นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ ‘คำพ่อสอน’ รายได้สมทบทุนการศึกษาโรงเรียนพระดาบส

Published มกราคม 11, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/196751

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

คณะกรรมการจัดงาน (ซ้าย) วิทิตนันท์ โรจนพานิช, ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี,อ.เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, ช่อผกา วิริยานนท์, ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข, ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, อ.สุไลมาน ยาโม และ จารุต วงศ์คำจันทรา

โครงการพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานภาคเอกชน จัดกิจกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ “โครงการคำพ่อสอน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมทบทุนกองทุนการศึกษา โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวบรวม 89 ภาพวาดฝีมือของเหล่าศิลปินดังทั่วฟ้าเมืองไทย ที่ได้ร้อยเรียง “คำพ่อสอน” ในการดำรงชีวิตที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดให้มีการเปิดนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประมูล 9 ผลงาน ไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยภาพที่มีราคาประมูลสูงสุดถึง 5,000,000 บาท คือภาพ “ทศพิธราชธรรม” ผลงานของ ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ที่สะท้อนคำพ่อสอนแห่ง วิริยะ แห่งความเพียร สู่ความสำเร็จ

อ.ประทีป คชบัว กับภาพ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

อ.เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล กับภาพ “จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา”

ส่วนภาพวาดอีก 80 ผลงาน เพื่อจำหน่ายบริจาค เป็นผลงานของศิลปินชั้นนำ ศิลปินแนวหน้าทั่วฟ้าเมืองไทย อาทิ อ.ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, เอกชัย วรรณแก้ว, ผลงานศิลปะจากเหล่าดาราจิตอาสา วุธ-อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, นก-อุษณีย์ วัฒฐานะ และ โบว์-เมลดา สุศรี ยังเปิดให้ผู้ที่สนใจได้ชมผลงานและร่วมสนับสนุนผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าน่าสะสม เพื่อให้ประชาชน เหล่านักสะสม และผู้ที่สนใจในงานศิลปะได้ชื่นชมในภาพที่หาดูได้ยาก ตลอดการจัดแสดงผลงาน ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2559 (วันอาทิตย์กรุณานัดล่วงหน้า) ณ ศูนย์ศิลปะ ฮอฟ อาร์ท ถนนสุขุมวิท โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุน กองทุนนักเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพประมูลสูงสุด ผลงานของ ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ชื่อภาพ “ทศพิธราชธรรม”

บรรยากาศกาลาดินเนอร์สุดหรู ในงานประมูลผลงานศิลปะเฉลิมพระเกียรติ โครงการที่รวบรวมสุดยอดผลงานศิลปะสะท้อน พระราชดำรัส “คำพ่อสอน” ซาบซึ้งไปกับการแสดงผลงานเพลงคำพ่อสอนจากเด็กนักเรียนโรงเรียนพระดาบส และศิลปินรับเชิญ ผศ.นรอรรถ จันทร์กล่ำ มาพร้อมกับการวาดภาพประกอบบทเพลงสดๆ บนเวที ของจิตรกรไร้แขน เอกชัย วรรณแก้ว และบทเพลงราตรีสวัสดิ์ โดย กอล์ฟ ฟักกิ้งฮีโร่, วงซิมโฟนีออเคสตร้า โดย อาจารย์ดำริ บรรณวิทยกิจ คณบดี ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักเดี่ยวเปียโนน้อย บีโธเฟียน เวที Junior Talent Award ชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี อุษณีย์ วัฒฐานะ, อลิศรา ศิริชุมแสง, วิทิตนันท์ โรจนพานิช และ ช่อผกา วิริยานนท์ ร่วมงานด้วย

อ.ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

การจัดงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดหาทุนโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และเพื่อเป็นการจัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายได้จากการประมูลและการร่วมสนับสนุน จำนวน 89 ภาพ หลังการหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนกองทุนการศึกษาโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิพระดาบส ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เอกชัย วรรณแก้ว วาดรูปสดประกอบบทเพลงคำพ่อสอน

สำหรับ 9 ผลงานที่เปิดให้ประมูลมีดังนี้ ผลงานของ อ.สุไลมาน ยาโม : ชื่อภาพ “ยิ้มสู้” สะท้อนคำพ่อสอน ถึงความอดทนยิ้มได้เมื่อภัยมาและดำรงชีวิตอยู่ มีความสุขภายใต้พระบารมีของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลงานของ อ.ประทีป คชบัว : ชื่อภาพ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” สะท้อนคำพ่อสอนความสำคัญของต้นน้ำ ลำธาร สิ่งสำคัญของทุกสรรพสิ่ง ความฉ่ำชื่นใจแห่งน้ำพระทัย ต้นกำเนิดแห่งความอุดมสมบูรณ์ ผลงานของ สมภพ บุตราช : ชื่อภาพ “พระแม่โพสพ” สะท้อนคำพ่อสอนแห่งข้าวแม่โพสพ ผู้มีคุณกับทุกชีวิต อาหารหลักและรากลึกของประชาชนชาวไทย ผลงานของ อ.ทวี รัชนีกร : ชื่อภาพ “โลกร้อน” สะท้อนให้ตระหนักรู้ถึงการช่วยดูแลรักษา สมดุลแห่งธรรมชาติ

ผลงานของ วรสันต์ สุภาพ : ชื่อภาพ “ชีวิตสายน้ำ” สะท้อนคำพ่อสอน แห่งความพอเพียงชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวน้ำ เกื้อกูล มีความสามัคคี ปรองดอง พอใจ ในสิ่งที่มี ผลงานของ อ.เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล : ชื่อภาพ “จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา” สะท้อนคำพ่อสอน แห่งการทำความดี แม้ไม่มีใครเห็น แต่มีประโยชน์บริบูรณ์ ผลงานของ ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี : ชื่อภาพ “พระพลังแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชาภูมิพลฯ” สะท้อนคำพ่อสอน โดยอัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม โดยผลงานของ อ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ : ชื่อภาพ “พระบรมรูปรัชกาลที่ ๙” สะท้อนความเป็นที่หนึ่งในแบบไทย ผลงานของ ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง : ชื่อภาพ “ทศพิธราชธรรม” สะท้อนคำพ่อสอนแห่งวิริยะ แห่งความเพียร สู่ความสำเร็จ

ทั้งนี้ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ส่งผลให้เด็กที่จบการศึกษาไป 6 รุ่น ได้มีงานทำที่ดี เป็นคนดีในสังคม มูลนิธิฯ มีความตั้งใจจะต่อขยายผลให้ความช่วยเหลือ สร้างงานสร้างอาชีพ ไปถึงครอบครัวของเยาวชนให้มากขึ้น โดยปัจจุบันได้มีการให้ความรู้พัฒนา แปรรูปผลิตผลจากการเกษตร อาทิ แยมลองกอง เครื่องดื่มลองกองผง ที่นำมาให้ชิมภายในงาน อีกทั้งงานฝีมือต่างๆ เพื่อเป็นการต่อยอดให้เยาวชน และครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เลี้ยงครอบครัว มีความสุข และร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนภายใต้พระบารมียั่งยืนถาวร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.artphradabos.com หรือ www.facebook.com/งานศิลปะเฉลิมพระเกียรติ “โครงการคำพ่อสอน” โทร.02-1780095

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: