Category Archives: โพสต์ทูเดย์

ร่นโรดแมป เร่งร่างรธน.

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

16 กันยายน 2558 เวลา 10:58 น….. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/analysis/politic/388301

ร่นโรดแมป เร่งร่างรธน.

โดย…เลอลักษณ์ จันทร์เทพ

หลังจาก “ร่างรัฐธรรมนูญ” ถูกคว่ำไป กระบวนการต่อจากนี้คือ การตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 21 คน และตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 200 คน เมื่อวันที่ 15 ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เรียกการประชุมร่วมแม่น้ำ 3 สาย คือ คณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมร่วมครั้งแรกตั้งแต่ร่าง รธน.ตกไป

ในที่ประชุม วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย อธิบายโรดแมปการทำงานของรัฐบาลให้ที่ประชุมรับทราบว่า ขณะนี้การดำเนินการอยู่ในโรดแมประยะที่ 2 โดยจะสิ้นสุดลงจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีอายุการทำงานต่อจากนี้ประมาณ 20 เดือน ตามสูตร 6+4+6+4 ที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

วางกรอบร่าง รธน.กระชับสั้น

ขณะเดียวกัน ในที่ประชุมร่วมนายกฯ ได้มอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินให้แม่น้ำ 3 สาย ทำงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และเสนอแนะให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาดูว่าจะสามารถกระชับขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อกระชับเวลาให้สั้นลงได้หรือไม่ เช่น ระยะเวลาร่างรัฐธรรมนูญจาก 6 เดือน อาจจะเหลือ 4 เดือน หรือบางขั้นตอนที่ใช้เวลา 4 เดือน เหลือ 3 เดือนครึ่ง ซึ่งรวมแล้วจะสามารถกระชับเวลาได้ 2 เดือนครึ่ง อีกทั้งต้องการรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย ต่างชาติยอมรับ นักการเมืองเข้าใจ เพื่อที่จะได้ผ่านการทำประชามติได้ โดยไม่เป็นปัญหาต่อไปอีก เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่ได้ระบุว่า หากร่างรัฐธรรมนูญที่ร่าง โดย กรธ.หากไม่ผ่านจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ทว่า ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ ระบุถึงความเป็นไปได้ว่าอาจต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว เพื่อรองรับหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ โดยไม่ต้องการให้มีการร่างฯ และทำประชามติต่อไปเรื่อยๆ แต่ยังไม่จำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวขณะนี้ เพราะไม่ต้องการให้ถูกข้อครหาว่า เตรียมแผนการเพื่อต่ออายุรัฐบาลและ คสช. ดังนั้น จึงเป็นไปตามที่นายกฯ ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะตัดสินใจนำเอารัฐธรรมนูญฉบับเก่าเป็นตัวร่างรัฐธรรมนูญ เช่น ปี 2540 หรือ 2550 เพราะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน รวมถึงร่างของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.) ที่ตกไปแล้วนำมายำรวมกัน เพราะต้องการให้นำเอาเจตนารมณ์ของ คสช.รวมอยู่ด้วย ซึ่งจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา 35 ที่บัญญัติไว้ว่าต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ 10 ประการ อาทิ กลไกการตรวจสอบและควบคุมอำนาจรัฐ กลไกที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูป

นอกจากนี้ ในร่างรัฐธรรมนูญจะมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) โดยให้เหตุผลว่ามีความจำเป็นกับสถานการณ์ในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างน้อย 5 ปี และต้องการให้สานต่อการทำงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่ได้เสนอแนวทางการปฏิรูปไว้ และต้องการให้ดูแลประชาธิปไตยมีความมั่นคง ต้องไม่มีทางตันในรัฐธรรมนูญอย่างที่แล้วมา

มอบ “พรเพชร” เลือก กรธ.

สำหรับ กรธ.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาคาดว่าจะมีการเสนอชื่อรอบแรกเสร็จสิ้นวันที่ 22 ก.ย. ก่อนที่นายกฯ จะเดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่สหรัฐ และจะกลับมาตัดสินใจครั้งสุดท้ายอีกครั้ง ซึ่งมั่นใจว่าจะได้ชื่อ กรธ.ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้คือ วันที่ 5 ต.ค.

ขณะที่คุณสมบัติของ กรธ.จะประกอบด้วย บุคคลที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคกฎหมาย ซึ่งอาจจะเป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่เก่งมีฝีมือ มีตรรกะความคิด และมองเห็นปัญหาของประเทศสอดคล้องกับ คสช. อาทิ อดีตเจ้ากรมพระธรรมมนูญทหาร นักกฎหมายรุ่นใหม่ นักรัฐศาสตร์ นักวิเคราะห์ รวมถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เข้าร่วมด้วย

อย่างไรก็ดี พล.อ.ประยุทธ์ ฝากการบ้านต่อ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. อย่างมีนัยด้วยการให้กลับไปคัดเลือกสมาชิก สนช.ที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะไม่มีสัดส่วนของสนช.ที่เคยเข้าร่วม กมธ. รธน.มาก่อน ท่ามกลางคำถามใครจะเหมาะมานั่งประธาน กรธ.

วาง 7 กลุ่มนั่งสปท.

ในส่วนของสภาขับเคลื่อนฯ 200 คน เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ออกมาเฉลยถึงสัดส่วนผู้ที่จะเป็น สปท. ประกอบด้วย 1.ข้าราชการประจำแต่จะไม่เอาข้าราชการระดับบนสุด 2.ข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้วต่างรู้ดีว่าควรจะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างไร 3.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ โดยไม่ปิดกั้นว่าจะเป็นเสื้อสีใด พรรคการเมืองใด 4.ด้านความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ 5.เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปเดิม ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่โหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญและรับร่างรัฐธรรมนูญ 6.พรรค การเมือง และ 7.กลุ่มการเมือง

ทั้งนี้ กลุ่มคนที่เข้ามาร่วมใน สปท.จะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องแผนงานและการจัดทำโครงการ เพราะจะต้องทำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

 

แก้ รธน.ชั่วคราว รื้อประชามติ-ป้องกันครหา

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

16 กันยายน 2558 เวลา 09:56 น…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/analysis/politic/388284

แก้ รธน.ชั่วคราว รื้อประชามติ-ป้องกันครหา

โดย…ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้มาเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกำลังมีความคืบหน้าตามลำดับ หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยืนยันแล้วว่าทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 22 ก.ย. เพียงแต่ยังไม่ยอมเปิดเผยว่าบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

“ใครอยากเป็นก็สมัครมา และผมจะพิจารณาเอง ประเด็นคือ กรธ.เป็นผู้ที่จะมาทำเรื่องกฎหมาย ก็ควรจะมีความรู้เรื่องกฎหมาย ทั้งกฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนด้วย พวกนี้ต้องใช้กฎหมายทั้งนั้น ถ้าไม่เอานักกฎหมายมาร่างกฎหมายมันไปไม่ได้หรอก” ท่าทีจาก พล.อ.ประยุทธ์

หากโฟกัสที่ตัวประธาน กรธ. ต้องถือว่าชื่อของ “มีชัย ฤชุพันธุ์” อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กำลังมาแรงแซงเหนือแคนดิเดทคนอื่นในเวลานี้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะอาจารย์มีชัยเป็นคนที่ตรงกับความต้องการของ คสช.ทั้งในเรื่องบู๊และบุ๋นด้านกฎหมาย ซึ่งการยกร่างรัฐธรรมนูญจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยคนที่รู้จังหวะหนักเบาเข้ามาทำงานเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยในอดีตที่ผ่านมา

ทั้งหมดก็เหลือเพียงแต่ว่าอาจารย์มีชัยจะรับคำเชิญหรือไม่เท่านั้น

นอกเหนือไปจากความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการตั้งคณะ กรธ.แล้วยังมีเรื่องของการเตรียมแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 เข้ามาเป็นอีกประเด็นที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน

ก่อนหน้านี้ คสช.ได้ลงมือแก้มารอบหนึ่งแล้วเพื่อเปิดทางให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่ง สนช.ได้ลงมติเห็นชอบไปอย่างรวดเร็ว แต่มารอบนี้ คสช.กำลังจะให้ สนช.เห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวอีกครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการแก้ไขใน 2 ประเด็น

1.จำนวนเสียงที่ใช้ตัดสินว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านการทำประชามติ เป็นประเด็นที่บรรดาอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เคยได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ กล่าวคือ ในมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 บัญญัติว่า “ถ้าผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ ให้นายกรัฐมนตรีนําร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการออกเสียงประชามติ”

ถ้อยคำดังกล่าวกำลังนำไปสู่การตีความแบบกำกวมว่าการจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติจะต้องได้รับเสียงข้างมากจากประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง หมายถึงต้องได้จำนวนเสียงเห็นชอบมากกว่า 24 ล้านเสียงโดยประมาณ จากผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดประมาณ 49 ล้านคน ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากมาก

ขณะเดียวกัน คสช.เลือกที่จะแก้ไขเพื่อให้หลายฝ่ายเกิดความสบายใจด้วย เพราะหากเมื่อเข้าสู่การทำประชามติจริงและปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลไปร้องศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าการที่มีเสียงประชาชนเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญน้อยกว่า 24 ล้านเสียง และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ร่างรัฐธรรมนูญตกไป ย่อมทำให้บางฝ่ายมองว่าเป็นเจตนาของ คสช.ที่ต้องการสร้างประเด็นต่ออายุให้กับตัวเอง เนื่องจากต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกรอบ ย่อมจะส่งผลให้บรรยากาศทางการเมืองไม่ค่อยสดชื่นมากนัก

2.กรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการทำประชามติ ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้กำหนดว่าหากประชาชนลงมติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญเวอร์ชั่นคณะ กรธ.จะทำอย่างไรต่อไป ซึ่งการไม่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ย่อมเท่ากับว่าต้องกลับไปร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกรอบจนกว่าจะผ่านการทำประชามติ

กระบวนการที่เป็นวงจรลักษณะนี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อ คสช.อย่างแน่นอน เพราะผลการทำประชามติที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญย่อมหมายถึงการไม่เห็นชอบกับ คสช.ไปในตัวด้วย และยิ่ง คสช.ยังเดินหน้าวางกลไกยกร่างรัฐธรรมนูญเข้าไปอีก แรงกระเพื่อมต่อต้าน คสช.จะมากขึ้นตามไปด้วย

จึงเป็นไฟต์บังคับที่ คสช.ต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต โดยอาจจะแก้ไขด้วยการวางแนวทางไว้ว่าหากเกิดสถานการณ์ที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการทำประชามติ ให้ คสช.มีอำนาจนำรัฐธรรมนูญในอดีตมาปรับปรุงและประกาศให้มีผลบังคับใช้ เหมือนกับกติกาที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 ได้วางเป็นบรรทัดฐานเอาไว้ หรือใช้อีกวิธีคืออาจปรับปรุงรัฐธรรมนูญในอดีตและส่งให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศลงมติให้ความเห็นชอบ

วิธีการนี้ไม่ต่างอะไรกับการบังคับให้ประชาชนลงมติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ มิเช่นนั้นประชาชนจะต้องเจอกับรัฐธรรมนูญเวอร์ชั่น คสช.ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากประชาชนเท่าไหร่นักแทน แต่ในมุมของ คสช.เองก็มองว่าเวลานี้ไม่มีทางเลือก แต่จำเป็นต้องยอมแลกเพื่อให้ประเทศมีรัฐธรรมนูญ เพราะยิ่งปล่อยให้ประเทศไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนานเท่าไหร่ ยิ่งจะส่งผลเสียมากขึ้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ต่อให้ คสช.จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปลดล็อกให้กับตัวเองสำหรับผลักดันให้รัฐธรรมนูญผ่านด่านประชามติแล้ว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเส้นทางนับจากนี้ไปจะโรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะคลื่นใต้น้ำลูกใหม่กำลังก่อตัวและเตรียมถล่มทันทีที่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เริ่มนับหนึ่งอย่างเป็นทางการ

 

ถอดรหัสกรรมการร่างรธน.

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

11 กันยายน 2558 เวลา 09:06 น…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/analysis/politic/387403

ถอดรหัสกรรมการร่างรธน.

โดย…ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

หลังสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับของ “บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” ประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ  ทำให้ต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ขึ้นมาใหม่จำนวน 21คน ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2558

ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ สปช.ลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามกำหนดการแล้ว คสช.ต้องดำเนินการแต่งตั้งให้เสร็จก่อนวันที่ 6 ต.ค. แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศจะเลือกให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 22 ก.ย.นี้

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้กำหนดสเปกคุณสมบัติของกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไว้ 3 ข้อ ด้วยกัน คือ 1.มีความรู้ด้านกฎหมายเป็นหลัก 2.ต้องรู้สถานการณ์ในวันนี้ ทั้งอดีตและวันหน้าจะเกิดอะไรขึ้น คนที่จะมาต้องเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปเป็นแบบเดิม 3.ต้องรู้เจตนาของตัวเอง รัฐบาล และ คสช.

สำหรับชื่อผู้ที่จะมากุมบังเหียนประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ มีโผหลากหลาย อาทิ “มีชัย ฤชุพันธ์” อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  “อมร จันทรสมบูรณ์” อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา “อานันท์ ปันยารชุน” อดีตนายกรัฐมนตรี “พรเพชร  วิชิตชลชัย” ประธาน สนช.

ทว่านาทีนี้ชื่อ  “มีชัย” มาแรงที่สุด โดยมี “อมร” มาเป็นคู่แข่งคนสำคัญ

เหตุผลที่ทำให้มีชัยดูเป็นที่โดดเด่นขึ้นมา ส่วนหนึ่งมาจากท่าทีของ คสช.ที่ไม่ต้องการจะเริ่มต้นเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมด แต่จะนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับ “บวรศักดิ์” มาเป็นต้นแบบในการจัดทำ เพียงแต่ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่เป็นปัญหาเท่านั้น

หาก คสช.ยืนอยู่บนเหตุผลที่ว่านี้ เท่ากับว่ามีชัยเป็นคนที่เหมาะสมที่สุด เพราะมีชัยกับบวรศักดิ์เป็นคนที่ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน และยิ่งในฐานะอาจารย์กับลูกศิษย์ด้วยแล้วย่อมทำให้มีชัยรู้ดีว่าจุดอ่อนในร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์อยู่ตรงไหน และน่าจะแก้ไขได้โดยง่าย

แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่มีชัยเป็นคนที่อยู่ในใจของ คสช. คือบารมีที่อยู่ในตัวของมีชัย

ต้องไม่ลืมว่ามีชัยมีดีกรีเป็นถึงผู้นำของฝ่ายนิติบัญญัติมาก่อน ทั้งตำแหน่งประธาน สนช.และประธานวุฒิสภา บารมีตรงนี้ที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญต่อการร่างรัฐธรรมนูญ เนื่องจากธรรมชาติของการร่างรัฐธรรมนูญต้องอยู่บนการต่อรองเรื่องผลประโยชน์และการบริหารความขัดแย้งด้วย

ด้วยบารมีของมีชัยอาจมีส่วนช่วยให้มีชัยตบโต๊ะได้เสียงดังและกรรมการร่างฯ อีก 20 คนมีความเกรงใจและยอมรับการตัดสินใจของอดีตประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ

ทั้งหมดเวลานี้ขึ้นอยู่กับมีชัยจะตอบตกลงหรือไม่  แต่ถ้ามีชัยปฏิเสธด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพ คสช.ต้องออกแรงหาคนมานั่งหัวโต๊ะใหม่

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ยืนยันว่า “มีชัย” ปฏิเสธ ส่วน “อมร” ก็มีปัญหาสุขภาพ จากนี้ต้องรอดูใครจะอยู่ในใจ คสช.อีก

นอกเหนือไปจากตำแหน่งประธานกรรมการร่างฯ ที่มีความน่าสนใจแล้ว ปรากฏว่าการหาตัวกรรมการร่างฯ อีก 20 คนก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองเช่นกัน

โดยมีการคาดการณ์ว่า คสช.อาจใช้สูตร “10-5-5” หมายความว่า 10 คนจะเป็นโควตาของ คสช. ส่วนที่เหลือจะแบ่งกันระหว่าง “สนช.-อดีต กมธ.ยกร่างฯ”

การคงไว้ซึ่งอดีต กมธ.ยกร่างฯ นั้นเป็นความต้องการของ คสช.ที่อยากแสดงให้เห็นว่าการทำงานของ กมธ.ยกร่างฯ ที่ผ่านมาไร้ความหมายและอยากให้เข้ามาช่วยสานงานต่อ โดยบุคคลที่อยู่ในข่ายที่ คสช.เตรียมเชิญ อาทิ สุจิต บุญบงการ กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ บรรเจิด สิงคะเนติ ปรีชา วัชราภัย เป็นต้น

ด้านโควตาของ สนช. เริ่มปรากฏความเคลื่อนไหวไปที่การทาบทาม “สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย” รองประธาน สนช.คนที่ 1 แต่มีแนวโน้มสุรชัยจะปฏิเสธ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 กำหนดให้กรรมการร่างฯ ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 2 ปี

ขณะเดียวกัน สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปัจจุบันเป็นสมาชิก สนช. กำลังถูกเทียบเชิญด้วยเช่นกัน แม้ก่อนหน้านี้ จะแจ้งไปว่าส่วนตัวเคยทำหน้าที่นี้มาแล้วเมื่อการร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ก็ตาม

ส่วนคนนอกที่ คสช.กำลังเล็งไว้มีอยู่หลายคน เช่น สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลิขิต ธีรเวคิน นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้สิ่งสำคัญเหนืออื่นใด คือ คนที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้จักต้องได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือจากประชาชน มิเช่นนั้นก็จะมีเสียงต่อต้านยิ่งกว่าครั้งที่ผ่านมาและจะทำให้ประเทศยิ่งวิกฤต

 

ถอดยศ “ทักษิณ” ระเบิดเวลารอบใหม่

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

10 กันยายน 2558 เวลา 12:33 น…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/analysis/politic/387222

ถอดยศ "ทักษิณ" ระเบิดเวลารอบใหม่

โดย…ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

หลังจากยืดเยื้อคาราคาซังมานาน ในที่สุด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็ได้ถูกเปลี่ยนสรรพนามนำหน้าชื่อใหม่เป็น “นายทักษิณ” เป็นที่เรียบร้อย โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 ดำเนินการด้วยตัวเองเมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา

“ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รายงานและเสนอเรื่อง การถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตํารวจ ในกรณีมีความผิดปรากฏชัดตามคําพิพากษาศาลถึงที่สุดแล้วว่า มีความผิดและยังมี ข้อหาความผิดอาญาอื่นๆ อีกหลายฐาน ซึ่งเป็นการเสื่อมเสีย

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีกระทบต่อความมั่นคงของชาติและมีความจําเป็นต้อง ดําเนินการเป็นการด่วน ทั้งได้ตรวจสอบข้อกฎหมายตามระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตํารวจ พ.ศ. 2547 และข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามีมูล สมควรใช้อํานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งให้ถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตํารวจ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547”

การใช้อำนาจตามมาตรา 44 ครั้งนี้ของ พล.อ.ประยุทธ์ อาจเรียกว่าเป็นการลัดขั้นตอนก็ว่าได้ เนื่องจากตามกฎหมายเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้พิจารณาเสร็จแล้วจะต้องมีการส่งเรื่องให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป แต่ปรากฏว่า พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจใช้อำนาจพิเศษดำเนินการอย่างที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

ท่าทีของอดีตนายกฯ ทักษิณ ต่อกรณีดังกล่าวนับว่าออกอาการไม่สบอารมณ์อยู่ไม่น้อย เพราะเมื่อวันที่ 7 ก.ย. มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของทักษิณถึงสองคลิป

คลิปแรกเป็นเสียงของทักษิณที่ระบุว่า “ไม่ยึดติด ตายไปก็เอาไปไม่ได้ ขำ ‘เด็ก’ ทำแต่เรื่องเล็กๆ เอาเป็นผลงาน” ส่วนอีกคลิปเป็นการพูดถึงการรัฐประหารว่า “ตอนแรกบอกจะปรองดอง ตอนนี้กลับเป็นการล้างเผ่าพันธุ์เสื้อแดง”

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการถอดยศที่เกิดขึ้นกำลังสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองครั้งใหญ่

ถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ รู้ถึงปัญหานี้หรือไม่ แน่นอนว่าต้องทราบดีอยู่แล้ว เพราะการถอดยศทักษิณเป็นเรื่องร้อนตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังค้างการพิจารณาอยู่ใน สตช. แม้แต่ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยังเคยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องพิจารณาให้รอบคอบ

ทว่ามาถึงจุดนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีทางเลือก เนื่องจากเมื่อ สตช.พิจารณาเสร็จและมีความเห็นแล้วว่าต้องถอดยศทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สามารถพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้นอกจากต้องสำเร็จโทษทักษิณ มิฉะนั้น พล.อ.ประยุทธ์ อาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ พร้อมกับถูกตั้งคำถามว่ากำลังสร้างความปรองดองในทางที่ผิดหรือไม่

สถานการณ์ทางการเมืองนับจากนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีความเป็นไปได้สูงที่ความขัดแย้งจะบานปลายและลุกลามพอสมควร

ต้องไม่ลืมว่าเวลานี้สถานการณ์ของรัฐบาลอยู่ในภาวะไม่มั่นคงเท่าไหร่นัก

ความไม่มั่นคงในที่นี้หมายถึงการบริหารประเทศโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่อาจยังไม่เข้าตามากนัก ซึ่งย่อมเป็นแผลให้ฝ่ายพรรคเพื่อไทยนำมาขยายผลโจมตีรัฐบาลผ่านการจุดวาทกรรมว่า “มุ่งแก้แค้นมากกว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน”

จริงอยู่พรรคเพื่อไทยไม่สามารถออกมาเคลื่อนไหวแบบเต็มตัว แต่กระบวนการผลิตซ้ำวาทกรรมผ่านพื้นที่สื่อมวลชน ประกอบกับการมีมวลชนอยู่ในมือย่อมทำให้ชุดความคิดดังกล่าวแพร่หลายได้ในวงกว้างโดยที่ คสช.ไม่สามารถควบคุมได้

ยิ่งไปกว่านั้น ในระหว่างทางของการปฏิรูปประเทศเฟสสองอย่างการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ย่อมเป็นเป้าให้ฝ่ายตรงข้ามนำมาเป็นประเด็นได้อย่างง่ายดายอีกด้วย และจะเป็นโอกาสอันดีที่ฝ่ายการเมืองอาจมีอำนาจต่อรองมากขึ้น

เช่น การสร้างแรงกดดันเพื่อไม่ให้นำมาตรการคุมเข้มที่อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เพิ่งถูกคว่ำมาอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นต้น ด้วยการอ้างว่าอาจเป็นการทำลายบรรยากาศสร้างความปรองดอง

แบบนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 21 คนอาจยอมโอนอ่อนเพื่อไม่ต้องการให้พรรคการเมืองนำไปขยายผลในระหว่างการทำประชามติ เพราะความพอใจหรือไม่พอใจของฝ่ายการเมืองย่อมมีผลต่อการทำประชามติอย่างมีนัยสำคัญด้วย

ถ้าพรรคการเมืองมีความพอใจต่อร่างรัฐธรรมนูญระดับหนึ่ง เมื่อการทำประชามติก็ไม่น่าจะมีปัญหา แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น คสช.คงต้องออกแรงเหนื่อยพอสมควรเพื่อผลักดันให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านการทำประชามติ

การถอดยศทักษิณกำลังสร้างอาฟเตอร์ช็อกให้กับการเมืองไม่น้อย และเป็นระลอกใหญ่ที่ คสช.อาจคาดไม่ถึงก็เป็นได้ เพราะมีการปฏิรูปประเทศมาเป็นเครื่องเดิมพันด้วย

 

ยกร่าง รธน.ใหม่ ไม่ง่าย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

08 กันยายน 2558 เวลา 11:40 น…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/analysis/politic/386738

ยกร่าง รธน.ใหม่ ไม่ง่าย

โดย…ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญกลับมาตั้งต้นกันใหม่อีกครั้ง หลังมติสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 135 เสียงต่อ 105 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง “ไม่เห็นชอบ” ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญดำเนินการจัดทำมาตลอด 9 เดือนผ่านมา

“เผือกร้อน” ​กำลังเปลี่ยนมือไปที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ทั้ง 21 คน ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะตั้งขึ้นมาภายใน 30 วัน นับจาก สปช.สิ้นสุดวาระ

แน่นอนว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ต้องเผชิญทั้ง “แรงกดดัน” และ “แรงเสียดทาน” จากรอบด้านมากกว่าคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ชุดเก่า เนื่องจากต้องร่างรัฐธรรมนูญให้ตอบโจทย์ทุกฝ่าย ไล่มาตั้งแต่ คสช. พรรคการเมือง และที่สำคัญต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป เมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ชี้ขาดกันด่านเดียวที่การทำประชามติ

อีกทั้งสารพัดเหตุผลที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญถูกคว่ำ ปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นต้องถูกหยิบยกมาเป็นอีกโจทย์ที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 21 คน ต้องขบคิดหาทางแก้ไขไม่ให้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญต้องติดหล่มอยู่ในวังวนเดิมๆ จนไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่ไม่ใช่เรื่องง่าย

เริ่มตั้งแต่​การคัดสรร 21 กรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาทำหน้าที่ การจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นที่ยอมรับส่วนสำคัญประการแรกคือคนทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญต้องเป็นที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับและเชื่อถือ ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ย่อมไม่ต่างจากการงมเข็มในมหาสมุทร

ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจให้มาวางกติกาสูงสุดของประเทศ ล้วนแต่เป็นคนกลุ่มเดิมๆ อาจจะมีหน้าใหม่ก็เพียงเล็กน้อยที่เข้ามาเสริมทีมไม่กี่คน

รอบนี้ก็เช่นกันรายชื่อกลุ่มคนเดิมๆ เริ่มกลับมาปรากฏอีกครั้ง ​ทั้ง ประสงค์ สุ่นศิริ, อุทัย พิมพ์ใจชน, อานันท์ ปันยารชุน, แก้วสรร อติโพธิ, คณิต ณ นคร, นรนิติ เศรษฐบุตร, ลิขิต ธีรเวคิน, คมสัน โพธิ์คง, เดชอุดม ไกรฤทธิ์ ทว่าในแง่ความเป็นไปได้นั้นคงต้องพิจารณากันเป็นรายบุคคลต่อไป

อีกทั้งตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ 2557 ฉบับแก้ไข ไม่ได้ห้ามให้อดีตกรรมาธิการยกร่างฯ กลับมาเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นั่นย่อมต้องมีบางส่วนที่ถูกดึงมาร่วมงานเพื่อดึงเอาจุดเด่นจุดแข็งที่อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญมาสานต่อไม่ให้เสียของ

แต่อีกด้านหนึ่งก็จะยิ่งตอกย้ำเสียงวิพากษ์วิจารณ์เดิมๆ ว่าปัญหาที่ยังวนเวียนอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนวางกฎกติกายังเป็นคนกลุ่มเดิม หากอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงควรต้องเปิดให้คนหน้าใหม่เข้ามามีบทบาทวางกฎกติกาบ้าง ​

การคัดเลือกบุคคลจึงไม่ใช่เรื่องง่าย แถมรอบล่าสุดนี้เกิดกระแสข่าว “ใบสั่ง” คว่ำรัฐธรรมนูญ ถึงขั้นส่งคนมาล็อบบี้ สปช. รายคน จนทำให้เสียงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเบียดแซงขึ้นมาในช่วงโค้งสุดท้าย กลายเป็นหนังคนละม้วนกับก่อนหน้านี้ที่หลายฝ่ายช่วยกัน “ตีปี๊บ” ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปนี้จะช่วยพลิกโฉมประเทศในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นในอนาคต และยกระดับพลเมืองเป็นใหญ่

ปรากฏการณ์นี้นอกจากจะส่งผลให้ ​บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างฯ ออกมาประกาศไม่ร่วมร่างรัฐธรรมนูญรอบใหม่แล้ว อีกด้านหนึ่งย่อมส่งผลให้ใครก็ตามที่ถูกทาบทามมารับหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญรอบนี้ต้องคิดหนักขึ้น

อีกด้านหนึ่งมีแนวคิดว่าหากต้องการกำหนดทิศทางเนื้อหาให้เป็นไปตามที่ต้องการอาจต้องหาคนที่ คสช.ไว้เนื้อเชื่อใจได้ นั่นก็คือตัวแทนจากกองทัพเข้ามาร่วมนั่งเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพราะจะเห็นว่าหลายเรื่องที่อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นไปตามที่ คสช.ต้องการ และถูกมองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญถูกคว่ำในที่สุด ​

แต่อีกด้านหนึ่งการดึงเอาคนจากกองทัพมานั่งเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญย่อมทำลายความน่าเชื่อถือของร่างรัฐธรรมนูญที่จะออกมาและเป็นปัญหาในชั้นการทำประชามติอยู่ดี

นอกจากในแง่ตัวบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแล้ว “เนื้อหา” ในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การพิจารณาจัดทำรัฐธรรมนูญยากมากขึ้น

ดังจะเห็นว่า เนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกคว่ำไปในชั้น สปช.นั้น ถูกคัดค้านจากหลายฝ่าย เริ่มตั้งแต่ในชั้น สปช.เองที่ทั้งกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง และกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมาย ออกมาตั้งป้อมตั้งแต่แรกว่าไม่เห็นกับทั้งโครงสร้างระบบเลือกตั้ง ไปจนถึงที่มานายกรัฐมนตรี ที่มา สว. ก่อนที่ 2 พรรคใหญ่ทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์จะออกมาตั้งป้อมคัดค้านแบบหัวชนฝา

นี่จึงเป็นการวัดใจว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่จะปรับปรุงเนื้อหาเพื่อลดกระแสต้านในส่วนใดบ้าง โดยเฉพาะโครงหลักเรื่องระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมที่ว่ากันว่าจะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญทำให้ประเทศก้าวพ้นวังวนความขัดแย้งที่เป็นมา หากปรับเป็นระบบใหม่จะต้องมี คำตอบอธิบายให้ชัดเจน ​รวมไปถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) ที่ถูกถล่มอย่างรุนแรงว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ ​

ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นงานหินของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ต้องชั่งน้ำหนักและหาจุดสมดุลเพื่อสร้างการยอมรับจากทุกฝ่าย​

 

ร่างรธน.ในมิติการสร้างความปรองดอง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

05 กันยายน 2558 เวลา 19:34 น…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/analysis/politic/386344

ร่างรธน.ในมิติการสร้างความปรองดอง

เรื่อง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์

โจทย์สำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง คือ ทำอย่างไรจะสามารถ “นำพาชาติไปสู่สันติสุข” ได้ด้วย จึงทำให้การออกแบบกลไกการเมืองนั้น ต้องเอื้อให้เกิดการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงยืดเยื้อมานาน ให้เกิด “ความสมานฉันท์ปรองดอง”และสร้างความพร้อมสำหรับ“การปฏิรูป”ที่จะนำสังคมไทยไปสู่การพัฒนา“ประชาธิปไตย” ได้อย่างมีคุณภาพ มีทิศทางและเป็นองค์รวมควบคู่กันไป

การขบคิด หาทางออกนั้นสามารถทำได้อย่างมากมายในทางทฤษฎีแต่สิ่งที่ทำให้สังคมไทยมองเห็นทางเลือกใหม่ๆ ได้ยากยิ่งขึ้น ก็คือ บรรยากาศและอารมณ์ของคนในสังคมที่ยังอยู่ในบริบทของความขัดแย้งซึ่งสั่งสม มาจากปัญหาระหว่างบุคคลในฝ่ายการเมือง กลุ่มที่มีอุดมการณ์แตกต่างกัน การขาดธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ และความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการพัฒนาของคนในต่างพื้นที่ ที่ทับซ้อนกันจนเป็นปมปัญหาที่ขยายตัว แพร่กระจายออกไปเป็นความขัดแย้งในระดับสังคม เกิดการแบ่งกันเป็นฝักฝ่าย รวมตัวต่อต้านรัฐบาลที่ไม่ใช่ฝ่ายที่ตนสนับสนุน จนไม่สามารถหาจุดประนีประนอมกันได้ เกิดการเผชิญหน้า ละเมิดกฎหมาย ลงสู่การชุมนุมบนท้องถนน ใช้ความรุนแรง และมีผู้เสียชีวิต  โดยผู้ที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบในการช่วยเหลือ เยียวยา ดูแลผลกระทบเหล่านี้ ก็คือภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตของตน รวมทั้ง ขาดอิสรภาพอีกด้วย

ด้วยความตระหนักถึงสาเหตุและผลกระทบดังกล่าว รวมทั้ง การพิจารณาบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยพลวัตสูงในปัจจุบัน คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบโครงสร้างและระบบในทางการเมืองที่คำนึงถึงทิศทาง กลไก และขั้นตอน ที่เอื้อให้สังคมไทยสามารถเคลื่อนออกไปจากจุดเดิมได้โดยการปรับหลักคิดและสัมพันธภาพใหม่ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทย ให้ในระยะเปลี่ยนผ่านจากความขัดแย้งไปสู่การปรองดอง ปฏิรูปและประชาธิปไตยนั้น เกิดจากการแบ่งสรรอำนาจทางการเมืองที่เป็นพหุนิยมมากขึ้นนำระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม ซึ่งสะท้อนเสียงของประชาชนตามสัดส่วนที่เป็นจริง เป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิด รัฐบาลปรองดองเพื่อการปฏิรูปแห่งชาติ ที่ยึดโยงกับประชาชนด้วยมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีการตรวจสอบ ถ่วงดุลโดยวุฒิสภาที่ประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายภาคส่วนในสังคม องค์กรอิสระและภาคประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้ขยายขอบเขตของสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารท้องถิ่นและรวมทั้ง มีกลไกที่จะมุ่งเน้นการทำงานด้านการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง คือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) ที่มีองค์ประกอบทั้งจากฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายความมั่นคง และผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับคนในสังคมไทย ที่จะเห็นชอบ โดยให้อาณัติกับการออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่ตามแนวคิดนี้ หรือไม่ โดยการใช้อำนาจทางตรงของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการทำประชามติ

รัฐบาลปรองดองเพื่อการปฏิรูปแห่งชาติ

การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ รัฐบาลปรองดองเพื่อการปฏิรูปแห่งชาติหรือ รัฐบาลผสมขนาดใหญ่นั้น เป็นเรื่องปกติ เนื่องจากสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาคุ้นชินระบบการเมืองแบบอเมริกันและอังกฤษ ที่ให้อาณัติผู้ชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงเกินครึ่งมีอำนาจเด็ดขาดในการจัดตั้งรัฐบาลที่เข้มแข็งในการบริหารประเทศทั้งนี้ ในเมื่อปัญหาของสังคมไทย เกิดขึ้นจากการนำระบบดังกล่าวมาใช้ จึงมีความจำเป็นต้องมองระบอบประชาธิปไตยในกรอบที่กว้างมากขึ้น พิจารณานำรูปแบบของประชาธิปไตยที่ทำให้เกิดการแบ่งสรรอำนาจระหว่างฝ่ายที่เคยขัดแย้ง มาร่วมทำงานในรัฐบาลเดียวกัน (consociational democracy) มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ดังที่มีการใช้กันในประเทศแถบยุโรปอาทิ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี เบลเยียม ไอร์แลนด์เหนือ สวิตเซอร์แลนด์ และแอฟริกาใต้ ที่ทำให้ประเทศเหล่านั้นมีทั้งเสถียรภาพทางการเมืองและการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณภาพของประชาธิปไตย และเศรษฐกิจสังคมที่สูงขึ้น เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงซ้ำรอยเดิม

ในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติในวันที่ 6 กันยายนจึงเป็นการออกแบบระบบเลือกตั้งที่เอื้อให้เกิดเสียงที่หลากหลายมากขึ้นในสภา โดยการใช้ระบบเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนผสมซึ่งคำนวณที่นั่งของสมาชิกพรรคในสภา ตามสัดส่วนของคะแนนความนิยมของประชาชนต่อพรรคการเมืองอย่างแท้จริง จะทำให้พรรคขนาดเล็กมีที่นั่งในรัฐสภาได้มากขึ้นโดยในสภาผู้แทนราษฎรจะมีจำนวน ส.ส. ไม่น้อยกว่า 450 คน ประกอบด้วย ส.ส. แบบแบ่งเขตจำนวน 300 คน และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า 150 คน  นายกรัฐมนตรีมีที่มาจากการเสนอชื่อของ ส.ส. โดย ส.ส. 1 ใน 5 มีสิทธิเสนอตัวบุคคลขึ้นมาขอความเห็นชอบ โดยมติเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหากไม่สามารถลงมติเสนอชื่อบุคคลที่เป็น ส.ส. ในสภาได้ ส.ส. สามารถการเสนอชื่อบุคคลที่มิได้เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดโดยนายกรัฐมนตรี จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 8 ปีมิได้

ทั้งนี้ หากต้องการให้เกิดรัฐบาลผสมขนาดใหญ่ที่เรียกว่า รัฐบาลปรองดองเพื่อการปฏิรูปแห่งชาติ ก็ต้องอาศัยเสียง ส.ส. จำนวน 4 ใน 5 ในสภาเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาล โดยการที่จะได้มาซึ่งการลงมติด้วยเสียงถึง 4 ใน 5 นั้น หมายถึงการที่พรรคที่ได้ที่นั่ง 40% และ 30% รวมทั้ง พรรคขนาดกลางและขนาดเล็กในสภาต้องสามารถหาข้อตกลงกันได้ว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี จัดตั้งรัฐบาลร่วมกันภายใต้กรอบเวลาใด ซึ่งล้วนเป็นไปได้ทั้งนั้น เพื่อให้ฝ่ายการเมืองสามารถคิดทางเลือกต่างๆ ในเชิงนวัตกรรมการเมืองเพื่อเป้าประสงค์ในการสร้างเสถียรภาพให้กับการเมืองไทยต่อไปได้ ซึ่งประชาชนอาจส่งเสียงผ่านการทำประชามติ ให้อาณัติต่อการตั้งรัฐบาลในแนวทางนี้ ก็เป็นได้

สำหรับวุฒิสภานั้นจะมีลักษณะของ “สภาพหุนิยม”ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 200 คน จากหลากหลายพื้นที่และอาชีพซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 77 คน จากแต่ละจังหวัดและจากการสรรหา 123 คนจากสาขาอาชีพต่างๆอาทิ อดีตผู้บริหารราชการ (10คน), ผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งตามกฎหมาย (15คน), ผู้แทนด้านเกษตรกรรมด้านแรงงานด้านวิชาการและการศึกษาด้านชุมชนและด้านท้องถิ่นและท้องที่ (ด้านละ 6คน),ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองความมั่นคงการบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการเศรษฐกิจการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและผังเมืองทรัพยากรธรรมชาติพลังงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมและชาติพันธุ์ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านเด็กและเยาวชนด้านสตรีด้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสปราชญ์ชาวบ้านผู้ประกอบวิชาชีพอิสระและด้านอื่น (รวม 68 คน)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ(คปป.)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ทางคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาตามคำขอของคณะรัฐมนตรีที่ได้เสนอเข้ามาหลังวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ว่าในกระบวนการปฏิรูปการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างคนในชาติ เพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองนั้น ควรเป็นความรับผิดชอบของหลายฝ่ายที่ต้องดำเนินงานร่วมกันได้แก่รัฐสภาคณะรัฐมนตรีหน่วยงานของรัฐทั้งหมดรวมถึงประชาชนซึ่งจะได้มีส่วนร่วมและเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญอย่างน้อยในระยะเวลา5 ปีนับจากวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ที่มาและองค์ประกอบคปป. มีกรรมการไม่เกิน๒๓คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลจาก3 กลุ่มคือ (1) กรรมการโดยตำแหน่ง 8 คน ได้แก่ ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3คนเลือกกันภายในกลุ่มผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีประธานศาลฎีกาประเภทละหนึ่งคนและ (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 11คนซึ่งมาจากการแต่งตั้งตามมติของรัฐสภาจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปด้านต่างๆและการสร้างความปรองดอง

ทั้งนี้ คปป. ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินมีเพียงหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการสร้างความปรองดองโดยแต่งตั้ง“คณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ”และ“คณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดอง”เพื่ออำนวยการและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการดำเนินการให้เกิดสภาวะที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และปรองดองโดยผู้ดำเนินการในทางปฏิบัติคือคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักประกันว่าข้อเสนอของ คปปจะได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติ หากคณะรัฐมนตรีไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอได้ โดยให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงเหตุผลให้รัฐสภาและคปป. ทราบและคปป. ต้องทบทวนข้อเสนอและหากมีมติสามในสี่ยืนยันตามแนวทางเดิมก็ให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการตามมตินั้น

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของ คปป. จะถูกกำกับและตรวจสอบโดยองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ สื่อมวลชน และภาคประชาชน นอกจากนี้จะถูกติดตามประเมินผลการทำงานทั้งโดยการประเมินผลตนเองซึ่งทำโดยสภาดำเนินการปฏิรูปและสร้างความปรองดอง และการประเมินผลการจากภายนอกโดยคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติเป็นการประเมินผลทุกปี

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์วิกฤติของบ้านเมืองการใช้อำนาจของ คปป. จะเริ่มขึ้นได้โดยมีเงื่อนไขว่าสถาบันทางการเมืองต่างๆตามรัฐธรรมนูญและคณะรัฐมนตรีไม่อาจดำเนินการเพื่อยุติกรณีดังกล่าวได้โดยคปป.จะมีอำนาจใช้มาตรการที่จำเป็นจัดการกับสถานการณ์นั้นเพื่อจุดประสงค์ให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วซึ่งจำกัดขอบเขตการใช้อำนาจนั้นไว้ว่า กรรมการทั้งหมด ต้องมีมติ2ใน3 และมีการปรึกษาหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลปกครองสูงสุดแล้วก่อนการใช้อำนาจดังกล่าว

ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น การออกแบบโครงสร้างทางการเมืองในร่างรัฐธรรมนูญ ล้วนมีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากสภาพที่มีความขัดแย้งทางการเมือง ไปสู่การปรองดอง ปฏิรูปและการพัฒนาประชาธิปไตย ไม่ใช่พอการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้ว ทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมสิ่งสำคัญที่สุด ก็คือ ความพร้อมของจิตวิญญาณและมโนธรรมของผู้ที่เป็นนักการเมือง ว่ามีสำนึกของรัฐบุรุษและความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองในระดับใดมีความสามารถและภาวะผู้นำในการนำสังคมไปสู่ความก้าวหน้า ประนีประนอม หาจุดร่วม ทำงานร่วมกันได้ภายในกรอบกติกาหรือไม่เพราะต่อให้รัฐธรรมนูญดีแค่ไหน แต่คนทำงานและสังคมยังไม่พร้อม สังคมก็ไม่รอดพ้นจากวังวนเดิมๆอย่างไรก็ดี ฉากการเมืองรูปแบบนี้ จะได้รับการยอมรับหรือไม่ ก็ต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน ถ้าประชาชนเห็นด้วยก็เท่ากับเป็นอาณัติสัญญาณที่ประชาชนมอบมาให้ฝ่ายการเมืองว่าต้องทำและจะต้องเขียนบทเฉพาะกาล กำหนดกรอบเวลาว่าจะใช้รูปแบบนี้ ในระยะเวลา 4 ถึง 5 ปีเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป.

 

ลุ้นคดีเขาพระวิหารวันนี้ ศาลฎีกาฯพิพากษา ‘นพดล’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

04 กันยายน 2558 เวลา 08:36 น…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/analysis/politic/386033

ลุ้นคดีเขาพระวิหารวันนี้ ศาลฎีกาฯพิพากษา ‘นพดล’

โดย…ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

วันนี้เวลา 13.30 น. จะมีคำพิพากษาคดีใหญ่ระดับชาติที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อศาลนัดฟังคำตัดสินคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีลงนามในแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา สนับสนุนให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกโดยไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา

เท้าความที่มาของคดี นพดล รมว.ต่างประเทศขณะนั้น ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2551 ในสมัยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช โดยใช้อำนาจเปิดทางให้กัมพูชานำปราสาทพระวิหารไปขอจดทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาของไทย จนทำให้ถูกวิจารณ์ว่าเอื้อประโยชน์ให้กับกัมพูชา หลังจากปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนโดยรอบเขาพระวิหารของสองประเทศยังไม่กระจ่างชัด

ผลจากการลงนามในแถลง การณ์ร่วมไทย-กัมพูชาดังกล่าว ทำให้ สส.ฝ่ายค้านและ สว. เข้าชื่อยื่นเรื่องผ่านประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการลงนามในแถลงการณ์ฉบับดังกล่าว ว่าเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 190 วรรค 2 ที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่

ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ 8 ต่อ 1 วินิจฉัยเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2551 ว่า แถลงการณ์ดังกล่าวที่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเพราะมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตประเทศไทยจนมีการยื่นร้องต่อ ป.ป.ช.และนำไปสู่การฟ้องร้องนพดลต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยศาลฎีกาฯ มีมติรับฟ้องเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2556

คดีดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะเกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยของชาติ รวมถึงยังถูกโยงในเรื่องผลประโยชน์ ซึ่งก่อนหน้านี้นพดลได้ชี้แจงและขอความเป็นธรรมจากสังคม

“ผมขอความเป็นธรรมที่ถูกกล่าวหาว่า ขายชาติและถูกบิดเบือนใส่ร้ายมา 6-7 ปี ขอยืนยันว่าสิ่งที่รัฐบาลสมัครทำเป็นการปกป้องดินแดนไม่ใช่ขายชาติ แต่ปกป้องชาติ”

หากขีดเส้นใต้คำพูดของนพดลสะท้อนความรู้สึกออกมาถึงความเจ็บปวดที่ถูกกล่าวหาว่าขายชาติ จนกลายเป็นวาทกรรมทางการเมืองจากฝ่ายตรงข้ามพรรคเพื่อไทย ที่ใช้เป็นประเด็นโจมตีมาโดยตลอด ถึงขั้นออกมาประกาศว่า “หากใครกล่าวหาขายชาติจะไล่ฟ้องไม่เว้น”

นอกจากนี้ นพดลยังให้สัมภาษณ์เมื่อครั้งที่ศาลฎีกาฯ รับฟ้องโดยยืนยันว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ เพราะไม่เคยมีเจตนาฝ่าฝืนมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ 2550 แต่เนื่องจากมาตรา 190 ไม่ชัดเจน คลุมเครือ จนต้องมีการแก้ไขถึงสองครั้ง

“เรื่องนี้วุฒิสภาเคยลงมติไม่ถอดถอนผมและอัยการสั่งไม่ฟ้องผมแล้ว เพราะเห็นว่าผมไม่ได้กระทำความผิด แต่ ป.ป.ช.ก็ยังอยากจะฟ้องเองโดยตั้งทนายฟ้อง และการบรรยายฟ้องก็เต็มไปด้วยความเท็จและเป็นการใส่ร้าย และยังกล่าวหาว่าผมลุกลี้ลุกลนอำพรางเสนอเรื่องเข้าสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยกระดาษแผ่นเดียวก็เป็นความเท็จ เพราะมีการประชุมเป็นขั้นเป็นตอนและที่ประชุมก็เห็นด้วยกับคำแถลงการณ์ร่วม”

ก่อนที่จะผลคำพิพากษาศาลฎีกาฯ จะออกมาวันนี้ ต้องลุ้นว่านพดลจะปรากฏตัวต่อศาลหรือไม่ เพราะอย่าลืมว่าหากศาลตัดสินในทางร้ายว่ามีความผิดถึงขั้นจำคุก ก็ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ได้อีก จะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำทันที เหมือนคดีทุจริตปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพิ่งตัดสินไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้ จำคุกจำเลยระดับผู้บริหารธนาคาร นักธุรกิจชื่อดังรวมกว่า 20 คน ด้วยโทษจำคุกถึง 18 ปีและ 12 ปี ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังโทรศัพท์มือถือของนพดล เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ก่อนวันพิพากษา เพื่อสอบถามว่าจะเดินทางไปฟังคำพิพากษาหรือไม่ แต่ไม่มีคนรับสาย

สำหรับนพดลเป็นอดีตที่ปรึกษากฎหมาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถือเป็นสายตรง “นายใหญ่” ที่มีบทบาทในพรรคเพื่อไทยในยุครัฐบาลสมัครและรัฐบาลยิ่งลักษณ์

บ่ายนี้รู้กัน รอดไม่รอด?

 

ถอนพาสปอร์ตจาตุรนต์ เชือดไก่สกัดกลุ่มต้านรธน.

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

04 กันยายน 2558 เวลา 08:25 น….. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/analysis/politic/386030

ถอนพาสปอร์ตจาตุรนต์ เชือดไก่สกัดกลุ่มต้านรธน.

โดย…ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

เข้าตำรา​​ “เชือดไก่ให้ลิงดู” กับการยกเลิกหนังสือเดินทางทุกฉบับของ จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทย รักไทย หลังเปิดหน้าวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

จากแผลเก่าด้วยสถานะผู้ต้องหาในคดีขัดคำสั่ง คสช.ที่ไม่เข้ารายงานตัวในการกระทำการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ หรือละเมิดกฎหมายแผ่นดินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และถูกรวบตัวระหว่างการร่วมปาฐกถาที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ต่อด้วยแผลใหม่กับการออกมาแสดงความคิดความเห็นกระทุ้งรัฐบาล คสช.ไปหลายดอก จนกระทั่งมาถึง “ฟางเส้นสุดท้าย” เมื่อจาตุรนต์โพสต์
เฟซบุ๊กส่วนตัวถล่มร่างรัฐธรรมนูญในหลายแง่มุมอย่างดุเดือด

​“…ถ้าปล่อยให้ร่างอุบาทว์นี้ผ่านไปแล้วไปตกในขั้นประชามติ สปช.ชุดนี้จะหนีความรับผิดชอบทางการเมืองพ้นหรือ

…ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้น่าจะผ่านประชามติยากกว่าฉบับปี 50 มาก เพราะมีเนื้อหาเผด็จการชัดแจ้งและเป็นการต่ออายุ คสช.ไม่มีกำหนด ทั้งยังแก้ไม่ได้ด้วย

…ตามร่างนี้ คสช.จะสืบทอดอำนาจต่อไปอีกนาน คุณประยุทธ์จะไปเป็นประธาน คปป.หรือไม่ ยังไม่มีใครบอกได้ ขึ้นกับว่าเวลานั้นยังมีอำนาจทางทหารหรือไม่

​…​ร่างรัฐธรรมนูญนี้จึงเป็นร่างเพื่อการสืบทอดอำนาจของ คสช.ที่จะปกครองประเทศแบบเผด็จการต่อไปอย่างไม่มีกำหนด และเมื่อใช้บังคับแล้วจะไม่มีใครแก้ได้

…หาก สปช.ผ่านด้วยขาดจิตสำนึกผิดชอบชั่วดี ประชาชนก็ต้องร่วมมือกันคว่ำในขั้นลงประชามติ ไม่ต้องห่วงว่าคว่ำแล้วเขาจะอยู่ยาว ไม่คว่ำจะยาวกว่า”

​สุดท้ายกระบวนการต่างๆ จึงไหลลื่นไปตามขั้นตอน ตั้งแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ชงเรื่องต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548

เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ ที่ถูกออกหมายจับอีก 6 ราย​ที่อยู่ในคิวเตรียมถูกยกเลิกหนังสือเดินทาง ทั้ง จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ​จักรภพ เพ็ญแข ​สุนัย จุลพงศธร ​ฉัตรวดี อมรพัฒน์ หรือโรส ​เอกภพ เหลือรา หรือตั้ง อาชีวะ และ​อรรถชัย อนันตเมฆ

จับทิศทางการขยับของ คสช.รอบนี้ชัดเจนว่านี่เป็นการ “เชือดไก่” ส่งสัญญาณไปยังแกนนำพรรคเพื่อไทย แกนนำเสื้อแดง หรือแม้กระทั่งแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ ที่ส่วนใหญ่ล้วนแต่มีคดีติดตัว ไม่ให้คิด​แข็งขืนหรือออกมาเคลื่อนไหวสร้างปัญหาให้ คสช.

เมื่อแต่ละคดีที่เป็นเสมือนชนักปักหลังของบรรดาแกนนำเหล่านั้นมีโทษรุนแรงถึงขั้นจำคุก แม้จะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม แต่ด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในมือ ประธาน คสช.ที่สามารถชี้ขาดเหนือฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ ย่อมเป็นเงื่อนไขที่สะกดไม่ให้ใครออกมาลองของ​

พร้อมคำถามตามมาว่า อีกหลายคนที่เข้าข่ายที่ควรจะถูกถอนพาสปอร์ตกลับไม่ถูกดำเนินการทั้งที่มีความผิดใกล้เคียงกัน หรือเป็นเพียงเพราะคนเหล่านั้นเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ได้เปิดหน้าออกมาตำหนิการทำงานรัฐบาลและ คสช.

อีกทั้งคนเหล่านี้มีคดีติดตัว การจะออกนอกประเทศย่อมต้องขออนุญาตจาก คสช.อยู่แล้ว การเพิกถอนหนังสือเดินทางจึงแทบไม่มีผลต่อการหลบหนีออกนอกประเทศ

​สัญญาจาก “การกระชับอำนาจ” ครั้งนี้ ​จึงถูกตีความที่ต้องการแสดงให้แกนนำที่เริ่มขยับต้องคิดใหม่ให้รอบคอบกว่าเดิม หลังเริ่มมีบางกลุ่มเปิดหน้าออกมาหยั่งกระแสดูท่าที คสช.

เมื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ คสช.ต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลม เป็นเพราะรัฐธรรมนูญถือเป็นชนวนร้อนที่ค่อนข้างเปราะบาง หากปล่อยให้เกิดการรุมถล่มย่อมมีผลต่อการลงคะแนนในชั้น สปช.​ และการลงประชามติแล้ว
กระทบไปถึงความน่าเชื่อถือของ คสช.​และพานจะทำให้ทุกอย่างที่ทำมาทั้งหมดได้รับผลกระทบไปด้วย

อีกด้านหนึ่ง หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถผ่านความเห็นชอบและบังคับใช้ได้จริง แต่กลับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงตั้งแต่ในช่วงนี้ย่อมทำลายน้ำหนัก และจะเป็นชนวนนำไปสู่ความขัดแย้งต่อไปในอนาคต ​

ที่สำคัญที่สุด หากปล่อยให้กลุ่มต่อต้าน คสช​.​ออกมาเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่ ย่อมบั่นทอนทำลายความน่าเชื่อถือของ คสช.มากเท่านั้น ยิ่งในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญทางการเมืองที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงต้องสกัดไม่ให้เกิดแรงเสียดทานเพิ่มเติม

อีกทั้ง​มาตรการถอนพาสปอร์ตย่อมไม่ใช่แค่การเชือดไก่ครั้งสุดท้าย ตราบใดที่ยังมีกลุ่มอื่นๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหวท้าทายอำนาจรัฐ มาตรการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นย่อมมีตามมาให้เห็นเร็วๆ นี้

​แค่กรณีของ​จาตุรนต์ จะเห็นว่าเวลานี้ยังเดินหน้าเคลื่อนไหวไม่ยอมรับการถอนพาสปอร์ตเพราะเข้าข่ายการตัดรอนสิทธิมนุษยชน พร้อมขอโอกาสได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นี่จึงเป็นจุดเปราะบางที่ต้องติดตามต่อไปในอนาคตว่าความพยายามตัดไฟแต่ต้นลมของ คสช.นั้นจะกลายเป็นชนวนปลุกความรุนแรงทำให้สถานการณ์บานปลายร้ายแรงกว่าที่คาดการณ์ก็ได้

 

โค้งสุดท้าย 6 ก.ย. ร่างรัฐธรรมนูญฉลุย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

01 กันยายน 2558 เวลา 13:11 น….. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/analysis/politic/385407

โค้งสุดท้าย 6 ก.ย. ร่างรัฐธรรมนูญฉลุย

โดย…ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

6 ก.ย. กำลังจะเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการเมืองไทย เพราะเป็นวันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จะลงมติว่าเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยไม่ว่า สปช.จะลงมติอย่างไร ย่อมถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญแทบทั้งสิ้น

หาก สปช.เห็นชอบก็จะเป็นอีกครั้งที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ถูกฉีกกลางสภาก่อนเข้าสู่กระบวนการประชามติในอีก 4 เดือนข้างหน้า หรือถ้า สปช.ลงมติไม่เห็นชอบจะมีผลให้ทิศทางการเมืองไทยเกิดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ กล่าวคือ จะต้องมีการตั้ง คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน 21 คนขึ้นมาเพื่อเขียนร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แต่นั่นยังไม่เท่ากับการทำให้การเลือกตั้งครั้งใหม่จากเดิมที่วางไว้ในเดือน ก.ย. 2560 ต้องเลื่อนออกไปอีกอย่างน้อยเกือบปี

ท่าทีล่าสุดของ “บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” ประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ต่อการลงมติของ สปช.ที่แสดงออกมาเมื่อวันที่ 31 ส.ค. นับว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

“รับได้ทั้งนั้นครับ ผ่าน สปช.และประชามติก็ดีใจและเหนื่อยแต่พร้อมที่จะทำงานต่อ ไม่ผ่านก็โล่งใจ ไม่มีอะไรเป็นของเราเอง อย่าว่าแต่รัฐธรรมนูญที่ร่างเลย ตัวเราเองพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่ของเรา เพราะถ้าเป็นของเราจริง มันต้องบังคับไม่ ให้แก่ได้ ไม่ให้ป่วยได้ เมื่อคิดได้ดังนี้ ปลงลงได้ดังนี้ มันก็ไม่ทุกข์…

…อยากจะบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่ผ่านยอมรับได้ทั้งนั้น แต่ถ้าถามใจลึกๆ แล้วอยากให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน รัฐธรรมนูญจะเป็นสัญญาประชาคมได้จริงก็ต่อเมื่อประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตย ออกมาบอกว่ายอมให้ใช้กติกานี้เป็นกติกาบริหารบ้านเมือง” ประธาน กมธ.ยกร่างฯ ระบุ

คำพูดที่ออกมาจากบวรศักดิ์ ด้านหนึ่งดูเหมือนเป็นการถอดใจ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่อย่างนั้น

การที่ประธาน กมธ.ยกร่างฯ บอกล่วงหน้าว่า ถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่าน สปช. และประชามติจะต้องมีงานทำต่อนั้น ย่อมหมายถึงการส่งสัญญาณว่าอาจจะดึง สปช.บางส่วนเข้ามาเป็นทีมเขียนกฎหมายลูกเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายหลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติ

ต้องไม่ลืมว่าคณะ กมธ.ยกร่างฯ ไม่สามารถนั่งเขียนกฎหมายลูกได้เพียงลำพัง แต่จำเป็นต้องอาศัยแรงของ สปช.มาช่วยด้วย ดังนั้น อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ สปช.ยอมลงมติเห็นชอบแลกกับการเข้ามาเป็นคนร่วมเขียนกฎหมายลูก ซึ่งกฎหมายลูกที่คณะ กมธ.ยกร่างฯ วางแนวทางเอาไว้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งข้อเสนอจาก สปช.ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม ถ้ามองขุมกำลังของ สปช.ในขณะนี้ถือว่ามีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ นำโดย สปช.กลุ่มรักชาติ ประมาณ 10-15 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยพยายามผลักดันการเปิดกาสิโนในเมืองไทย แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะ สปช.ไม่เห็นด้วย ประกอบกับถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่ม สปช.ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้ สปช.กลุ่มนี้เก็บความไม่พอใจเอาไว้ และเตรียมไปลงมติไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นการตอบโต้

ขณะเดียวกัน ยังมีกลุ่ม สปช.จังหวัดประมาณ 20-30 คน เป็นฝ่ายสนับสนุนอีกแรง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสนิทสนมกับฝ่ายพรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้พอสมควร ทำให้แรงต้านร่างรัฐธรรมนูญเริ่มมีพลังมากขึ้น

กลุ่มที่ 2 เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ กลุ่มพลังหลักอยู่ที่คณะ กมธ.ยกร่างฯ ที่เป็น สปช. จำนวน 20 คน โดยขณะนี้เดินสายทำความเข้าใจกับสมาชิก สปช.ในสภาภายใต้สูตร 1 ต่อ 8

หมายความว่า กมธ.ยกร่างฯ ที่เป็น สปช. 1 คน ลงประสานงานกับสมาชิก สปช.ให้มาสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญให้ได้ 8 คน หากสูตรประสบผลสำเร็จจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญมีแรงสนับสนุนประมาณ 150 คน ซึ่งเพียงพอกับการช่วยให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่าน สปช.ไปได้ จากเดิมที่ต้องใช้เสียงเพียง 124 คนจากสมาชิก สปช.ทั้งหมด 247 คน

กลุ่มที่ 3 ยังไม่ตัดสินใจแบบเด็ดขาด เป็นกลุ่มสายข้าราชการและนักวิชาการประมาณ 20-30 คน ซึ่งยังชะลอการตัดสินใจว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ อาจเรียกได้ว่ารอจนถึงวินาทีสุดท้ายก็ได้ แต่ถ้ามองท่าทีของ สปช.กลุ่มนี้แบบลึกๆ มีแนวโน้มว่าจะลงมติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ

เหตุผลสำคัญที่มีผลต่อให้ สปช.กลุ่มนี้ร่วมวงสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ คือ การมองเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ด้อยไปกว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ 2550

แม้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะคุมเข้มการทำงานของฝ่ายการเมือง แต่ถ้าเป็นในเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและบทบัญญัติการปฏิรูปประเทศ ถือว่ามีการพัฒนามากกว่ารัฐธรรมนูญในอดีต จึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะลงมติสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ดังนั้น บทสรุปของการเมืองเรื่องร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 6 ก.ย.นี้ อาจจะออกมาในรูปแบบที่คณะ กมธ.ยกร่างฯ เป็นฝ่าย กำชัยชนะแบบไม่ยากเย็นนักด้วยคะแนนระหว่าง 150-180 เสียง เว้นเสียแต่จะมีสัญญาณจากผู้มีบารมีนอกสภาที่ส่งมาให้สปช.หักด้ามพร้าด้วยเข่า เพื่อไม่ต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญถูกฉีกโดยการทำประชามติในปี 2559

 

พท.-ปชป. ปลุกคว่ำ รธน. สัญญาณการเมืองแตกหัก

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

30 สิงหาคม 2558 เวลา 10:20 น…. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/analysis/politic/385052

พท.-ปชป. ปลุกคว่ำ รธน. สัญญาณการเมืองแตกหัก

โดย…ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

ลุ้นกันยกแรก ​6 ก.ย.​นี้ ว่าที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)​ จะลงมติ​เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในแง่รายละเอียดเนื้อหารายมาตรา ไปจนถึงเบื้องหน้าเบื้องหลัง และทิศทางอนาคตหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ความเห็นชอบ

จุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่​ “เนื้อหา” ที่ยัดเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้าย ซึ่งห่วงกันว่าอาจเป็นการต่อท่ออำนาจให้มีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการได้เมื่อจำเป็น

เมื่ออำนาจพิเศษในมือคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ ที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหวังว่าจะเป็นช่องทางสำหรับยุติปัญหาไม่ให้บานปลายออกไปนั้น กำลังจะกลายเป็นปัญหาที่ฉุดให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นที่ยอมรับ และอาจเป็นชนวนวิกฤตได้

กระแสคว่ำรัฐธรรมนูญที่เคยพูดถึงในแวดวง สปช.​จึงกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ไม่อาจยอมรับในเนื้อหาได้ หรืออีกด้านหนึ่งที่ต้องการยื้อเวลาอำนาจพิเศษออกไปเกินกว่าโรดแมปเดิมที่วางไว้

ทว่า ประเมินสุ่มเสียงตั้งแต่ระดับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาจนถึงหัวแถวในแม่น้ำแต่ละสายแล้ว มีความเห็นสอดคล้องต้องการเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เดินหน้าไปจนสุดทาง

ดังนั้น แม้จะเห็น สปช.​หลายคนออกมาส่งเสียงขู่จะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งในแง่เนื้อหาเรื่องระบบการเลือกตั้งที่เห็นว่าไม่ตอบโจทย์การเมือง และจะยิ่งสร้างปัญหาในอนาคต ไปจนถึงประเด็นที่มานายกรัฐมนตรี ที่มา สว.ที่ถูกถล่มอย่างหนัก

แต่หากวิเคราะห์แนวโน้มเบื้องต้นเวลานี้เป็นไปได้สูงที่เสียงเกิน 124 จากทั้งหมด 248 เสียงของ สปช. จะลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

​จุดเสี่ยงของร่างรัฐธรรมนูญจึงอยู่ที่ “ยกสอง” ในขั้นตอนการทำประชามติ ที่จะต้องใช้เสียงของประชาชนเป็นตัวชี้วัดตัดสินชี้ขาด

อย่าลืมว่าตั้งแต่เริ่มลงมือร่างรัฐธรรมนูญเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็น แม้จุดอ่อนหลายประเด็นที่ถูกถล่มจะได้รับการแก้ไข แต่โครงใหญ่และชนวนสำคัญหลายเรื่องยังคงอยู่

แถมล่าสุดท่าทีจาก 2 พรรคใหญ่​ ทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ ยังพร้อมใจออกมาประสานเสียงไม่เอาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ​ที่จะยิ่งทำให้กระแสคว่ำรัฐธรรมนูญมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น

สำหรับ “เพื่อไทย” คงจะไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย​ที่ออกมาคัดค้าน​ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทั้งในแง่เนื้อหาที่ประเมินแล้วระบบการเลือกตั้งใหม่จะทำให้จำนวนเก้าอี้เดิมต้องลดน้อยลงไปตามวิธีคำนวณใหม่ หรือในแง่ขั้วอำนาจเก่าที่ถูก คสช.เข้ามายึดอำนาจ ย่อมไม่อาจเห็นดีเห็นงามไปกับกระบวนการต่างๆ ของคณะรัฐประหาร

ดังจะเห็นจากท่าทีที่แสดงออกชัดเจน ตั้งแต่การแถลงการณ์ “ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญ” ส่งถึงบวรศักดิ์ อุวรรณโณ สะท้อนว่า มีการสืบทอดอำนาจ ทำให้ประชาธิปไตยล้าหลัง ​เป็นประชาธิปไตยจอมปลอม ​

เปรียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ เสมือนเป็นซูเปอร์บอร์ด มีอำนาจเหนือรัฐบาล ทำลายหลักกฎหมาย หลักการประชาธิปไตยและความชอบธรรมของระบบการเมือง

​ต่อเนื่องด้วย อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่รับไม่ได้กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะไม่ยึดโยงและไม่ให้อำนาจกับประชาชน “เหมือนอยู่ร่วมกันในบ้านหลังใหญ่ แต่ไม่ให้อำนาจประชาชน อยู่แล้วไม่สุขสบาย”

สอดรับกับ ​พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ช่วงนี้เดินสายอยู่ต่างประเทศ เละเริ่มเปิดหน้าออกมาถล่มร่างรัฐธรรมนูญบ่อยขึ้น ล่าสุด ถล่มร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า “เลวร้ายที่สุด” ​เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ

แต่สำหรับ “ประชาธิปัตย์” แม้จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็นของร่างรัฐธรรมนูญ แต่นี่อาจจะเป็นท่าทีชัดเจนครั้งแรกที่ระดับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ออกมาเรียกร้องให้ สปช.​คว่ำร่างรัฐธรรมนูญในชั้นการลงมติวันที่ 6 ก.ย.​

เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในร่างรัฐธรรมนูญหลายจุด ไม่ใช่เพื่อการสืบทอดอำนาจ เพราะหากปล่อยไปอาจจะนำไปสู่ปัญหาในอนาคต

นี่จึงเป็นสัญญาณอันตรายสำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เมื่อสองพรรคใหญ่ที่มีฐานมวลชนสนับสนุนทั้งสองพรรคอยู่จำนวนมาก หากต้องตัดสินด้วยการทำประชามติย่อมมีความเป็นไปได้ที่ร่างรัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านความเห็นชอบ

ยิ่งช่วงก่อนทำประชามติจะต้องเปิดเวทีให้แต่ละฝ่ายได้นำเสนอข้อมูลข้อดีข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญ

ด้วยระบบพื้นที่และฐานมวลชนที่เหนียวแน่นของแต่ละพรรค ย่อมจะทำให้แต่ละพรรคมีช่องทางส่งข้อมูลตรงถึงชาวบ้านได้โดยตรง และมีประสิทธิภาพมากกว่าข้อมูลจากส่วนกลาง

แม้ทาง คสช.​จะพยายามคุมสถานการณ์ไม่ให้พรรคการเมืองออกมาเคลื่อนไหว ปลุกปั่น หรือสร้างปัญหาทางการเมือง แต่ในช่วงสุดท้ายก่อนทำประชามติย่อมไม่อาจปิดหูปิดตาไม่ให้มีความเคลื่อนไหวได้ เพราะจะยิ่งทำให้การทำประชามติไม่เป็นที่ยอมรับ

​ทว่า แม้สุดท้าย​ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจนสามารถประกาศใช้ได้ แต่เมื่อทั้งสองพรรคใหญ่ต่างประกาศไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในหลายแง่หลายมุม

ถึงวันนั้้น ปมปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้คลี่คลาย ย่อมจะกลายเป็นชนวนสร้างปัญหาและอาจดึงให้ทุกอย่างกลับมาสู่วังวนความขัดแย้งอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,375 other followers

%d bloggers like this: