‘เมืองกื้ดโมเดล’การศึกษาเพื่อสัมมาชีพ

Published มกราคม 12, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150825/212201.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558
'เมืองกื้ดโมเดล'การศึกษาเพื่อสัมมาชีพ

‘เมืองกื้ดโมเดล’การศึกษาเพื่อสัมมาชีพ

            “เมืองกื้ดโมเดล” เกิดจากความพยายามที่จะแก้ปัญหาการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ยากจน และห่างไกล จึงเป็นที่มาในการจัดการเรียนรู้ที่สร้างให้เด็กเกิดรายได้ระหว่างเรียน เมื่อวิเคราะห์ถึงสภาพชุมชนโดยรอบจึงพบว่า โรงเรียนอยู่ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงตัดสินใจปรับ “หลักสูตรการเรียนรู้” เน้นสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพื่อให้เด็กที่จบไปสามารถประกอบอาชีพได้” ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กล่าว

โดยมีการประสานความร่วมมือไปยังบริษัททัวร์ ปางช้าง สถานบริการต่างๆ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างคอยช่วยเหลือร่วมกับชุมชนโดยรอบ เริ่มจากการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก โดยจัดตารางเรียนส่วนหนึ่งตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แต่ โรงเรียนจะเสริมหลักสูตรด้านวิชาชีพทุกวันศุกร์ โดยตั้งเป็นชมรมต่างๆ อาทิ ชมรมกัปตัน (สอนล่องแพ) ชมรมมัคคุเทศก์น้อย ชมรมนวดแผนโบราณ เป็นต้น โดยให้นักเรียนที่อยู่ตั้งแต่ระดับชั้น ป.5-ม.3 ได้มีโอกาสเลือกและเรียนรู้ตามความสนใจ

“ในทุกวันศุกร์จะมีการเปิดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชื่อมกับการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมเรียนรู้ในโรงเรียน ขณะเดียวกันเด็กนักเรียนก็มีโอกาสฝึกทักษะอาชีพไปพร้อมๆ กับฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งนอกจากสร้างรายได้ระหว่างเรียนแล้ว เด็กไม่ต้องหยุดเรียน ขณะเดียวกันเด็กยังสามารถค้นหาตัวเองได้ด้วยว่าถนัดด้านไหน เขาจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพภายหลังเรียนจบ” ผอ.ณรงค์กล่าว

ด้าน “จูพอ แสหลง” หรือน้องซี นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด หัวหน้าชมรมกัปตันน้อย ซึ่งปัจจุบันใช้ทักษะล่องแพประกอบอาชีพในช่วงวันหยุด และปิดเทอม สร้างรายได้ขั้นต่ำเดือนละ 5,000 บาท เล่าว่า รู้สึกภูมิใจและมีความสุขที่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ อีกทั้งยังสามารถส่งเงินให้พ่อแม่และน้อง ปัจจุบันที่บ้านน้องซียังเปิดเป็นโฮมสเตย์ต้อนรับชาวต่างชาติ ทำให้ได้ฝึกภาษาอังกฤษอยู่บ่อยครั้ง

“การได้โอกาสประกอบอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน ทำให้ผมรู้ว่า การเรียนมีความจำเป็นแค่ไหน เพราะหากผมไม่มีความรู้ก็คงต้องเป็นลูกจ้างเขาไปตลอดชีวิต แต่หากมีโอกาสได้เรียนสูงๆ ก็จะเรียนรู้การบริหารจัดการ สามารถโตไปเป็นผู้ประกอบการได้ เวลาทำหน้าที่กัปตันเรือทำให้ผมได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเวลาคุยกับฝรั่ง นอกจากนี้ยังทำให้ผมกล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะเราเป็นคนที่กุมชีวิตลูกเรือที่นั่งไปด้วย”

ทั้งนี้ วันที่ 5-7 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับทีมงานเกรียนศึกษา ซึ่งเป็นแฟนเพจของกลุ่มเด็กเยาวชนที่สนใจปัญหาการศึกษาไทย จัดกิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้ “เมืองกื้ดโมเดล” ณ โรงเรียนเมืองกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อสัมมาชีพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จ.เชียงใหม่ โดยมี 3 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัคร 55 ทีม ได้แก่ ทีมที่ 1 ทีมไก่บ้านหนังเหนียว จาก ม.ธรรมศาสตร์ ทีมที่ 2 ทีมว่างจัง จาก ม.เกษตรศาสตร์ และทีมที่ 3 ที มWonder Wanderers จาก ม.ศิลปากร

อนึ่ง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สสค.มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คณะทีมงานเกรียนศึกษา และทีมผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ทีม ได้เรียนรู้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบสัมมาชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-Based Education) ของ จ.เชียงใหม่ ที่เน้นให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน มุ่งวิเคราะห์แก้ปัญหาและอาศัยความต้องการของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ทีม จะร่วมค้นหาแง่มุมและประเด็นปัญหาที่น่าสนใจของ “เมืองกื้ดโมเดล” เพื่อถ่ายทอดเป็นสื่อลักษณะต่างๆ สู่สาธารณะต่อไป

สำหรับโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอน ป.1- ม.3 มีนักเรียน 192 คน นักเรียนมีฐานะยากจน การเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนมีความยากลำบาก นักเรียนจำนวนหนึ่งต้องทำงานเพื่อหารายได้ช่วยครอบครัว บางรายอยู่กับปู่ย่า ตายาย เพราะพ่อแม่หย่าร้าง นักเรียนที่เรียนจบ ม.3 แล้วไม่สามารถทำงานในสถานประกอบการ โรงเรียนจึงได้พัฒนาหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์น้อย วิชานวดแผนไทย วิชาจักสาน บูรณาการกิจกรรมกาดมั่วครัวชั้นเรียน จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู และสถานประกอบการและเครือข่าย วิทยาลัยเทคนิคสารภี สถาบันการโรงแรมจากออสเตรเลีย สถาบันการศึกษาจากสิงคโปร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีรายได้ระหว่างเรียน ลดอัตราการออกกลางคัน และทำให้เรียนต่อสูงขึ้น และคนที่ไม่เรียนต่อก็สามารถประกอบอาชีพได้ในชุมชน สนใจเยี่ยมชม สอบถามได้ที่ โทร.0-5310-4048

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: