‘รากฟันเทียม’เฉลิมพระเกียรติ คืนรอยยิ้ม-อิ่มสุข…สู่ผู้สูงวัยแดนใต้

Published ธันวาคม 31, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/scoop/191514

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558, 02.00 น.
“เวลาไม่มีฟัน ทำให้กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง”…

จากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ไม่มี “ฟัน” เคี้ยวอาหาร โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นปัญหาต่อสุขภาพอย่างยิ่ง จึงทำให้เกิด “โครงการฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ” ขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

หลายหน่วยงานได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสข้างต้นไปปฏิบัติ และต่อยอดเป็นโครงการเกี่ยวเนื่องต่างๆ มากมาย หนึ่งในนั้น คือ “โครงการรากฟันเทียม”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่ง “ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมชั้นสูง” (ADTEC) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดย “3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็นหนึ่งในเป้าหมาย เพราะประชาชนในพื้นที่เหล่านี้มีปัญหาด้านทันตกรรมจำนวนมาก และ “ยาก” ต่อการเข้าถึงการรักษา เพราะอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล และมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

“น.ส.รัตนา วรปัสสุ” กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวระหว่างนำคณะทำงานโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ จ.นราธิวาส และสงขลา ว่า โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายให้บริการฝัง “ข้าวอร่อย” ซึ่งเป็นนามพระราชทานของ “รากฟันเทียม” ให้กับผู้สูงอายุที่มีฟันเทียมทั้งปากทั่วประเทศ “ฟรี” เพื่อฟื้นฟูสุขภาพช่องปากให้กลับมาเคี้ยวอาหารได้ดีดังเดิม โดยมีหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 320 แห่ง, คณะทันตแพทยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาของรัฐ และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ร่วมให้บริการ และ “3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็นหนึ่งในเป้าหมายการให้บริการ

“ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ทำให้มีผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านทันตกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพราะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ เนื่องจากบางอำเภออยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล และมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ่อยครั้ง ผู้ป่วยจึงเลือกรักษาตามอาการด้วยตนเอง กลายเป็นปัญหาสะสมจนยากต่อการรักษา” น.ส.รัตนา กล่าว

ด้าน “นพ.วิชัย วิเชียรวัฒนชัย” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อชาวนราธิวาส เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่สะดวกในการเดินทางไปรักษาที่ต่างจังหวัด ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาในการสื่อสาร เพราะชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม และปัญหาเรื่องความเชื่อทางศาสนาที่อาจทำให้ชาวบ้านไม่ต้องการทำรากฟันเทียม ซึ่งต้องทำความเข้าใจต่อไป

ส่วน “พ.อ.ธนกฤต นพคุณวิจัย” ทันตแพทย์ กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก กล่าวว่า ในระยะหลังพบว่าชาวบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องรับบริการทำทันตกรรมโดยการจัดทำ “ฟันปลอม” ทั้งปากมากขึ้น และถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าการดูแลสุขภาพช่องปากของชาวบ้านยังคงเป็นปัญหา ซึ่งสาเหตุหลักเพราะการเข้าถึงการรักษาพยาบาลทำได้ยาก เพราะบางแห่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และชาวบ้านยังขาดความรู้เกี่ยวกับทันตกรรม

“มีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่อายุเพียง 30 ปี ก็มีปัญหาสูญเสียฟันหมดทั้งปาก เพราะเข้าไม่ถึงการรักษา อาจเป็นเพราะฐานะยากจน มีความยากลำบากในการเดินทาง ที่สำคัญคือไม่มั่นใจว่าเมื่อเดินทางออกจากบ้านแล้วจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน ทางโครงการเล็งเห็นปัญหานี้จึงได้มีการประสานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ออกสำรวจชาวบ้านที่มีปัญหา แล้วรวบรวมข้อมูลส่งให้ทีมทันตแพทย์พระราชทาน ที่จะจัดส่งทีมงานเข้าไปรับตัวผู้ป่วยมารักษาตามสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อไม่ให้ชาวบ้านต้องเผชิญความเสี่ยง และเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น” พ.อ.ธนกฤต กล่าว

ด้าน “นายวีระ ภู่พงษ์ไพบูลย์” อายุ 64 ปี หนึ่งในผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ เล่าให้ฟังว่า ป่วยเป็น “โรคปริทันต์”มานาน จนต้องถอนฟันหมดปาก หลายปีที่ผ่านมาประสบปัญหาในการเคี้ยวอาหาร จะไปรักษาที่โรงพยาบาลก็มีปัญหาเรื่องความไม่สงบในพื้นที่ จึงไม่กล้าเดินทาง เมื่อทราบข่าวว่ามีโครงการที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จึงเข้าร่วมโครงการทันที

“ความรู้สึกมันต่างกันมาก ก่อนหน้านี้เวลาจะกินอะไรก็ต้องระมัดระวัง เพราะฟันโยกตลอด แต่พอได้ทำรากฟันเทียมแล้วรู้สึกดีขึ้น กินอะไรก็ไม่ต้องพะวงว่าฟันจะหลุดหรือไม่ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก” นายวีระ กล่าว

เช่นเดียวกับ “นางให้ เตชะศรี” วัย 82 ปี ซึ่งเข้ารับการฝังรากฟันเทียมจากทีมทันตแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ ที่เล่าว่า ประสบปัญหาเรื่องฟันผุและรากฟันไม่แข็งแรง ทำให้ฟันหลุดจนเหลือเพียง 2 ซี่ เกิดความลำบากในการรับประทานอาหาร จนบางครั้งต้องกินอาหารเหลว และมีอาการปวดฟันบ่อยครั้ง จึงตัดสินเข้าร่วมโครงการ ทำให้ชีวิตดีขึ้น

“โครงการนี้ดีจริงๆ เพราะกินอะไรก็ได้เคี้ยวได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ฟันหลุดออกเกือบหมด จนเหลือแต่เหงือก ตอนแรกที่จะใส่รากฟันเทียมก็กลัวเจ็บ แต่พอทำไปแล้วไม่รู้สึกเจ็บเท่าไร แถมยังได้ฟันสวยๆไว้เคี้ยวอาหารอีกด้วย” นางให้ กล่าว

ขณะที่ “นางอากีย๊ะ สะอุ” ที่เข้ารับการรักษาฝังรากฟันเทียมเช่นกัน เล่าถึงความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของ “ในหลวง” ทั้งน้ำตา ว่า ก่อนที่จะมีฟันปลอม เวลาทานอะไรก็ต้องเลือก แต่พอมีฟันปลอมแล้วเราก็สามารถทานอะไรได้เหมือนคนทั่วไป จึงอยากฝากไปถึงชาวบ้านที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปากให้รีบเข้ามารับการรักษา เพราะคณะแพทย์บริการดีเยี่ยม และติดตามผลอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหน้า และที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นางอากีย๊ะ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเป็นตัวแทนของพี่น้องชายแดนใต้ ขอขอบพระคุณในน้ำพระทัยที่ส่งมายังพวกเรา เพราะถึงแม้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะไม่ได้เสด็จมาประทับที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์แล้ว แต่พระองค์ท่านยังห่วงใย และส่งโครงการดีๆ มาให้ น้ำพระทัยของ “พ่อหลวง” เปี่ยมล้นอย่างหาที่สุดมิได้…

พระองค์ไม่เคยทิ้งพี่น้องชาวใต้ และประชาชนของพระองค์เลย…

SCOOP@NAEWNA.COM

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: