เกาะข่าวเกษตร วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/350324

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.. 2558…. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ จำนวน 24 สหกรณ์ วิทยากร ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะเรื่องการจัดทำเว็บไซต์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเองต่อไปได้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี เมื่อวันก่อน…. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานประชุมการพิจารณาแหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา และติดตามความก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนการใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง การหาจุดรับน้ำที่อยู่สูงกว่าคลองสำแล และสร้างแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบของการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตน้ำประปา ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน…. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ที่สถาบันอาหาร สะพานพระราม 8 ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ…. ปิดท้ายที่ ประวิทย์ ขุนพรหม เกษตรอำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกร ที่ หมู่ 9 ตำบลส้มป่อย และ หมู่ 12 ตำบลด่าน เพื่อนำข้อมูลกลับมาพัฒนาระบบการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น..แบบนี้คนเป็นนายคงสบายใจได้นะครับ….

ทิด ทางไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: