‘ม.ล.ปุณฑริก สมิติ’ปลัดแรงงานหญิงคนแรก

Published มกราคม 12, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150827/212313.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558
'ม.ล.ปุณฑริก สมิติ'ปลัดแรงงานหญิงคนแรก

‘ม.ล.ปุณฑริก สมิติ’ปลัดแรงงานหญิงคนแรก : กมลทิพย์ ใบเงินและธรรมรัช กิจฉลองรายงาน

            “ม.ล.ปุณฑริก” ปลัดหญิงคนแรกกระทรวงแรงงาน เผยไม่หนักใจ พร้อมทำงานตามนโยบายรัฐบาล-รมว.แรงงาน เดินหน้าแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว-ค้ามนุษย์ พัฒนาระบบประกันสังคม-ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ในช่วงบ่ายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงานคนที่ 9 ต่อจาก “นายนคร ศิลปอาชา” ปลัดกระทรวงแรงงานที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ มีคณะผู้บริหารและข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี โดยข้าราชการของ กพร.บางส่วนได้ขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ ม.ล.ปุณฑริก นับเป็นปลัดหญิงคนแรกของกระทรวงแรงงาน ที่มีความรอบรู้ภารกิจของกระทรวงแรงงานครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ด้านการพััฒนาฝีมือแรงงาน การประกันสังคม ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ด้านการจัดหางาน ด้านการค้ามนุษย์ ฯลฯ

ม.ล.ปุณฑริก เปิดใจหลังทราบมติ ครม.ว่า หลังจากนี้จะเดินหน้าทำงานตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และสานงานต่อจากนายนคร ศิลปอาชา ในด้านความมั่นคงให้แก่แรงงาน ทั้งเรื่องของระบบประกันสังคม การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากข้าราชการทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงานและพัฒนาศูนย์ข้อมูลกระทรวงแรงงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

“ส่วนการแก้ปัญหาเแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จะทำงานโดยยึดตามแนวทางของรัฐมนตรีที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ เนื่องจากเคยเป็นประธานอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์แก้ปัญหาและจัดระบบแรงงานต่างด้าว (อกนร.) มาก่อน” ม.ล.ปุณฑริก กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า รู้สึกหนักใจหรือไม่ที่เป็นปลัดกระทรวงแรงงานหญิงคนแรกอาจทำให้ถูกจับตามองจากหลายฝ่าย จนมีข้อสังเกตจากบางส่วนว่า ความเป็นผู้หญิงอาจทำให้ตามกลุ่มผลประโยชน์ในกระทรวงแรงงานไม่ทัน

ม.ล.ปุณฑริก กล่าวว่า ไม่รู้สึกหนักใจ เพราะที่ผ่านมาเคยทำงานหนักในการแก้ปัญหาด้านการค้ามนุษย์ในสมัยเป็นรองปลัดกระทรวงแรงงานมาก่อน ซึ่งการแก้ปัญหาผลประโยชน์นั้นจะต้องมีทีมงานขึ้นมาโดยเฉพาะ รวมทั้งจะต้องมียุทธศาสตร์และวางระบบการจัดการที่ดี โดยการวางตัวบุคคล และระบบให้มีความโปร่งใส เพื่อขจัดกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

ประวัติ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2500  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประวัติการทำงาน  ผู้อำนวยการกองประสานการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีและเด็ก  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ  ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ (รักษาการ)  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รองปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน ในระดับ 11 (ซี 11) ด้วยวัย 58 ปี

ม.ล.ปุณฑริกผ่านการอบรมหลากหลายหลักสูตร ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23 (ปรอ.) วปอ.2553 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 50 กระทรวงมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ หลักสูตรนักบริหารพัฒนาฝีมือแรงงาน (รุ่นที่ 3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตร
Strategic Leadership for GMS Cooperation จากประเทศจีน ฯลฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: