Category Archives: เส้นทางเศรษฐี

หุ้นใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ลาว

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือเส้นทางเศรษฐี

http://info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07084150158&srcday=2015-01-15&search=no

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365

บัญชีธุรกิจ

วิโรจน์ เฉลิมรัตนา virojch@yahoo.com

หุ้นใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ลาว

เคยคุยกันไปแล้ว ตอนที่ลาวเปิดตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกในปี 2554 ตอนนั้นมีหุ้นที่เข้าจดทะเบียนอยู่ 3 บริษัท เป็นกิจการที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถือหุ้นใหญ่อยู่ 2 บริษัท ได้แก่

(1) BCEL หรือ Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public (อ่านว่า บองเก้ ปูร์ เลอ กงแมร์ซ แอ๊กซ์เตริเยอร์ ลาว) ธนาคารเพื่อการพาณิชย์และการส่งออก

(2) EDL หรือ EDL Generation Public Company คำว่า EDL มาจาก Electricite du Laos (เอแล็คตริซิเต้ ดู ลาว) กิจการผลิตไฟฟ้า

บริษัทที่ 3 คือ

(3) LWPC หรือ Lao World Public Company ดำเนินกิจการลงทุนในศูนย์แสดงสินค้าและ Entertainment Complex โดยได้รับสัมปทานจากรัฐบาลลาวให้ดำเนินการเป็นเวลา 35 ปี ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว บริษัทนี้ถือหุ้นโดยคนไทย 100%

ในเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา มีข่าวหุ้นตัวใหม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ลาว และเป็นบริษัทเอกชนรายแรกของลาวที่เข้าจดทะเบียน มีชื่อว่า บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว (Petroleum Trading Lao Public Company หรือ PTL)

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง มีเป้าหมายนำหุ้นเข้าจดทะเบียนโดยต้องการเป็นหุ้นนำร่องให้บริษัทเอกชนรายอื่นๆ ที่มีความพร้อมแต่ยังไม่ตัดสินใจตามเข้าตลาดหุ้นด้วย หากบริษัทหลายๆ แห่งเข้าระดมทุน ก็จะทำให้ภาคธุรกิจลดการพึ่งพาเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์ และทำให้ต้นทุนทางการเงินต่ำลง สามารถขยายธุรกิจและมีความสามารถในการแข่งขันจากต่างประเทศได้

เงินทุนที่ได้จะนำไปขยายสถานีบริการน้ำมัน 20 สถานี ใช้ในการบริหารระบบรถขนส่งน้ำมัน และบริหารการสั่งซื้อน้ำมันจากแหล่งอื่นๆ เช่น มาเลเซีย จากที่ปัจจุบันลาวพึ่งพาการนำเข้าจากบริษัทน้ำมันของไทยเพียงแหล่งเดียว นัยว่าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

ลาวมียุทธศาสตร์การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาประเทศ โดยการสร้างถนนและเป็นแบตเตอรี่ของเอเชีย ทำให้มีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้น คนลาวใช้รถยนต์มากขึ้นโดยมีอัตราเติบโตปีละ 18-20% ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นโอกาสเติบโตทางธุรกิจของบริษัท

บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ลาว เป็นผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการครบวงจร และจัดจำหน่ายให้ลูกค้าโดยตรง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “PLUS”

บริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ของ สปป.ลาว ก่อนที่จะทำธุรกิจน้ำมันได้ศึกษาข้อมูลธุรกิจพลังงานของไทยมาเกือบ 18 ปี ทั้ง เจ็ท และ ปตท. จึงทำให้รูปแบบการทำธุรกิจคล้ายคลึงกับ ปตท. คือขายผลิตภัณฑ์ผ่านสถานีบริการที่มีอยู่กว่า 107 แห่งทั่ว สปป.ลาว และยังมีลูกค้าโครงการ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทขนส่ง และผู้ขายส่งน้ำมัน มีร้านสะดวกซื้อชื่อ “PLUS DAILY MART” ธุรกิจคาร์แคร์ ภายใต้ชื่อ “MOLY CARE” การให้บริการระบบบัตร “Fleet Card” เพื่อใช้ในการเติมน้ำมัน การมีร้านกาแฟและตู้เอทีเอ็มในสถานีบริการ เป็นต้น

ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้น

ลองเข้าไปดูหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นของ PTL ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ลาว พบว่า PTL เสนอขายหุ้นทั้งหมด 60 ล้านหุ้น โดยแบ่งเสนอขายใน สปป.ลาว 30 ล้านหุ้น และอีก 30 ล้านหุ้นเสนอขายนอก สปป.ลาว เท่ากับว่าคนไทยก็สามารถซื้อและลงทุนในหุ้น PTL ได้

ราคาเสนอขาย 4,000 กีบ ต่อหุ้น (ราคาพาร์ 2,000 กีบ ต่อหุ้น)

สถานีบริการน้ำมันของ PTL มีอยู่ 4 ประเภทคือ (1) PLUS Platinum Gas Station (PTN), (2) PLUS Gold Gas Station (GLD), (3) PLUS Standard Gas Station (STD) และ (4) PLUS Thongthin Phathana Gas Station (THN) โดยบริษัทมีแผนจะขยาย THN ให้เป็น PLUS Thongthin Phathana-Big Station (THN-B)

สถานีบริการ PLUS มีอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ 44 แห่ง สะหวันนะเขต 43 แห่ง บอลิคำไซ 11 แห่ง ไชยะบุรี 9 แห่ง เป็นสถานีรูปแบบแพลทินัม 5 แห่ง โกลด์ 7 แห่ง สแตนดาร์ด 38 แห่ง และท้องถิ่นพัฒนา 57 แห่ง

PTL มี APM (Lao) Securities Co.,Ltd. เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน มี Lao Premier International Law Office เป็นที่ปรึกษากฎหมาย มี Ernst & Young Lao Limited เป็นผู้สอบบัญชี มี PricewaterhouseCoopers (Lao) Co.,Ltd. เป็นผู้ตรวจสอบภายใน มี Lanexang Securities Public Company เป็น Underwriter

ในปี 2558 กลุ่มบริษัท ปิโตรเลียมเทรดดิ้ง ยังมีแผนนำบริษัท สุวันนี ขาเข้า-ขาออก เข้าตลาดหุ้นลาว ซึ่งบริษัทแห่งนี้จะไปรับสัมปทานจากเวียดนามที่มีสัมปทานเช่าท่าเรือใกล้เวียดนาม เพื่อเปิดประเทศลาวให้มีทางออกทางทะเล และจะเป็นการนำหุ้นเข้าตลาดแบบ Dual Listing โดยจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่งพร้อมๆ กัน คือ ตลาดหลักทรัพย์ไทย และตลาดหลักทรัพย์ลาว

หากติดตามข่าวในช่วงนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กลต. ก็กำลังปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่างชาติที่นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยพร้อมๆ กับตลาดหลักทรัพย์อื่นในกลุ่มอาเซียน เพื่อรองรับการทำ Dual Listing ของบริษัทในภูมิภาคนี้ ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต

Blisby พื้นที่ขายสินค้าสร้างสรรค์งานทำมือ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือเส้นทางเศรษฐี

http://info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07086150158&srcday=2015-01-15&search=no

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365

ไอทีมาร์เก็ตติ้ง

กิตติ ภูวนิธิธนา twitter@Cheaupa

Blisby พื้นที่ขายสินค้าสร้างสรรค์งานทำมือ

ยุคที่การขายสินค้าออนไลน์เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดีเช่นนี้ พื้นที่ ทำเล หรือผู้ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ถือว่าสำคัญมาก ถือว่าเป็นเครื่องมือหลักสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่ไม่มีความรู้เรื่องการเขียนเว็บไซต์ให้มีช่องทางหรือหน้าร้านออนไลน์ที่สามารถประกอบอาชีพและทำเป็นธุรกิจได้

การเป็นผู้ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ที่ดี เรื่องของระบบและการทำการตลาดก็ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นงานพื้นฐานที่เจ้าของตลาดควรจะทำให้ผู้เช่า หากผู้เช่าอยู่ได้ เจ้าของตลาดก็อยู่ได้ อีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การสร้างจุดเด่นหรือคอนเซ็ปต์ของตลาด ตลาดแต่ละแห่งต่างก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไป บางแห่งเป็นแหล่งรวมเสื้อผ้าแฟชั่น บางแห่งเป็นแหล่งรวมของสะสมของเก่า บางแห่งเป็นแหล่งรวมของแต่งบ้าน ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเมืองไทยเราไม่ค่อยเห็นผู้ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ที่กำหนดตัวตนของตลาดแบบชัดเจนสักเท่าไร เป็นเพียงการจัดหมวดหมู่ภายในตลาดหรือเว็บไซต์เท่านั้น

มีผู้ให้บริการใหม่ๆ เกิดขึ้นมา ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างระบบที่ใช้งานง่ายขึ้น กราฟิกของเว็บไซต์ดูสวยงามและน่าใช้มากขึ้น แต่ก็ไม่ได้กำหนดคอนเซ็ปต์ในเรื่องของสินค้าชัดเจน ในตอนนี้มีเว็บไซต์ที่ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์แห่งใหม่เกิดขึ้นมาและวางตัวตนไว้อย่างชัดเจนว่า จะเป็นตลาดค้าขายงานฝีมืองานแฮนด์เมดต่างๆ

ใครทำงานฝีมือหรือพ่อค้าแม่ขายที่ขายสินค้าประเภทนี้ หากกำลังมองหาช่องทางค้าขายลองเข้าไปดูข้อมูลและการเปิดร้านค้าของเว็บไซต์แห่งนี้ได้ ชื่อว่า เว็บไซต์ blisby.com

รู้จักกับ blisby.com

เว็บไซต์ blisby.com ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนที่ชื่นชอบและรักงานประดิษฐ์งานฝีมือ ด้วยความตั้งใจที่อยากจะสร้างพื้นที่ให้ผู้ที่ชื่นชอบงานฝีมือและศิลปินสาขาต่างๆ ได้มีพื้นที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนตลอดจนขายผลงาน เพื่อให้คนทำงานทางด้านนี้ได้ทำงานที่รักและมีรายได้ไปพร้อมๆ กัน

ทำไมต้องขายที่ Blisby

แม้ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์น้องใหม่ แต่ Blisby ก็มีความน่าสนใจหลายอย่างที่น่าพิจารณาเพื่อเปิดร้านกับที่นี่ เช่น…

– มีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจน ถ้าคุณทำงานฝีมือหรือเป็นผู้ประกอบการที่ค้าขายงานในกลุ่มนี้ คงมองข้ามไม่ได้ว่าตลาดแห่งนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณนำเสนอและขายผลงานหรือสินค้าได้เป็นอย่างดี ในเบื้องต้นอาจลองเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์และสินค้าต่างๆ ของผู้ค้าคนอื่นๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ดูก่อน เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมงานฝีมือที่มีสไตล์ซึ่งสวยงามและโดดเด่นไม่แพ้งานฝีมือของต่างประเทศ

– ทีมงานมีคุณภาพและความตั้งใจ มีทีมงานที่มีความตั้งใจในการสร้างสรรค์พื้นที่สำหรับคนรักงานฝีมืออย่างแท้จริง ซึ่งสัมผัสได้จากการถ่ายทอดออกมาผ่านหน้าเว็บไซต์ส่วนต่างๆ ที่มีความน่าสนใจและมีสไตล์

– มีการทำการตลาดอย่างจริงจัง ทางเว็บไซต์มีการทำการตลาดทั้งในเรื่องของ SEO และการโปรโมตผ่าน Social Network ต่างๆ ทั้ง Facebook, YouTube, Google+, Twitter, Instagram และ Pinterest รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์อย่าง A Day, Bangkok Post และอื่นๆ จากการทำตลาดอย่างจริงจังในช่วง 3 เดือนแรกของการเปิดเว็บไซต์มีผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนถึง 150,000 คน คิดเป็น 600,000 เพจวิว

– เปิดร้านค้าได้ ฟรี! ตอนนี้ทางเว็บไซต์ยังไม่คิดค่าบริการเปิดเว็บไซต์แบบแพ็กเกจ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเปิดร้านค้ากับทางเว็บไซต์ได้ฟรี

เปิดร้านง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน

การเปิดร้านกับ Blisby สามารถทำความเข้าใจและลงมือทำได้ไม่ยาก เพียงแต่ก่อนอื่นต้องสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ก่อน จากนั้น…

1. เลือกแพ็กเกจ เลือกแพ็กเกจที่สนใจ แต่ตอนนี้ทางเว็บไซต์ให้เปิดได้ฟรี

2. ตั้งชื่อร้าน ตั้งชื่อร้านที่ต้องการ

3. แก้ไขหน้าร้าน ใส่ป้ายร้าน, สโลแกน และเพิ่มสินค้า

4. การชำระเงิน ระบุช่องทางการชำระเงินและการติดต่อกับทางร้าน

5. เปิดร้าน ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้เรียบร้อยแล้วเปิดร้านได้เลย

นับเป็นโอกาสดีๆ ของผู้ที่ชื่นชอบงานฝีมือและมีความคิดที่อยากจะต่อยอดให้สิ่งที่ตนชอบ สร้างรายได้เสริมหรือสร้างเป็นธุรกิจส่วนตัว และเป็นเรื่องราวดีๆ ที่ผมอยากจะแนะนำในฉบับนี้

“เคธี่โกลด์” สาขานครศรีธรรมราช เปิดตัวยิ่งใหญ่ ดึงพระเอกขวัญใจภูธร ร่วมสร้างสีสัน

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือเส้นทางเศรษฐี

http://info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07087150158&srcday=2015-01-15&search=no

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365

จอดป้ายเส้นทางเศรษฐี

“เคธี่โกลด์” สาขานครศรีธรรมราช เปิดตัวยิ่งใหญ่ ดึงพระเอกขวัญใจภูธร ร่วมสร้างสีสัน

เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงาน “เปิดช็อปตัวแทนเคธี่โกลด์ นครศรีธรรมราช” ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติศักดิ์ ยอดระบำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย คุณอนุวัตร นาคฤทธิ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี คุณศิริลัคณา เอียดวิจิตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จริงใจครีเอชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ในงานเปิดตัว “เคธี่โกลด์” สาขานครศรีธรรมราช ผู้บริหาร บริษัท เคธี่ โกลด์ (ไทยแลนด์) คุณพิมพ์นภัท ธิติวัฒนารัตน์ ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีด้วยตัวเอง

ไฮไลต์สำคัญที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากลูกค้า เคธี่โกลด์ สาขานครศรีธรรมราช นั่นคือพระเอกดังจากละครลูกผู้ชายพันธุ์ดี ทางช่อง 7 สี มิกค์ ทองระย้า มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน โดยหนุ่มมิกค์ กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆ ที่ได้มาร่วมเปิดช็อปตัวแทน เคธี่โกลด์ สาขานครศรีธรรมราช ในวันนี้ ได้มาเจอแฟนๆ ที่มาให้กำลังใจล้นหลามมากๆ บรรยากาศงานคึกคักมากๆ ครับ ขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆ ผมเองแม้จะเป็นผู้ชาย แต่ก็เป็นคนดูแลและให้ความสำคัญกับผิว คนหนึ่งครับ

ยิ่งวันนี้ได้มาร่วมงานเปิดช็อปผลิตภัณฑ์เคธี่โกลด์ สาขานครศรีธรรมราช ซึ่งสวยงามและน่าเข้าไปเยี่ยมชม และช็อปปิ้งมากๆ ก็อยากให้ทุกคน ให้ความสำคัญใส่ใจกับการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองกัน ยังไงก็ขอฝากช็อปผลิตภัณฑ์เคธี่โกลด์ สาขานครศรีธรรมราช ด้วยนะครับ”

กว่าจะรู้ก็เสียท่าจนหมด LINE

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือเส้นทางเศรษฐี

http://info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07088150158&srcday=2015-01-15&search=no

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365

เทคโนโลยีสร้างอาชีพ

สุเทพ โลหณุต

กว่าจะรู้ก็เสียท่าจนหมด LINE

เพราะขาดความเฉลียวจนต้องเสียเงินหมื่น?

สวัสดีครับคุณผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน ใครจะคิดว่าการเชื่อมต่อโลกออนไลน์มันจะง่ายดายถึงเพียงนี้ แค่กดเชื่อมต่อระบบ WiFi เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ตโฟน จากนั้นก็เพียงใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเท่านั้นระบบออนไลน์ก็เปิดประตูรอรับเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ทันทีที่ต่อติดไม่รอช้าที่จะเปิดแชตกับก๊วนที่รู้ใจผ่านโปรแกรม LINE สุดโปรดด้วยความที่เป็นคนยุคใหม่หัวใจไอทีเวลาคุยกับเพื่อนทั้งทีพิมพ์ด้วยข้อความก็ดูจะเชยไป ถ้าจะดูให้เริ่ดก็ต้องเปิดการเชื่อมต่อ Video Call ไปเลยเวลาพูดคุยจะได้เห็นหน้ากัน คุยกันทั้งทีต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 2 ชั่วโมงแล้วต้องคุยกันแบบต่อเนื่องกันทุกวันไม่งั้นเพื่อนร่วมก๊วนหายหมด เรียกว่าชีวิตยุคใหม่แม้ไม่ได้อยู่ใกล้กันก็สามารถพบเจอกันได้ผ่านระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรม LINE

ถ้าเรื่องราวมีอยู่เพียงเท่านั้นทุกอย่างก็คงจบอย่างแฮปปี้ แล้ววันคืนแห่งความสุขก็หมดไป ที่เหลือเป็นความทุกข์ล้วนเมื่อกลับไปถึงบ้านวันหนึ่งและพบว่าบิลค่าโทรศัพท์มือถือมีค่าใช้จ่าย 17,500 บาท ทั้งที่เหมาจ่ายรายเดือนแค่ 500 บาท แต่เกิดอะไรขึ้นทำไมบิลค่าโทรถึงคิดตั้งหลักหมื่น ด้วยความสงสัยจึงโทรไปถามเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและได้รับคำตอบว่า “ระหว่างที่คุณใช้อินเตอร์เน็ตคุณไม่ได้ปิดการใช้ 3G, 4G หรือแม้แต่ Data Roaming ดังนั้น ทุกครั้งที่คุณเข้าอินเตอร์เน็ตก็เปรียบเสมือนคุณโทรทางไกลข้ามแดน ค่าโทรศัพท์ถึงได้แพงมหาศาลอย่างที่คุณเจอในตอนนี้” แน่นอนว่าเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณเองคงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ สุดท้ายก็คือต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้กับทางผู้ให้บริการของเครือข่ายนั้น

เรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่านี้เป็นเรื่องจริงของผู้อ่านท่านหนึ่ง ที่เขียนมาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจใครหลายๆ คนที่ใช้ระบบเครือข่ายด้วยความประมาท ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ตโฟน หรือแท็บเลตที่มีการใส่ซิมโทรศัพท์เข้าไปในการใช้งาน ถ้าไม่อยากผิดพลาดทุกครั้งก่อนใช้งานควรตรวจสอบให้ดีว่าได้ปิดระบบหรือชุดคำสั่งเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วหรือยังก่อนการใช้งาน

เขียนเล่ามาตั้งเยอะยังไม่ได้เล่าถึงเคล็ดไม่ลับเกี่ยวกับการใช้งาน LINE เลย มัวแต่บอกถึงพิษภัยเรื่องใกล้ตัว คราวนี้ย้อนกลับถึงเรื่องทิปเทคนิคใกล้ๆ ตัวกันบ้างเพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากในการใช้งาน LINE ของคุณให้ง่ายขึ้น

เคล็ดไม่ลับที่ 1

ดักสติ๊กเกอร์เด้งเวลาพิมพ์

ใครก็ตามที่ชอบเล่น LINE คงจะนึกออกนะครับว่าเวลาที่คุณพิมพ์ข้อความอยู่บังเอิญอาจจะไปตรงภาษาสัญลักษณ์อะไรในเครื่องแล้วสติ๊กเกอร์ที่เก็บไว้ในเครื่องก็จะเด้งปรากฏรูปออกมาบังข้อความของคุณทันที หากไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้มารบกวนใจหรือให้หงุดหงิดใจขอแนะนำวิธีแก้ไข ดังนี้

1. เลือกไปที่ชุดคำสั่ง Settings > Chats & Voice Calls

2. จากนั้นเลื่อนลงไปที่ชุดคำสั่ง Display Suggestions แล้วปลดเครื่องหมายถูก (P) ที่อยู่หน้าชุดคำสั่งออกไป เพียงเท่านี้ ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่กลับมากวนใจอีก

เคล็ดไม่ลับที่ 2

บล็อกขาแจมที่ไม่ได้รับเชิญ

ในบางครั้งการเล่น LINE ของคุณคงอยากได้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าการเป็นส่วนรวม หากมีขาแจมที่ไม่ได้รับเชิญมาป่วนวงสนทนาของคุณเชื่อว่าเป็นใครก็คงไม่ชอบ แล้วถามว่ามีวิธีการบล็อกหรือกันไม่ให้ขาแจมเข้ามาป่วนได้ไหม คำตอบคือมีครับ วิธีการแก้ไขทำได้ดังนี้

1. เลือกไปที่ชุดคำสั่ง Settings > Privacy

2. ปลดเครื่องหมายถูก (P) หน้าชุดคำสั่ง Filter Messages ออก เพียงเท่านี้ ขาแจมที่ไม่ได้รับเชิญก็จะมาป่วนวงสนทนาไม่ได้อีกต่อไป หากคุณเองไม่ได้รับเชิญเขาเหล่านั้นให้เข้าวงสนทนาของคุณ

เคล็ดไม่ลับที่ 3

บล็อกเกมหรือแอพที่ไม่ได้รับเชิญ

ผมว่าขาแจมที่มามั่วในวงสนทนายังไม่น่ากลัวกว่าพวกคำเชิญชวนเข้าไปเล่นเกม หรือให้โหลดแอพซึ่งบางทีมาในรูปแบบเพื่อนของคุณหรือใช้ ID ของพวกเขาเหล่านั้นแล้วหลอกล่อให้คุณเข้าไปคลิกลิงก์ ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะกลายเป็นว่าเมื่อคลิกลิงก์เหล่านั้นแล้วแอพหรือเกมเหล่านั้นจะถูกติดตั้งลงไปในเครื่องแท็บเลต หรือสมาร์ตโฟนทันทีพร้อมกับไวรัสที่เป็นของแถมตามมา อันนี้จะส่งผลระยะยาวกับเครื่องของคุณทำให้ใช้งานช้าลง วิธีการแก้ไขทำได้ดังนี้

1. เลือกที่ชุดคำสั่ง Settings > Accounts > Authorized Apps

2. เมื่อปรากฏหน้าต่าง Authorized Apps ขึ้นให้เลือกรายชื่อแอพที่คุณต้องการบล็อก

3. ผมต้องขออธิบายก่อนว่าการบล็อกในชุดคำสั่งที่แนะนำต่อไปนี้มีการบล็อกทั้งที่เป็นในรูปแบบคำเชิญชวน และคำแจ้งเตือน ให้คุณเอาเครื่องหมายถูก (P) ที่อยู่ตรงหน้าชุดคำสั่ง Receive Messages และ Notifications หรืออีกวิธีหนึ่งคือการปิดแอพเหล่านั้นเลยไม่ให้มารบกวนโดยเลือก Unauthorized the App

บทสรุป “กว่าจะรู้ก็เสียท่าจนหมด LINE”

บทความนี้นอกจากผมจะบอกเล่าถึงพิษภัยการใช้งานระบบเครือข่ายอย่างอินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่การเล่น LINE แล้ว ผมยังได้แนะนำถึงเคล็ดไม่ลับเกี่ยวกับการใช้งาน LINE อย่างไรให้มีความสุขและปราศจากปัญหาหรือเรื่องกวนใจมาเป็นของฝากให้กับคุณผู้อ่านด้วย

หวังว่าสาระที่นำเสนอนี้คงเป็นเสมือนเกราะป้องกันภัยร้ายให้กับคุณผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

สารปฏิชีวนะ มาจากชีวิต หรือ…มายับยั้งชีวิต (กันนะ)

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือเส้นทางเศรษฐี

http://info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07089150158&srcday=2015-01-15&search=no

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365

เก็บตกจาก “แท็กซี่ กูรู”

TAXI MASTER

สารปฏิชีวนะ มาจากชีวิต หรือ…มายับยั้งชีวิต (กันนะ)

เรียบร้อยโรงเรียนแท็กซี่ไปแล้ว เมื่อมีประกาศเป็นทางการสำหรับการยกระดับการบริการ และยกระดับอัตราค่าบริการ แท็กซี่มิเตอร์อัตราใหม่สำหรับผู้ประกอบการ คือแท็กซี่มิเตอร์ซึ่งมีการตรวจรับรองคุณภาพ มีสติ๊กเกอร์ติดที่ตัวรถ และซีลตะกั่วที่มาตรวัดหรือมิเตอร์ค่าโดยสารแล้ว เพื่อความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย กติกาของผู้ให้บริการคือ มาตรฐานของรถแท็กซี่ก็ต้องมีความปลอดภัยจากสภาพรถ ยางรถ สัญญาณไฟ ความสะอาดภายในตัวรถ ความเย็นของเครื่องปรับอากาศ และอีกหลายข้อควรปฏิบัติของพฤติกรรมผู้ขับแท็กซี่ การปฏิเสธผู้โดยสารต้องไม่เกิดขึ้น มีข้อเสนอว่าถ้าไม่พร้อมต้องไม่เปิดไฟ “ว่าง” เพราะถ้าผู้โดยสารเรียกแล้วคงไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินว่าจะรับหรือไม่ โดยสามัญสำนักต้องเป็นผู้ให้บริการทุกรูปแบบ เพราะอาจจะมี “นายตรวจแท็กซี่” มาลองของก็ได้

คิดๆ แล้วอยากจะสมัครสอบเป็นนายตรวจแท็กซี่ เพราะอย่างน้อยความตั้งใจจริงในการขับแท็กซี่ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยกระทำความผิดหรือผิดกติกาข้อควรปฏิบัติถูกเรียกปรับรับใบสั่งกรณีใดๆ ส่วนราคาใหม่ยังไม่มีความพร้อมเพียง พอที่จะไปตรวจรับรองคุณภาพ เพื่อปรับราคาค่าบริการอัตราใหม่ จึงต้องใช้มิเตอร์ตัวเดิม ให้บริการราคาเดิม แต่สิ่งที่ประสบกับค่าใช้จ่ายแล้วจริงๆ คือต้องเติมเชื้อเพลิงราคาใหม่ที่ประกาศขึ้นราคาแล้วทั้ง LPG และ CNG ส่วนรถตรวจสภาพรับรองราคาใหม่จะแล้วเสร็จเดือนมกราคมนี้ทุกคันไหมหนอ

แสงไฟสีสันทั่วท้องถนนตั้งแต่ปีใหม่ก็ยังสว่างไสวตระการตา ยังดูเหมือนหิ่งห้อยนับล้านๆ ตัว เกาะตามต้นไม้ สายไฟ ริมถนนกะพริบระยิบระยับตลอดคืน ออกรถตั้งแต่เช้าฟังข่าวหลากหลายจนซ้ำแต่ละสถานี ทบทวนบทเพลงซ้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รองรับ AEC ด้วยการหาแผ่นเพลงในซีดีเพลงรุ่นหนุ่มๆ แต่ส่วนใหญ่ยังติดใจเพลงประกอบหนัง เช่น Lara”s theme from Doctor Zhivago ซึ่งยังจำแผงหนวดของ Omar Sharif ตอนหนุ่มๆ พระเอกเรื่องนี้กับเพลงไพเราะ Somewhere My Love ที่ติดหูติดใจ “Somewhere, my love there will be songs to sing. Although the snow covers the hopes of spring. Somewhere a hill blossoms in green and gold. And there are dreams, all that your heart can hold…” ผมชอบใจติดใจทุกคนที่ขับร้องเพลงนี้ ทั้ง Al Martino (1967) Andy William (1970) รวมทั้ง วง Ray Conniff ที่มีนักร้องคอรัสชายหญิงด้วย

ฟังเพลงได้ไม่กี่เพลงมีผู้โดยสารเรียกให้ไปส่งที่หน่วยงานสาธารณสุข เปิดประตูขึ้นมานั่งเบาะหน้าคู่คนขับ จำได้ว่าเคยรับส่งไปที่กระทรวงครั้งหนึ่งแล้ว และชอบคุยให้ฟังถึงงานในห้องปฏิบัติการที่เขาทำหน้าที่ Lab Technician แต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่สบายเพราะมีหน้ากากผ้าปิดจมูก-ปาก บอกว่าอากาศเปลี่ยนเจออากาศหนาวเมื่อไหร่เขาจะมีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวทุกครั้ง ด้วยความเป็นกันเองผมเสนอยาที่ลงท้ายด้วย “มัยซิน” แก้อาการอักเสบ

เขามองหน้าผม บอกว่า “มันคนละเรื่องกัน ยาพวกนั้นเป็นยาประเภท Antibiotics ไม่ได้เกี่ยวกับอาการที่เราเป็นอยู่ อากาศหนาวปีนี้เราเตรียมใจไว้แล้ว มีเสื้อกันหนาวพร้อมซักรอไว้เป็นเดือนเลย แต่ไม่เห็นพี่แท็กซี่ใส่เลยถ้าไม่สบายอย่าเพิ่งกินยาปฏิชีวนะ นะต้องให้หมอสั่ง” ผมพยักหน้าขอบคุณแต่บอกเขาว่าผมเคยทำงานที่ Microbiology Lab เหมือนกันพอจะรู้จักว่ายาพวกมัยซินฆ่าเชื้อได้ แล้วที่พูดว่ายาปฏิชีวนะมันเป็นสารเคมีหรือเป็นสารจากสมุนไพรครับ

คุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่า “คำว่าปฏิชีวนะนั้นเขาเรียกกันเป็นทางการว่า สารปฏิชีวนะที่นักวิชาการเรียกว่า Antibiotics นั่นแหละ ก็คือสารประกอบเคมีที่ได้จากเชื้อจุลินทรีย์ และสารตัวนี้แหละมีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญเติบโตรวมทั้งทำลายเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ ได้ในสารละลายที่เจือจาง นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งสารปฏิชีวนะ คือ Sir Alexander Fleming ทดลองค้นพบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470 คือพบเพนิซิลินจากเชื้อรา Penicillium notatum ซึ่งมีสารยับยั้งและทำลายแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคหลายชนิด แต่ไม่มีพิษภัยต่อเนื้อเยื่อของสัตว์และมนุษย์ และต่อมาก็ค้นพบสารปฏิชีวนะชนิดอื่นๆ อีกมาก”

ผมพอจะทบทวนประสบการณ์เดิมได้บ้างจึงเข้าใจที่เขาอธิบาย และยังคุยต่ออีกว่า “แต่ก่อนคำว่า Antibiotics หมายถึง สารประกอบเคมีที่ได้จากเชื้อจุลินทรีย์ และสารนั้นยับยั้งการเติบโตหรือทำลายเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น แต่ต่อมาความหมายนี้กว้างออกไปโดยครอบคลุมไปถึงการทำลายและยับยั้งการเติบโตของเชื้อราไวรัส Rickettsia เซลล์เนื้องอก (Tumor Cells) และแบคทีเรีย ปัจจุบันแม้ว่ามีรายงานว่า ได้พบสารปฏิชีวนะเป็นร้อยชนิดแต่ส่วนใหญ่ผลิตเป็นเชิงการค้าที่ยับยั้งและทำลายแบคทีเรีย มีเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถทำลายเชื้อรา ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบชนิดที่ทำลายไวรัสได้เลย และเมื่อเร็วๆ นี้มีการศึกษาหาสารปฏิชีวนะที่ยับยั้งการเกิดเนื้องอก ซึ่งพบว่าได้ผลดีคือทำลายเซลล์เนื้องอกได้จริงแต่บังเอิญสารปฏิชีวนะนั้นมีพิษอย่างแรงต่อสัตว์ทดลองจึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้”

การจราจรไม่คล่องตัวนักเขาเหลือบดูเวลาบอกว่าอีกนานกว่าจะถึงที่ทำงาน ถ้าอยากฟังต่อจะอธิบาย ผมได้โอกาสป้อนคำถามว่าเคยรู้จักแต่มัยซิน จริงๆ แล้วจะต้องเรียกอย่างไร เขาบอกว่า “การเรียกชื่อสารปฏิชีวนะ นิยมเรียก 3 ชื่อ คือชื่อเคมีเมื่อศึกษาโครงสร้างของสูตรเคมีโดยสมบูรณ์แล้ว อย่างที่ 2 คือ Generic name เป็นชื่อที่สั้นและนิยมเรียกเมื่อศึกษาถึงโครงสร้างทางเคมียังไม่สมบูรณ์และชื่อนี้จะเขียนด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก ส่วนแบบที่ 3 เป็นชื่อทางการค้าเป็นชื่อบริษัทผู้ผลิตตั้งขึ้นมานิยมเขียนด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่” ผมพอจะนึกถึงชื่อยาที่เคยเรียนรู้บ้างแต่ไม่กระจ่างใจนัก ก็ไม่กล้าถามต่อเรื่อง “มัยซิน”

มีอุบัติเหตุที่ทางแยกคงจะทำให้การจราจรติดอีกนาน ถามเขาว่าสารปฏิชีวนะนำมาใช้ในการถนอมอาหารได้หรือไม่ เขายืนยันว่า “มีการศึกษาการนำมาใช้หลายปีแล้วและสารปฏิชีวนะในอาหารนั้นพบได้ 3 ทางคือ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น Nisin (ไนซิน) ในน้ำนมสด หรือเติมลงในอาหารเพื่อรักษาคุณภาพก็ได้ และมีที่พบในอาหารโดยไม่ตั้งใจให้มี ซึ่งเป็นผลจากการปะปนโดยบังเอิญในอาหารประเภทเนื้อ นม และไข่ โดยเกิดจากการเติมสารปฏิชีวนะลงในอาหารสัตว์หรือใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันโรค”

ผมนึกถึงสารกันบูดที่ผู้ผลิตอาหารพ่อค้าแม่ค้าทำขนมขายบอกว่าไม่ใส่สาร ไม่มีสารกันบูด แต่ในใจไม่ค่อยเชื่อถือ จึงถามเขาว่าตามกฎหมายใส่สารปฏิชีวนะได้หรือไม่ เขาแซวผมกลับว่า “ซักถามยังกะเป็นทนายความ การจะใช้สารปฏิชีวนะในอาหารได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ ว่าจะอนุญาตให้ใช้ชนิดใดได้ในปริมาณเท่าใด แต่ในรายงานทางวิชาการ พบว่ามีการนำมาใช้ได้บ้าง เช่น ไนซิน (Nisin) ที่เคยบอกว่าพบตามธรรมชาติในน้ำนมสด แต่ผลิตได้จากเชื้อบางสายพันธุ์ของ Streptococcus Lactis ซึ่งมีประสิทธิภาพทำลายเชื้อแบคทีเรียและสปอร์ได้ รวมทั้งยีสต์และราแต่สารตัวนี้จะถูกทำลายโดยน้ำย่อย สำหรับที่พูดว่ามัยซินนั้นมีชื่อสารปฏิชีวนะที่ลงท้าย เช่น pimaricin, tylosin, nystatin, subtilin และตัวนี้หลายคนคงคุ้นเคยคือ Tetracyclines (เตตราไซคลินส์) ตัวนี้เป็นสารปฏิชีวนะ ที่นำมาใช้เมื่อมีความจำเป็นในประเทศที่ขาดแคลนระบบทำความเย็นเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บถนอมอาหารในบางประเทศ ซึ่งใช้รักษา ปู ปลา กุ้ง หอย ในสภาพสด หรือเขาใช้ไก่สดจุ่มลงไปในสารละลายเจือจาง ในอุตสาหกรรมอาหารก็อาจจะเติมลงในเกล็ดน้ำแข็ง หรือน้ำเกลือเย็นเพื่อช่วยยืดอายุปลาสดได้นานอีกเท่าตัว และใช้ได้รวมทั้งกับผักผลไม้สดตามอัตรากำหนด”

“อ้อ! ไม่ต้องตกใจหรอก ถ้าความเข้มข้นต่ำของสารติดมาจะถูกทำลายโดยการหุงต้มได้ พี่แท็กซี่จอดหน้าประตูนี่แหละ ผมจะซื้อยาอมมัยซินฆ่าเชื้อในลำคอหน่อย ขอบคุณครับ”

ข้อมูลวิชาการจาก : การถนอมรักษาอาหารด้วยสารเคมี เทคโนโลยีการผลิตอาหาร พิมพ์ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หวิดไป

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือเส้นทางเศรษฐี

http://info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07090150158&srcday=2015-01-15&search=no

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365

ฎีกาธุรกิจ

โอภาส เพ็งเจริญ o-pas@matichon.co.th

หวิดไป

ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินในหมู่บ้านจัดสรรมา ชำระเงินจอง ผ่านดาวน์จนครบ จ่ายเงินครบถ้วนเสร็จแล้ว แต่ไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กัน วันดีคืนดีบริษัททำบ้านจัดสรรเงินขาดมือ ไปกู้เงิน นำที่ดินไปจดจำนอง แล้วไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ฟ้องคดีชนะตามมายึดที่ดิน คนซื้อบ้านและที่ดินจะทำอย่างไร

1.

แต่ละคนต่างมีความชอบไม่เหมือนกัน มีเหตุผลไม่เหมือนกัน

แน่ล่ะ ถ้าแต่ละคนมีความชอบเหมือนกันทุกๆ คน มีเหตุผลเหมือนกัน ลองคิดดูสิ คงยุ่ง คงจะวุ่นไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว

เป็นต้นว่า แม้ผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบผู้หญิง แต่ในรายละเอียดกล่าวได้ว่า ชอบต่างกัน ด้วยเหตุผลของคนหนึ่งว่าอย่างนั้น เหตุผลของอีกคนหนึ่งว่าอย่างนี้ บ้างว่าชอบที่นิสัยใจคอ บ้างว่าชอบที่ผิวพรรณ บ้างว่าชอบที่กิริยามารยาท บ้างว่าชอบที่ความรู้ บ้างพึงพอใจฐานะประกอบกัน

บางรายว่าดื้อๆ เลยว่า ชอบผู้หญิงที่ตรงนั้น บางรายว่าชอบอีกที่หนึ่งอีกส่วนหนึ่ง

ผู้หญิงก็ทำนองเดียวกันนั่นละ

แถมผู้ชายบางคนยังชอบผู้ชายด้วยกันเลย นี่ก็แตกต่างไปจากกลุ่มผู้ชายที่ชอบผู้หญิงแล้ว

นี่คือความชอบที่แตกต่างกัน และต่างมีเหตุผลที่แตกต่างกัน

ด้วยเหตุนี้ เราถึงได้พบว่า บางคนชอบพระเครื่อง บางคนชอบรถเครื่อง บางคนชอบเรือเครื่อง ขณะที่บางรายชอบเครื่องบิน แต่บางรายไพล่ไปชอบหางเครื่อง

ฯลฯ

“ซื้อของอย่างอื่น เมื่อเราซื้อมาแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปราคามันตก แต่บ้านและที่ดินไม่ใช่” นี่คือเหตุผลของคุณโผง และบ้านกับที่ดินหรือที่ดินกับบ้านเป็นสิ่งที่คุณโผงชอบ

“อย่างรถยนต์งี้ ซื้อมามีแต่รายจ่าย เขาถึงเรียกว่า ลดไง มูลค่ามันลดลงทุกวัน” คุณโผงว่า

ถ้าจะว่าไปให้เป็นภาษาสมัยใหม่หน่อยก็อาจกล่าวได้ว่า คุณโผงชอบสะสม ชอบลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเหตุผลดังที่ว่าไว้ข้างบนนั่นแล้วไม่ต้องว่าอีก

คุณโผงจะมีเหตุผลต่างๆ มาประกอบกันหลายประการ เป็นต้นว่า รถไฟฟ้าจะผ่านตรงนี้ เข้ามาใกล้ตรงนั้น หรืออีกหน่อยทางรถไฟความเร็วสูงจะตัดผ่าน อีกหน่อยกระทรวง ทบวง กรม กองจะย้ายมาใกล้ๆ บริเวณนั้น แล้วก็ตัดสินใจซื้อบ้านและที่ดินย่านนั้น โครงการนั้น

2.

ที่นี่ก็เช่นกัน คุณโผงซื้อไว้จากบริษัทบ้านจัดสรร ด้วยเหตุว่าเป็นทำเลที่ดี สักวันหนึ่งในเวลาไม่นานวัน ไม่นานเดือน หรือไม่นานปีนี่ละจะมีถนนตัดผ่าน จะกลายเป็นย่านเจริญ คุณโผงมั่นใจว่าเมื่อถึงวันนั้น ราคาบ้านที่ซื้อไว้จะถีบตัวสูงขึ้นมีกำไรอย่างงาม

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2538 คุณโผงได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 241 และ 242 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ 348 และ 349 ในโครงการบ้านจัดสรรจากบริษัทบ้านจัดสรร เป็นเงิน 950,000 บาท

ซื้อ 2 แปลง 2 หลังเลย ด้วยว่าถูกใจมาก มั่นใจมาก

คุณโผงชำระเงินมัดจำในวันทำสัญญา 50,000 บาท ที่เหลือแบ่งชำระ 20 งวด งวดละ 30,000 บาท โดยงวดที่ 20 จำนวน 200,000 บาท

ที่เหลืออีก 130,000 บาท จะชำระในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

อย่างไรก็ตาม วันที่ 25 ตุลาคม 2540 คุณโผงชำระราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้ง 2 แปลงแก่บริษัทบ้านจัดสรรครบถ้วน

แต่ยังไม่ได้ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กัน!!

บริษัทบ้านจัดสรรก็ดำเนินกิจการไป คุณโผงก็อยู่ในบ้านที่ยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์นั้นไป

เวลาผ่านมาล่วงเลยมา ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 บริษัทบ้านจัดสรรขาดเงิน เงินขาดมือ ขาดสภาพคล่อง จึงไปกู้เงินบริษัท ในการนี้ได้นำเอาที่ดินจัดสรร กว่า 40 แปลง รวมทั้ง 2 แปลงที่คุณโผงทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้ไปจดทะเบียนจำนองกับบริษัทรับจำนอง

ที่ดิน 2 แปลงคือ โฉนดเลขที่ 241 และ 242 ที่คุณโผงทำสัญญาจะซื้อจะขายและจ่ายเงินครบหมดแล้วติดไปจำนองไว้ด้วย!!!

ถ้าบริษัทบ้านจัดสรรที่ไปกู้เงินมาและนำเอาโฉนดที่ดินไปจดทะเบียนจำนองไว้ชำระเงินกู้ครบถ้วนปัญหาคงไม่เกิดขึ้น

แต่นี่ไม่ใช่—บริษัทบ้านจัดสรรไม่ชำระเงินกู้

เมื่อไม่ชำระเงินกู้ บริษัทที่เขาให้กู้เงินและรับจำนองที่ดินไว้จึงฟ้องคดีต่อศาล เรียกให้ชำระเงิน และบังคับจำนองเอากับที่ดินที่ติดจำนองอยู่เหล่านั้น

3.

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้บริษัทบ้านจัดสรรชำระเงิน 63,471,826.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2541 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่บริษัทรับจำนอง หากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบให้ยึดทรัพย์ที่ดินตามโฉนดต่างๆ รวมทั้ง 2 แปลงที่คุณโผงทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้ออกขายทอดตลาดชำระหนี้

เมื่อบริษัทบ้านจัดสรรไม่ชำระหนี้ ราวๆ เดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทผู้รับจำนองไว้จึงขอศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศยึดทรัพย์ รวมทั้งที่ดินและบ้านคุณโผงทั้ง 2 แปลงด้วย

คุณโผงร้อง เฮ้ย! ยึดไม่ได้ แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยอม

คุณโผงร้องเฮ้ย-ที่บ้านไม่พอ ต้องแต่งตั้งทนายความ ยื่นคำร้องขอเข้ามาในคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยึดและตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาด ขอให้ศาลสั่งปล่อยที่ดิน 2 แปลงของตนโดยอ้างว่าที่ดินไม่ใช่ของบริษัทบ้านจัดสรรแล้วแต่เป็นของคุณโผง ขอให้ปล่อยออกมา

ศาลชั้นต้นพิพากษา ยกคำร้องขอ คุณโผงเซ็งไปเลย

คุณโผงอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ปล่อยที่ดินโฉนดเลขที่ 241และ 242 ที่บริษัทผู้รับจำนองนำยึดไว้เตรียมขายทอดตลาด

4.

บริษัทผู้รับจำนอง ไม่ยอมสิ จึงฎีกาคดี

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของบริษัทผู้รับจำนองว่า คุณโผงผู้ร้องมีสิทธิร้องขอให้ปล่อยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทผู้รับจำนองนำยึดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่

เห็นว่า คุณโผงได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบริษัทบ้านจัดสรร ชำระราคาครบถ้วน และเข้าครอบครองอยู่อาศัยในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนั้นแล้ว คงเหลือแต่การจดทะเบียนสิทธิเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้ง 2 แปลงให้คุณโผง

ถือได้ว่าคุณโผง เป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้ก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300

แม้บริษัทผู้รับจำนองจะอยู่ในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิจำนอง แต่บริษัทได้รับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวภายหลังจากที่คุณโผงได้ชำระราคาที่ดินทั้ง 2 แปลงให้แก่บริษัทบ้านจัดสรรครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ ตามสารบัญจดทะเบียนด้านหลังโฉนดทั้ง 2 ฉบับ ก่อนรายการจดทะเบียนจำนองเป็นประกันของบริษัท ก็ปรากฏตามประทับไว้ชัดเจนว่า ที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้อยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดิน ออกให้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541

ดังนั้น การที่บริษัทบ้านจัดสรรนำที่ดินดังกล่าวไปจำนองแก่บริษัทผู้รับจำนองภายหลังที่หมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวได้จัดสรรไปแล้วประมาณ 4 ปี บริษัทในฐานะผู้รับจำนองหากได้กระทำการโดยสุจริตก็ควรจะได้เฉลียวใจหรือควรได้รู้ถึงการมีบ้านเกิดขึ้นภายหลังนั้น เนื่องจากบริษัทบ้านจัดสรรได้จัดสรรขายให้แก่ลูกค้าไปแล้ว

แต่บริษัทผู้รับจำนองก็มิได้ตรวจสอบหลักฐานการเป็นเจ้าของให้ได้ความแน่ชัดเสียก่อนจึงรับจดทะเบียนจำนอง

อีกทั้งตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 เรื่องควบคุมการจัดสรรที่ดิน ข้อ 18 ได้บัญญัติว่า

“เมื่อได้รับใบอนุญาต (ให้ทำการจัดสรรที่ดิน) จากคณะกรรมการแล้ว ห้ามมิให้ผู้จัดสรรที่ดินทำนิติกรรมกับบุคคลใดอันก่อให้เกิดภาระแก่ที่ดินนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการ”

ไม่ปรากฏว่าในการทำนิติกรรมจดทะเบียนจำนองนี้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการแล้ว

ดังนี้ พฤติการณ์เชื่อได้ว่า บริษัทรับจำนองจงใจหรือแกล้งละเลยต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันมีไว้ด้วยเจตนาเพื่อป้องกันประชาชนผู้สุจริต

ถือได้ว่า เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต

ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ปล่อยที่ดินทั้ง 2 แปลง ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

คุณโผงถอนห-า-ย-ใ-จ-ย-า-ว

เ-ฮ้-อ-!…โ-ล่-ง-อ-ก

(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18418/2556)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1300 ถ้าได้จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นอาจเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้ แต่การโอนอันมีค่าตอบแทน ซึ่งผู้รับโอนกระทำการโดยสุจริตนั้น ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ท่านว่าจะเรียกให้เพิกถอนทะเบียนไม่ได้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 288 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา 55 ถ้าบุคคลใดกล่าวอ้างว่า จำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้ ก่อนที่ได้เอาทรัพย์สินเช่นว่านี้ออกขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น บุคคลนั้นอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้ปล่อยทรัพย์สินเช่นว่านั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้กล่าวอ้างนั้นนำส่งสำเนาคำร้องขอแก่โจทก์หรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาและเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยลำดับ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับคำร้องขอเช่นว่านี้ ให้งดการขายทอดตลาด หรือจำหน่ายทรัพย์สินที่พิพาทนั้นไว้ในระหว่างรอคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาล ดังที่บัญญัติไว้ต่อไปนี้

เมื่อได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลแล้ว ให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นเหมือนอย่างคดีธรรมดา เว้นแต่

(1) เมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ไม่ว่าเวลาใดๆ ก่อนวันกำหนดชี้สองสถานหรือก่อนวันสืบพยาน หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำร้องขอนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า ศาลมีอำนาจที่จะมีคำสั่งให้ผู้กล่าวอ้างวางเงินต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลจะกำหนดไว้ในคำสั่งตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรเพื่อเป็นประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสำหรับความเสียหายที่อาจได้รับ เนื่องจากเหตุเนิ่นช้าในการบังคับคดีอันเกิดแต่การยื่นคำร้องขอนั้น ถ้าผู้กล่าวอ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาล ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

(2) ถ้าทรัพย์สินที่พิพาทนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์และมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคำร้องขอนั้นไม่มีเหตุอันควรฟัง หรือถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เก็บไว้นานไม่ได้ ศาลมีอำนาจที่จะมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินเช่นว่านี้โดยไม่ชักช้า

คำสั่งของศาลตามวรรคสอง (1) และ (2) ให้เป็นที่สุด

เหลือไว้แต่ชื่อ ประจวบ จำปาทอง

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือเส้นทางเศรษฐี

http://info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07091150158&srcday=2015-01-15&search=no

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365

ลูกทุ่งเศรษฐี

เลิศชาย คชยุทธ

เหลือไว้แต่ชื่อ ประจวบ จำปาทอง

“คนเรามีกรรมเหมือนคำพุทธภาษิต ว่าเกิดมาใช้หนี้ชีวิต ลิขิตไปตามบาปกรรมสร้างมา เกิดมาเป็นคนบ้างมีบ้างจนเป็นธรรมดา เหมือนเป็นสัญญา โลกเรานี้หนาเปรียบโรงละคร เกิดมาทุกคนไม่พ้นที่เชิงตะกอน เหลือตัวล่อนจ้อน ที่หลับที่นอนเหมือนกันคือโลง

คนเรามีกรรมต้องทำกุศลไว้บ้าง เพื่อแบ่งเบาหนี้บาปตามล้าง คิดสร้างแต่บุญเป็นทุนเชื่อมโยง อย่าหยิบอย่าฉวย หาทางร่ำรวยด้วยการกินโกง แม้นตายเข้าโลงบาปกรรมเพราะโกงติดตามเรื่อยไป ถึงเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองเพียงไร หมดลมแล้วไม่อาจนำเงินไปได้เลยสักคน

เวรกรรมตามทันเห็นกันด้วยตาก็บ่อย เข้าอยู่ในคุกไม่ใช่น้อยไม่ค่อยจดจำในความทุกข์ทน สวรรค์ในอกและมีนรกในดวงกมล ขอเตือนทุกคนว่ามีหรือจนไม่เห็นสำคัญ หมดลมหายใจ แล้วไปนอนเรียงเคียงกัน ที่ป่าช้านั่น ไม่พ้นมือฉันพวกสัปเหร่อ”

เพลงสัปเหร่อ

ไพบูลย์ บุตรขัน ประพันธ์คำร้อง-ทำนอง

ประจวบ จำปาทอง ขับร้อง

คนอายุ 50 กว่าๆ ไปแล้วนั่นแหละ ถึงเคยฟังเพลง สัปเหร่อ ขับร้องโดย ประจวบ จำปาทอง

เพราะเขาร้องไว้นานแล้ว

ชื่อเพลงก็ออกน่ากลัว

สับ-ปะ-เหร่อ หมายถึงผู้ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการศพตั้งแต่ทำพิธีมัดตราสัง จนกระทั่งนำศพไปฝังหรือเผา

บัดนี้คนร้องไม่อยู่แล้ว เพราะเขาเสียชีวิตไปเมื่อเย็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ด้วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ขณะอายุ 74 ปี

ผมเจออาประจวบครั้งสุดท้ายเมื่อปลายปี 2556 ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน ในวันที่สำนักพิมพ์นาคร มีเดีย จัดงานเปิดตัวหนังสือ สายัณห์ สัญญา รักน้อยๆ แต่ขอให้นานๆ ซึ่งผมเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้

อาประจวบควักสตางค์แบงก์พันบาทส่งให้กับมือแล้วบอกว่าเป็นค่าหนังสือ 1 เล่ม “ไม่ต้องทอน”

ผมถามอาประจวบว่า “คิดอยากจะมีหนังสือประวัติชีวิตของตัวเองสักเล่มไหมครับ”

ถ้าตอบว่า “คิดอยู่” ผมตั้งใจว่า อยากจะเสนอตัวทำหน้าที่นี้เอง

แต่คำตอบไม่ได้เป็นเช่นนั้น

“ไม่ครับ” สั้นๆ สำหรับคำตอบ

เป็นอันว่า ผมกับอาประจวบเลยไม่ได้ร่วมงานกันในเรื่องการเขียนและการพิมพ์หนังสือ

ด้วยความที่เป็นคนมีน้ำใจกับผู้คนทั่วไป ทำให้อาประจวบเป็นที่เคารพรักของเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการลูกทุ่งและวงสังคมทั่วไป

คนทั่วไปอาจไม่รู้ว่า ประจวบ จำปาทอง เป็นมหาเศรษฐีระดับพันล้าน ร่ำรวยจากการขายที่ดิน แม้จะมีเงินมีทองมากมายแต่การดำเนินชีวิตก็ยังเป็นปกติ ยังจัดรายการวิทยุ และรับเชิญไปงานตามที่มีผู้ติดต่อไว้

ประจวบ จำปาทอง เคยเป็นพิธีกร ศิลปินตลก และนักร้องประจำวงดนตรีจุฬารัตน์ของ ครูมงคล อมาตยกุล

ต่อมาได้เป็นนายห้าง ครีมไข่มุกแก้สิว แก้ฝ้า ตรากวนอิม จัดรายการทางวิทยุโฆษณาขายครีมกวนอิมจนขายดิบขายดี ราวกับเทน้ำเทท่า

เป็นผู้สร้างและสนับสนุนนักร้องให้มีชื่อเสียง เช่น เสรี รุ่งสว่าง พุ่มพวง ดวงจันทร์ เป็นต้น

เจ้าของรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชื่อในอดีต ชื่อรายการ “ชุมทางคนเด่น” ทางช่อง 7 สี และรายการนี้ทำให้มี สุนารี ราชสีมา เกิดขึ้นในวงการลูกทุ่งในเวลาต่อมา

นายอารี จำปาทอง อายุ 67 ปี บอกว่า ก่อนหน้าจะเสียชีวิต ประจวบ จำปาทอง รักษาโรคหัวใจทำบอลลูน 3 เส้นเหมือนคนแก่ทั่วๆ ไป ร่างกายแข็งแรง ไปไหนมาไหนได้ ไปญี่ปุ่นกลับมาวันที่ 15 ตุลาคม 2556 จากนั้นก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล

“ตอนแรกนึกว่าเป็นวัณโรค อาการไม่ดีขึ้น ไอเป็นเลือดอยู่ 10 กว่าวันเขาก็ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ทางโรงพยาบาลตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก็เจอมะเร็งปอดขั้นสุดท้ายซึ่งมันลามไปทั่วแล้ว โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเป็น อยู่โรงพยาบาลได้สองสามวันอาการก็ทรุด ใช้เครื่องช่วยหายใจมา 20 กว่าวัน กระทั่งเสียชีวิต”

ศิลปินลูกทุ่งคนหนึ่ง ผู้เคยต่อสู้ดิ้นรนชีวิตมาอย่างโชกโชน แต่ด้วยความสามารถทางด้านการพูด การแสดง และมีหัวทางการค้าทำให้ประจวบ จำปาทอง ประสบความสำเร็จ

เป็นบุคคลตัวอย่างที่แม้ไม่ได้เรียนหนังสือสูง แต่ความรู้และประสบการณ์ชีวิตเหนือชั้นกว่าผู้ที่เรียนจบปริญญาเอก เป็นด๊อกเตอร์เป็นหลายสิบเท่า

ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ครบร้อยวันของการเก็บศพ ญาติจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

เชื่อว่า วันงานพระราชทานเพลิงศพ จะมีผู้ที่เคารพนับถือมาร่วมงานจำนวนมาก

ดวงเศรษฐี 12 ราศี กับอาจารย์ณัฐ นรรัตน์

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือเส้นทางเศรษฐี

http://info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07093150158&srcday=2015-01-15&search=no

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365

ดวงเศรษฐี 12 ราศี กับอาจารย์ณัฐ นรรัตน์

ราศีเมษ (13 เมษายน-13 พฤษภาคม)

หมดเวลาพักผ่อนแล้วล่ะ คิดรออะไรต้องรีบปล่อยผลงาน ต้องรีบฉกฉวยโอกาส เนื่องด้วยจังหวะนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวเก็บกิน เล็งเป้ามานานถึงจังหวะยิงซะที เพื่อนร่วมงานและคนรอบตัวจะเป็นกำลังใจให้คุณในอนาคต บวกกับพลังแห่งความคิดและการตัดสินใจได้เวลาทุกอย่างพอดี เรื่องรายรับไม่มีปัญหาถึงตอนนี้บอกยังไม่รวยสักที แต่คุณทราบไหมว่าโปรเจ็กต์งานที่จะทำต่อไปนี้คือฐานแห่งรายได้ ฐานแห่งความสำเร็จของคุณอย่างชัดเจนอย่าลังเล กับการค้าขาย ต้องใช้วิธีการสมัยใหม่เข้ามาช่วย อย่าใช้ความเคยชินเช่นเคยทำอย่างไรมาก็จะทำอยู่อย่างนั้น แบบนี้มีแต่รอวันถูกคู่แข่งแซงอย่างแน่นอน จะเป็นการพัฒนาด้านรูปลักษณ์ ด้านคุณภาพหรือด้านการนำสินค้าใหม่ๆ เข้ามาก็ต้องเริ่มหาข้อมูล การเสี่ยงโชค ช่วงนี้ยังพอมีหวังแต่จะได้ไม่มากนัก ด้านความรัก คนที่คบนอกเหนือจากเดิมที่มีอยู่น่ะจะเป็นดั่งสายลมคือมาแล้วก็จากไป จึงขอให้คุณอดทนและหนักแน่นอย่าหวั่นไหวตามอารมณ์ สุขภาพร่างกาย ควรดูแลระบบย่อย และระบบขับถ่าย

ราศีพฤษภ (14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)

งานที่ทำอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่หวังประโยชน์ได้ เป็นจังหวะแห่งการตักตวงโอกาส ด้านหุ้นส่วนที่ร่วมมือระยะนี้หมดแรงหมดพลังไปเยอะหาทางเติมไฟให้หน่อยก็จะดี แต่ที่ต้องระวังเนื่องจากช่วงนี้ดาวบาปพระเคราะห์ตัวร้ายส่งพลังถึงตัวคุณ แปลว่าต้องระวังผู้มีอิทธิพลหรือคนที่สามารถสั่งการอยู่เบื้องบนจะเข้ามามีส่วนมีบทบาทกับชีวิตคุณในระยะนี้ ดังนั้น ให้คุณใช้วาทศิลป์ใช้เหลี่ยมในหลายมิติเข้าหา รับรองงานนี้จะส่งผลดีต่ออนาคตหน้าที่การงานในระยะยาว การค้าขาย ให้ระวังคนมาลอกเลียนแบบหรือมีคนนำความลับสำคัญของคุณไปให้คู่แข่ง ระยะนี้ทำสิ่งใดต้องระมัดระวังอย่าประมาท หาวิธีเช็กความละเอียดเรื่องงานและเรื่องบริวารให้มากๆ เงินทอง ถ้าจะทำการใดควรหาที่ปรึกษา อย่าเพิ่งใช้ความรู้สึกว่าอยากทำเพียงอย่างเดียว ต้องศึกษาผลกระทบด้วย ส่วนความรักเห็นทีจะเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆ คิดหวังจะสมดั่งใจหมาย ทางด้านสุขภาพร่างกาย ช่วงนี้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวบ่อย ว่างๆ ก็ไปนวดแบบผ่อนคลายบ้างก็จะดี

ราศีเมถุน (14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)

อารมณ์ระยะนี้มีความสุนทรีย์อยากทำอะไรที่แปลกๆ แผลงๆ อย่างที่ตนเองไม่เคยทำมาก่อน โดยเฉพาะเรื่องความรักความใคร่ ด้วยวัยอันสงบนิ่ง จะด้วยภาระหน้าที่ทุกอย่างคุณก็ควบคุมชีวิตส่วนตัวได้หมด จากนั้นจึงอยากจะไปควบคุมชีวิตของชาวบ้านหน้าตาดีมีเสน่ห์บ้าง ก็ต้องระวังอาการเป็นหนุ่มขึ้นมาอย่างฉับพลันจะทำให้เดือดร้อน ส่วนเรื่องเงินทอง มีทางได้จากการเจรจาติดต่อด้วยตนเองและหน้าที่การงานนั้นจะได้รับหน้าที่เพิ่มเติมแทรกเข้ามาจากงานประจำแบบไม่ทันตั้งตัวก็อย่าบ่นอะไรไป กับการค้าขาย ต้องแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ ทำสิ่งใดควรเน้นความซื่อสัตย์ จริงใจกับทุกคนที่ทำธุรกิจด้วย จึงจะมีความก้าวหน้าในอนาคต ที่สำคัญคือเรื่องเงินทอง ช่วงนี้มีโอกาสได้เงินฟลุกๆ ทวงหนี้สินจะมีข่าวดี ส่วนที่จะหนีหนี้ดูท่าจะผ่อนผันได้อีกไม่นาน ระยะนี้จะมีคนใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบาย ด้านโรคภัยที่ควรดูแลคือเรื่องน้ำหนักตัวที่นับวันจะลดอย่างไรก็ไม่ลงสักที จึงต้องจริงจังกับสุขภาพได้แล้วครับ

ราศีกรกฎ (15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)

ชาวกรกฎไม่ควรผลีผลามเรื่องเอกสารและลายเซ็น ในช่วงนี้จะมีการถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนจ้องทำลาย ยิ่งต่อจากนี้ไปจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มคอยอิจฉาริษยาหนักข้อขึ้น เรื่องรายรับดีขึ้นมีทางออกของปัญหาได้ดีกว่าเดิม มีทางขยับขยายลู่ทางการทำมาหากินดีขึ้น มีคนเข้ามาช่วยเหลือดูแลสนับสนุนอย่างน่าอัศจรรย์เรียกว่าน้ำขึ้นต้องให้รีบตัก ด้านคู่ครอง จะช่วยหาทางทั้งเป็นกำลังใจและคอยดูแลที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มต่อจากนี้ไปคุณจะมีชื่อเสียงในวงสังคมที่คุณอยู่เพิ่มขึ้น กับการค้าขาย ให้หาคนมาช่วยในส่วนที่คุณขาดแคลนหรือกำลังจะเดือดร้อน ดังนั้น เป็นเวลาของการระดมสรรพกำลังต่างๆ ทั้งการเงินหรือเตรียมเอ่ยปากให้ผู้ใหญ่มาช่วยก็จะผ่านพ้นทุกวิกฤตที่กำลังเผชิญไปได้ด้วยดี ความรัก มีโอกาสได้สิ่งอันเป็นพิเศษ ได้ข่าวที่ทำให้คุณชื่นอกชื่นใจ คิดหวังสิ่งใดถือเป็นช่วงเวลาทองที่ทำให้คุณยิ้มได้ไปอีกนาน ส่วนสุขภาพร่างกาย ที่ต้องดูแลคือเรื่องสายตา ระวังตาเจ็บ ตาอักเสบครับ

ราศีสิงห์ (17 สิงหาคม-16 กันยายน)

ความคิดเรื่องงานช่วงนี้มีความคมในฝัก หยิบออกมาใช้เมื่อไหร่ปัญหาที่ขวางหน้าขาดกระจาย ผู้ใหญ่ที่นับถือในช่วงนี้และต่อๆ ไปจะเริ่มมีบารมีเพิ่มมากขึ้น มีตำแหน่งแห่งหนขยับขยายสูงขึ้น ซึ่งจะนำพามาถึงโชคลาภในด้านความช่วยเหลือจากท่าน พยายามอย่าหยิ่งในช่วงนี้แล้วเดินเข้าไปหาขอในสิ่งที่เราต้องการแล้วจะได้ข่าวดีกลับมา ด้านการเงิน ใช้จ่ายให้ระวังด้วยเรื่องของฟุ่มเฟือย สิ่งที่อยากได้แบบที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ควรงดไปก่อนขัดใจตัวเองบ้างไม่ตายหรอก แต่ตามใจตัวเองมากสิตายแน่ๆ มีสิ่งใดอึดอัดใจพยายามอย่าเก็บเอาไว้คนเดียว ควรหาที่ระบาย หาคนมาช่วยเรื่องคำปรึกษาแล้วคุณจะผ่านเรื่องที่ทำให้เหนื่อยใจออกไปได้ กับความรัก ต้องใช้คำหวาน ใช้วาจาอันแสนจะอบอุ่นเข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเรื่องจะแย่แค่ไหน ถ้าแฟนคุณได้เจอคำพูดอันไพเราะ รับรองว่าทุกอย่างจะได้มาอย่างง่ายดาย ด้านสุขภาพร่างกาย มีปัญหาในเรื่องของการเจ็บตัวจากความซุ่มซ่าม

ราศีกันย์ (17 กันยายน-16 ตุลาคม)

เรื่องการเงิน ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ มีก็แต่เงินเก่าๆ เงินประจำที่ได้มาไม่เปลี่ยนแปลงอยากมีรายได้เสริมต้องรีบหา เป็นจังหวะแห่งการหาเงินในรูปแบบอื่นๆ แล้วจะได้มาเป็นกอบเป็นกำ ใครที่ค้าขายหรือใช้วาจาในการหาเงินจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่เรื่องชู้สาว อยากให้หลีกเนื่องจากชะตาในตอนนี้ล่อแหลมต่อการผิดศีลผิดธรรมปัญหาต่างๆ จะตามมาอย่างไม่หยุดหย่อน เชื่อเถอะคุณดูแลปกครองรถไฟ 2 ขบวนในเวลาเดียวกันได้ไม่นานหรอก ทางที่ดีถอยห่างดีกว่า แต่ด้านการค้าขายทำกำไร จะมีข่าวดี มีคนช่วยเหลือ หาคนมาช่วยงานจะได้คนดีมีฝีมือ ถ้าพูดถึงเงินทอง ยังพอจะถูไถไปได้ ยังไม่เจอเรื่องร้ายๆ อย่างที่คุณคาดคิด ส่วนท่านใดกำลังคิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้ต้องเบรกเอาไว้ก่อน มุมชะตายังไม่ได้เงินก้อนจากการเสี่ยง และถ้าใครที่มีความรักจากนี้ไปจะมีสิ่งดีๆ ที่จะมอบให้แก่กัน สุขภาพร่างกาย นั้นต้องดูแลเรื่องการพักผ่อนให้มากๆ เวลานอนไม่พอแล้วจะเอาแรงจากที่ไหนลุยล่ะครับ

ราศีตุลย์ (17 ตุลาคม-16 พฤศจิกายน)

มีโปรเจ็กต์และงานใหม่ๆ เข้ามาให้รับผิดชอบ มีทางแห่งความสำเร็จรออยู่ ให้คุณสู้ต่ออย่าท้ออย่าถอยไม่มีทางล้มได้ถ้าคุณลุกขึ้นสู้ ทางด้านหัวหน้าและผู้ใหญ่กำลังเพ่งเล็งพิจารณางานที่คุณทำอยู่ให้วางแผนงานเป็นรายสัปดาห์ อย่าเช้าชามเย็นสองชามเด็ดขาด จะรุ่งหรือร่วงอยู่ที่ช่วงนี้เท่านั้น ส่วนบริวาร คุณคงต้องฟังหูไว้หูอย่าเชื่อทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องกรองคำพูดลงครึ่งหนึ่ง รายได้จะมาจากงานพิเศษมีเงินแบบฟลุกๆ เข้ามา ส่วนคู่ครอง คุณช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กัน หมั่นดูแลเอาใจบ้างก็ดี ถ้าพูดถึงเรื่องการค้าขาย คุณควรหาวิธีกระตุ้นยอดรายรับให้กลับเข้ามาได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลด แลก แจก แถม จะทำประการใดต้องรีบทำ ให้ทราบว่าคู่แข่งของคุณกำลังเตรียมขุมกำลังที่จะต่อกรกับคุณอีกครั้ง ด้านความรัก ต้องพูดคุยกัน อย่าเหินห่างหมางเมินกัน ความอึดอัดใจจากการไม่พูดจะทำให้ทุกข์ใจมากกว่าการเปิดอกคุยต่อกัน ส่วนสุขภาพร่างกาย อยากให้คุณดูแลเรื่องการแพ้อากาศ เป็นหวัด มึนหัว

ราศีพิจิก (17 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม)

ปักษ์นี้เป็นจุดที่ต้องระวังตนเองให้มากที่สุด ท่องคำว่า จำศีล เอาไว้คือแนวทางดำเนินชีวิตต่อไปในระยะนี้เปรียบดั่งยามกำลังทัพตนเองอ่อนพลัง มีข่าวลวงออกมาทุกด้านให้สับสน คงต้องหยุดการต่อกรกับทุกฝ่าย มิเช่นนั้นมีหวังพ่ายแพ้สถานเดียว ยิ่งเรื่องการเงิน ใครมาชักชวนลงทุนหรือใครมาขอความช่วยเหลือขอหยิบขอยืมเงินมีแต่เจ๊งกับเจ๊า แต่ที่น่าห่วงที่สุดคือเรื่องเพศตรงข้ามจะสร้างความปวดหัวระวังการถูกปั่นหัวเป็นจิ้งหรีด พยายามตั้งสติให้มาก อย่าสร้างกิเลสเพิ่มเติมจากเดิมขึ้นมามีแต่พัง ส่วนการค้าขายทำกำไร ในระยะสั้นจะดีกว่าระยะยาว เนื่องจากสงครามทางการค้าจะเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและการตัดราคา ดังนั้น สิ่งที่จะทำให้คุณยืนอยู่ได้ในระยะยาวคือการเทกแคร์ดูแลและการบริการทุกระดับให้ประทับใจ ช่วงนี้ท่านที่ทำงานเลิกดึกดื่นให้ระวังการเดินทาง จะไปไหนควรเลือกเส้นทางที่มีผู้คนสักหน่อย ด้านสุขภาพร่างกาย จะเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานไม่เป็นเวลา

ราศีธนู (16 ธันวาคม-15 มกราคม)

ผ่านพ้นคืนวันอันแสนยากเย็นแต่ละก้าว ถ้าพลาดเมื่อไหร่คงต้องกลับไปยังจุดเริ่มต้นอีกครั้ง ดังนั้น ถึงเวลาที่คุณจะต้องหากุนซือต้องหาเพื่อนร่วมทางเดินบ้าง อย่าพยายามทำอะไรคนเดียวโดยไม่เอาใครไม่ได้ ทั้งเรื่องงานช่วงนี้มีความผันผวนแก่งแย่งฟันฝ่าในเรื่องตำแหน่งความดีความชอบกันอย่างรุนแรง พยายามหาจุดยืนให้นิ่ง ขยันตั้งหน้าตั้งตาวัดตัวเองด้วยผลงานแล้วจะยั่งยืน และถ้าพูดเรื่องรายได้ช่วงนี้เบรกการลงทุนเอาไว้ด่วน มีโอกาสถูกหลอกให้เสียหายสูง ส่วนความรัก ช่วงนี้ยุ่งๆ มีหนึ่งจะเอาสอง จึงทำให้อารมณ์เกิดความหวั่นไหวไปได้ตลอดเวลา จุดเด่นคือเรื่องโปรเจ็กต์สำคัญจะมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี สิ่งใดที่คิดที่หวังกำลังจะได้ข่าวดี มีคนมาช่วยเหลือ ดังนั้น เป็นเวลาที่คุณจะค่อยๆ ดำเนินตามแผนการที่วางเอาไว้อย่าได้ลังเล การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง มีโอกาสได้ลาภลอย มีโชคฟลุกๆ ส่วนคนในครอบครัวช่วงนี้จะมีคนป่วยไข้ไม่สบาย สุขภาพร่างกาย ของตนต้องดูแลในเรื่องสายตาให้มากที่สุด

ราศีมังกร (16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)

ระยะนี้ถึงใครจะไม่เข้าใจในตัวคุณก็อย่าได้ถือสาอะไร ก่อนทำสิ่งใดคุณก็รู้แล้วว่าไม่ได้ไปเหยียบตรงส่วนไหนของใครก็ทำไป อารมณ์ศิลปินความอ่อนไหวในจิตใจเกิดขึ้นได้ แต่ถามต่อไปว่าเกิดประโยชน์อะไรไหมถ้าเชื่อในปากใครมากจนตนเองไม่ได้ทำอะไรสักอย่าง ผมพยายามสื่อให้คุณเห็นว่าทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องการหาเงิน รวมไปถึงเรื่องคู่ในช่วงระยะนี้จะมีแต่คนที่ดีแต่ปากชักใบให้เรือเสียมาป้วนเปี้ยนพูดกรอกหูซ้ายทีขวาที จึงอยากให้คุณตั้งมั่นในจุดยืนแล้ววิ่งต่อไปอย่าสนใจในปากคนทุกชนิด ทางด้านการค้าขาย จะมีข่าวดีในสิ่งที่คุณรอคอย โปรเจ็กต์ที่หวังจะมีความคืบหน้า คิดสิ่งใดให้เตรียมตัวเริ่มต้นได้แล้ว ถึงมันจะไม่ราบรื่นนักแต่ก็ยังดีกว่าคิดแล้วไม่ทำ เพราะท้ายที่สุด อุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดมันก็จะทำให้คุณถึงเป้าหมายได้ในนาทีสุดท้ายอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ ด้านความรัก ใครที่มีคู่อยู่แล้วควรดูแลเอาใจให้มากๆ ระยะนี้แฟนคุณจะขี้งอนและขี้น้อยใจมากมายเป็นพิเศษ ส่วนสุขภาพร่างกาย แน่นอนที่ต้องเตือนคือความเครียดแฝงนั่นเอง

ราศีกุมภ์ (13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)

ช่วงนี้ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับการขัดแย้งปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยต้นเหตุพื้นฐานจากคนในครอบครัวไม่นานนัก ถ้าปล่อยทิ้งไว้มีแต่จะบานปลาย สำหรับใครที่มีคนข้างกายเก็บหรือซุกเอาไว้ตรงไหนต้องระวังถูกการตรวจสอบจากศาลสูงสุดในชีวิตคือคนรักในบ้านนั่นแหละ ส่วนเรื่องเงิน ยังพอมีทางออกถ้าคุณพยายามหางานนอก พยายามหาอาชีพเสริมก็จะพบทางแก้ปัญหา ส่วนเรื่องลูกน้องและบริวารในระยะนี้เริ่มฉลาดขึ้น เข้าใจตัวคุณมากขึ้นโดยทั้งนี้ต้องอย่าตีสนิทมากจนเกินไป ด้านการค้าขาย ให้ระวังของหายหรือการเช็กสต๊อกผิดพลาด ต้องทำอะไรด้วยความระมัดระวัง ทำด้วยความละเอียด ยิ่งการติดต่อเจรจาเรื่องสำคัญ ไม่จำเป็นอย่ารีบรับปากเร็วจนเกินไป หาวิธีดึงเรื่องให้ช้าสักนิดแล้วหาที่ปรึกษามาช่วยคุณพิจารณาอีกแรง กับความรัก จะมีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน มีเรื่องด่วนที่ทำให้คุณต้องแก้ไข ถ้าถามถึงสุขภาพร่างกาย จะบอกให้ว่าอาการวิงเวียนศีรษะ จุกเสียดแน่น ลมในกระเพาะเยอะ

ราศีมีน (14 มีนาคม-12 เมษายน)

เหมือนชะตาฟ้าจะแกล้งลมพัดแรงฝนตั้งเค้า ช่วงนี้คิดอะไรมีอันต้องหลุดลอยเสมือนว่าวที่เชือกขาด อย่างนี้หาเวลาทำบุญครั้งใหญ่กับตัวเองสักครั้งก็น่าจะดี เป็นการล้างเวรล้างกรรมลงได้บ้าง ทั้งเรื่องเงินที่สภาพคล่องเหมือนจะฟื้นแต่ก็ได้แค่เกือบ เรื่องคู่ครอง ที่สามวันดีสี่วันไข้ ส่วนเรื่องงานนั้นไซร้ให้ระวังคนข้างตัวจะเอาความลับของคุณไปเปิดเผยให้เสียหายหรือไปสร้างเรื่องให้วุ่นวาย แต่ยังดีที่ไหวพริบและเชิงเหลี่ยมคุณยังแจ๋ว ก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้แบบชั้นเซียน ด้านการค้าขาย จะได้รับข่าวดี จะมีสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตให้คุณได้ทำ ดังนั้น คิดการใดในใจมานาน ถึงเวลาที่คุณจะต้องนำกลับมาพิจารณา กับความรัก ถือว่าคนรักจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องที่คุณกำลังไม่สบายใจให้เรื่องต่างๆ สามารถคลี่คลายไปได้ ขอให้คุณเชื่อใจและไว้วางใจ แต่ท่านที่ยังไม่มีแฟน จะหาคนรักได้จากเพื่อนของเพื่อน หรือให้เพื่อนแนะนำคนที่น่าจะเหมาะสมกับคุณก็จะสำเร็จสมหวัง ส่วนสุขภาพร่างกาย นั้นต้องดูแลเรื่องอาหารการกิน มีเกณฑ์ป่วยจากอาหารครับ

เลขมงคลประจำปักษ์นี้ เลข 5 เลข 6 และเลข 9 ควรเว้น เลข 8

สิ่งมงคลที่ควรกราบไหว้บูชาประจำปักษ์นี้ พระสังกัจจายน์ และ ฮก ลก ซิ่ว

เรื่องที่ควรระวังเป็นพิเศษในปักษ์นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงาน เปลี่ยนงาน ย้ายงาน ได้หน้าที่ใหม่ๆ รวมถึงจะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต

รับมือก่อนจะสาย!!

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือเส้นทางเศรษฐี

http://info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07098150158&srcday=2015-01-15&search=no

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ปีที่ 20 ฉบับที่ 365

ก่อนปิดร้าน

วิมล ตัน Monmati13@yahoo.com

รับมือก่อนจะสาย!!

มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนที่เชียงใหม่!!

ใครที่ได้ไปเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน นอกเหนือจากสภาพถนนหนทางที่รถราเพิ่มมากขึ้น จนการจราจรติดขัดแน่นหนึบแทบจะตลอดทั้งวัน ผู้คนในตัวเมืองเชียงใหม่ก็มีมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน จนเริ่มได้ยินเสียงบ่นจากคนพื้นเพเชียงใหม่บ่งบอกถึงความอึดอัดคับข้องใจกับสภาวะแย่งกันกิน แย่งกันใช้ เบียดเสียดกันชมความงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ถึงกระนั้น ในแง่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก็ต้องยอมรับถึงข้อดีที่นักท่องเที่ยวแห่แหนกันมาเที่ยวเชียงใหม่ นัยว่า เป็นการเที่ยวตามรอยภาพยนตร์เรื่อง LOST IN THAILAND ที่ทำให้คนจีนใฝ่ฝันอยากมาชมความงามของเมืองเชียงใหม่กัน ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่นเดียวกับการค้าการขายในเมืองเชียงใหม่ขายดิบขายดีไปด้วย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เปิดเผยถึงผลสำรวจของศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ออกสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงปลายปี 2557 ถึงผลกระทบต่อธุรกิจจากกรณีการหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งน่ายินดีที่ธุรกิจเอสเอ็มอีในจังหวัดเชียงใหม่กว่าครึ่ง หรือร้อยละ 58 ที่ขายของได้ดีขึ้น โดยมีการขายสินค้าและบริการให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจบริการเป็นหลัก จำพวกธุรกิจขายอาหาร เครื่องดื่ม และธุรกิจที่พัก

เคยมีผลสำรวจเมื่อหลายปีก่อน ระบุว่า จากผลพวงธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่บูม ทำให้เหล่านักธุรกิจพาเหรดกันขยายการลงทุนสร้างโรงแรมในเชียงใหม่ โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่เรียกกันว่า บูติก โฮเต็ล จนทำให้เกิดภาวะที่พักล้นตลาด (Over Supply) ดังนั้น อานิสงส์นักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นมาก จะช่วยธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีรายได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจยังบอกให้รู้ว่า เรามีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับกระแสการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ดีนัก โดยพบว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถึงร้อยละ 20 ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ไม่ได้รับรู้ ไม่ได้ใส่ใจกับการเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ส่งผลให้เริ่มเห็นปัญหาในการให้บริการลูกค้าชาวจีน เช่น ปัญหาเรื่องภาษาจีน พนักงานคนไทยไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้าชาวจีนได้ หรือการขาดป้ายการขายที่เป็นภาษาจีนในการสื่อสารกับลูกค้าจีน

และที่สำคัญที่สุด คือ ปัญหาต่อสังคม เพราะการไม่เตรียมพร้อม เตรียมใจรับมือกับกระแสนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามา ขณะที่สาธารณูปโภคและปัจจัยความสะดวกต่างๆ ไม่เอื้ออำนวย อาจมีผลให้คนท้องถิ่นไม่ชอบใจ และไม่ได้รู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการเข้ามาของนักท่องเที่ยว คิดแต่ว่านักธุรกิจ คนค้าขายที่ได้ประโยชน์ จะทำให้มีความรู้สึกในทางลบต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งผลสำรวจระบุชัดว่า คนท้องถิ่นรู้สึกว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนไม่มีมารยาท

เป็นปัญหาที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะต้องให้ความสำคัญ และเข้ามาดูแลจัดระเบียบการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ อาจต้องจัดทำเอกสารแนะนำการท่องเที่ยว เผยแพร่ข้อปฏิบัติ สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do and Don”t)

ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ มีหวังยุ่งแน่!!

ช่องทาง สร้างสภาพคล่อง ของชาว SMEs

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือเส้นทางเศรษฐี

http://info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07014010158&srcday=2015-01-01&search=no

วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2558 ปีที่ 20 ฉบับที่ 364

แหล่งทุนหนุน SMEs

สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ช่องทาง สร้างสภาพคล่อง ของชาว SMEs

“…ปัจจุบันยังมี SMEs จำนวนมาก ไม่ทราบข้อมูลว่า สามารถนำเครื่องจักรของตนเอง เข้ามาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้”

มีการพูดกันมานานแล้วว่า หาก SMEs มีทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้ หรือถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์แล้ว จะสามารถนำไปจำนำเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินเพื่อให้ได้เงินทุนหมุนเวียนได้หรือไม่

จะได้มากน้อย หรือมีข้อกำหนดในเชิงกฎหมายว่ายังไง และหน่วยงานของทางการที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนช่องทางเล็กๆ นี้อย่างไร เพราะหากทำได้จริง ก็น่าจะช่วยสร้างสภาพคล่องให้กับ SMEs ได้พอสมควร

เรามาลองพิจารณาเป็นประเด็นดังนี้

ในอดีต ธนาคารจะให้เงินกู้กับ SMEs โดยมีการนำเครื่องจักรมาจำนำเป็นประกันหนี้ โดยดำเนินการดังนี้

1. ทำสัญญาจำนำเครื่องจักรเพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อ

2. ทำหนังสือส่งมอบเครื่องจักรให้แก่สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการครอบครอง

3. สถาบันการเงินทำสัญญาแต่งตั้งให้ลูกหนี้เป็นผู้รักษาทรัพย์สิน ซึ่งก็คือเครื่องจักรนั้น

4. ลูกหนี้ยังใช้เครื่องจักรนั้นในการผลิตสินค้าเพื่อนำออกจำหน่าย และยังต้องดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักรนั้นให้ยังทำงานได้ต่อไป

5. การพัฒนาข้อสัญญาในการจำนำเพื่อให้ทรัพย์ที่จำนำนั้น (คือเครื่องจักร) ลูกหนี้หรือผู้จำนำสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระหว่างจำนำนั้น มีการพัฒนาถึงขั้นที่กำหนดในสัญญาว่า กรณีที่ผู้จำนำ (หรือผู้ที่เป็นลูกหนี้) เป็นนิติบุคคล กำหนดให้ผู้แทนของนิติบุคคลที่จำนำทรัพย์สินนั้นเป็นผู้รักษาทรัพย์สินแทนเจ้าหนี้ผู้รับจำนำ (อันหมายถึงสถาบันการเงิน)

หลังจากนั้นผู้จำนำหรือลูกหนี้สามารถใช้ประโยชน์ในเครื่องจักรที่จำนำนั้นได้เหมือนเดิม และเพื่อป้องกันความเสี่ยง ผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ ยังมีการเขียนสัญญา “กันเหนียว + เผื่อเหนียว” ไว้อีกชั้นหนึ่ง

โดยกำหนดว่า “แม้ผู้จำนำ (หรือผู้ที่เป็นลูกหนี้) จะได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่จำนำ ก็ไม่ถือว่าทรัพย์ที่จำนำกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จำนำ แต่ถือว่ายังอยู่ในครอบครองของผู้รักษาทรัพย์สินที่จำนำ (ซึ่งได้รับมอบหมายมาจากทางเจ้าหนี้สถาบันการเงินนั่นเอง)”

ต่อมามีคำพิพากษาออกมาว่า การพัฒนาสัญญาจำนำในรูปแบบข้างต้นนั้น เป็นเจตนาในการเลี่ยงกฎหมาย เพราะเหตุที่ว่า “การจำนำนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้จำนำ (หรือผู้ที่เป็นลูกหนี้) ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนำ (อันหมายถึงสถาบันการเงินที่ให้เงินกู้) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้นั้น”

การที่ลูกหนี้ตกลงทำสัญญาจำนำเครื่องจักร โดยมีเงื่อนไขระบุว่า ผู้จำนำตกลงจำนำเครื่องจักรตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาไว้แก่ผู้รับจำนำ และได้ส่งมอบเครื่องจักรดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนำหรือผู้รักษาทรัพย์สินจำนำ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ทุกลักษณะซึ่งผู้จำนำเป็นหนี้ผู้รับจำนำแล้วตลอดจนยังระบุอีกว่า คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้รักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญารักษาทรัพย์สินท้ายสัญญาเงินกู้เป็นผู้รักษาเครื่องจักรแทนผู้รับจำนำ (อันหมายถึงสถาบันการเงินที่ให้เงินกู้)

และหากแม้ผู้จำนำจะได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเครื่องจักรที่จำนำก็ตาม ลักษณะกระบวนการดำเนินการแบบนี้ถือว่า เจ้าหนี้ผู้รับจำนำยอมให้เครื่องจักรอันเป็นทรัพย์สินที่จำนำกลับคืนไปสู่ครอบครองของลูกหนี้ ซึ่งเป็นผู้จำนำ การจำนำจึงระงับสิ้นไปตามกฎหมาย สัญญาจำนำก็สิ้นผล เจ้าหนี้ที่ให้เงินกู้เท่ากับไม่มีหลักประกันอีกต่อไป

การใช้เครื่องจักรของ SMEs มาเป็นหลักประกันโดยวิธีการจำนำจึงไม่มีประสิทธิภาพไปแทบทุกส่วน เพราะสถาบันการเงินคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงสูงมากขึ้น ช่องทางได้แหล่งเงินของ SMEs ก็หดหายไปอีกเพิ่มขึ้น

หากแต่เมื่อไม่นานมานี้ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีแนวทางและสื่อสารออกมาแล้วว่า ทางกรมโรงงานฯ จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เร่งนำเครื่องจักรของตนเอง เข้ามาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำใบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไปเป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกันในการขอสินเชื่อ กับสถาบันการเงิน เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ลักษณะเช่นเดียวกับโฉนดที่ดิน หรือสมุดจดทะเบียนรถยนต์

เนื่องจากปัจุบันยังมี SMEs จำนวนมาก ไม่ทราบข้อมูลว่า สามารถนำเครื่องจักรของตนเอง เข้ามาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้

การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ และ SMEs ที่มีเครื่องจักรราคาสูงๆ มีมูลค่าและคุณค่าเข้าร่วมโครงการ SMEs ก็จะมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ส่วนจะได้เงินกู้กี่มากน้อย หรือเป็นเงินจำนวนเท่าใดนั้นขึ้นกับการพิจารณาของสถาบันการเงินในแต่ละแห่ง

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่สามารถนำเครื่องจักรจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมน้ำแข็ง อาหารสำหรับสัตว์ ผลิตสุราหรือเบียร์ เครื่องนุ่งห่ม เหล็ก โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เครื่องยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้า เยื่อกระดาษ ลูกกวาด ท็อฟฟี่ช็อกโกแลต นาฬิกา เครื่องปั้นดินเผา อากาศยาน รถยนต์ การเกษตร จักรยานยนต์ ปุ๋ย เครื่องสำอาง เครื่องเรือน-เครื่องตกแต่งภายในอาคาร การเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมเกี่ยวกับสวนสนุก ยกเว้น อุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีสถานที่ตั้งชัดเจน

สำหรับขั้นตอนการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรนั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไร กล่าวคือ ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร พร้อมเอกสารหลักฐาน จากนั้น เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจเครื่องจักร และเอกสารต่างๆ จะประกาศภายใน 5 วัน

หลังจากยื่นและเอกสารครบถ้วน หากทุกอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ผู้ประกอบการ หรือ SMEs ก็มาชำระค่าธรรมเนียม เช่น มูลค่าเครื่องจักรไม่เกิน 50,000 บาท เสียค่าธรรมเนียม 50 บาท มูลค่าเกินกว่า 100,000 บาท เสียเครื่องละ 250 บาท

หรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่องและมีมูลค่าต่างกันในโรงงานเดียวกันและครั้งเดียวกัน คิดสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท จากนั้นกรมจะติดแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนให้ และออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร สำหรับผลการดำเนินงานของสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรตั้งแต่ปี 2515-2557 มีผู้ประกอบการจดทะเบียนจำนวน 55,670 ราย โดยเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว 790,123 เครื่อง

ท่านผู้ประกอบการ ท่านที่เป็น SMEs ลองพิจารณาช่องทางเล็กๆ ที่เล่ามาข้างต้นกันดูนะครับ

หากเข้าเงื่อนไขทำได้ คงสามารถช่วยสร้างสภาพคล่องให้กับ SMEs ในเวลานี้ได้บ้าง

ไม่มากก็น้อย…นะครับ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,508 other followers

%d bloggers like this: