เกาะข่าวเกษตร วันที่ 24 กันยายน 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/349832

วันพฤหัสที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันพฤหัสที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.. 2558…..พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมสัมมนา เรื่อง ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ….. คณะศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการจัดการและการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโล….. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมโครงการปลูกป่าศาสนาค้ำพะยุง และจักรยานยืมเรียน น้ำใจไทย ณ หนองมะแซว บ้านชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันก่อน….. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการและผู้จัดการตลาดเกษตรกร ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์….. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มพอเพียง และเงินกองทุนอาหารกลางวัน แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเขาส่องกล้อง ในโอกาสร่วมจัด นิทรรศการ “บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง” และถวายรายงานแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา…..

“ทิด ทางไทย”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: