ภูมิภาค

All posts in the ภูมิภาค category

พังงาจัดแข่งแรลลี่ครั้งที่2 สร้างสีสันดันการท่องเที่ยว

Published เมษายน 11, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131634

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานแถลงข่าวจัดการแข่งขัน พังงา แรลลี่ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-10 ธ.ค. 2557 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองพังงา จ.พังงา เพื่อสร้างสีสันให้กับ จ.พังงา ซึ่งมีความหลากหลายในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงเศรษฐกิจมีการหมุนเวียน กระจายรายได้สู่ชุมชน  อีกทั้งทำให้จังหวัดพังงา เป็นที่รู้จักทำให้เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นไปในอนาคตข้างหน้า

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 6-10 ธ.ค. 2557 โดยมีจุดเริ่มต้นจากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองพังงา ลัดเลาะไปทาง อ.ตะกั่วทุ่ง แวะทำกิจกรรมบริเวณป่าไทร 100 ปี มุ่งหน้าสู่สะพานสารสินชม ทิวทัศน์ที่สวยงามผ่านหาดทรายชายทะเลท้ายเหมือง ร่วมกิจกรรมบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งพังงา พร้อมกิจกรรมปล่อยเต่ามุ่งสู่เขาหลักจัดกิจกรรมบริเวณเรือ ต.813 แวะเยี่ยมชมตลาดเก่าอ.ตะกั่วป่า ผ่าน อ.กะปง ชมเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม เข้าสู่เหมืองกระทะทอง สนามกอล์ฟมาตรฐาน ที่มีทิวทัศน์สวยงามล้อมรอบผ่านตัวเมืองพังงา และเข้าสู่งานปาร์ตี้บุฟเฟ่ต์ ที่โรงแรมบ่อแสนวินล่า อ.ทับปุด จ.พังงา เป็นอันสิ้นสุดกิจกรรมในครั้งนี้

มุกดาหารมอบเงินช่วยเหลือ เพิ่มรายได้ชาวนาไร่ละ1,000บ.

Published เมษายน 11, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131633

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ในเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร จำนวน 1,181 ครอบครัว พื้นที่ 11,441 ไร่ เป็นเงินจำนวน 14,441,000 บาท ที่หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

หลังจากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรแล้วส่วนหนึ่งจำนวน 614 ครอบครัว พื้นที่ทำนา 6,808 ไร่ เป็นเงิน6,806,000 บาท นับเป็นการมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการชุดแรกของจังหวัด ซึ่งการมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

นายสกลสฤษฎ์ กล่าวว่า จ.มุกดาหาร มีเกษตรกรมาขอขึ้นทะเบียน จำนวน47,211 ครัวเรือน พื้นที่ทำนา 507,040 ไร่ ได้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จากคณะทำงานระดับตำบลแล้ว จำนวน 38,311 ครัวเรีอน พื้นที่ทำนา 422,000 ไร่เศษ ผ่านการรับรองสิทธิ์ระดับอำเภอแล้ว จำนวน 22,253 ครัวเรือนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. 2557

สกู๊ปพิเศษ : สพฉ. ยกระดับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.มหาราช

Published เมษายน 11, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131632

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

สพฉ. ยกระดับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.มหาราช

เป็นทีมลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศภาคเหนือ

การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ แต่ทุกคนเกิดมาคงหนีไม่พ้นการเจ็บไข้ได้ป่วย และนี่ก็เป็นข่าวดีที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน มอบให้ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นทีมลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศภาคเหนือ พร้อมเป็นต้นแบบและจัดฝึกอบรมครอบคลุม โรงพยาบาลเครือข่าย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง และความสูญเสียจากการเสียชีวิตและทุพพลภาพจากการ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยวิกฤติในยามฉุกเฉิน

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และกรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับตำแหน่งกรรมการผู้แทนสถานพยาบาลของรัฐ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มา 2 สมัย ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานซึ่งบุคคลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ดังนั้น จึงได้เริ่มมีทีมลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศขึ้น  ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการเคลื่อนย้าย ส่งต่อทางอากาศยาน ในกรณีที่การเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้นเกิดในเขตพื้นที่หรือ ภูมิประเทศ ที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการหรือ สถานพยาบาลที่มีเครื่องมือในการช่วยชีวิตเพียงพอ อาทิ พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล พื้นที่ที่อยู่ในระหว่างประสบภัยพิบัติ หรือไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกได้ตามปกติ

ด้าน อ.พญ.กรองกาญจน์ สุธรรม อาจารย์ประจำเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และทีมลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีมลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศภาคเหนือ หรือ Northern sky doctor ได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2553 โดยเริ่มปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตโดยการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานทางภูมิภาคตอนเหนือของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมามีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศ และสถานพยาบาลเป็นอย่างมาก โดยนับจนปัจจุบัน มีจำนวนผู้ป่วยที่รับการช่วยเหลือด้วยการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรวมกว่า 100 ราย ส่วนใหญ่มาจาก รพ.ต้นทางในจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณร้อยละ 80 และรองลงมาคือ จังหวัดน่าน และอำเภอรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยอยู่ในกลุ่ม 3 อันดับแรก คือ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเฉียบพลัน กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับอุบัติเหตุโดยเฉพาะบาดเจ็บทางศีรษะที่ต้องได้รับการผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วน  มายังรพ.ปลายทาง ได้แก่ รพ.นครพิงค์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และ รพ.ประสาท โดยมีพาหนะเป็นอากาศยานทั้งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ ที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ในการลงนามข้อตกลงร่วมกับ สพฉ. มีการประสานงานผ่านศูนย์สั่งการจังหวัด (ศูนย์เวียงพิงค์ 1669) ผ่านมติเห็นชอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และความร่วมมือจากท่าอากาศยาน และกองบิน 41 ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกรายไม่มีภาระค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่จำเป็นต่อการช่วยชีวิตได้อย่างรวดเร็วมีคุณภาพ และเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม ทันเวลา ลดความสูญเสียจากการเสียชีวิตและทุพพลภาพจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉินลง

ผศ.นพ.นเรนทร์ กล่าวเสริมว่า บุคลากรทั้งแพทย์และพยาบาลในศูนย์อุบัติเหตุตติยภูมิ, หน่วยตรวจฉุกเฉิน หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและประสานงานส่งต่อ  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2554

ทั้งในฐานะทีมลำเลียงทางอากาศ ทีมแพทย์อำนวยการและประสานงานการส่งต่อ รวมทั้งร่วมพัฒนาแนวทางการลำเลียง จัดประชุมอบรมวิชาการและจัดทำคู่มือการลำเลียงจังหวัดและเขตบริการสุขภาพที่ 1 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วการได้เข้ามาอยู่ในทีมแพทย์ฉุกเฉินรู้สึกภูมิใจที่ได้ออกช่วยเหลือสังคม ในอนาคตอยากมีเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์เองซึ่งมีในประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมา การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในแต่ละครั้ง จะได้รับความอนุเคราะห์ในเครื่องของเครื่องบิน หรือเฮลิคอปเตอร์ จากท่าอากาศยานต่างๆ ปัญหาคือความล่าช้าเพราะต้องเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้เสียเวลาในการติดตั้งพอสมควร

อย่างไรก็ตามเฮลิคอปเตอร์และท่าอากาศยานทางการแพทย์จะเกิดขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ ในการลดระยะเวลาการเดินทาง และความสูญเสียจากการเสียชีวิตและทุพพลภาพจากการ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยวิกฤติในยามฉุกเฉินให้กลับมามีชีวิตที่ปกติได้ต่อไป

พิชัย พิสูจน์

เลยเปิดตัวกิจกรรม เมืองต้องห้ามพลาด เทศกาลคริสต์มาส

Published เมษายน 11, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131630

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานจัดงานยกระดับการท่องเที่ยว เปิดตัว เมืองต้องห้าม….พลาด และกิจกรรมงานเทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 28 พ.ย. 2557 ถึง 31 ม.ค. 2558 ที่บริเวณห้องโถง หน้าศาลากลางจังหวัดเลย

นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย กล่าวว่า เพื่อสร้างการกระตุ้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มมากขึ้นและนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมเดินทางเข้ามาซ้ำ จึงจำเป็นต้องสร้างกิจกรรมให้มีความน่าสนใจและคุ้มค่าแก่การเดินทางเข้ามาใน จ.เลย นอกจากนั้น จ.เลย ยังเป็นเมืองแห่งการเพาะปลูกและจำหน่ายต้นคริสต์มาสมากที่สุดในโลกในแต่ละปีมีรายได้จากการจำหน่ายต้นคริสต์มาสไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง

ดังนั้นจึงกำหนดให้มีการจัดงานกิจกรรมเทศกาลต้นคริสต์มาสในครั้งนี้ และเป็นโอกาสดีในปีนี้ จ.เลย ได้รับเลือกเป็น “เมืองต้องห้าม..พลาด” 1 ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่ง ททท. กำหนดแผนการตลาดเพื่อเป็นเมืองทางเลือกการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังเมืองขนาดเล็กแต่มีศักยภาพความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว จึงได้กำหนดการจัดพิธีเปิดงาน “เมืองต้องห้าม…พลาด” และงานเทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งที่ 3

โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น ชมต้นคริสต์มาสกว่าแสนต้นในทุ่งคริสต์มาสพื้นที่กว่า 5 ไร่ ที่บริเวณทุ่งคริสต์มาส ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ ซึ่งในปีนี้เป็นปีพิเศษ ททท. มีการจัดกิจกรรมพิธีเปิด เมืองต้องห้าม…พลาด และงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือครั้งที่ 3 โดยจัดให้มีดนตรีกลางทุ่งคริสต์มาส ในบรรยากาศที่หนาวเย็น ที่ใช้คำประชาสัมพันธ์ว่า “เย็นสุด สุขที่เลย” อีกด้วย

เมืองลับแลสืบสานวัฒนธรรม จัดงานของดี‘ท่าปลา’2557

Published กุมภาพันธ์ 16, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131629

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

เมืองลับแลสืบสานวัฒนธรรม

จัดงานของดี‘ท่าปลา’2557เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยว

ว่าที่ ร.ต.พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอท่าปลา พ.ต.อ.ศราวุธ ภมรกูล ผกก.สภ.ท่าปลา นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ และนายเกียรติพันธ์ รังสีสาคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าปลา ร่วมแถลงข่าวจัดงานสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย. 2557 ที่บริเวณสนามกีฬากลางอำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

ว่าที่ ร.ต.พยุงศักย์ กล่าวว่า ประชาชนชาว อ.ท่าปลา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขต อ.ท่าปลา ทั้ง 10 แห่ง ได้กำหนดจัดงานสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของแต่ละตำบลในพื้นที่ อ.ท่าปลา ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น และเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้แก่เด็ก และเยาวชนได้สืบทอดต่อไป

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่รถวัฒนธรรม นางงามวัฒนธรรม มวลชน และผีตลก การออกบูธวัฒนธรรม นิทรรศการเยาวชน ลานวัฒนธรรม กิจกรรมเวทีเสวนาภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้าน การประกวดนางงามวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันมวยไทยไฟต์ การประกวดอาหารท้องถิ่น ส่วนไฮไลท์สำคัญ คือ ขบวนแห่ผีตลก

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจมาเที่ยวงาน “สืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี 2557 ในวันและเวลาดังกล่าว

นราธิวาสฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ‘ศาสนพิธีกร’

Published กุมภาพันธ์ 16, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131628

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

นายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรม จ.นราธิวาส กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีกร ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17-19 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่วัดพรหมนิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย ตลอดจนเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าร่วมปฏิบัติพิธีการอันเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ไวยาวัจกร และผู้สนใจด้านศาสนพิธีกร จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม

ด้านนางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรม จ.นราธิวาส กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรม จ.นราธิวาส ในฐานะที่มีบทบาทและหน้าที่ในการรับสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี เล็งเห็นว่าศาสนามีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทย และอยู่ในสถาบันที่สำคัญ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แต่ปัจจุบันการปฏิบัติศาสนพิธีต่างๆ เกิดความหลากหลาย ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ทำให้เกิดความขัดแย้ง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเผยแพร่และวางแนวทางการปฏิบัติศาสนพิธีให้ถูกต้องและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

เกษตรบุรีรัมย์เตือนห้ามเผาตอซังข้าว

Published กุมภาพันธ์ 16, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131627

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ได้แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วไม่ควรเผาฟางและตอซังข้าวในพื้นที่นา ซึ่งจะทำให้เกิดมลภาวะในอากาศ ทั้งเกิดภาวะโลกร้อน ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาว มีอากาศแห้งและลมกระโชกแรง อาจทำให้ไฟลุกลามไหม้บ้านเรือนผู้อื่นก่อให้เกิดความเสียหาย และอาจถูกดำเนินคดีได้

นอกจากนั้น กลุ่มควันอาจจะไปบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นของผู้ขับขี่ รถบนท้องถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของผู้อื่นได้ ดังนั้น การเผาฟางและตอซังข้าวไม่เป็นผลดีต่อเกษตรกรเลย ซึ่งขณะนี้พบในหลายพื้นที่ได้มีการเผาฟางและตอซังข้าวบ้างแล้ว

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ยังกล่าวอีกว่า การเผาฟางและตอซังข้าวของเกษตรกร ยังส่งผลกระทบทำให้ดินแห้งเสื่อมสภาพ ปลูกข้าวได้ผลผลิตน้อย ดังนั้นเกษตรกรควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผามาไถกลบตอซังข้าว เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ทั้งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต และลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกทางหนึ่งด้วย

‘ธัมมสิริศึกษา’อบรมครูมืออาชีพสู่ประตูอาเซียน

Published กุมภาพันธ์ 16, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131626

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

นายทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ เป็นประธานเปิดการอบรม “พัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการพูด และมนุษยสัมพันธ์ครูมืออาชีพสู่ประตูอาเซียน” ให้กับคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ จำนวนกว่า 100 คน โดยได้รับความกรุณาจาก พระอาจารย์ คเชนทร์เทพ สุเทโว(หาญณรงค์) จากศูนย์ฝึกอบรมวัดสารภี จ.เชียงใหม่ มาเป็นพระวิทยากรให้การอบรม ที่โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สืบเนื่องจากโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร มีการพัฒนาทั้งบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และบทบาทการเป็นตัวแทนขององค์กร จึงมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อในงานให้บริการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการนำองค์กรไปสู่งานบริการที่มีคุณภาพ ในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ที่จะมาถึงในต้นปี 2558 นี้

ด้วยการจัดให้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจของการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดของบุคลากร ให้สามารถพัฒนาใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สะเก้ดล้านนา : 20 พฤศจิกายน 2557

Published กุมภาพันธ์ 16, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131625

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 06.00 น.

■■..ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับ กรณีเฮลิคอปเตอร์ของคณะรองแม่ทัพภาคที่ 3 เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดพะเยา ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และได้สูญเสียนายทหารจำนวน 9 นาย ประกอบด้วย พล.ต.ทรงพล ทองจีน รองแม่ทัพภาคที่ 3 พ.อ.กิตติ สุวรรณเจริญ รอง ผอ.กกบ.ทภ.3 พ.อ.ยุทธพงษ์ เพื่อนฝูง ฝยย.ทภ.3 พ.ท.วุฒิศักดิ์ สุนทรสุข ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกำลังบำรุง ทภ.3 จ.ส.อ.อนันต์ ชมเชียงคำ ชรก.ผยย.ทภ.3 พ.ท.มานิต สุระเสนา นักบิน ร.อ.วรพงษ์ ช่างสลัก นักบิน จ.ส.อ.สมภพ มาลัยวงศ์ และ จ.ส.อ.อภิรุณ แสนดอนคู่ และขอให้กำลังใจแก่ทหารในกองทัพภาคที่ 3 ทุกนายให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อบ้านเมืองและประเทศชาติต่อไป..

■■  ฐปพรรฆ์ คำลายโชติพงศ์ ผู้จัดการ หจก.วิเศษวิโรจน์ ตัวแทนจำหน่ายกล่องส่งสัญญาณระบบดิจิตอลยี่ห้อวิสดอม ซึ่งอยู่ในข่ายการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์จากระบบธรรมดาเป็นระบบดิจิตอล ประชาชนผู้มีสิทธิ์รับกล่องสามารถไปรับแลกได้ หรือ ผู้นำชุมชน กำนัน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 0-5334-5629 กฤษฤทธิชัย สินธุสกุลชัย (เสือ) กรรมการผู้จัดการบริษัทไทเกอร์มีเดียร์กรู๊ป จำกัด ซึ่งเป็นสื่อรุ่นใหม่ สร้างความประทับใจและไว้วางใจจากกลุ่มสื่อมวลชนจังหวัดด้วยกันแล้วยังเป็นมิตรต่อหน่วยงานราชการองค์กรภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นแบบอย่างแก่สื่อมวลชนรุ่นหลังต่อไป สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจัดระเบียบไนท์บาซาร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาผู้ค้าในตลาดกลางคืนไนท์บาซาร์เชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามแนวทางที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษา หวังปรับปรุงให้ไนท์บาซาร์กลับมามีเสน่ห์ดังเดิม…

■■ พรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เผยยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมากขึ้นในรอบ 3 ปี เม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่าปีละ 7-8 หมื่นล้านบาท ขณะที่นักธุรกิจ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สนใจลงทุนธุรกิจภาคการเกษตรสูงเนื่องจากอากาศและน้ำอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาเศรษฐกิจภภาคเหนือสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนต่อไป…■■

 

ศักดิ์สิทธิ์ มีทรัพย์กว้าง

หอการค้าพังงาจัดแรลลี่ครั้งที่2 ดันท่องเที่ยว’Eco Tourism’ติดอันดับโลก

Published กุมภาพันธ์ 16, 2015 by SoClaimon

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/131618

วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557, 16.55 น.
19 พ.ย.57 เมื่อเวลา 08.30 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองพังงา จ.พังงา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุทธิโชค ทองชุมนุม ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา นางลดาวัลย์ ช่วยชาติ หัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นายวิชัช ไตรรัตน์ ประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา และนายยุทธนา สงวนนาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขัน พังงา แรลลี่ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2557 พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าวจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสร้างสีสันให้กับจังหวัดพังงา ซึ่งมีความหลากหลายในกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงเศรษฐกิจมีการหมุนเวียน กระจายรายได้สู่ชุมชน  อีกทั้งทำให้จังหวัดพังงา เป็นที่รู้จักทำให้เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นไปในอนาคตข้างหน้า

นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงาตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย เป็นแหล่งท่องเที่ยว Eco Tourism อันดับต้นๆ ของประเทศและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เพราะมีธรรมชาติที่สวยงามทั้งบนบกและในน้ำ เกาะ อ่าว ชายทะเลและภูเขา โดดเด่นด้วยแหล่งดำน้ำระดับโลก ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรมเก่าแก่ เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยว ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่าจังหวัดพังงาพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว และเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆในจังหวัดพังงา ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนานาประเทศ ต่อไป

ด้านนายสุทธิโชค ทองชุมนุม ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดพังงา ร่วมกับจังหวัดพังงา ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 ภายใต้ชื่อ (พังงาแรลลี่ ครั้งที่ 2 ) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา ให้เจริญเติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป และเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่จังหวัดพังงา ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มองหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยววิถีไทย เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดพังงา การอยู่ร่วมกันอย่างสงบ และสันติ ของความหลากหลายทางเชื้อชาติ ไม่ว่าไทยพุทธ ไทยมุสลิม หรือคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่าง ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 นี้ โดยมีจุดเริ่มต้นจากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองพังงา ลัดเลาะไปทาง อำเภอตะกั่วทุ่ง แวะทำกิจกรรมบริเวณป่าไทร 100 ปี มุ่งหน้าสู่สะพานสารสินชม ทิวทัศน์ที่สวยงามผ่านหาดทรายชายทะเลท้ายเหมือง ร่วมกิจกรรมบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาชายฝั่งพังงา พร้อมกิจกรรมปล่อยเต่า มุ่งสู่เขาหลักจัดกิจกรรมบริเวณเรือ ต.813 แวะเยี่ยมชมตลาดเก่า อำเภอตะกั่วป่า ผ่านอำเภอกะปง ชมเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม เข้าสู่เหมืองกระทะทอง สนามกอล์ฟมาตรฐาน ที่มีทิวทัศน์สวยงามล้อมรอบ ผ่านตัวเมืองพังงา และเข้าสู่งานปาร์ตีบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมบ่อแสนวินล่า อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นอันสิ้นสุดกิจกรรมในครั้งนี้ ส่วนการรับสมัครค่าสมัคร 2,500 บาท ( 2 ท่าน แถมเสื้อ 2 ตัว ) มากกว่า 2 คนเพิ่มคนละ 500 บาท สมัครได้ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดพังงา โทร. 076-411656 หรือคุณกฤษฎา ก้อนทรัพย์ เลขานุการหอการค้าจังหวัดพังงา โทร. 0897291871

%d bloggers like this: