ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย

‘ปู’แนะ‘กรธ.’ร่างรธน.ให้สัมคมยอมรับ กันยายน 21, 2015

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150913/213319.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558
‘ปู’แนะ‘กรธ.’ร่างรธน.ให้สัมคมยอมรับ

“ยิ่งลักษณ์”แนะ“กรธ.”ร่างรธน.ให้สังคมยอมรับวอน“คสช.”เปิดโอกาส ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็น “โอ๊ค”ปิดปากอ้างไม่อยากไปกินข้าวฟรี 7 วัน

          วันที่ 13 กันยายน 2558 เมื่อเวลา 11.30 น. ที่สกายปาร์ค ตึกชินวัตร ทาวเวอร์ 3 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะอดีตกรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม พร้อมด้วย นายพานทองแท้ ชินวัตร น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรชายและบุตรสาวของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตมูลนิธิไทยคมหลังสำเร็จการศึกษาจากโครงการ ทุนการศึกษามูลนิธิไทยคม มหาวิทยาลัยชินวัตร 50 ทุน 50 ล้านบาท โดยมีบัณฑิตทุน ผู้ปกครอง ผู้บริหารมูลนิธิและมหาวิทยาลัยชินวัตร เข้าร่วมงานพร้อมเพรียง
          น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตว่า วันนี้เป็นวันที่ภาคภูมิใจกับผู้ได้รับทุนที่ประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่ง ถือเป็นการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ที่งอกงาม ขณะเดียวกันขอขอบคุณผู้ปกครองที่เชื่อใจ ม.ชินวัตร ได้ดูแลบุตร ธิดาในการศึกษาต่อ และรู้สึกดีใจที่ได้เห็นความสำเร็จของน้องๆ ในครั้งนี้เป็นขั้นแรกส่วนในอนาคตจะเป็นอย่างไรเป็นจุดมุ่งหมายอีกจุดหนึ่ง เมื่อจบการศึกษาแล้วอย่าลืมตอบแทนสังคม เป็นคนดีใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาต้องใช้ความอดทนและใช้เวลา ซึ่งบัณฑิตที่จบมาแล้วก็ควรใช้ความรู้ออกมาตอบแทนสังคมเพื่อให้มีคุณภาพเกิดขึ้น เมื่อเป็นเพชรที่ผ่านการเจียระไนมาแล้ว ควรปรับตัวในการทำงานเมื่อเข้าไปอยู่ในองค์กรต่างๆ ขอให้เรียนรู้เพื่อพัฒนาในการทำงาน การเรียนรู้ต้องเรียนรู้ตลอดชีพ เพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ ขอให้ใช้สติปัญญา และความอดทน นำความรู้ความสามารถ ควบคู่กับคุณธรรม นำข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนในการทำงานเพื่อก้าวไปสู่ความฝันในโลกของความเป็นจริง อย่างไรก็ตามการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ หากมีโอกาสควรต่อยอดความรู้ นำไปพัฒนาในด้านอื่นๆ หากเด็กไทยเข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็งด้วย
          จากนั้นน.ส.ยิ่งลักษณ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า การต่อยอดทางการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็น จึงให้ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันส่งเสริมโดยลงทุนด้านการศึกษา เพราะเด็กไทยจำนวนมากที่เรียนดี มีศักยภาพ แต่ขาดทุนทรัพย์ ยังต้องการโอกาสทางการศึกษา แต่ขาดโอกาสในเวทีการเรียนรู้ด้านต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะส่งเสริม อย่างไรก็ตามการศึกษาในปัจจุบันมีหลายส่วนที่ควรปรับปรุงคุณภาพ ทั้งสถานที่เรียนที่หลายแห่งมีการปรับเพิ่มอุปกรณ์การเรียนการสอน ขณะที่หลักสูตรเนื้อหาการเรียนการสอนอยากเห็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต บางครั้งการเรียนอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีแต่เวลาจบไปทำงานในภาคเอกชน ทฤษฎีกับภาคปฏิบัติอาจไม่สอดคล้องกัน อาจทำให้เกิดปัญหากับภาคเอกชนในการรับเด็กจบใหม่ หากมีการเสริมในหลักสูตร ขั้นตอนการปฏิบัติไปรวมอยู่ในทฤษฎี ให้รู้ขั้นตอนการปฏิบัติจริง จะได้ไม่เป็นภาระเมื่อเข้าไปทำงาน นอกจากนี้ควรปรับเรื่องวิธีการเรียนการสอนที่ขณะนี้มีเทคโนโลยีที่จะนำมาช่วยในสื่อการเรียนการสอน ให้เด็กมีส่วนร่วมและกล้าแสดงออก โดยให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง
          เมื่อถามว่าแนวทางที่กล่าวมา มองว่าควรบรรจุอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ เป็นแผนปฏิรูปการศึกษาที่กำลังจะดำเนินการในขณะนี้ด้วยหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า รัฐบาลที่แล้วได้เชิญภาคเอกชน และเสาหลักของกระทรวงศึกษาธิการมาหารือในเรื่องนี้ โดยมีสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นแกนกลาง เชื่อว่าหลายคนจะนำสิ่งเหล่านี้ ที่เคยมีการศึกษาเพื่อหาวิธีการปฏิรูปการศึกษาให้ดีขึ้น และสอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป
          เมื่อถามถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญครั้งใหม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ขอลงลึกในรายละเอียดเพราะเชื่อว่ามีผู้รู้ในการร่างรัฐธรรมนูญแต่ละคณะอยู่แล้ว แต่สิ่งที่อยากเห็นคืออยากให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชุดใหม่นำข้อเสนอต่างๆ ทั้งภาควิชาการ ฝ่ายปฏิบัติ มาหาแนวทางที่ทำให้สังคมยอมรับ เชื่อว่าจะทำให้การปฏิรูปได้รับการยอมรับและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้
          ส่วนเรื่องการแสดงความเห็นทางการเมืองซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เชิญคนแสดงความเห็นต่างเข้าปรับทัศนคติเป็นเวลา 7 วันนั้น อยากให้คสช.เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายเปิดโอกาสความคิดเห็น เพราะการแสดงความเห็นเป็นสิ่งที่ดี อยากให้ความเห็นที่แสดงออกมานั้นมีส่วนร่วมจะทำให้ได้รับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนมากขึ้น
          ขณะที่นายพานทองแท้ กล่าวปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีบุคคลที่ออกมาแสดงความเห็นถูกคุมตัวเพื่อปรับทัศนคติเป็นเวลา 7 วัน โดยระบุเพียงว่า “ไม่อยากที่จะพูดอะไร ในสภาวะเช่นนี้ ขออยู่ข้างนอกดีแล้ว ไม่อยากไปกินข้าวฟรี 7 วัน”
 

‘วิลาศ’แฉ‘เจริญ’แสดงหลักฐานส.ค.1ไม่ตรงที่ส.ป.ก.

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150913/213318.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558
‘วิลาศ’แฉ‘เจริญ’แสดงหลักฐานส.ค.1ไม่ตรงที่ส.ป.ก.

“วิลาศ” แฉ พิรุจ “เจริญ” แสดงหลักฐานส.ค.1 ไม่ตรงที่ ส.ป.ก. หลังถูกเปิดเผยครองครอง-ใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ จ่อ ร้องป.ป.ช.เล่นงาน

         วันที่ 13 กันยายน 2558 เมื่อเวลา 10.00 น.  นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงกรณีที่เคยออกมาเปิดเผยข้อมูลว่านายเจริญ จรรย์โกมล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 เป็นเจ้าของบ้านที่ปลูกในที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวน 35 ไร่ 3 งาน ใกล้กับมูลนิธิน้ำผุดทัพลาว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยมิชอบว่า จากที่ตนเคยแถลงถึงเรื่องดังกล่าว พร้อมเรียกร้อง ส.ป.ก.เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด เนื่องจากครอบครองและใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งภายหลังปรากฏว่า ลูกน้องของนายเจริญ ได้นำ ส.ค.1 เลขที่ 48 จำนวน 20 ไร่ มาแสดงยืนยันต่อ ส.ป.ก.โดยระบุว่า ครอบครองที่ตรงนั้นมาประมาณ 20 ปีแล้ว แต่เมื่อนำ ส.ค.1 นั้นมาตรวจสอบโดยเทียบกับที่ ส.ป.ก.ของนายเจริญ กลับพบว่าไม่ตรงกันในหลายจุด ทั้งรูปร่างและขนาดของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ใน ส.ค.1 นั้นกลับตั้งอยู่คนละหมู่บ้านกับที่ ส.ป.ก.ของนายเจริญ
         นายวิลาศ กล่าวว่า นอกจากนั้น ยังพบพิรุจด้วยว่า ในเมื่อนายเจริญ แจ้งว่าครอบครอง ส.ค.1 ดังกล่าวมาเกือบ 20 ปี แล้วเหตุใดจึงไม่ไปขอออกเอกสารสิทธิ์ให้แล้วเสร็จก่อน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นได้ออก พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายที่ดิน ฉบับที่11 พ.ศ.2551 ตามมาตรา8 อย่างไรก็ตาม ตนจะตรวจสอบว่านายเจริญ ได้ยื่นแสดง ส.ค.1 ในรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช.หรือไม่
         “ส.ป.ก.ต่างจังหวัด ถ้าไม่จำเป็นไม่มีใครอยากยุ่งกับคนเป็นนักการเมือง ดังนั้น ส.ป.ก.ชัยภูมิ จึงใช้วิธีตรวจสอบ ส.ค.1 ฉบับนี้ โดยทำหนังสือสอบถามถึงนายอำเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ เมื่อ 27 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า มีการออกโฉนดในที่แปลงนี้แล้วหรือยัง ถ้ายังจะดำเนินการออกให้หรืออย่างไร แล้วนายอำเภอก็ดึงเรื่องกลับโยนเรื่องให้ถามกรมที่ดิน เพราะถ้าเทียบที่ ส.ค.1นี้ กับที่ ส.ป.ก.ที่นายเจริญครอบครองก็รู้ได้อยู่แล้วว่าใช่ไม่ใช่” นายวิลาศ กล่าวและว่า คาดว่าในสัปดาห์หน้าตนจะยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบนายเจริญ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้ดำเนินคดีเป็นตัวอย่าง
 

ขอ‘กรธ.ใหม่’เป็นคนดี-ตั้งใจ-แนะร่างเนื้อหาให้ชัดเจนเป็นกลาง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150913/213304.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558
ขอ‘กรธ.ใหม่’เป็นคนดี-ตั้งใจ-แนะร่างเนื้อหาให้ชัดเจนเป็นกลาง

โพลสวนดุสิต“กรธ.ชุดใหม่”ส่วนใหญ่มองว่าต้องเป็นคนดีมีผลงานฝาก“ประยุทธ์”เลือกคนที่เหมาะพร้อมขอให้ตั้งใจทำงานตรงไปตรงมาแนะร่าง“รธน.”เนื้อหาชัดเจนเป็นกลาง

          วันที่ 13 กันยายน 2558  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่อง “กรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่” ในสายตาประชาชน หลังจากที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ลงมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช. จะต้องตั้งกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ 21 คน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยถึงรายชื่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ มีเพียงกระแสข่าวลือ และการคาดเดากันไปต่างๆ นานา เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจากผลสำรวจจำนวน 1,184 คน ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2558 สรุปผลได้ ดังนี้
          เมื่อถามว่า 5 คุณสมบัติ ของผู้ที่จะมาเป็น “กรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ 21 คน”
          อันดับ 1 เป็นคนดี ซื่อสัตย์ ประวัติดี มีผลงาน 83.12%
          อันดับ 2 มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน เสียสละทำเพื่อประเทศชาติและส่วนรวม 81.06%
          อันดับ 3 ยุติธรรม เป็นกลาง ไม่ถูกแทรกแซงหรือครอบงำในการทำงาน 77.45%
          อันดับ 4 มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย การเมืองและการปกครอง 72.23%
          อันดับ 5 มาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในสังคม 65.29%
          เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าควร “ร่างรัฐธรรมนูญ” อย่างไร? จึงจะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
          อันดับ 1 เนื้อหาชัดเจน ไม่คลุมเครือ เป็นกลาง ให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย 82.94%
          อันดับ 2 ต้องผ่านการพิจารณาจากหลายฝ่ายอย่างละเอียด รอบคอบ เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย 79.50%
          อันดับ 3 มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประชาชนอย่างแท้จริง 72.38%
          อันดับ 4 ทำตามกระบวนการขั้นตอน ถูกต้องตามหลักกฎหมาย 68.63%
          อันดับ 5 คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นไปตามหลักการของประชาธิปไตย 66.22%
          เมื่อถามว่าจากการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ประชาชนคิดว่ามีอะไรเป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการร่างรัฐธรรมนูญครั้งใหม่
          อันดับ 1 สร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากเสียงส่วนใหญ่ 80.26%
          อันดับ 2 จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่เปิดเผย สร้างความเข้าใจกับประชาชน 75.35%
          อันดับ 3 ประเด็นที่มีปัญหาหรือเป็นที่ถกเถียงควรพิจารณาเป็นพิเศษ 62.57%
          อันดับ 4 ไม่ใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากรอบด้าน 59.09%
          อันดับ 5 ระยะเวลาที่สูญเปล่า งบประมาณที่หมดไป 57.13%
          เมื่อถามว่าสิ่งที่ประชาชนอยากจะฝากบอก พล.อ.ประยุทธ์ ในการเลือก “กรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ 21 คน” ในครั้งนี้ คือ
          อันดับ 1 เลือกคนดี ที่มีความเหมาะสมทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ 86.74%
          อันดับ 2 อยากให้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ 82.23%
          อันดับ 3 เป็นคณะกรรมการที่มีความสำคัญ จะต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ 70.35%
          อันดับ 4 ผู้ที่เข้ามาควรมีความสมัครใจ ตั้งใจเข้ามาทำงาน ไม่ได้ถูกบังคับ 61.57%
          อันดับ 5 สามารถชี้แจงเหตุผลในการเลือกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแต่ละคนได้ 60.81%
          เมื่อถามว่าสิ่งที่ประชาชนอยากจะฝากบอก “กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 21 คน” ที่กำลังจะเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ คือ
          อันดับ 1 ขอให้ตั้งใจทำงาน ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เพื่อส่วนร่วมและประชาชน 78.18%
          อันดับ 2 ทุกท่านจะต้องมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อความก้าวหน้าของบ้านเมือง 74.75%
          อันดับ 3 ออกกฎหมายที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีบทบัญญัติ บทลงโทษที่ชัดเจน 72.13%
          อันดับ 4 ควรนำบทเรียนในอดีตมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น 63.85%
          อันดับ 5 มีแนวทางการทำงานใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 54.14%
 

เช็กจุดสำคัญ ‘การเมืองไทย’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150913/213298.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558
เช็กจุดสำคัญ 'การเมืองไทย'

คม วิเคราะห์ การเมืองรอบสัปดาห์ : เช็กจุดสำคัญ ‘การเมืองไทย’ : โดย…สมฤทัย ทรัพย์สมบูรณ์

                      ผ่านมา 1 สัปดาห์เต็ม นับตั้งแต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ ตอนนี้สายตาผู้ติดตามการเมืองจับจ้องอยู่ที่ “คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ” (กรธ.) 21 คน ที่ “คสช.” จะตั้งขึ้น และ “สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” (สปท.) 200 คน ที่ “นายกรัฐมนตรี” จะเป็นผู้ตั้ง
                      ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกฯ และอีกฐานะเป็นหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์หลายครั้ง ทั้งเกี่ยวกับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ แต่น้ำหนักจะไปอยู่ที่ กรธ.มากกว่า เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของโรดแม็พที่มีปลายทางอยู่ที่การเลือกตั้ง
                      ส่วน สปท.นั้น ถ้าพูดตามตรงก็ต้องบอกว่า ไม่ได้มีความสำคัญมากนักกับกระบวนการของโรดแม็พนับจากนี้ไป ต่างจาก สปช.ที่ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญร่างสุดท้ายของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนจะไปสู่ขั้นตอนทำประชามติ แต่ตามกระบวนการใหม่นี้ เมื่อ กรธ.ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ ให้แจ้งไปยัง ครม. “เพื่อทราบ” เท่านั้น ไม่ได้ให้สิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และให้ ครม.ประสาน กกต.เพื่อจัดให้มีการทำประชามติโดยเร็ว
                      นั่นคือ สภาขับเคลื่อนฯ จะไม่มีอำนาจมาชี้เป็นชี้ตายร่างรัฐธรรมนูญเหมือนสภาปฏิรูปแห่งชาติ ถึงแม้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวจะกำหนดให้สภาขับเคลื่อนฯ มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานด้านการปฏิรูปเหมือน สปช.ก็ตาม แต่อำนาจเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็ถูกมองว่าเป็นเรื่อง “นามธรรม”
                      การที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดให้มีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ ขึ้นมาแทน สปช. จึงถูกมองว่า เพื่อกระชับอำนาจคสช. โละคนที่ “พูดคนละภาษา” กับคสช.ออกไป มีการจับจ้องว่า “นายกฯประยุทธ์” จะตั้งใครมาเป็นสมาชิก สปท.บ้าง สปช.ที่โหวต “คว่ำ” ร่างรัฐธรรมนูญไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน จะได้กลับมาทำงานร่วมกับ คสช.หรือไม่ กี่คน และใครบ้าง
                      กลับมาที่ กรธ. หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่นายกฯ บอกว่า ก่อนไปร่วมประชุมเวทีขององค์การสหประชาชาติในวันที่ 23 กันยายนนี้ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รายชื่อแน่นอน อย่างไรก็ตาม ภายในสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีความชัดเจน
                      สัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงทั้งตัวบุคคล คุณสมบัติ และแนวการทำงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
                      มีรายชื่อบุคคลที่ถูกพูดถึงว่าจะมาเป็นประธาน กรธ.นับสิบคน รวมทั้ง “มีชัย ฤชุพันธุ์” อดีตประธานวุฒิสภา มือกฎหมายระดับ “เซียน” อีกคนของเมืองไทย ที่ตอนนี้เป็นสมาชิก คสช.อยู่ด้วย ข่าวด้านหนึ่งบอกว่า นายมีชัยปฏิเสธไปแล้ว แต่อีกด้านบอกว่ายังอยู่ระหว่างการพูดคุยเจรจาเรื่องเงื่อนไข โดยนายมีชัยขอเอาทีมของตัวเองเข้ามาด้วย
                      “วิษณุ เครืองาม” รองนายกฯ ด้านกฎหมาย เป็นอีกคนที่อยู่ในรายชื่อที่ถูกจัดว่าเป็น “ตัวเต็ง” ซึ่งหากเป็นจริงเขาจะต้องลาออกจากตำแหน่งรองนายกฯ เพราะรัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดคุณสมบัติไว้ว่าต้องไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยกเว้นเป็น คสช. สปช. หรือ สนช. หากเลือกได้ “วิษณุ” คงไม่อยากมาเป็น
                      อย่างไรก็ตาม มีการมองว่าผู้ที่จะมาเป็นประธาน กรธ.อาจไม่จำเป็นต้องเป็น “มือกฎหมายชั้นเซียน” เพราะภารกิจของ กรธ.คงไม่ใช่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ แต่น่าจะเป็นการนำร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการชุด “บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” ที่เพิ่งถูกคว่ำไป มาปัดฝุ่นปรับปรุงเฉพาะในบางประเด็น
                      หากดูในภาพรวมแล้ว ต้องบอกว่า “ร่างรัฐธรรมนูญ” ฉบับที่เพิ่งถูกคว่ำไปมีเนื้อหาถูกใจ “แป๊ะ” หรือ คสช. แล้วหากออกมาได้ตามนั้นก็จะมีกลไกที่ทำให้การเข้ามายึดอำนาจของ คสช. “ไม่เสียของ” โดยเฉพาะ “อำนาจพิเศษ” 5 ปี ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.)
                      เพียงแต่ว่าด้านหนึ่ง คสช.ยังเล็งเห็นว่า หากร่างรัฐธรรมนูญนี้ผ่านออกไปก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ เพราะฝ่ายการเมืองพร้อมใจกันไม่เห็นด้วย หากปล่อยให้เดินไปสู่การทำประชามติ ก็จะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความไม่เห็นด้วย รวมถึงพยายามทำให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้ตกไปในชั้นประชามติ หรือหากผ่านก็จะก่อให้เกิดความขัดแย้งได้
การที่ สปช. “คว่ำ” ร่างรัฐธรรมนูญจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด
                      เมื่อเป็นเช่นนี้ ช่วงเวลา 6 เดือนในการร่างรัฐธรรมนูญ จึงอาจจะไม่ใช่การเน้นหนักที่ “การร่าง” เพราะ คสช.น่าจะยังต้องการ “เนื้อหา” ร่างรัฐธรรมนูญในแนวเดิม แต่น่าจะเป็นช่วงเวลาสำหรับการเจรจา ต่อรอง ทำความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะ “นักการเมือง” และพรรคการเมือง ให้ยอมรับในเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ
                      “คปป.ยังต้องมีอยู่ และอีกประเด็นคือ รัฐบาลปรองดองแห่งชาติหลังการเลือกตั้ง” แหล่งข่าวใกล้ชิด คสช.พูดถึงความต้องการของ คสช.
                      ในร่างรัฐธรรมนูญของบวรศักดิ์ ไม่ได้กำหนดเรื่องรัฐบาลปรองดองแห่งชาติไว้ แต่มีการเตรียมตั้งเป็นคำถามเพื่อให้นำไปทำประชามติถามประชาชน แต่ในการทำประชามติรอบต่อจากนี้ จะไม่สามารถตั้งคำถามประชามติควบคู่ไปได้ จึงจำเป็นต้องกำหนดเรื่องนี้ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญด้วย
                      สำหรับประเด็นหลักประเด็นอื่นที่ คสช.ยังคงต้องการให้มีอยู่ แต่ฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยอย่างมาก ได้แก่ เรื่องที่มานายกฯ ที่เปิดช่องให้ “คนนอก” เป็นได้ เรื่องที่มา ส.ว. ที่มาจากการสรรหาเป็นส่วนใหญ่แต่มีอำนาจมากขึ้น เรื่องระบบเลือกตั้ง ที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเสียเปรียบ และเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยากที่สุด เพราะต้องผ่านทั้งศาลรัฐธรรมนูญและการทำประชามติ
                      ส่วนประเด็นอื่นๆ แม้จะมีความเห็นต่างกันบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยก
                      ด้านหนึ่งมีการมองว่า ในเมื่อภารกิจของ กรธ.คงไม่ใช่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ฉะนั้นไม่น่าจะต้องใช้เวลาเต็ม 6 เดือนตามที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดไว้ แต่อีกด้าน หากมองว่า 6 เดือนนี้คือเวลาการสร้างผลงานของรัฐบาล คสช.ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยเฉพาะภารกิจด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีผลไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า ยิ่งจำเป็นต้องใช้เวลา
                      อีกจุดที่ต้องจับตามองเช่นกัน คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว ที่ล่าสุด “วิษณุ” เริ่มพูดถึงบ่อยขึ้น ประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าควรจะต้องแก้ไข คือเรื่องเกี่ยวกับการทำประชามติ 2 ประเด็น คือ คะแนนเสียงในการผ่านร่างรัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวเขียนไว้ ทำให้เข้าใจได้ว่าต้องใช้เสียงเกินครึ่งของ “ผู้มีสิทธิ” ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นโอกาสที่ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านนั้นยากมาก เทียบกับปี 2550 มีผู้ออกมาใช้สิทธิเกินครึ่งเพียงเล็กน้อย จำเป็นต้องแก้ไขกำหนดให้ชัดว่าใช้เสียงเกินครึ่งของ “ผู้มาใช้สิทธิ”
                      “วิษณุ” กลับมองว่า จุดนี้ไม่มีปัญหา เขียนไว้ชัดเจนแล้ว อาจจะไม่แก้ไข แต่ที่เป็นปัญหาและอาจจะแก้ คือ หากประชามติไม่ผ่านจะทำอย่างไร เพราะหากไม่เขียนใหม่ อาจจะต้องวนร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ทำประชามติใหม่ ไม่รู้จบ
                      แต่จะแก้จริงหรือไม่ เพราะหากแก้ไขให้ชัดเจน หมายถึงโรดแม็พจากนี้จะไม่สามารถเลื่อนออกไปได้อีก จะล็อกตายตัว คสช.จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามสถานการณ์อีกแล้ว
                      ดังเช่นในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2549 มีการกำหนดไว้เลยว่า หากประชามติไม่ผ่านให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ประชุมร่วมกับ ครม.พิจารณาหยิบรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงให้เสร็จภายใน 30 วันแล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
                      คสช.จะทำตามนั้นหรือ?
                      นี่คือทุกจุดสำคัญทางการเมืองที่จะกำหนดอนาคตประเทศไทย และจะกำหนดว่าโรดแม็พไปสู่การเลือกตั้งจะขยับเขยื้อนอีกหรือไม่!!
——————–
จุดสำคัญของการเมืองไทยนับจากนี้
1.การตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 21 คนโดย คสช.
2.การตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 200 คน โดยนายกฯ
3.แนวการทำงานของ กรธ.จะยกร่างใหม่ หรือนำร่างเดิมมาปรับปรุง
4.การเจรจาทำความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะการเมือง ให้ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญ
5.จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือไม่ หากไม่ผ่านประชามติจะทำอย่างไร
——————–
(คม วิเคราะห์ การเมืองรอบสัปดาห์ : เช็กจุดสำคัญ ‘การเมืองไทย’ : โดย…สมฤทัย ทรัพย์สมบูรณ์)
 

‘องค์ภาฯ’ทรงนำปั่นหาทุนอุทยานราชภักดิ์

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150912/213287.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558
'องค์ภาฯ'ทรงนำปั่นหาทุนอุทยานราชภักดิ์

พระองค์ภาฯ ทรงจักรยานนำขบวนจัดหาทุนสร้างอุทยานราชภักดิ์ นักปั่นร่วมกิจกรรมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานคึกคัก ประชาชนเฝ้ารับเสด็จตลอดทาง เสียงทรงพระเจริญกึกก้อง

                      12 ก.ย. 58  เมื่อเวลา 14.52 น.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากที่ประทับรับรองพิเศษกองทัพบก สวนสน 1 ต.นาแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังวนอุทยานชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ทรงเป็นประธานนำการปั่นจักรยานขบวนรณรงค์จัดหาทุนกิจกรรมราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี นายกังวาฬ โป๊ะลำพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก พล.ต.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน คณะกรรมการจัดกิจกรรมราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายสมหมาย กิติยากุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ
                      เมื่อเสด็จถึง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเข้าสู่พลับพลาที่ประทับ โอกาสนี้ พล.อ.อุดมเดชได้กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์และรายละเอียดขั้นตอนพระกรณียกิจ โดย พล.อ.อุดมเดช กราบทูลว่า กองทัพบกจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 เพื่อจัดหารายได้สบทบทุนการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ประการที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 และประการที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานออกกำลังกาย จากนั้นกราบทูลเชิญทรงจักรยานนำในขบวนรณรงค์จัดหาทุน พร้อมกราบทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน” และขอประทานพระอนุญาตฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาที่ประทับ ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้สนับสนุนการจัดงาน
                      เวลา 15.04 น. ทรงกดสัญญาณ ทรงจักรยานนำขบวนผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ร่วมปั่นตามเสด็จ อาทิ ผู้บัญชาการทหารบก ราชนิกูล เช่น ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ม.จ.จุลเจิม ยุคล และบุคคลในแวดวงสังคม อาทิ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายศุภชัย เจียรวนนท์ นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ นายณรงค์ เลิศกิตศิริ เป็นต้น พระสหาย ผู้สนับสนุนกิจกรรม คณะข้าราชการและครอบครัวในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวม 55 คน เสด็จถึงจุดพักโรงแรมดุสิตธานี ระยะทาง 13.9 กิโลเมตร พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวัชราวุธ สุขเสรี ผู้จัดการใหญ่โรงแรมดุสิตธานีและข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้นเสด็จไปยังห้องประทับรับรองประทับพักพระอิริยาบถตามพระอัธยาศัย และเสด็จถึงอุทยานราชภักดิ์เวลา 17.32 น. ใช้เวลารวม 2 ชั่วโมง 28 นาที
                      จากนั้นเสด็จไปทรงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม จำนวน 7 องค์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ ทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน และการออกร้านจำหน่ายของที่ระลึก ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน แล้วเสด็จไปยังบริเวณปลูกต้นไม้ ทรงปลูกต้นตาลฟ้าจำนวน 1 ต้น ก่อนประทับรถยนต์ที่นั่ง เสด็จออกจากอุทยานราชภักดิ์ ไปยังที่ประทับรับรองพิเศษกองทัพบก สวนสน 1
                      เวลาประมาณ 19.00 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังบริเวณจัดแสดงคอนเสิร์ต “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน” โดย พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ กราบทูลเบิกผู้ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเข้าเฝ้ารับประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ คือถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แบ่งออกเป็น 5 รางวัล ได้แก่ ประเภทเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ นายอนันต์สิทธิ์ ยามี ประเภทบุคคลชายทั่วไป ได้แก่ ส.ต.ต.เสฎฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุ 30-39 ปี ได้แก่ ร.ต.ท.ประจักษ์ มหาวงค์ ประเภทบุคคลชายรุ่นอายุ 40-49 ปี ได้แก่ นายทรงยุทธ ปูวิเมฆ และประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้แก่ ร.ต.ท.ธนกร วัฒนปรีดา และกลุ่มนักปั่นหญิง ชิงถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา แบ่งออกเป็น 3 รางวัล ได้แก่ ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ น.ส.สุภาวดี ศรีมันตะ ประเภทบุคคลหญิงทั่วไปได้แก่ ส.ต.ต.กฤติกา ศิลาพัฒน์ และประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป ได้แก่ น.ส.กมลวรรณ วิญญูขิจักษณ์
                      จากนั้นได้ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายเพลงต่างๆ ที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย เดอะ วอยซ์ ไทยแลนด์, เอเอฟ, จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, สิงห์คอปอเรชั่น เช่น อัสนี-วสันต์ โชติกุล เป็นต้น ปิดท้ายด้วยการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติสุดตระการตา ต่อมาเสด็จออกจากบริเวณจัดแสดงคอนเสิร์ต โดยประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับที่ประทับรับรองพิเศษกองทัพบก สวนสน 1
 

‘วีรชน’เชื่อคุมตัวนักการเมืองไม่ถูกมองแง่ลบ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150912/213283.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558
‘วีรชน’เชื่อคุมตัวนักการเมืองไม่ถูกมองแง่ลบ

‘รองโฆษก รบ.’ เชื่อคุมตัวนักการเมืองไม่ทำให้คนมองแง่ลบ เมิน ‘ฮิวแมน ไรท์ วอทช์’ กดดัน ด้าน ‘เพื่อไทย’ ขอบคุณ ‘ฮิวแมน ไรท์ วอทช์’ ป้องสิทธิ ‘พิชัย-การุณ’

        12 ก.ย. 2558 พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการควบคุมตัวนักการเมืองที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่า เชื่อว่าจะไม่ทำให้ประชาชนมองรัฐบาลให้แง่ลบ เพราะไม่ใช่การเชิญหรือการควบคุมตัวนักการเมืองที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นครั้งแรก ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่รัฐบาลต้องการขอความร่วมมือให้คนเหล่านั้นเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่างทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม จึงอยากขอความร่วมมือให้หยุดแสดงวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงเวลานี้ไปก่อน และเมื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งทุกอย่างก็จะกลับเป็นไปเป็นปกติ ขณะนี้เราต้องการสร้างบรรยากาศของความสงบเรียบร้อยเพื่อประชาชนทุกคน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการเชิญบรรดานักการเมืองที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาล เราไม่ได้เหมารวมเอาทั้งหมด แต่เลือกเฉพาะคนที่ออกมาพูดจนอาจก่อให้เกิดความแตกแยก ทั้งนี้ไม่ได้มองคนที่เห็นต่างเหล่านี้เป็นศัตรู ยืนยันว่าไม่มีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งหากใครที่มองเห็นประโยชน์ของส่วนรวมก็จะสามารถแยกแยะออกว่าอะไรผิดอะไรถูก แต่คนที่แยกแยะไม่ออกนั้นส่วนใหญ่มักจะเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง
        ส่วนกรณีที่องค์การสิทธิมนุษยชน ฮิวแมน ไรท์ วอทช์ เรียกร้องให้ปล่อยตัวนายการุณ โหสกุล อดีต ส.ส.ดอนเมือง พรรคเพื่อไทย (พท.) และนายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พล.ต.วีรชน กล่าวว่า ขณะนี้คงไม่ต้องชี้แจงอะไรกับฮิวแมนไรท์วอทช์ เรามีกฎกติกาของเราอยู่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จัดเจนว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นเป็นเรื่องของกฎหมาย เราใช้กฎหมายของเราสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามรัฐบาลเข้าใจฮิวแมน ไรท์ วอทช์ว่าต้องทำตามบริบทของตัวเอง ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการทำความเข้าใจระหว่างกันมาขึ้น และองค์กรระหว่างประเทศเองก็ต้องเข้าใจในบริบทของประเทศไทยและเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆให้มากขึ้นด้วย
        “การเชิญตัวต่างเป็นไปตามกติกา สังคมเรามีกติกา เราว่าไปตามกติกาและมีความชัดเจน ทั้งนี้เชื่อว่าการเรียกร้องของฮิวแมน ไรท์ วอทช์ จะไม่ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.รู้สึกกดดัน เพราะต้องเดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติที่สหรัฐในเร็ววันนี้ เพราะคนที่ไม่ทำตามกติกาก็ต้องถูกดำเนินการอย่างที่วางไว้ สำหรับองค์กรต่างๆ จะที่ออกมาเรียกร้องเราชี้แจงได้ หากเขาออกมาเรียกร้องโดยไม่ดูรายละเอียดก็ถือเป็นเรื่องน่าเสียดาย เพราะการเรียกร้องต้องดูว่าได้ศึกษาถึงบริบทของเหตุการณ์หรือสถานการณ์อย่างดีแล้วหรือไม่” พล.ต.วีรชน กล่าว
‘พท.’ ขอบคุณ ‘ฮิวแมนไรท์วอทช์’ ป้องสิทธิ ‘พิชัย-การุณ’
        12 ก.ย. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีที่องค์กรฮิวแมน ไรท์ วอทช์ เรียกร้องให้เปิดเผยสถานที่คุมตัวนายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรมว.พลังงานและคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย และนายการุณ โหสกุล อดีตส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย พร้อมกับขอให้ปล่อยตัวบุคคลทั้งสองว่า มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิของแต่ละคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นตามวุฒิภาวะของตัวเองที่จะคิดและตัดสินใจได้เองว่าเรื่องใดเหมาะหรือไม่เหมาะสมและอยู่ในจุดที่สามารถทำได้หรือไม่ ในกรณีที่เกิดขึ้นมองว่าไม่มีอะไรที่รุนแรงจนเกิดความเสียหายต่อความมั่นคง จึงไม่ถึงกับต้องนำตัวไปกักขังเหมือนกับบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้จะยิ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การบบริหาารของรัฐบาล ส่วนการเรียกร้องขององค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ถือเป็นขอบเขตการทำงานของเขา และต้องขอบคุณที่ออกมาให้ความสำคัญกับการแสดงออกตามสิทธิของตัวเอง
 

ศาลอนุมัติหมายจับ‘อิซาน’แล้ว

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150912/213281.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558
ศาลอนุมัติหมายจับ‘อิซาน’แล้ว

โฆษก ตร. ปัดข่าว ‘จักรทิพย์’ บินด่วนมาเลย์รับผู้ต้องหาบึ้ม ชี้ผู้ต้องหาเสื้อเหลืองและเสื้อฟ้ายังไม่สามารถจับกุมได้ ศาลอนุมัติหมายจับ ‘อิซาน’ ตามคำให้การพยาน

       12 ก.ย.58 พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีการวางระเบิดที่แยกราชประสงค์และท่าเรือสาทร ว่า ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้จับกุมตัวผู้ต้องหาชายเสื้อเหลืองและชายเสื้อฟ้า รวมทั้ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก็ไม่ได้เดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อไปรับตัวผู้ต้องหาตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังประเทศต่างๆ เพื่อขอตรวจสอบข้อมูลและติดตามตัวแล้ว
       ส่วนกระแสข่าวที่ว่า นายอาบูดูซาตาร์ อบูดูเระห์มาน หรือ อิซาน หลบหนีไปยังประเทศจีนนั้น จากการตรวจสอบก็ไม่เป็นความจริง ส่วนการออกหมายจับ ก็กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณารวบรวมหลักฐาน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ยังไม่ได้ยื่นขอไปทางศาลแต่อย่างใด ส่วนนางสาววรรณา สวนสัน ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่า อาจจะมีการหลบหนีไปแล้ว เนื่องจากผู้ต้องหาก็มีคดีติดตัวอยู่
       ขณะที่มีกระแสข่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่จะมีการส่งตัวนายอาเดม คาราดัค และนายเมียไรลี ยูซุฟู ให้กับทางทหาร เพื่อพิจารณาดำเนินคดีต่อไปนั้น ขณะนี้ ยังไม่ได้มีการส่งตัวแต่อย่างใด และยังอยู่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับหลักฐานว่า เข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์หรือไม่ นอกจากนี้ สำหรับการพิสูจน์สารระเบิดของการระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์และท่าเรือสาทร เบื้องต้นก็มีความคล้ายกัน แต่ก็ต้องรอพิสูจน์เพิ่มเติมอีกครั้ง โดยยืนยันว่า การระเบิดทั้ง 2 ที่มีความเชื่อมโยงและอยู่ขบวนการเดียวกันอย่างแน่นอน
ตร.เตรียมขอศาลออกหมายจับ ‘อิซาน’ 14 ก.ย.นี้
       พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช  ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 กล่าวว่า สำหรับการขอหมายจับ นายอาบูดูซาตาร์ อบูดูเราะห์มาน หรือ อิซาน ที่เป็น 1 ในขบวนการลอบวางระเบิดบริเวณท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์นั้น คาดว่าในวันจันทร์ที่ 14 กันยายนนี้ พนักงานสอบสวน สน.หนองจอก จะรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลจังหวัดมีนบุรีออกหมายจับในข้อหามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง โดยที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ หลังมีพยานหลักฐานยืนยันว่า มีส่วนเกี่ยวข้องและพบการเข้าออกอพาร์ตเมนต์ย่านหนองจอก ที่เดียวกับนายอาเดม คาราดัก และนายเมียไลรี ยูซุฟู ส่วนจะทำหน้าที่ใดนั้น ยังไม่สามารถตอบได้
       ทั้งนี้ สำหรับ นายอิซาน ตำรวจมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขณะเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งมีปลายทางที่บังกลาเทศ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลทางด้านฝ่ายความมั่นคง ซึ่งได้ชี้ชัดว่า นายอิซาน เป็นบุคคลผู้ที่วางแผน สั่งการ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อเหตุการวางระเบิด และได้หลบหนีออกจากประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา ก่อนวันเกิดเหตุ 1 วัน โดยผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิ
หมายจับอิซานตามคำให้การพยาน
       ล่าสุด เมื่อเวลา 14.00 น. วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลจังหวัดมีนบุรีได้ออกหมายจับนายอิซานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพนักงานสอบสวน สน.มีนบุรี ได้ขออนุมัติหมายจับโดยใช้หลักฐานจากคำให้การของพยานที่พบเห็นนายอิซาน พักอยู่กับกลุ่มขบวนการวางระเบิดที่ไมมูณา การ์เด้นโฮม ย่านมีนบุรี โดยหมายจับศาลจังหวัดมีนบุรี เลขที่ จ.826/2558 ลงวันที่ 12 กันยายน 2558 สำหรับนายอิซาน ทางตำรวจมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขณะเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งมีปลายทางที่บังกลาเทศ และจากข้อมูลด้านฝ่ายความมั่นคงชี้ชัดว่า นายอิซาน เป็นบุคคลที่วางแผน สั่งการ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อเหตุการวางระเบิด
       นอกจากนี้ ในวันที่ 14 กันยายน ชุดพนักงานสอบสวนจะประชุมหารือถึงความคืบหน้าเพื่อพิจารณาการออกหมายจับนายอิซานเพิ่มเติมอีก 1 หมาย ในข้อหาร่วมกันมีซึ่งยุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตของพื้นที่ สน.หนองจอก หลังจากที่พนักงานสอบสวน สน.มีนบุรี ได้ขออนุมัติศาลจังหวัดมีนบุรีออกหมายจับไปก่อนหน้านี้
       สำหรับพฤติการณ์แห่งคดีในพื้นที่ สน.หนองจอก ชุดสืบสวนสอบสวนพบว่า มีพยานบุคคลพบเห็นนายอิซานเดินเข้าออกห้องพักอพาร์ตเมนต์ ย่านหนองจอก ที่นายอาเดม คาราดัก ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้พักอาศัยอยู่ หลังจากนี้จะนำภาพของนายอิซานให้พยานบุคคลชี้ตัวอีกครั้งว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ นอกจากนี้ชุดสอบสวนจะนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพนายอิซานไว้ได้ภายในตัวอาคารดังกล่าวไปรวบรวมไว้สำหรับขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมอีกด้วย
 

‘สวนกล้วยไม้’หัวใจมรดกโลก‘50 ปี สิงคโปร์’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150912/213252.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558
‘สวนกล้วยไม้’หัวใจมรดกโลก‘50 ปี สิงคโปร์’
‘สวนกล้วยไม้’หัวใจมรดกโลก‘50 ปี สิงคโปร์’
‘สวนกล้วยไม้’หัวใจมรดกโลก‘50 ปี สิงคโปร์’
‘สวนกล้วยไม้’หัวใจมรดกโลก‘50 ปี สิงคโปร์’
‘สวนกล้วยไม้’หัวใจมรดกโลก‘50 ปี สิงคโปร์’

‘สวนกล้วยไม้’หัวใจมรดกโลก ‘50 ปี สิงคโปร์’ : ทีมข่าวรายงานพิเศษ

              หลังจากสิงคโปร์ประกาศหยุดงาน 4 วัน เพื่อให้ประชาชนฉลองวันเกิดครบรอบ 50 ปี “9 สิงหาคม 2558” ของประเทศอย่างเต็มอิ่ม ผ่านไปไม่กี่วัน รัฐบาลก็เซอร์ไพรส์ด้วยการประกาศยุบสภาวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา และกำหนดวันเลือกตั้งเป็น 11 กันยายน ชาวสิงคโปร์มีเวลาตัดสินใจแค่ 3 อาทิตย์ !?! ย้อนไปเมื่อ 50 ปีที่แล้ว วันที่ 9 สิงหาคม 2508 สิงคโปร์ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซียถูกกดดันให้แยกตัวไปเป็นเอกราช สื่อมวลชนถ่ายทอดภาพ “ลี กวน ยู ซับน้ำตา” ออกทีวีไปทั่วโลกซ้ำแล้วซ้ำอีก สร้างความสะเทือนใจให้ชาวสิงคโปร์จนยากจะลืมเลือน

วันชาติทุกปีจึงมีงานเฉลิมฉลองเพื่อตอกย้ำให้ทุกคนร่วมกันสู้ฝ่าฟันสร้างสิงคโปร์ให้เป็นชาติเล็กที่ยิ่งใหญ่มั่งคั่งที่สุดในโลก

วันนี้ “สิงคโปร์” พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ความร่ำรวยตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือเงินตราสำรองของประเทศ แต่หมายถึงความมั่งคั่งรุ่มรวยด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่ประชาชนกว่า 5 ล้านคน ร่วมใจกันสร้างสรรค์และดูแลรักษาอย่างดี

เหตุผลประการหนึ่งที่นายกฯ “ลี เซียน หลง” เชื่อว่าพรรครัฐบาลน่าจะได้เปรียบในการเลือกตั้ง ก็เพราะสามารถมอบสุดยอดของขวัญให้ชาวสิงคโปร์ได้ทันวันเกิดครบรอบ 50 ปี นั่นคือ มติเอกฉันท์ของ “คณะกรรมการยูเนสโก” ณ กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี เมื่อเดือนกรกฎาคม ได้ยกย่องรับรองสถานะให้ สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติสิงคโปร์  (Singapore Botanic Gardens) ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก”

นับเป็นของขวัญล้ำค่ามาก เพราะในแต่ละปีมีประเทศต่างๆ ทั่วโลกส่งข้อมูลสวนต้นไม้ไปยูเนสโก แต่การรับรองนั้นไม่ได้ง่ายดาย มีเงื่อนไขรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ทำให้มีเพียง “คิว การ์เดนส์” ในประเทศอังกฤษ “ปาดัว การ์เดนส์” ในประเทศอิตาลี 2 สวนเท่านั้นขึ้นทะเบียนสำเร็จ สิงคโปร์ถือเป็นแห่งที่ 3 ของโลก และแห่งแรกของทวีปเอเชียที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสวนไม้มรดกโลก

โดยใช้เวลายาวนานกว่า 5 ปี เพื่อส่งเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้คณะกรรมการศึกษาและพิจารณาคุณสมบัติในแต่ละปี รัฐบาลลุ้นระทึกและส่งเอกสารเพิ่มเติม รวมถึงให้ความร่วมมือปรับปรุงแก้ไขทุกอย่าง เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่จะได้มีสถานที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “มรดกโลก”

เชื่อกันว่าหาก “ลี กวน ยู” อดีตนายกรัฐมนตรีผู้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ยังมีชีวิตอยู่ เขาจะเป็นผู้ที่ยิ้มกว้างและภาคภูมิใจที่สุด  เพราะเป็นผู้ริเริ่มผลักดันแนวคิดการสร้างสิงคโปร์ให้เป็น “การ์เดน ซิตี้” เมืองหลวงแห่งสวนป่าและต้นไม้ใหญ่

“จู หลิน” ศิลปินนักเขียน หนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือกให้สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดสิงคโปร์ครบรอบ 50 ปี เล่าว่า สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้มีพันธุ์ไม้กว่า 6 หมื่นชนิด แต่จุดเด่นอยู่ที่ “สวนกล้วยไม้” ที่ได้รับการดูแลอย่างดี มีสายพันธุ์ต่างๆ ถึงกว่า 3,000 ชนิด สวนป่าด้านนอกเปิดให้ผู้ชมเข้าฟรี แต่ถ้าใครอยากไปชมสวนกล้วยไม้ที่อยู่ด้านในต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินค่าเข้าชมประมาณ 125 บาท

พ่อของ “จู หลิน” เป็นผู้ผสมเพาะพันธุ์กล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ๆ ให้สวนกล้วยไม้แห่งนี้ในยุคบุกเบิก

“ตอนเด็กๆ พ่อพาครอบครัวเรามาที่นี่ประจำ เพราะต้องมาประชุมกับกลุ่มดูแลกล้วยไม้ หรือมาดูแลงานประกวดกล้วยไม้ มาแต่ละครั้งก็วิ่งเล่นรอพ่อทำงานไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมง ตอนนั้นที่นี่เหมือนสวนป่าทั่วๆ ไป แต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะ ต้นไม้ได้รับการบำรุงดูแลรักษาอย่างดี ลุงๆ ชาวสวนทุกคนร่วมมือกันทำงานหนัก ทุ่มเทลงแรงต่อเนื่องหลายสิบปี กว่าจะกลายเป็นสวนสวยงามแบบนี้”

จู หลิน ยอมรับว่า พอเริ่มเข้าสู่วงการนักเขียนและงานศิลปะ ก็ไม่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนเดินเล่นในสวนกล้วยไม้มากนัก แต่ทุกครั้งที่มาจะนึกถึงคุณพ่อกับเพื่อนๆ ที่ช่วยกันผสมพันธุ์กล้วยไม้พันธุ์ใหม่ๆ แม้กระทั่งชื่อของเธอก็ถูกนำไปตั้งชื่อเป็นพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ว่า “Dendrobium Lee Ju-Lyn”

“คิดว่าตอนนี้คงสูญพันธุ์ไปแล้ว เพราะไม่ได้ขยายให้กลายเป็นกล้วยไม้เศรษฐกิจ รู้ไหมว่าดอกไม้ประจำชาติของสิงคโปร์คือ ดอกกล้วยไม้ แวนด้ามิสโจควิม หลายสิบปีก่อนรัฐบาลพยายามส่งออกกล้วยไม้ขายไปทั่วโลก แต่ต้นทุนของเราสูงทำตลาดแข่งขันสู้ประเทศอื่นๆ ไม่ได้”

เมื่อถามถึงความรู้สึกในวันฉลอง 50 ปี จูหลินหยุดนิ่งคิดสักพัก ก่อนตอบทิ้งท้ายไว้ว่า ในวันนี้คนสิงคโปร์รู้ตัวดีว่า เราอยู่ในประเทศที่ยังไม่ได้เปิดกว้างเสรีเต็มที่ หรือให้เสรีภาพในทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นระหว่างเส้นทางที่ก้าวเดินไปถึงจุดนั้น พวกเราต้องเริ่มจากเปิดหัวใจเสียก่อน เปิดใจรับฟังความคิดเห็นหรือความแตกต่างหลากหลายของผู้คนทั่วโลกที่เดินทางมาที่นี่ และอีกด้านหนึ่งอยากให้ผู้มาเที่ยวชมมหัศจรรย์ธรรมชาติของสวนมรดกโลกแห่งนี้ นึกถึงบรรพบุรุษและผู้ดูแลสวนทุกคน พวกเขาคือฮีโร่ตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสิงคโปร์

“นางชวา ซิว ซัน” เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ว่า มารับตำแหน่งในประเทศไทยเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา โดยปีนี้เป็นปีแห่งการครบรอบ 50 ปีของการเป็นเอกราชของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์อีกด้วย เนื่องจากไทยเป็นประเทศแรกๆ ที่ให้การยอมรับความเป็นเอกราชของสิงคโปร์

วันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศมีหลากหลายมิติ รัฐบาลสิงคโปร์มีความพยายามส่งเสริมความเข้าใจและการเรียนรู้ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ อีกทั้งให้การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ที่รวมถึงด้านสาธารณสุข การศึกษา วิทยาศาสตร์ และการพยาบาล ภายใต้โครงการระหว่างรัฐบาลที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนนักศึกษาของทั้งสองประเทศอีกด้วย ท่านเอกอัครราชทูตกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า

“สิงคโปร์มองว่าที่อยู่อาศัยที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเรารู้สึกภูมิใจในการเป็นเมืองในสวน โดยท่านนายกรัฐมนตรีคนแรกของเรา นายลี กวน ยู มีวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างสภาพที่อยู่อาศัย และได้ให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิดแม้กระทั่งในเรื่องของการปลูกต้นไม้ตามที่ต่างๆ ซึ่งเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไทยและสิงคโปร์สามารถร่วมมือกันได้ และยังมีอีกหลายสิ่งที่เราสามารถทำร่วมกันได้ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเราก็เป็นมิตรสนิทกันมา 50 ปีแล้ว”

“สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์”

สวนสไตล์อังกฤษพื้นที่กว้างขวางถึง 460 ไร่ ตั้งอยู่ใจกลางเกาะสิงคโปร์ เสน่ห์ดึงดูดใจ “สวนกล้วยไม้แห่งชาติ” ที่สะสมพันธุ์กล้วยไม้ดั้งเดิมกว่า 1,000 ชนิด และเป็นแหล่งผสมเพาะพันธุ์กล้วยไม้สายพันธ์ใหม่ อีกกว่า 2,000 สายพันธุ์

วันที่ 15 เมษายน 1981 มีการคัดเลือกดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์  ปรากฏว่า “ดอกแวนด้ามิสโจควิม” (Vanda Miss Joaquim) กล้วยไม้ลูกผสมในตระกูลแวนด้า ที่ตั้งชื่อตาม Angnes Jaquim ได้รับเลือกเป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ ในวันนี้หากมีการผสมกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา จะนำชื่อผู้นำประเทศต่างๆ มาตั้งให้เป็นเกียรติ

เช่น “เดนโดรเบียม ประยุทธ์-นราพร จันทร์โอชา” ชื่อกล้วยไม้ที่ตั้งขึ้นในโอกาสที่นายกฯ ประยุทธ์และภรรยาเดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
 

 

นายทหาร‘คุมกระเป๋าเงิน’ผงาด

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150912/213265.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558
นายทหาร‘คุมกระเป๋าเงิน’ผงาด

เกาะเทรนด์กองทัพ…นายทหาร‘คุมกระเป๋าเงิน’ผงาด

           การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพลวาระประจำปี 2558 กับการปรับคณะรัฐมนตรี และการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ของรัฐบาล มีความเชื่อมโยงที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะนายทหารที่ได้รับเลือกให้คุมตำแหน่งสำคัญๆ ทั้งในและนอกกองทัพหลายคน เมื่อตรวจสอบเส้นทางชีวิตราชการแล้วกลับไม่ใช่นายทหารในสายยุทธการหรือสายคุมกำลัง แต่กลับกลายเป็นนายทหารสายการเงินและงบประมาณ จนอาจเรียกได้ว่าเป็นทิศทางที่น่าจับตาของกองทัพ

เริ่มจาก พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ อดีตปลัดบัญชีทหารบก เมื่อถึงยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เข้ามามีอำนาจ เขาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ หรือ คตร. และล่าสุดผงาดขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

พล.ท.ชาตอุดม ติตถะสิริ อดีตปลัดบัญชีทหารบกอีกคนหนึ่ง ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หรือ ผอ.ช่อง 5 ล่าสุดได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน คตร.คนใหม่

ทั้ง พล.อ.อนันตพร และ พล.ท.ชาตอุดม เป็นเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 15 และทั้งคู่ยังได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังการรัฐประหารด้วย แต่ พล.อ.อนันตพร ลาออกเพื่อรับตำแหน่งรัฐมนตรี

รุ่นใหญ่กว่าทั้งสองคนที่กล่าวมา คือ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 12 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เขาเคยดำรงตำแหน่งเจ้ากรมการเงินทหารบก และรองปลัดบัญชีทหารบก รวมทั้ง ผอ.ช่อง 5 ในยุคที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก

เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ทำรัฐประหารและขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี พล.อ.ฉัตรชัยก็ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ต้นรัฐบาล ก่อนโยกมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน

แม้แต่ตำแหน่งนอกกองทัพอย่างเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ล่าสุดรัฐบาลก็แต่งตั้งให้ พล.อ.ทวีป เนตรนิยม ไปนั่งเป็นเลขาฯ สมช.คนใหม่ โดยไม่สนใจ “คนใน” อย่าง นางกนกรัตน์ รชตะนันทน์ รองเลขาฯสมช.อาวุโสสูงสุด กระทั่งมีข่าวนางกนกรัตน์ยื่นใบลาออก

พล.อ.ทวีป ไม่เคยผ่านงานด้านการข่าวความมั่นคง แต่เคยดำรงตำแหน่งปลัดบัญชีทหาร และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สมช. ซึ่งเป็นตำแหน่งล่าสุด

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ นทพ. เป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบถึงปีละ 3,000 ล้านบาทโดยประมาณ และนายทหารที่เคยดำรงตำแหน่ง ผบ.นทพ.หลายคนก็ก้าวขึ้นสู่เก้าอี้ระดับนำของกองทัพ เช่น พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นต้น

นายวันวิชิต บุญโปร่ง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และความมั่นคง มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า นอกจากปัจจัยเรื่อง “รุ่น” แล้ว การเติบโตของนายทหารที่ดูแลงบประมาณของกองทัพ โดยเฉพาะตำแหน่งปลัดบัญชีทหารในเหล่าทัพต่างๆ ถือเป็นทิศทางที่น่าสนใจ เพราะในอดีตกองทัพจะให้ความสำคัญกับนายทหารจากฝ่ายยุทธการ งานข่าว และสายคุมกำลังมากกว่า

เหตุผลส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะในทศวรรษหลัง นโยบายเศรษฐกิจของประเทศมีผลต่อการเพิ่มขนาดหรือลดขนาดของกองทัพ ฉะนั้นบุคคลสำคัญที่สุดในการจัดทำงบประมาณ เสนอของบประมาณ และบริหารงบประมาณเพื่อให้กองทัพดำรงอยู่ได้ จึงเป็นบุคคลในตำแหน่งปลัดบัญชีทหาร

ในบัญชีปรับย้ายนายทหารครั้งล่าสุด รวมถึงนายทหารระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ยังอยู่ในตำแหน่ง หลายคนก็เติบโตมาจากสายการเงินและงบประมาณ เช่น พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ว่าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เคยดำรงตำแหน่งปลัดบัญชีทหาร พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เคยเป็นผู้ช่วยปลัดบัญชี และรองปลัดบัญชีทหารเรือ ขณะที่ พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ก็เคยเป็นปลัดบัญชีทหารอากาศถึง 2 ครั้ง

ยิ่งปัจจุบัน นายทหารที่เติบโตจากสายการเงินและงบประมาณได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งสำคัญนอกกองทัพ เช่น พล.อ.อนันตพร หรือแม้กระทั่ง พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาฯ สมช.คนใหม่ ทำให้พอสรุปได้ว่า เม็ดเงินงบประมาณกับความมั่นคงเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้จริงๆ

 

‘บิ๊กตู่’ชวนนักการเมืองร่วมร่างรธน.

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150911/213275.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558
‘บิ๊กตู่’ชวนนักการเมืองร่วมร่างรธน.

‘ประยุทธ์’ ระบุรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่ามองเรื่องประชาธิปไตยอย่างเดียว หวังนักการเมืองเข้ามามีส่วนร่วม ชี้วันนี้นักการทหารต้องเข้ามาเป็นนักการเมืองโดยความจำเป็น

             11ก.ย.2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ถึงกรณีที่ร่างรัฐะรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติว่า อยากให้ทุกคนมองในหลายมุม ไม่ว่าจะในเรื่องของประชาธิปไตย เป็นหรือไม่เป็น หรือเรื่องของการสืบทอดอำนาจอย่างเดียว ทำนองนี้   ช่วยตนคิดแล้วกันว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติ และประชาชนนั้นได้ประโยชน์ ประเทศชาติมีความสงบสุข สันติ ปลอดภัย ประชาชนไม่ถูกนำกลับเข้าไปสู่ความขัดแย้ง และการปฏิรูปประเทศขับเคลื่อนต่อไปให้ได้ โดยรัฐบาลที่เราไว้วางใจ มาจากการเลือกตั้งในครั้งต่อไป ตนคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญว่าเราจะทำได้หรือไม่ ทุกคนถ้าช่วยกันอะไรก็ผ่านได้หมด

พล.อ.ประยุทธ กล่าวต่อว่า เราต้องหาวิธีการอีกอย่างว่าจะทำอย่างไร รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ไว้ใจเขา เพราะทุกท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในการเลือกตั้งทุกคน เว้นแต่ผู้ที่มีความผิด เราทำอย่างไรรัฐบาลหน้าจะดูทั้งในเรื่องของผลประโยชน์ชาติ ดูในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน การลดความเหลื่อมล้ำ การให้ความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมายที่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ไม่เดือดร้อน ถ้าทุกคนเข้ามาแล้ว มีความรับผิดชอบแล้ว ก็ไม่มีปัญหาว่าจะเดินไปอย่างไร จะร่างกันอย่างไร ตนคงไปเกี่ยวข้องไม่ได้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า อยากให้ทุกคนช่วยคิดกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับต่อไปที่จะร่างขึ้นมาใหม่นี้ อย่าไปมองในเรื่องของประชาธิปไตยอย่างเดียว อย่าไปมองเรื่องการสืบทอดอำนาจของตน ไม่ต้องกลัว ตนพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าหากว่าเราได้รัฐบาลที่รับผิดชอบ รัฐบาลที่ไม่ทำความผิดพลาดอีก นักการเมืองดี ๆ มีมาก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ ที่ไม่ดีก็มีอยู่บ้าง บางคนบางพรรค ทำให้พรรคเสียหายด้วย เพราะฉะนั้นก็ทำให้ทุกอย่างแย่ไปกว่าเดิม เว้นนี้เป็นโอกาสเดียวของประชาชน ของพวกเราที่จะทำให้ประเทศชาติของเราเดินหน้าไปได้ด้วยดีในอนาคต ตนก็ไม่ได้อยู่กับท่านแล้ว คงช่วยท่านแก้ไขอะไรไม่ได้อีก เพราะฉะนั้น ถ้าท่านเป็นกังวลในเรื่องเหล่านี้ ท่านก็ต้องมาร่วมมือในการศึกษา ทำความเข้าใจในเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้น

“ขอเชิญชวนว่าจะทำอย่างไร พรรคการเมือง นักการเมืองไม่ว่าจะพรรคใดก็ตาม ผมอยากให้เข้ามามีส่วนอย่างน้อยในเรื่องของการปฏิรูป ในสภาขับเคลื่อนที่เรากำลังจะตั้งขึ้นมาใหม่ ผมก็เชิญมาทั้งหมดใครที่เกี่ยวข้องเข้ามา แต่ถ้าไม่เข้ามาแล้วพูดจาเสียหายตยก็รับไม่ค่อยได้ เพราะฉะนั้นเข้ามาเถอะครับ จะได้ต่อเนื่องกันไป คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไป และสร้างความใจเป็นระยะ ๆ ไป ที่ผ่านมาเห็นเขาก็ทำ แต่เพียงแต่ว่าจะฟังกันหรือไม่เท่านั้นเอง วันนี้เราต้องทำทั้งสร้างประชาธิปไตยใหม่ที่เป็นสากลและแก้ปัญหาประเทศชาติไปได้ด้วย อันนี้สำคัญที่สุด และเดินหน้าเรื่องการปรองดอง ผ่านกระบวนการกฎหมายและยุติธรรมก่อน และการปฏิรูปใน11 เรื่อง 37 วาระ ที่ร่างกันไว้แล้ว ภายใต้กฎหมายที่จะต้องอำนวยความสะดวกในการทำงานดังกล่าวทั้งหมด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า  เรื่องการสร้างความขัดแย้งก็เช่นเดียวกัน ดูว่าครั้งที่แล้วมีปัญหาตรงไหน ถ้าบอกว่ามีปัญหาเฉพาะว่ามีการประท้วงแล้วทหาร ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ไม่ไปช่วยปราบปรามการประท้วง ถ้าไม่มีเรื่องอย่างอื่นเข้ามา เช่น เรื่องการใช้อาวุธสงคราม การใช้ระเบิด ใช้อะไรต่าง ๆ มากับประชาชนที่ประท้วง และครั้งนี้ทหาร ตำรวจ เขาไม่ได้เกี่ยวข้องในการที่จะใช้กำลังดังกล่าว วันนี้ก็ติดคุกไปหลายราย สังคมก็ดูเอาเองก็แล้วกัน ผมไม่ได้ไปกล่าวอ้างว่าใครทั้งสิ้น

“วันนี้เราเป็นนักการทหาร เข้ามาเป็นนักการเมืองโดยความจำเป็น และส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการ เพราะฉะนั้นเรามุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาที่เราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอดชีวิตของพวกเรา ว่าทำอย่างไรเราจะไม่ถูกก้าวล่วงในการทำงานของให้เราทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจภายใต้กฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติเจ้าหน้าที่ก็มีความสุข อันนี้ก็อยากจะฝากไว้ด้วย สำหรับผู้ที่เป็นนักการเมือง ผู้ที่จะเข้ามาในการใช้อำนาจต่อไป ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ในการมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดอง) คปป.หรือไม่มี คปป.เป็นคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้ว ผมพูดมาตั้งแต่ต้นแล้ว ถ้านักการเมืองทุกคนทำได้ ทำจริง และถ้าไม่ทำจะเป็นอย่างไร ก็ไม่จำเป็นต้องมีอะไรทั้งสิ้น”พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า พราะฉะนั้นอาจจะต้องเป็นคำสัญญากันของนักการเมืองต่อไปหรือไม่ ในเรื่องของการเลือกตั้ง ก่อนการเลือกตั้ง การหาเสียงต่าง ๆ เหล่านี้ ตนไม่อยากให้ทุกคน แม้กระทั่งตนก็ไม่เคยคิดว่าประชาชนฉลาดน้อยกว่าผม เขาฉลาดในสิ่งที่เขาถนัด สิ่งที่เขาทำอาชีพมาตลอดชีวิต ตนสู้ไม่ได้หรอก ไปปลูกข้าวแข่งใครก็ไม่เป็น ไปหากินอย่างอื่นก็ไม่ได้ เป็นทหารมาตลอดชีวิต อย่าคิดว่าเขาฉลาดน้อยกว่าเรา เพียงแต่ว่าทำอย่างไรเขาจะฉลาดกว่าเรา เพราะฉะนั้นต้องให้ความรู้เขา ให้ความเป็นธรรมเขา ดูแลเขาอย่างทั่วถึงเป็นธรรม ไม่ชักจูงเขาให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด ใช้งบประมาณในทางที่สร้างความขัดแย้ง ไม่ทั่วถึง เหล่านี้เป็นปัญหาทั้งสิ้น ทำให้เกิดการต่อต้านการประท้วงรัฐบาล ทุกรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลที่แล้ว มีมาทุกรัฐบาลก็เกิดการประท้วงยาวนาน และก็มีการใช้อาวุธสงคราม ใช้ระเบิดต่าง ๆ มาและทราบดีอยู่แล้ว ไม่อยากพูดให้เสียหายต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า ปี2553ก็เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้ว ก็ใครเป็นรัฐบาล ใครไม่ได้เป็นรัฐบาล แล้วการต่อต้านรัฐบาล การต่อต้านการประชุมระดับอาเซียน การใช้อาวุธก็ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ผมว่าคงไม่ใช่ทั้งหมด มีคนบางคนที่อยู่ในกลุ่มบางกลุ่มที่ชอบใช้ความรุนแรง คิดว่าความรุนแรงแก้ปัญหาได้ ให้คนกลัว ให้คนไม่ประท้วงอะไรก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นอย่าให้มีอีกเลย ใช้กฎหมายมาแยกแยะออกก็แล้วกัน ไม่อย่างนั้น ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ก็เป็นเครื่องมือตลอดเวลา ถูกทำให้เสียหาย ที่เข้ามาจริง ๆ แล้วไม่อยากทำอะไรเลย ที่จะต้องไปลงโทษเจ้าหน้าที่ มีการย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการอีกมากมาย เมื่อตอนเข้ามาวันที่22 พฤษภาคม และตนก็สอบสวน สอบถามทำไมถึงทำแบบนี้ เขาบอกว่าฝ่ายรัฐก็มีคนสั่งไปให้เขาทำแบบนั้น แบบนี้ ผมก็บอกว่า สอบสวนกันก็แล้วกัน เท่าที่ผ่านมาถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้อง ไม่มีการใช้อำนาจในทางที่ผิดเรื่องเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นหรอก

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า วันนี้ตนไม่ทำเลย ในการใช้อำนาจของพื่อตนเอง ไม่เคยมี เพื่อให้รัฐบาลอยู่ได้ไม่มี ตนใช้แต่เพียงว่าความตั้งใจของตน เจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ ในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจ และอดทนรอเวลาที่จะดีขึ้น ๆ อย่างยั่งยืน สังคมช่วยกันพิจารณา ในแง่มุมนี้ วันนี้เราติดกับดักตัวเองมามากมายหลายอย่าง ในเรื่องของการเดินหน้าประเทศไทย ทั้งจากกับดักของตัวเอง กับดักเศรษฐกิจ กับดักของความมั่นคงต่าง ๆ กับดักทั้งสิ้น เราต้องหลุดพ้นให้ได้ ถ้าหลุดพ้นได้เราก็จะเป็นประเทศที่มีรายได้มาก เป็นประเทศที่มีความมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน

“ใครก็ตามที่ถูกกล่าวหา ถูกกล่าวอ้างว่ามีความผิดก็เข้ามากระบวนการยุติธรรม ผมว่าศาลต่าง ๆ เขาก็ดูอยู่แล้ว ถ้าร่วมมือต่าง ๆ ก็มีความเมตตากัน แต่ถ้าสู้กันแบบมวยวัดไปเรื่อย ๆ ก็ยิ่งหนักเข้าไปเรื่อย ๆ ทุกวัน ผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ ศาลฯ เดือดร้อนไปหมด เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตก็มีปัญหาหมดถูกระเบิด ถูกยิงอะไรต่าง ๆ ที่ผ่านมา ผมว่าไม่ถูกต้อง เราอย่าไปร่วมมือกับคนเหล่านี้ ในการใช้ความรุนแรง รักคนแต่อย่ารักในทางที่ผิด จะชื่นชมก็อย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน แล้วก็เตรียมการในการที่จะเลือกตั้งครั้งหน้าให้ดีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะผิดจะถูกอยู่ที่พยานบุคคล วัตถุพยานทั้งสิ้น ใครจะกล่าวหาอย่างไรก็ตาม ถ้าพิสูจน์แล้วไม่ผิดก็คือไม่ผิด ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฝ่ายค้าน ข้าราชการประชาชนต่อไปนี้ก็ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของตนเอง ว่าที่ผ่านมานั้นเรามีส่วนร่วมอยู่ตรงไหน อันไหนแล้วควรจะไปช่วยกันขจัดความขัดแย้ง อันไหนที่เราจะช่วยให้สังคมสงบเรียบร้อย ถ้าเราไปทะเลาะกันเอง เป็นเครื่องมือของแต่ละฝ่าย ๆ ก็เดือดร้อนอยู่แบบนี้ ไม่มีใครเขาแก้ให้ท่านได้อยู่แล้ว ท่านต้องแก้ด้วยคนทั้ง70ล้านคน แก้เอง ผมก็เพียง1ใน70ล้านเท่านั้นเอง”พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ในส่วนของต่างประเทศ ตนและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลเข้าใจดีถึงพันธะผูกพันต่าง ๆ ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด ในการสร้างความเข้าใจ ให้มีเหตุมีผล ให้เขายอมรับในหลักการและความจำเป็นต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่คราวนี้สิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งหรือคนที่กระทำความผิดอยู่ แล้วหลบหนีไป ก็พยายามไปให้ข้อมูลที่บิดเบือนอยู่กับต่างประเทศ ต่างชาติก็ไม่มีวันเข้าใจเรา ถึงจะพูดอย่างไรก็ตาม ก็ยาก ผมทราบว่าในการรายงานเหตุการณ์ในประเทศไทย ผ่านช่องทางหลาย ๆ ช่องทางไป ส่วนใหญ่เอาเรื่องไม่ดีไปทั้งนั้น เรื่องดี ๆ ไม่เอาไปเลย ตนก็ไม่เข้าใจ  เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น กำลังให้กระทรวงการต่างประเทศไปตรวจสอบในเรื่องเหล่านี้ ตนไม่อยากให้สร้างความขัดแย้งกันอีกต่อไป เพราะวันนี้เราเข้ามาดูแลมิตรประเทศ ดูการลงทุน ให้ความเป็นธรรม ขจัดการทุจริตทุกเรื่อง ผมไม่ได้ไปทำร้ายอะไรเขาเลย ทุกประเทศ ผมก็ติดอยู่อย่างเดียวคือการเข้ามาของผมเท่านั้นเอง อย่างอื่นผมคิดว่าผมทำได้มากพอสมควร เขาก็ยอมรับผมในมิติเหล่านี้

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า เพราะฉะนั้น การที่คนเหล่านี้หลบหนีอยู่ต่างประเทศ และใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางSocial Media การสัมภาษณ์ทางคลิปต่าง ๆ และก็ป้ายความผิดต่าง ๆ ให้ข้าราชการ ให้รัฐบาลปัจจุบัน ให้ประชาชนเหล่านี้ น่าจะพอได้แล้ว เพราะต่อสู้ไป ตนคิดว่าไม่ได้ต่อสู้กับตนแต่ ต่อสู้กับกฎหมาย หรือไม่ก็มาต่อสู้ทางกฎหมาย เพราะฉะนั้นคนไทยทั้งประเทศ ในเมื่อเราทุกคนบอกว่าเรารักชาติ รักแผ่นดิน ก็ต้องกรุณาพิจารณาด้วย ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ สนับสนุนการหมิ่นสถาบัน ไม่มีการห้ามปราม สนับสนุนการใช้ความรุนแรง ไม่เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ควรจะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินต่อไปอีกหรือไม่ ในอนาคตทุกคนต้องช่วยกันคิด เป็นเรื่องของท่านที่จะกำหนดอนาคตของประเทศเอง เพราะว่าท่านจะต้องเป็นผู้รับผลจากการกระทำของรัฐบาลที่จะต้องเลือกตั้งเข้ามา หากได้รัฐบาลที่ไม่มีธรรมาภิบาล ก็ไม่มีใครมาแก้ปัญหาให้ท่านอีกแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า  เรื่องการใช้อำนาจตามมาตรา44นั้น จะใช้ในทางสร้างสรรค์เพื่อปฏิรูป ขับเคลื่อนประเทศ แก้ปัญหาที่ซับซ้อนให้ได้ภายในเวลาจำกัด บางปัญหานั้นก็ไม่อยากให้เอาไปกล่าวอ้างถึงสถาบันอีก ก็จำเป็นต้องใช้ เพราะฉะนั้นถึงผมจะใช้ไปแล้วก็ยังไม่หยุดยั้ง ก็ยังคงสนับสนุนให้มีบุคคลต่าง ๆ ในต่างประเทศ ใช้การให้ข่าวบิดเบือนทำร้ายสถาบันอยู่ตลอดเวลา ทั้งวาจา ทั้งสื่อ Social โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นกฎหมายของเราไปไม่ถึงตรงโน้น เราไม่สามารถไปปิดกั้นได้ ในการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ เหล่านั้นได้ในการส่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นเข้ามา เราก็มาทำในบ้านเรา บ้านเราก็ถูกว่าจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ เหล่านี้ เราไม่เคยคิดอยากจะละเมิดใครเลย แต่ถ้าใครก็ตามมีพฤติกรรมเหล่านี้ ก็จำเป็นต้องมีกฎหมาย ผมคิดอย่างนี้ ช่วยกันคิดแล้วกันว่าจะต้องไปทำอย่างไร

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า  ตนพูดวันนี้หลายเรื่อง อาจจะมองแล้วเข้าใจยาก ท่านต้องเปิดตัวเอง เปิดใจตัวเองให้กว้างขึ้น และฟังตนพูด แต่ถ้าท่านฟังสื่อ สื่อเขาจะเสนอทั้งสองข้างได้เสมอกัน ก็ไม่เข้าใจอยู่ดี Social Media ก็ทับเข้ามาอีก ประชาชนก็สับสน เพราะฉะนั้นท่านลองจับประเด็นว่าตนทำอะไร เขาทำอะไร Social Media ใครทำอะไร อาจจะทำเหมือนกัน ตนอาจจะทำน้อยกว่า เพราะตนระมัดระวังในเรื่องของงบประมาณ เรื่องของความเสียหาย ผมระวังที่สุดเลย แต่ถ้าถูกโจมตีอยู่บ่อย ๆ เข้า เวลามาตำหนิโครงการของผม ก็ผมไม่ได้ทำอย่างที่คุณว่า ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ผมก็จำเป็นต้องแถลงชี้แจง ผมไม่ได้ไปชี้นำศาลอะไร อยู่ที่พฤติกรรมท่านทั้งสิ้น และไม่อยากให้ต่อสู้กันแบบนี้ต่อไป ประชาชนก็เกลียดชัง สร้างความเกลียดชัง ถ้าเกลียดชังผม ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร ผมไปทำอะไรท่านไม่ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเกลียดชังคนอื่น ๆ คนภายในประเทศด้วยกัน ผมว่าไม่ดี อนาคตประเทศไม่มีเลย

“เพราะฉะนั้น ผมไม่เคยว่านักการเมืองทั้งหมด ผมว่านักการเมืองบางคน หรือบางคนที่ไปผสม อยู่ในพรรคต่าง ๆ ผมคิดว่าเราต้องแยกคนเหล่านี้ออก เพราะไม่อย่างนั้นก็ขัดแย้งกันอยู่แบบนี้ ท่านติดตามก็แล้วกัน ควรเป็นใครผมไม่กล่าว เดี๋ยวหาว่าผมไปชี้นำอีก วันหน้าผมอยากให้มีนักการเมืองหน้าใหม่เข้ามามาก ๆ แล้วก็ต้องเข้ามาทำงานอย่างแท้จริง และสานต่อสิ่งที่ผมทำไว้บ้าง ถ้าไม่ทั้งหมดก็ทำไว้บ้าง เพราะว่าวางไว้มาก แต่ก็ไม่ไปทาบทับการบริหารราชการแผ่นดินของท่าน จะใช้จ่ายงบประมาณอะไรของท่านก็ว่ากันไป แต่ท่านทำงานตามแผนนี้บ้าง ก็ไปได้หมดประเทศ เคารพในสิทธิ ในหน้าที่ของแต่ละคน ๆ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

 

 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,377 other followers

%d bloggers like this: