่างนั้นมันก็ไปไม่ได้ การสร้างความเข้มแข็งจะต้องทำในทุกภาคส่วน ทั้งความมั่นคง เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ การปรับโครงสร้าง ไม่ใช่สั่งวันนี้แล้วพรุ่งนี้เปลี่ยน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เข้าใจว่าทุกคนมีความตั้งใจดี แต่ต้องเห็นใจตนบ้าง เพราะทำมาถึงขนาดนี้แล้ว หรือใครอยากจะให้กลับไปเหมือนเดิม ถ้าไม่อยากก็ต้องช่วยกันหามาตรการที่เหมาะสมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทำอย่างไรจะไม่ให้กลับไปสู่การปฏิวัติอีก ไม่ใช่ไปลดอำนาจใคร อำนาจมันอยู่คนใช้ ทั้งรัฐบาลและหัวหน้าส่วนราชการ โดยต้องคำนึงว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกใครจะเป็นคนแก้ ถ้ามุ่งประเด็นว่าต้องทำให้ทหารอ่อนแอ ทหารเล็กลงจะได้ไม่มีการปฏิวัติมันใช่หรือไม่ หรือต้องการจะให้ไปลดโครงสร้างตำรวจก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็ทำงานกันอยู่ ทั้งหมดก็ต้องเขียนไว้เพื่อจะส่งให้รัฐบาลใหม่ ว่าจะปฏิรูปอย่างไร

“เมื่อรัฐบาลใหม่มาก็ส่งแผนให้รัฐบาลใหม่เขาก็ต้องทำตามที่เขียนไว้โดยรัฐบาลนี้ ไม่ใช่ไปคิดใหม่ แต่ถามว่าทำอย่างไรรัฐบาลใหม่เขาถึงจะทำ สื่อก็ต้องไปไล่ถามให้ด้วย เหมือนกับที่ไล่ถามรัฐบาลปัจจุบัน ยืนยันว่าเราทำเต็มที่แล้ว แต่ปัญหามันสลับซับซ้อน หลายกระทรวงข้าราชการมีหลายแสนคน ผมก็ทำงานเต็มที่แล้ว และได้สั่งงานไปมาก โดยมี ครม.ช่วยกันมาโดยตลอด ถามว่าสิ่งที่ทำมาวันนี้มีอะไรผิดบ้าง ถ้ามันจะผิดก็คือไม่ตรงตามความต้องการของคนบางพวก บางกลุ่ม เพราะมีทั้งคนได้คนเสีย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดที่จะทำให้คนได้ทั้งหมดหรือเสียทั้งหมด ต้องเอาว่าคนส่วนใหญ่ได้อะไร”นายกรัฐมนตรีกล่าว

“เคยมีใครพูดแล้วทำอย่างผมบ้างไหม ไปดูผลงานผมที่ทำมา ไม่ใช่ตีทุกเรื่องแล้วก็ไปฟังฝ่ายการเมือง จะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนที่จะเลือกกันมา วันหน้าจะกลับมาใหม่หรือไม่ก็ไม่รู้ คนที่พูดต่างประเทศไม่ต้องไปให้ความสำคัญเพราะไม่ได้อยู่ในกระบวนการของประเทศไทย จะไปขยายความทำไม เพราะความขัดแย้งในประเทศมีมากอยู่แล้ว ไปฟังเขาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมา สื่อชอบไปเขียนให้เกิดความปั่นป่วน เกิดความสะใจ มีคนด่ากันกลับไปกลับมา ผมเลิกแล้วขี้เกลียด ก้าวข้ามไม่พ้นสักที วันนี้มาตรการทางกฏหมายมีอยู่แล้ว”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าแสดงว่านายกฯไม่มั่นใจว่ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามาจะไม่เดินตามแผนที่วางไว้ในการปฎิรูป พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า“ ไม่ใช่ไม่มั่นใจ แต่เป็นกังวล ท่านมั่นใจหรือไม่ แต่ผมกังวลว่ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามาจะทำหรือเปล่า แต่เรื่องโละทิ้ง เขาเป็นรัฐบาลเขาโละทิ้งได้ และแก้ได้ทุกอยาง ทำไมจะแก้ไม่ได้ ต้องหามาตรการว่าทำอย่างไรที่จะไม่ต้องแก้หรือแค่เปลี่ยนแปลงแต่ต้องเดินตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้หรือเปล่า ถ้าทุกคนมองว่าเขียนอย่างนี้หรือมีองค์กรต่างๆขึ้นมาดุแลแล้วจะกลายเป็นว่าไม่เป็นประชาธิปไตย ท่านก็กลับไปแบบเก่า ก่อนวันที่ 22 พ.ค. 57 หมุนนาฬิกาย้อนกลับไปนั้นเหละจะเป็นแบบนั้น ถ้าต้องการประชาธิปไตยแบบนั้นก็เอา”

“ผมถามคนทั้งประเทศจะเอาอย่างไร พูดมา ท่านมั่นใจหรือไม่ เลือกตั้งแล้วจะไม่มีการปฎิวัติอีก หรือเลือกตั้งแล้วจะไม่มีคนใช้อำนาจที่ผิด ไม่มีธรรมาภิบาลอีก บ้านเมืองสับสนวุ่นวาย ท่านมั่นใจหรือไม่ ถ้าท่านมั่นใจ ผมก็มั่นใจ แล้วท่านรับประกันได้หรือไม่ นักข่าวทั้งหมด สื่อทั้งหมดว่าจะไม่เกิดขึ้นมาอีก เพราะว่าผมก็ไม่อยู่แล้ว มั่นใจไหมเล่า มาถามผมคนเดียว ทำอย่างไร ไม่มั่นแล้วจะทำอย่างไร ถ้าใช้กฎหมายบังคับท่านก็ตีผมอีก ใช้กฎหมายเกินไป รุนแรงเกินไป ละเมิดสิทธิมนุษยชน ผมถามคนไทยทั้งสิ้นว่าจะเอาอย่างไร จะให้ประเทศมันล้มเหลว มันFAILอย่างเดิมหรือเปล่า ก็ไปว่ากันมา ถ้าเห็นว่าสิ่งที่ผมทำเป็นประโยชน์ ท่านก็ต้องไปคิดช่วยผม ว่าจะเกิดได้อย่างไร วิธีไหน ผมไม่รู้ ไปหามา”พล.อ.ประยุทธ์กล่าว
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า ส่วนการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของครม. ที่เสนอไปยังกรรมาธิการยกร่างฯหลายเรื่องที่ควรจะเป็นอย่างไร ไม่ใช่สักแต่ว่าแก้ เมื่อถามว่า ถ้าสมมุติเกิดอุบััติเหตุ รัฐบาลเตรียมแผนสำรองอย่างไร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่มี ถ้าสำรองไว้ ก็บอกว่าตนเตรียมการไว้ล่วงหน้า และตนไม่เคยพูดถึงแผนสำรอง แต่พูดว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวเขียนไว้อย่างไร ถ้าไม่ผ่านสปช.หรือผ่าน หากต้องทำประชามติต้องไปแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว จบแค่นี้ไม่มีสมมุติ ถ้าจะใช้รัฐธรรมนูญ ปี 2540หรือปี2550 ตอนควบคุมอำนาจ   ตนก็ออกคำสั่งใช้รัฐธรรมนูญฉบับเหล่านั้น ไม่เสียเวลาด้วย ตนไม่พูดถึง

                      “ใครอยากเสนอมาก็ฟังเขาไป แต่ต้องดูว่าอะไรที่เป็นบ่อเกิดของความขัดแย้ง ฉะนั้นจะใช้ฉบับ2540,2550,2557 หรือ2559 ขัดแย้งกันต่อก็เอาตามใจ ท่านเลือกของท่านเอง เขาเขียนไว้แล้วว่า ทุกคนในประเทศต้องกำหนดชะตากรรมของตัวเอง กำหนดอนาคตของตัวเอง ท่านต้องการอะไร ต้องการความสงบเรียบร้อย ต้องการความเท่าเทียมหรือไม่ ถ้าไม่ต้องการก็จบ ไม่มีใครทำให้ท่านได้ ทุกอย่างอยู่ที่ใจท่าน     ผมก็เสนอตัวมาทำให้อย่างนี้ แล้วท่านก็ยังมีปัญหาอยู่มากพอสมควร หลายๆกลุ่ม หลายๆพวก เขาพยายามที่จะกลับมาที่เดิม แต่คนดีๆก็เยอะ ผมไม่ได้ไปรังเกียจการเมือง นักการเมืองทั้งสิ้น แต่นักการเมืองไม่ดีก็มีเยอะ คนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์จะมาพูดอีกแล้ว และเราก็อย่าไปขยายให้เขา จะไปขยายให้เขาทำไม เขาผิดกฎหมายหรือเปล่า เขาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่า ถ้าใครไม่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็อย่าไปพูดให้เขา เท่านั้นก็เบาลงแล้ว”พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เมื่อถามว่าคิดว่าหลายๆกลุ่ม หลายๆพวกที่พยายามจะกลับมาจุดเดิม    มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้กลับมาจุดเดิมได้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ก็ไปถามเขาสิ   เขากลัวกฎหมายไหม วันนี้มีกฎหมายขนาดนี้ ถ้าเขาไม่กลัว   วันหน้าก็ไม่มีทางเอาอยู่หรอก รัฐธรรมนูญเป็นบรรทัดฐานของประเทศที่จะเดินหน้าประเทศต่อไป รัฐธรรมนูญเขียนเพื่อระงับความขัดแย้งได้หรือไม่ วันนี้เขียนยังไม่จบ ก็มีความเห็นตรงกันบ้าง  ไม่ตรงกันบ้าง ซึ่งจะทำอย่างไรก็ไปหามา ถ้าเขียนแล้วเห็นไม่ตรงกันก็จะเกิดปัญหา พอเกิดปัญหาผมก็ต้องรับผิดชอบอีกใช่หรือไม่ ซึ่งผมต้องรับผิดชอบไม่ให้เกิดความวุ่นวาย แต่ผมไม่ได้วางแผนล่วงหน้าว่าจะต้องทำอย่างไร แต่ก็พร้อมรับทุกสถานการณ์ อยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศไปเลือกกันมาว่าจะเอาอย่างไร”

“อย่าไปคิดเอง กองทัพคือกองทัพ ไม่ต้องไปเขียนว่ามันจะแย่งอำนาจ จะต้องมาอยู่ซัพพอร์ต    ผมไม่จำเป็น ผมอยู่ได้ ผมต้องทำความดี ไม่ใช่อยู่ได้เพราะใครมาปกป้องผม ประชาชนต้องปกป้องผม ไม่ใช่ทหาร ไม่ใช่กองทัพ กองทัพต้องดูแลประชาชน ประชาชนต้องดูแลผม เข้าใจหรือยัง สื่อต้องดูแลผม ถ้าคิดว่าผมทำในสิ่งที่ผิดก็ว่าผมมา ถ้าทำถูกก็ต้องสนับสนุนผม ไม่ใช่ตีอยู่นั้นเหละ อย่างนู้น อย่างนี้ มาด้วยอย่างนู้น แล้วผมทำดีกว่าพวกที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ ถ้าไม่ดีกว่ามาบอกผมอะไรบ้างที่ไม่ดี ไม่ใช่รวนไปหมดทุกอัน บริหารไม่ได้ เดินหน้าประเทศไม่ได้ เพราะติดอยู่อย่างนี้ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่อง”พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า “ในเรื่องการบริหารงานด้านเศรษฐกิจต้องฟังเขาบ้าง หนังสือพิมพ์ 10 ฉบับไปดู ฉบับไหนบ้างที่เขียนว่าเศรษฐกิจดีขึ้นหรือค่อนข้างเงยหัวขึ้น ต้องดูว่าตกต่ำเพราะอะไร เพราะเขาไม่มีเงินใช้ เนื่องจากเงินหายากใช่หรือไม่ และแต่ก่อนเงินหาง่ายเพราะอะไร เพราะระบบเศรษฐกิจประเทศมันดีหรืออย่างไร มันอยู่ที่บิดเบือนโครงสร้างมาทั้งหมด เงินทองต่างๆที่นำมาใช้ข้างล่างมาจากการถูกฎหมายเท่าไหร่ เข้าใจหรือยัง คนที่อยู่ในวงจรเหล่านี้คือคนจนทั้งสิ้น เขาถึงบ่นว่าไม่มีเงิน รัฐบาลก็ต้องสร้างความเข้มแข็ง ในทุกภาคส่วนสร้างกลไกความต่อเนื่องเชื่อมโยงของคุณค่าทางเศรษฐกิจ ถ้าทำได้สังคมก็อยู่ได้เกษตรกรก็อยู่ได้”

“ผมเคยบอกแล้วว่า ถ้าผมเป็นเศรษฐีเป็นคนรวยแล้วขับรถผ่านบ้านคนจนทุกวัน   ผมก็ไม่กล้าผ่าน เพราะอายเขา ซึ่งวันนี้ผมนึกถึงเขาทุกวัน นึกถึงทุกเรื่องก็ยังโดนตำหนินู้นนี่ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องคิดตาม หรือคิดเหมือนผมทุกอย่าง มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว แต่อยากให้มองถึงจิตเจตนาดีของผมที่ต้องเสี่ยงภัยเข้ามาวันนี้ไม่ได้มีความสุข คิดว่ามีอำนาจหรือ มีอำนาจแล้วอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงอย่างนั้นหรือ ไม่มีใครเขาอยากมีหรอก ไม่มีใครอยากเสี่ยงด้วยซ้ำไป เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากี่ครั้งแล้ว แล้วทำไมถึงจะทำให้การทำของผมในครั้งนี้เหมือนครั้งเก่าๆ ซึ่งครั้งเก่าๆเขาไม่ได้ทำแบบผมทำ ไม่ได้แก้ไขโครงสร้างทั้งประเทศทั้งหมดอย่างนี้ ผมกำลังเดินอนาคตของประเทศทุกด้าน  ไม่ใช่ความมั่นคงอย่างเดียว ไม่ใช่จะไปซื้ออาวุธ แต่ส่งเสริมทุกภาค บางอย่างต้องใช้งบประมาณในการลงทุน เพื่อสร้างมหภาคเศรษฐกิจ ทุกด้านผูกพันเชื่อมโยงกันอยู่ ผมกำลังสร้างนี่คือการปฎิรูปของผม เพื่อให้รัฐบาลหน้ารับต่อ แต่ปัญหาเขาจะรับหรือเปล่าผมไม่รู้ ไม่มีใครยืนยันกับผม เพราะยังไม่เห็นตัวรัฐบาล ซึ่งอยู่ที่ท่านทั้งหมดจะเลือกรัฐบาลจะเลือกใครก็แล้วแต่ ถ้าเลือกดีก็โชคดีไป”

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใช้วิธีการปกติไม่ได้ หากปล่อยให้เป็นเหมือนก่อนวันที่ 22 พ.ค. 2557 มาถึงวันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้น และบานปลายไปยิ่งกว่านี้ จึงต้องใช้วิธีการไม่ปกติในการแก้ปัญหา เมื่อสตาร์ทมาได้แล้วก็ต้องหากลไกที่จะทำให้สิ่งที่เดินมาแล้วไม่เสียของ ทำอย่างไรให้รัฐบาลใหม่ทำต่อ ทำอย่างไรสิ่งที่เราปฏิรูปไว้ในวันนี้จะเชื่อมต่อเข้าใจกันประชาชนยอมรับได้หรือไม่ แต่ไม่มีใครที่จะพอใจเพียงแต่เข้าใจหรือไม่

“ถ้าสอนให้เขาคิดไม่เป็น ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่รู้อนาคตของตัวเองก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ ประเทศไทยก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆ และเราก็ต้องเสียศูนย์กลางความเป็นอาเซียนไปเรื่อยๆ วันหน้าไม่มีใครสนใจประเทศไทยอีกแล้ว ถ้าขัดแย้งแบบนี้อีกทีไม่มีใครมาอีก”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

เมื่อถามว่าโดยส่วนตัวนายกฯได้คิดแผนไว้แล้วหรือยัง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “คิดหมดอยู่แล้ว แต่มันจะได้ตรงความคิดหรือเปล่าไม่รู้ แต่ถ้าบอกความคิดไปแล้ววันหน้าทำไม่ได้ก็จะบอกว่าเสียของ ปัทโธ่ !รู้อยู่ ความคิดคือความคิด ผมมีร้อยอย่างอยู่ในหัว เป็นพันแล้วมั่งไม่งั้นคงไม่พูดถึงวันนี้หรอก ความคิดของผมเดินเป็นเรื่องๆ เดินทีละขั้น  ทหารสอนมาอย่างนั้น  มีขั้นตอนการวางแผน ถ้ามีปัญหาก็ต้องเตรียมหนทางปฏิบัติเอาไว้ เพื่อแก้ปัญหาให้ได้ ประเทศชาติก็เหมือนกันมีการเตรียมมาตรการลดความเสี่ยงไว้ เช่น เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา ถ้าเกิดสถานการณ์ต่างๆจะทำอย่างไร เขาเคยเตรียมเคยคิดสิ่งเหล่านี้กันไว้หรือไม่”

วิษณุเผยครม.เสนอความเห็นแก้รธน.100ประเด็น

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวผลการประชุมครม.นัดพิเศษ ว่า ที่ประชุมครม.นัดพิเศษ ได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้ส่งเรื่องมายังครม.เพื่อขอความเห็นภายใน 30 วัน ซึ่งครบกำหนดภายในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ครม.ได้หารือกันนานกว่า 3 ชม. ก่อนส่งความเห็นไปยัง กมธ.ยกร่างฯ ก่อน 16.30 น. ของวันเดียวกันนี้

นายวิษณุ กล่าวว่า ที่ประชุมครม.ได้รับฟังข้อเสนอแก้ไข และไม่แก้ไข ไปให้กมธ.ยกร่างฯ เพื่อให้ไปคิดใหม่ทำใหม่ โดยเสนอไปทั้งหมดกว่า 100-120 ประเด็น แต่รวมความแล้ว ประมาณ 100 ประเด็น ไม่ใช่ 100 มาตรา เพราะบางมาตรา ก็มีหลายประเด็น อย่างไรก็ตามใน 100 ประเด็นนั้น ครึ่งหนึ่งเป็นการขอแก้ไขถ้อยคำ ที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ อาทิ กับ แก่ แต่ ต่อ และ หรือ ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง เป็นเรื่องที่กระทบต่อหลักใหญ่ของแต่ละมาตรา ซึ่งครม. พร้อมที่จะไปชี้แจงเป็นรายมาตราต่อไป หากกมธ.ยกร่างฯต้องการให้ไปชี้แจง หรือบางส่วน เป็นการเรียงถ้อยคำเสียใหม่เท่านั้น อีกส่วนหนึ่งเป็นการไปกระทบหลักการ เช่น ให้มีหรือไม่ให้มี สภา สมัชชา บางอย่างซึ่งตนจะลงรายละเอียดให้ทราบในโอกาสหน้า

นายวิษณุ กล่าวว่า ครม.มีความเป็นห่วงอยู่ 3เรื่อง คือ 1. ทำอย่างไรให้สิ่งที่รัฐบาลนี้ ครม.ชุดนี้ ที่ได้ดำเนินการไว้บ้างแล้วถูกนำไปสานต่อได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้บอกแล้วว่าเป็นช่วงต้นน้ำ แล้วจะทำอย่างไรในช่วงกลางทาง ปลายทางหรือปลายน้ำจะสานต่อได้อย่างยั่งยืน และส่งต่อไปได้เป็นทอดๆ ถึงรัฐบาลชุดหน้า 2. ทำอย่างไรที่จะให้ประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคตกลับมามีความสงบเรียบร้อย ไม่เกิดความแตกแยก ขัดแย้ง ร้าวฉาน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการได้ผลมาแล้วระดับหนึ่ง หรือพูดง่ายๆ ว่าทำอย่างไรไม่ให้เหตุการณ์กลับไปก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และ 3. ทำอย่างไรให้การเมืองในอนาคตดีขึ้น พัฒนาขึ้น ก้าวหน้าขึ้น ให้ความเป็นธรรมได้มากขึ้น เป็นที่พอใจได้มากขึ้น ซึ่งความกังวลเหล่านี้ ควรจะมีคำตอบอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ถึงจะตอบได้ไม่ทั้งหมดก็ขอให้ตอบได้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ ถึงจะดี

นายวิษณุ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการพูดกันมากถึงคำว่า “ของ” บางฝ่ายมีทีท่าเหมือน “ลองของ” ฝ่ายรัฐบาลหลายคนกังวลว่า ที่ทำให้จะ “เสียของ” ต่างพูดถึง “ของ” ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งข้อกังวลที่ครม.กลัวจะเสีย คือ 3 ข้อที่ตนกล่าวไปข้างตน เพราะถ้าสิ่งที่ทำกันอยู่ในวันนี้ ละลายสูญหายไปเมื่อมีรัฐธรรมนูญใหม่ มีสภา หรือมีรัฐบาลใหม่เข้ามา ก็จะเป็นการ “เสียของ” ประการหนึ่ง หรือ หากเกิดความไม่สงบเรียบร้อย แตกแยก ร้าวฉาน ไม่ปรองดองขึ้นอีก เหตุการณ์หมุนกลับไปเหมือนก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ก็จะเป็นการ “เสียของ” อีกอย่างหนึ่ง และถ้ามีรัฐบาลใหม่ มีสภาใหม่ เลือกตั้งใหม่แล้ว การเมืองไม่ได้ดีขึ้น ยังเปิดโอกาสให้มีการทุจริต มีการใช้นโยบายประชานิยมแบบผิดๆ หรือเปิดโอกาสให้มีการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องผิดทำนองคลองธรรม สังคมเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรม นั่นก็เป็นการ “เสียของ” อีกข้อหนึ่ง ดังนั้น ข้อเสนอแก้ไขที่ครม.มีส่งไปถึง กมธ.ยกร่างฯนั้น ในที่สุดต้องยึดตามบทบัญญัติ 315 มาตรา ที่มีอยู่ ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือแหวกแนวไปมากไม่ได้ หรือสิ่งที่ควรจะเขียนแต่เขาไม่ได้เขียน ก็จะไปเสนอแนะมากไม่ได้ เพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการไปสร้างมาตราใหม่ขึ้น อีกทั้งหากกมธ.ยกร่างฯขานรับขึ้นมาก็จะกลายเป็นพิมพ์เขียวขึ้นมา ดังนั้นครม.จึงหลีกเลี่ยงที่จะไม่เสนอเพิ่มเติมไปใหม่มากเกินสมควรเท่าที่การเพิ่มไปบ้าง ไม่กี่มาตราก็เป็นเพราะองค์กรอิสระเขาเสนอความเห็นมาว่า ให้เพิ่มเพื่อเขาจะได้ทำงานคล่องตัวดังนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับหลักการในบางเรื่องที่มีอยู่ และเสนอว่าอะไรควรแก้ไม่ควรแก้เท่านั้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องใหญ่ที่เสนอแก้ไขคืออะไร นายวิษณุ กล่าวว่า การให้มีหรือไม่ให้มีองค์กรต่างๆ ซึ่งในฉบับยกร่างนั้นกำหนดให้มีองค์กร คณะกรรมการต่างๆ ที่ต้องตั้งขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่ง มีอยู่จำนวนมากเกือบ 30 องค์กร หรือบางชุดก็เป็นคณะกรรมการ ซึ่งครม.ได้ทำความเห็นไปว่า ส่วนหนึ่งเห็นด้วย ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วย แต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่าควรนำไปเขียนในกฎหมายลูกหรือกฎหมายอื่นได้ อย่ามาเขียนในรัฐธรรมนูญ เพราะหากเขียนในรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้นมา กลายเป็นภาระงบประมาณและมีกำหนดเวลาให้กระทำ หากไม่กระทำตามเวลาก็ถือว่าผิดดังนั้นจึงควรนำไปเขียนในกฎหมายลูกหรือกฎหมายประกอบ

นายวิษณุ กล่าวว่า อีกส่วนหนึ่งคือ เป็นหลักการบางอย่างที่ของเดิมเหมาะสมหรือดีกว่า เช่น หลักการที่ว่าหากครม.ยุบสภา สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งแล้วให้ปลัดกระทรวงรักษาการแทน อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่จะต้องไปเขียน และอาจมีข้อเสียมากกว่าข้อดี อย่างนี้ก็ได้เสนอไปว่าให้ตัดออก หรือมิฉะนั้นให้ปรับปรุงเสียใหม่ นอกจากนี้ยังมีประเภทที่เกี่ยวพันกับหลักบางหลักที่ปฏิบัติได้ยาก เพราะถ้อยคำยังเคลือบคลุมอยู่ เช่น กำหนดว่านักการเมืองหรือผู้นำภาครัฐ ซึ่งหมายถึงปลัดกระทรวง อธิบดี ข้าราชการ จะต้องไม่ประพฤติผิดในประเพณี ศาสนา หลักธรรม ต้องพูดจาสุภาพ ไม่ทำอะไรที่เคลือบคลุมน่าสงสัย ซึ่งคำเหล่านี้ทั้งหมดแปลว่าอะไรไม่ทราบ และจะทำให้เกิดการฟ้องร้องกันได้ง่าย สุดท้ายกล่าวหากันไว้ก่อน มีการฟ้องร้องกัน เป็นความไม่ชัดเจน ก็ขอให้นำไปเขียนที่อื่น อาทิ ประมวลจริยธรรม ไม่ควรเขียนในรัฐธรรมนูญ

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า  ครม.ได้มีการเสนอแก้ในส่วนของที่มาของ สส.และ สว. เพราะหากแก้ต้องรื้อหลายมาตราเพราะมันโยงกันหมด ดังนั้นในส่วนนี้ไม่ได้แตะอะไร แต่ทราบว่ามีคนอื่นขอแก้ไขไปแล้ว

เมื่อถามว่ามีข้อเสนออย่างไรเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวิษณุ กล่าวว่า ครม.เสนอให้แยกออกจากกัน เมื่อถามว่าได้มีการเสนอหรือไม่ ว่าหากจะมีการขอแก้ไข รธน.อีกจะต้องส่งคำร้องให้ศาลตีความก่อน นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่มีเรื่องนี้ เพราะจะพะรุงพะรังมากเกินไป

“อะไรที่เราไม่ได้ขอแก้ก็ไม่ใช่ว่า กมธ.จะแก้ไม่ได้ เพราะเขาสามารถแก้เองได้”นายวิษณุ กล่าวว่า

เมื่อถามว่า คิดว่าอะไรคือสิ่งที่ กมธ ยกร่างฯ จะต้องฟังข้อเสนอของ ครม. นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่มีอะไรเป็นหลัก แต่ รธน.ชั่วคราวระบุว่าให้ส่วนต่างๆ มีข้อเสนอมา ส่วนจะทำหรือไม่ก็แล้วแต่ กมธ. ดังนั้นนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ คสช.ไม่ส่งข้อเสนอเพราะถ้า คสช.ส่งไปแล้ว กมธ.ทำตาม เดี๋ยวจะโดนอ้างว่านี่คือใบสั่ง แต่ถ้าเขาไม่ทำตามก็จะโดนหาว่าลองของกระด้างกระเดื่อง ดังนั้น คสช.อย่าส่งดีกว่า

“ต้องเข้าใจว่า กมธ.อยู่ตรงกลาง การเสนอแก้ไปจากสปช.ส่วนหนึ่งและไปจากคสช.และครม. แต่คสช.ไม่ส่งแล้วก็เหลือแต่ ครม. ดังนั้นต้องเข้าใจว่าไม่ใช่แค่ ครม.องค์กรเดียวที่เสนอไป แต่ยังมี สปช. ที่เขาอาจจะเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องกว่า เพราะเขาเคยปฏิบัติมาก่อนมากกว่า ครม. และอาจจะเสนอเรื่องเดียวกับ ครม. และกมธ.อาจจะทำตาม สมมติครม.เสนอให้เลี้ยวซ้าย สปช.เสนอให้เลี้ยวขวา กมธ.จะเดินตรง แต่ กมธ.ดูไปดูมา ดูแล้วอาจจะเลี้ยวขวาตาม สปช.ดีกว่าก็เป็นไปได้ เขาจะเอาใจทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ และครม.ไม่มีโอกาสเห็นว่า สปช.ข้อเสนอแก้อะไรบ้าง นี่ยังไม่รู้เลยว่าข้อเสนอซ้ำกับ สปช.หรือไม่”นายวิษณุ กล่าว

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า กมธ.ยกร่างฯ ต่างจากการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) เพราะในอดีตเมื่อ กมธ.ร่างฯ เสร็จจะต้องส่งให้กับสสร. และต้องตรวจทีละมาตราทำให้เสียเวลา ซึ่งปัจจุบันมี สปช.ซึ่งต่างจาก สสร. ที่ไม่ได้มีหน้าที่ตรวจ แค่กมธ.ส่งมาให้สปช.โหวตรับหรือไม่รับเท่านั้น ซึ่ง สสร.มีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียคือใช้เวลามาก ซึ่งประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 19 ฉบับ แต่มี สสร.เพียง 2 ครั้งเท่านั้น

                      เมื่อถามว่า กมธ.ยังต้องตามใจแป๊ะอีกหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า การตามใจแป๊ะนั้น ช่วยตามใจเพียงว่าแป๊ะให้ไปส่งที่ท่าไหนก็ไปอย่างนั้น แต่ไม่ต้องถึงกับละเอียดมาก

เมื่อถามว่าคำขอแก้ไขร่าง รธน.ชั่วคราวฉบับปี พ.ศ.2557 ครม.ได้ส่งคำขอไปหรือยัง นายวิษณุ กล่าวว่า รอทำเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนจะได้ทำเรื่องอื่นเสียที เพราะบ้านเมืองนี้ร่าง รธน.ทุกวัน ไม่ต้องทำมาหากินเรื่องอื่น ตนทำ 2 เรื่องพร้อมกันไม่ได้ วันนี้หมดเวร หมดกรรมไปแล้ว 1 เรื่อง ส่วนเรื่องการทำประชามติตนก็มีความคิดคร่าวๆ ในใจว่าจะทำอย่างไร แต่บางจุดยังหาคำตอบไม่ได้ เมื่อถามว่า แล้วคิดว่าจะได้ทำประชามติหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ถ้าตนตอบเรื่องนี้ ตนจะซวยทันทีเพราะเท่ากับฟันธงว่า รธน.จะไม่ผ่านแน่ เพราะต้องผ่านด่านแรกจาก สปช.ก่อนวันที่ 6 ส.ค. นี้ แต่ถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้ทำประชามติ ถ้าผ่านก็ไปสู่ประชามติ แต่ถ้าวันนี้มาบอกว่าไม่ได้ทำประชามติแน่ก็แสดงว่าจะไม่ผ่านแน่ๆ จะไปพูดแบบนั้นได้อย่างไร

ส่วนมาตรา 181 ที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจตัวเองได้และมาตรา 182 ที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีเสนอกฎหมายต่อสภาเองได้นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ครม.เสนอให้ตัดออก ส่วนกลุ่มสมัชชาต่างๆ และสภาขับเคลื่อน ครม.ได้เสนอให้ทบทวน รวมทั้งการเลือกตั้งแบบโอเพนลิสต์ด้วย และหมวดปฏิรูปเนื่องจากมีรยละเอียดมากและปฏิบัติได้ยาก ขณะที่ในส่วนนายกรัฐมนตรีคนนอก ครม.ไม่ได้มีการเสนอความเห็นใดๆ

“ในการพิจารณาภาพรวมของร่าง รธน.ครม มีความเห็นว่า ภาพรวมมีส่วนดีอยู่มาก สามารถแก้ไขปัญหาบางเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตมาก มีการวางสิทธิ เสรีภาพของประชาชนได้กว้างขวาง แต่เรื่องความสมบูรณควรแก้ไข ตัดทอนหรือบางส่วนสามารถตัดและนำไปใส่ที่อื่นได้ บางเรื่องก็ควรเสนอไว้ในมาตราอื่น” นายวิษณุ กล่าว

 

 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,380 other followers

%d bloggers like this: