เลาะรั้วเกษตร : ยกเลิกพ.ร.บ.จีเอ็มโอ.. ผิดหวังกับรัฐบาล

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/194554

วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.

และแล้ว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ประกาศยกเลิกร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ……หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าพ.ร.บ. จีเอ็มโอ โดยอ้างมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ด้วยเหตุผลที่ไม่คิดว่าจะเป็นเหตุผลจากรัฐบาลทหาร ที่แข็งกร้าวกับเรื่องต่างๆ มากมาย แต่กับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เหตุผลอ่อนปวกเปียก และไร้ซึ่งหลักวิชาการ จนอยากขอดูตัวผู้หาเหตุผลให้นายกแถลงเสียจริง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ครม.มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพพ.ศ……ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ดูแลการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ให้เกิดความปลอดภัย และคำนึงถึงความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล

สาระสำคัญของ ร่างพ.ร.บ. ดังกล่าว กำหนดใช้บังคับกับสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการดัดแปรพันธุกรรม หรือ ตัดแต่ง พันธุกรรม ที่ไม่ใช่อาหาร และยา ซึ่งมีกฎหมายอื่นควบคุมอยู่แล้ว พร้อมกันนี้ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีกรรมการโดยตำแหน่งอีก 12 คน และ มีผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน10 คน เป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม กรรมการตั้งมากมายขนาดนี้ คงจะผ่านการพิจารณาอะไรไม่ได้ง่ายนัก

ถึงกระนั้นก็ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจของกลุ่มผู้ต่อต้านพืชจีเอ็มโอ ที่ตั้งธงไว้แต่แรกแล้วว่า อะไรที่เกี่ยวกับ “จีเอ็มโอ” ต้องค้านไว้ก่อน และเป็นอย่างนี้มากว่า 20 ปี เหตุผลของการคัดค้านเป้าหมายอยู่ที่ผลประโยชน์ของบริษัทข้ามชาติ ที่จะผูกขาดการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชที่เกิดจากการดัดแปรพันธุกรรม….เป็นเหตุผลที่ใช้มาโดยตลอดเหมือนแผ่นเสียงตกร่อง

แต่การคัดค้านในครั้งนี้กลุ่มผู้ต่อต้านใช้กลยุทธ์ใหม่ แบบป่าล้อมเมือง ไม่ต่อต้านแบบลำพัง แต่พยายามหาแนวร่วมในต่างจังหวัด มีกลุ่มต่อต้านผุดขึ้นในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ แม้เป็นคนจำนวนไม่มากนัก แต่อาศัยสื่อมวลชน และ โซเชียลมีเดีย สร้างกระแส ให้ดูเหมือนเป็นความวุ่นวายตีคู่มากับกระแสการต่อต้านอุทยานราชภักดิ์ แต่ในการต่อต้านไม่เคยเอาสาระของพระราชบัญญัติมาตีแผ่ให้กระจ่างกันแบบมาตราต่อมาตรา

ขณะเดียวกันฝ่ายราชการ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอง หรือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เคยเป็นคู่ต่อสู้ (ด้วยหลักวิชาการ) กับกลุ่มผู้ต่อต้าน (ซึ่งเป็นกลุ่มเดิมๆ) กลับเงียบกริ๊บ…..แบบกลัวเจ็บตัว ผู้สนับสนุน จีเอ็มโอ หลายท่านที่เคยมีบทบาทในอดีตก็เงียบหายเช่นกัน จึงเริ่มไม่แน่ใจว่า งานนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรหรือไม่

ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อต่าง ๆ กว่าครึ่งเดือน พอที่จะทำให้กลุ่มเอ็นจีโอผู้ต่อต้านจีเอ็มโอได้สร้างผลงานในระดับที่น่าพอใจ ในที่สุดนายกรัฐมนตรีก็ออกมาประกาศ เมื่อวันที่ ถ ธันวาคม 2558 ว่า ตนได้สั่งยกเลิกร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ พ.ศ…….หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า พ.ร.บ.จีเอ็มโอ แล้วเพราะไม่เกิดประโยชน์…

นักวิชาการที่ร่ำเรียนมาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และพันธุวิศวกรรม ในระดับปริญญาตรี โทและเอกทั้งหลาย คงอยากจะร้องกรี๊ด…….เรียนแทบตาย หวังจะสร้างความก้าวหน้าให้วงการเกษตรในบ้านเรา มาถึงวันนี้ผู้นำประเทศบอกไม่เกิดประโยชน์….

ยิ่งในคำอธิบายเหตุผลที่ยกเลิกการพิจารณาพ.ร.บ. ฉบับนี้ ยิ่งไปกันใหญ่

นายกรัฐมนตรีบอกว่า ในต่างประเทศจะมีการนำพืชจีเอ็มโอมาใช้ในกรณีที่มีสงคราม หรือผลิตสินค้าเกษตรไม่ได้เพราะปนเปื้อน มีเชื้อโรคระบาด เพราะพืชเหล่านี้ป้องกันโรคระบาดได้ แต่ในบ้านเรายังไม่ชัดเจน ซึ่งพืชเหล่านี้ตัดแต่งพันธุกรรมมาเพื่อให้ใช้น้ำน้อย ต้านทานโรคได้ มีผลผลิตสูง ซึ่งอาจจะใช้ตอนมีสงครามโลกก็ได้ แต่ขณะนี้ยังไม่เกิดสงคราม แต่ก็ให้เตรียมไว้..

ใครหนอ…ที่ให้ข้อมูลแก่นายกรัฐมนตรี….ช่างไม่รักษาหน้ากันบ้างเลย…

หลายประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของเรา อย่างเวียดนาม ฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย…ประเทศเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในภาวะสงคราม แต่ปลูกพืชจีเอ็มโอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้ารอให้มีสงครามแล้วนำพืชจีเอ็มโอมาใช้…กลุ่มต่อต้านก็ค้านอีกท่ามกลางสงคราม… เพราะเขาเกิดมาเพื่อค้านพืชจีเอ็มโอโดยเฉพาะ ไม่เชื่อก็คอยดู…(มีคนบอกว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องทำตามประเทศอื่น ที่จริงประเทศไทยศึกษาและทดลองพืชจีเอ็มโอมาก่อนประเทศจีน และประเทศเพื่อนบ้านหลายปี แต่ไปไม่ถึงดวงดาวเสียที)

บ้านเราชัดเจน…ชัดเจนว่า…ถ้ามีการเคลื่อนไหวเรื่องพืชจีเอ็มโอเมื่อไร กลุ่มต่อต้านจะออกมาทันที หรือถ้าไม่มีการเคลื่อนไหว ก็จะมีการสร้างกระแส สร้างเรื่องมาให้เป็นข่าว เพื่อสร้างผลงานของกลุ่มเป็นงานประจำ….

ถึงวันนี้ ก็ชัดเจน…ชัดเจนว่าแม้แต่รัฐบาลทหารก็ยังไม่กล้ารบแตกหัก กับจีเอ็มโอ…ไม่รู้ว่ากลัวอะไร

แว่นขยาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: