เกาะข่าวเกษตร วันที่ 19 กันยายน 2558

Published มกราคม 2, 2016 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

http://www.dailynews.co.th/article/348877

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 2:22 น.

เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.. 2558….. นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด โดยการพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ในจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ ใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน….. คณะติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตข้าวปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดพิษณุโลก ได้ออกพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯของเกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแก่งเหนือ จำนวน 20 ราย และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยได้ร่วมจัดเก็บข้อมูลประเมินผลโครงการฯในภาพรวมของจังหวัด โดยมีเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเกษตรตำบลบ้านแก่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ร่วมให้ข้อมูล….. นางนิตยา พลประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพ เสริมรายได้ หลักสูตร การทำตะกร้าชื่นใจ เพื่อให้บุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ หรือทำใช้เอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับตนเองและครอบครัว สามารถเลี้ยงชีพได้ตามสมควรแก่ฐานะ ภายใต้การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันก่อน….. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เข้าไปดำเนินการตรวจสุขภาพกระบือ และทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์(ไมโครชิพ) ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือเพื่อการผลิต ในพื้นที่บ้านบุ้ง หมู่ 5 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เมื่อวันก่อน…..

ทิด ทางไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: