คสช.จับมือชุมชนกำจัดผักตบชวา หวังช่วยจัดการภัยแล้ง-น้ำท่วม

Published มกราคม 10, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/196091

วันพุธ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559, 14.55 น.
6 ม.ค. 59 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ แม่น้ำ ลำคลองสาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นการเร่งด่วน เพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำให้ส่งถึงประชาชนสำหรับใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตรในฤดูแล้ง พร้อมกับเป็นการเตรียมเปิดทางระบายน้ำป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในห้วงฤดูฝน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว พล.อ.ธีรชัย  นาควานิช เลขาธิการคสช.ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย(กกล.รส.) ได้สั่งการให้ กกล.รส. เร่งประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.,อบต.), ชุมชน, หมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ เน้นให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. –31 มี.ค.59

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า โดยขณะนี้ กกล.รส. ได้เริ่มเข้าสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวา ร่วมกับ อบจ., อบต. และส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมเตรียมเครื่องมือ กำลังพล และได้เริ่มเข้าดำเนินการกำจัดแล้วในบางพื้นที่ สำหรับแผนดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบจะจัดทำเป็นรายสัปดาห์ตามจำนวนผักตบชวาที่สำรวจพบ โดยมีแนวทางการกำจัดผักตบชวาใน 2 ลักษณะ คือ กรณีผักตบชวาอยู่หน้าบ้านประชาชนหรือบริเวณใกล้เคียงหน่วยงานของรัฐ กกล.รส. จะประสานความร่วมมือ ให้ช่วยกันดำเนินการกำจัด    ในส่วนของผักตบชวาหนาแน่นหรือมีปริมาณมาก เช่น บริเวณหน้าประตูระบายน้ำ บริเวณตอม่อสะพาน หรือคุ้งน้ำ จะมีการประสานงานกับ อบจ., อบต. หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการร่วมกัน

ทั้งนี้การร่วมกันกำจัดผักตบชวาในลำน้ำสาธารณะ ในชุมชน นอกจากจะเป็นการช่วยบริหารจัดการน้ำแก้ภัยแล้ง ป้องกันน้ำท่วมแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลสภาพแวดล้อม และสร้างความรักสามัคคีควบคู่กันไปด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: