‘ดาว์พงษ์’ย้ำนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้

Published มกราคม 12, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20150828/212414.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558
‘ดาว์พงษ์’ย้ำนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้

‘ดาว์พงษ์’ย้ำนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้ตอบโจทย์รบ.-นายกฯที่หวังให้เด็กเรียนมีความสุข แจงเลิกเรียนบ่ายสองโมงไม่ใช่ให้กลับบ้านทั้งหมด นำร่อง3,500โรง เริ่มเทอม2

        28 สิงหาคม 2558 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงนโยบาย “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ว่า ขณะนี้มีความเข้าใจผิดเรื่องนโยบายว่า การลดเวลาเรียนโดยเข้าใจว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ให้เลิกเรียนในเวลา 14.00 น. แต่ไม่มีการขยายความว่าเจตนาการปรับลดเวลาเรียนให้น้อยลง เป้าหมายเพื่อให้เด็กไม่ต้องเครียดจนเกินไป ตามนโยบายของรัฐบาล และได้มอบให้ศธ.มาทำการศึกษาดูความเป็นไปได้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ได้ไปศึกษา และดูแล้วว่ามีความเป็นไปได้ คือสามารถลดการเรียนวิชาหลักลงได้ จากเดิมเด็กต้องเรียน 1,200 ชั่วโมงต่อปี เหลือ 840 ชั่วโมงต่อปี โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งเด็กเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา และเห็นว่าน่าจะสามารถเลิกเรียนได้ในเวลา 14.00 น.
        อย่างไรก็ตาม ศธ.ก็ได้มาพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยถ้าให้เลิกเรียนเวลาดังกล่าว ซึ่งก็พบว่า มีผู้ปกครองบางกลุ่มไม่พร้อมที่จะรับเด็กกลับบ้าน เพราะติดภาระหน้าที่การงาน กลัวลูกจะได้รับอันตราย และสบายใจที่จะให้ลูกอยู่ในโรงเรียนมากกว่าส่วนผู้ปกครองอีกกลุ่ม อาจจะมีภาระทางบ้านที่อยากให้พี่มาช่วยเลี้ยงน้อง มาช่วยดูแลบ้าน
        “ทั้งสองส่วนนี้ไม่ได้ห้าม ถ้าจะกลับบ้านก็ได้ แต่ส่วนที่ไม่พร้อมรับเด็กกลับบ้านโรงเรียนจะมีกิจกรรมที่มีความสุขให้เด็กในช่วงบ่าย แนวทางนี้จะตอบคำถามของนายกรัฐมนตรี ที่ให้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความสุข ผู้ปกครองมีความสุข และครูมีความสุข หากเด็กได้เลิกเรียนเวลา 14.00 น.ไปทำกิจกรรม เล่นกีฬา ดนตรี ครูพาไปทำกิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ได้โดยกิจกรรมนั้นต้องไม่ใช่การเพิ่มการบ้านให้เด็ก ซึ่งตอนนี้ สพฐ. อยู่ระหว่างจัดทำกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้โรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ โดยจะต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ทำให้เด็กเครียด แม้กระทั่งจะให้เด็กนั่งทำการบ้านในเวลาสองชั่วโมงก่อนกลับบ้านก็สามารถทำได้” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว
        พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวต่อว่าทั้งหมดนี้คือแนวคิดซึ่ง สพฐ.รับโจทย์ไปดำเนินการ และได้เริ่มวางแนวทางปรับลดเวลาเรียนดังกล่าวไปแล้ว ตั้งแต่ก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่งรมว.ศึกษาธิการ และจะเริ่มนำร่องใน 3,500 โรงเรียนที่มีความพร้อมหรือคิดเป็น 10% ของจำนวนโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ในภาคเรียนที่ 2/2558 เดือนพฤศจิกายน จากนั้นจะประเมินผล ดูว่ามีผลตอบรับในด้านบวกหรือลบ เพื่อทำการปรับปรุงและขยายผลต่อไป ขอย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่จึงต้องทำแบบนำร่อง ภายใต้หลักคิดดังกล่าว ไม่ใช่ให้เลิกเรียนแล้วเด็กกลับบ้าน ขอให้ใช้คำนี้ว่า ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้ไปทำกิจกรรมพัฒนาสมองเด็ก
        ด้าน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า การปรับลดเวลาเรียนโดยเลิกเรียนเวลา 14.00 น. เป็นไปตามข้อเรียกร้องของสังคมที่มองว่าเด็กเรียนมากเกินไป สพฐ.จึงปรับลดเวลาเรียนลงโดยในช่วงเช้าจนถึงเวลา 14.00 น.จะเรียนวิชาหลัก หลังจากนั้นจะให้เด็กเรียนวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติ อาทิ ศิลปะ นาฎศิลป์ ดนตรี พลศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพหรือทำกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต อาทิ สอนว่ายน้ำ ทำกับข้าว เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านรวมทั้งการสอนเสริมโดยเฉพาะการสอนทำการบ้าน ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองโดยแต่ละโรงเรียนไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกัน
        ทั้งนี้ เร็วๆนี้ สพฐ.จะเชิญ ผอ.เชตพื้นที่การศึกษา และผอ.โรงเรียนมาประชุมเพื่อร่วมกันออกแบบการจัดตารางกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งจะมีประมาณ 6-7 รูปแบบให้โรงเรียนนำร่องได้เลือกใช้ตามความสมัครใจ คาดว่ากลางเดือน ก.ย.นี้น่าจะได้รูปแบบที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่าเลิกเรียนบ่าย 2 โมงแล้ว สพฐ.ไม่ได้ให้ปล่อยเด็กออกนอกโรงเรียน หรือให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน เพราะเข้าใจความจำเป็นของผู้ปกครองที่ต้องทำงาน เวลาเลิกเรียนยังคง เหมือนเดิม แต่ในระหว่างนี้จะให้เด็กทุกคนได้ทำกิจกรรมเสริมความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านสังคม อารมณ์ และร่างกาย เพิ่มเติมจากเรื่องของสติปัญญา ยกเว้นเด็กที่มีความจำเป็นต้องกลับไปช่วยผู้ปกครองทำงานซึ่งก็จะมีเพียงเล็กน้อย
        เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่าเรื่องนี้ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น อเมริกาและในยุโรปก็ทำอยู่ ส่วนที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าเด็กเรียนน้อยความรู้จะหดหายหรือไม่นั้น ที่ผ่านมามีเสียงสะท้อนว่าเด็กเรียนมากแต่ไม่ได้เอาไปใช้สพฐ.จึงปรับลดเวลาเรียนวิชาหลักลง แต่ยังคงเนื้อหาไว้ที่เหลือนักเรียนจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมโดยการลงมือค้นคว้าและทำกิจกรรม อย่างไรก็ตาม รมว.ศึกษาธิการได้สั่งกำชับว่าทุกกิจกรรมที่ทำห้ามเรียกเก็บเงินจากนักเรียนในทุกกรณี หากมีการเรียกเก็บเงินจะถือว่ามีความผิด
นครบาลเร่งปรับแผนรับเลิกเรียนบ่าย2

พล.ต.ต.ชาญเทพ  เสสะเวช รอง ผบช.น. ดูแลงานสืบสวน กล่าวว่า สำหรับนโยบายการให้สถานศึกษาเลิกเรียนเวลาบ่ายสอง เราจะต้องมีการปรับแผนการปฎิบัติเพื่อให้สอดรับกัน ปัญหาเรื่องนักเรียนทะเลาะวิวาทในปัจจุบันเริ่มรุนแรง นักเรียนไม่ได้ยกพวกตีกันแล้ว แต่เป็นการใช้อาวุธปืนดักยิงกัน ซึ่งเรื่องการพกพาอาวุธของนักเรียนนั้นเราจำเป็นต้องมีการเข้าไปตรวจค้นอาวุธ ซึ่งเราได้จับตากลุ่มเสี่ยงไว้แล้ว แต่ละสถาบันก็จะมีกลุ่มเสี่ยง ก็จะทำการประสานกับฝ่ายปกครองว่านักเรียนของโรงเรียนไหนมีกลุ่มเสี่ยงเท่าไหร่ ก็จะดำเนินการตรงนั้น

พล.ต.ต.ชาญเทพ กล่าวอีกว่า ส่วนคดียิงนายสมยศ สุธางค์กูร อดีตเจ้าของพระรามเก้าคาเฟ่ อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมคนร้ายอยู่ คาดว่าจะสามารถจับกุมคนร้าย ได้แน่ แต่ต้องให้เวลากับตำรวจเพราะว่าคดีนี้มีประเด็นต่างๆเยอะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: