เดลินิวส์ออนไลน์

All posts in the เดลินิวส์ออนไลน์ category

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 30 กันยายน 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/351121

วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ 30 กันยายน พ.. 2558….. ที่บริเวณป่าต้นน้ำ บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 12 ต.ดงกลาง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย นายปิติ แก้วสลับสีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 83 พรรษามหาราชินี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนม พรรษา 83 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 บนเนื้อที่ 14 ไร่ จำนวนต้นไม้กว่า 2,800 ต้น อาทิ ต้นมะค่า ต้นไผ่ ประดู่ สะเดา และต้นพะยูง โดยมีปลัดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม นายกเทศบาลตำบลดงกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนช่วยกันปลูกต้นไม้ในครั้งนี้….. นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายปริญญา เพ็งสมบัติ และ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี เป็นประธานและร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในเขตตรวจราชการที่ 3, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14 ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันก่อน….. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยมี นายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม….. นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ”ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ โดยให้สหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในบทบาทหน้าที่ผู้ผลิต แปรรูปและจำหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้บริโภคสินค้าในราคายุติธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดณ บริเวณด้านข้างโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ เมื่อวันก่อน…..

“ทิด ทางไทย”

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 29 กันยายน 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/350910

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตร ฉบับวันอังคารที่ 29 กันยายน พ.. 2558….. นายภัทวี ดวงจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการน้ำชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14….. นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ แก่ผู้เข้าสัมมนา “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ในปี 2559” ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันก่อน….. ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กรมปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 ฟาร์มไก่งวง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนายกระดับการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค….. ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์สินค้าแช่แข็ง ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ….. นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 15–17 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา…..

“ทิด ทางไทย”

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 28 กันยายน 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/350675

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.. 2558……เจ้าหน้าที่กรมประมงประจำพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ นางสาวชอุ่ม สุขช่วย ประมงอำเภอหัวไทร นายสุกิจ เนียมรินทร์ กำนันตำบลหน้าสตน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5, 6 และ 9 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมตรวจยึดของกลาง เครื่องมือทำการประมง ลอบพับได้หรือไอ้โง่ จำนวน 666 ลูก ถุงโพงพาง จำนวน 2 ปาก พร้อมบันทึกตรวจยึดของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หัวไทร อ.หัวไทรจ.นครศรีธรรมราช ต่อไป……สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านหนองบัวหลวง หมู่ 9 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันก่อน……นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนิคมสหกรณ์ เรื่องการจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐ ให้แก่เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์ 49 นิคม จำนวน 100 คน เพื่อเป็นแนวทางการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันก่อน…… นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ พร้อมด้วย นายสุดใจ เพ็งใจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2นายณัฐชนนท์ พรรัตนอนันต์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ลงพื้นที่ดำเนินการวางท่อกาลักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปุย เนื่องจากเกิดการอุดตันท่อส่งน้ำและประตูน้ำชำรุดไม่สามารถเปิด-ปิดได้ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนิน
การแก้ไขเพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการเกษตรอ่างห้วยปุย เป็นอ่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างเมื่อปี 2530 ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ 4ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ มีความจุเก็บกัก0.28ล้านลูกบาศก์เมตร มีท่อส่งน้ำฝั่งขวาขนาด 30 เซนติเมตร ซึ่งสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรได้ถึง 1,000ไร่……

“ทิด ทางไทย”

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/350324

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.. 2558…. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ จำนวน 24 สหกรณ์ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะเรื่องการจัดทำเว็บไซต์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเองต่อไปได้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี เมื่อวันก่อน…. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานประชุมการพิจารณาแหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา และติดตามความก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนการใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง การหาจุดรับน้ำที่อยู่สูงกว่าคลองสำแล และสร้างแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตน้ำประปา ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน…. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ที่สถาบันอาหาร สะพานพระราม 8 ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ…. ปิดท้ายที่ ประวิทย์ ขุนพรหม เกษตรอำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกร ที่ หมู่ 9 ตำบลส้มป่อย และ หมู่ 12 ตำบลด่าน เพื่อนำข้อมูลกลับมาพัฒนาระบบการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น..แบบนี้คนเป็นนายคงสบายใจได้นะครับ….

ทิด ทางไทย

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 25 กันยายน 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/350076

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558….สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมโครงการประชุมเสวนาการบริหารสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีคณะกรรมการสหกรณ์ จำนวน 20 แห่ง เข้ารับการอบรม โดยมีนายประสิทธิ์ มูสิกะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ และนายจักรี สุจริตธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุมฯ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น เมื่อวันก่อน……ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง ประชุมผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกรมประมง กลุ่มจังหวัดที่ 15 ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน และกลุ่มจังหวัดที่ 16 ประกอบด้วย น่าน พะเยา เชียงราย และแพร่ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาน้ำจืดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่….พิธีเปิดงานวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 ระดับประเทศ โดยมี ดร.วิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจืด อาทิ กุ้งก้ามกราม ปลาน้ำจืด และปลาบู่ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี…..นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สกลนคร ร่วมประชุมเสวนาเดินหน้าขับเคลื่อน โครงการ สกลนครเมืองโคเนื้อคุณภาพของอาเซียน ณ ห้องประชุมโรงแรมพีซีพาเลซ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันก่อน…..

ทิด ทางไทย

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 24 กันยายน 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/349832

วันพฤหัสที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันพฤหัสที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.. 2558…..พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมสัมมนา เรื่อง ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ….. คณะศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการจัดการและการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล….. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมโครงการปลูกป่าศาสนาค้ำพะยุง และจักรยานยืมเรียน น้ำใจไทย ณ หนองมะแซว บ้านชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันก่อน….. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการและผู้จัดการตลาดเกษตรกร ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์….. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มพอเพียง และเงินกองทุนอาหารกลางวัน แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเขาส่องกล้อง ในโอกาสร่วมจัด นิทรรศการ “บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง” และถวายรายงานแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา…..

“ทิด ทางไทย”

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 23 กันยายน 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/349642

วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพุธที่ 23 กันยายน พ.. 2558….. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะตรวจเยี่ยมและดูการปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชสะเดา เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งเป็นด่านสินค้าการเกษตรชายแดนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี นายสาโรจน์ ลักษณะวิลาศ หัวหน้าด่านตรวจพืชสะเดา บรรยายสรุปและนำชมการปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจพืชสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อวันก่อน….. ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มสมรรถนะการจัดการเครือข่ายอุตสาหกรรมปลานิลสี่ภาค ภายใต้โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง กรมประมง….. นายกาญจดินทร์ สระประทุม ผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้ และกิจการต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ให้การต้อนรับ สถาบัน AIT และคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศอัฟกานิสถาน ที่เข้ารับฟังบรรยายและดูงาน ณ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน….. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายคุณภาพด้านพืช ของศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.) ครั้งที่ 1/2558 โดยมี นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายฉลอง มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวพจนันท์ กองมาก ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร…..

ทิด ทางไทย

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 22 กันยายน 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/349392

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.. 2558….. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งปี 2557/2558 และเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง หมู่ที่ 3 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษไชยชาญ หมู่ที่ 7 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 11 ต.ศรีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เมื่อวันก่อน….. นายเสนอ ชูจันทร์รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ชั้น4 กรมส่งเสริมสหกรณ์….. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการกรอกสมุดบันทึกการทำการประมง” โดยมี ผู้ควบคุมเรือ ไต๋เรือ และชาวประมง จำนวน80 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช…..สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ พื้นที่โครงการฝายคลองคอกช้าง แยกขวา พร้อมระบบส่งน้ำ….. ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ได้จัดกิจกรรมในเรื่องการจัดทำบัญชีรับและจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในระหว่างตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก กลุ่มจักสานไม้ไผ่ การเลี้ยงปลา การทำปุ๋ยหมัก ผักสวนครัว และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ประเภทปาล์มน้ำมัน ณ บ้านคอกช้าง ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง อีกด้วย…..

ทิด ทางไทย

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 21 กันยายน 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/349158

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558……

เจ้าหน้าที่หน่วยบริหารฯ ปากพนัง ของกรมประมง พร้อมเจ้าหน้าที่เรือ เรือตรวจฯ 114 ออกปฏิบัติ งานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.2558 ซึ่งได้รับแจ้งจากชาวประมงในพื้นที่ว่าพบอุปกรณ์อวนลากแผ่นตะเฆ่ จำนวน 3 ปาก พร้อมแผ่นตะเฆ่ จำนวน 4 แผ่น ตั้งกองไว้บริเวณ ชายฝั่งทะเล ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเข้าทำการตรวจยึดซึ่งเป็นเครื่องมืออวนลากที่มีขนาดช่องตาก้นถุงต่ำกว่าขนาด 2.5 เซนติ เมตร มีความผิดตามคำสั่ง คสช. ที่ 24/2558 ตรวจสอบแล้วไม่มีผู้รับเป็นเจ้าของ จึงตรวจยึดส่งเจ้าพนักงานสอบสวน สภ. หัวไทร เพื่อแจ้งความไว้เป็นหลักฐานต่อไป…… นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ รุ่นที่ 2 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จัดขึ้น

ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ 50 สหกรณ์ และผู้สังเกตการณ์ รวม 120 คน ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ…… สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพชรบุรี นำโดย นางบุญศรี บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ร่วมให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องของการประชุมการติดตามการสอบทาน กรณีพิเศษเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสร้างรายได้และพัฒนา การเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมี ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) เมื่อวันก่อน……

——————–

“ทิด ทางไทย”

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 19 กันยายน 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/348877

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.. 2558….. นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด โดยการพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ในจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ ใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน….. คณะติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดพิษณุโลก ได้ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯของเกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแก่งเหนือ จำนวน 20 ราย และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยได้ร่วมจัดเก็บข้อมูลประเมินผลโครงการฯในภาพรวมของจังหวัด โดยมีเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเกษตรตำบลบ้านแก่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ร่วมให้ข้อมูล….. นางนิตยา พลประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพ เสริมรายได้ หลักสูตร การทำตะกร้าชื่นใจ เพื่อให้บุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ หรือทำใช้เอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับตนเองและครอบครัว สามารถเลี้ยงชีพได้ตามสมควรแก่ฐานะ ภายใต้การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันก่อน….. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เข้าไปดำเนินการตรวจสุขภาพกระบือ และทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์(ไมโครชิพ) ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือเพื่อการผลิต ในพื้นที่บ้านบุ้ง หมู่ 5 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เมื่อวันก่อน…..

ทิด ทางไทย

%d bloggers like this: