เกาะข่าวเกษตร วันที่ 29 กันยายน 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/350910

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตร ฉบับวันอังคารที่ 29 กันยายน พ.. 2558….. นายภัทวี ดวงจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการน้ำชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ โดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 14….. นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ แก่ผู้เข้าสัมมนา “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ในปี 2559” ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันก่อน….. ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 กรมปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 ฟาร์มไก่งวง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนายกระดับการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค….. ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์สินค้าแช่แข็ง ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ….. นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 15–17 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา…..

“ทิด ทางไทย”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: