ตะลอนเที่ยว : กราบสี่สังเวชนียสถาน ณ แดนพุทธภูมิ และร่วมงาน‘ปั่นเพื่อพ่อ’ณ เมืองกุสินารา

Published ธันวาคม 23, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/193780

วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น.

อนุฏฐานไสยาสน์ ณ กุสินารา

สังเวชนียสถาน คือสถานที่ซึ่งทำให้เกิดความระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ผู้ไปเยือนบังเกิดความแช่มชื่น เบิกบาน เกิดพุทธานุสติ และเตือนใจให้ระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ แล้วย้ำเตือนตัวเองให้หมั่นกระทำความดี สร้างบุญกุศลเป็นนิจ เพื่อเป็นการสั่งสมเนื้อนาบุญให้กับผู้กระทำกรรมดี

สังเวชนียสถาน มี 4 แห่ง คือ

สถานที่ประสูติ ณ ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล, สถานที่ตรัสรู้ ณ เมืองพุทธคยา, สถานที่แสดงปฐมเทศนา ณ เมืองสารนาถ และสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา (โดยสังเวชนียสถานสามแห่งหลังนี้อยู่ในเขตประเทศอินเดีย)

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Mr.Flower และคณะได้พากันไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง ผู้ร่วมคณะทุกคนล้วนแช่มชื่นเบิกบานใจเป็นอย่างมาก ผู้ร่วมคณะหลายรายเกิดความปีติตื้นตันราวปาฏิหาริย์เมื่อได้เข้าไปอยู่ในเขตสังเวชนียสถาน บางรายมีน้ำตาแห่งความปีติไหลอาบหน้าโดยไม่สามารถกลั้นน้ำตาแห่งความอิ่มเอมเปรมปรีดิ์ใจไว้ได้

คณะที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้เป็นกลุ่มเล็กๆ (16 คน) ในช่วงแรกๆ นั้นบางคนไม่มั่นใจมากเท่าไรนัก เพราะหลายคนมีภาพหลอนที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องห้องน้ำของประเทศอินเดีย บางคนวิตกเรื่องขอทาน บางคนกังวลเรื่องถนนหนทางที่ไม่สะดวกสบาย เพราะเคยได้ยินข่าวว่าระยะทางเพียง 60-70 กิโลเมตรเท่านั้น แต่บางครั้งต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่า 6-7 ชั่วโมง สาเหตุเพราะถนนเล็กมาก และมีผิวถนนขรุขระมาก รวมถึงยังมีรถรา เกวียน จักรยาน และจักรยานยนต์ รวมถึงผู้คนและฝูงสัตว์ต่างๆ ร่วมกันใช้ถนนสายเล็กๆ แต่ที่สำคัญคือบางครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนท้องถนน ก็ทำให้รถยนต์ไม่สามารถเคลื่อนต่อไปได้ เพราะผิวการจราจรถูกปิดกั้นไปโดยปริยาย

แต่แล้วความกลัว ความวิตกกังวลก็มลายหายไปเมื่อทุกคนได้ไปถึงสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง ภาพความกลัวและความกังวลถูกแทนที่ด้วยความปลื้มปีติที่ยากจะบรรยายได้โดยง่าย

วันแรกที่คณะของเราไปถึงนั้น เราไปกราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัย อายุกว่า 1,400 ปี ซึ่งประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ใต้เจดีย์พุทธคยา และไปเดินประทักษิณารอบองค์พระมหาเจดีย์ วันต่อมาเราไปเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อไปเขาคิชฌกูฏ กราบนมัสการมูลคันธกุฎีของพระพุทธเจ้า แล้วไปวัดเวฬุวันมหาสังฆยิกาวาส วัดแห่งแรกของพุทธศาสนา และไปชมตโปธาร สถานที่อาบน้ำร้อนซึ่งแบ่งระดับตามชั้นวรรณะของผู้นับถือศาสนาฮินดู และศาสนาพราหมณ์ (ได้แก่ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร ส่วนจัณฑาลคือผู้ที่เกิดจากพ่อและแม่ผู้วรรณะต่างกัน) แล้วไปชมซากปรักหักพังของมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือนาลันทา และกราบนมัสการหลวงพ่อองค์ดำ (พระพุทธรูปยุคเดียวกับหลวงพ่อพระพุทธเมตตา)


วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และชาวอินเดียร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

วันต่อ ๆ มา คณะของเราเดินทางไปยังเมืองเวสาลี (อดีตเมืองหลวงของแคว้นวัชชี) ไปนมัสการวัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุดที่หลงเหลืออยู่ จากนั้นไปกราบนมัสการปาวาลเจดีย์ เมืองเวสาลี (สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงนิมิตต์โอภาสแก่พระอานนท์ ก่อนจะทรงปลงพระสังขาร เพื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน) ต่อไปก็ไปยังเมืองกุสินารา กราบนมัสการสถูปปรินิพพาน และมกุฎพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า

ที่เมืองกุสินารานี้ คณะของเราไปกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระมหาธาตุเฉลิมราชย์ศรัทธา และถวายเงินทำบุญทอดผ้าป่า โดยมีหลวงพี่สงกรานต์เป็นผู้นำชมวัด และยังพาคณะของเราไปชมสถานที่จัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งตั้งอยู่ ณ หลังวัด อีกด้วย

(ขอรวบรัดเรื่องราวสักหน่อยครับ เพราะเนื้อที่กำลังจะหมด) คณะของเรายังเดินทางไปสถานที่ประสูติ ณ ลุมพินีวัน เนปาล พักค้างในเนปาลหนึ่งคืน แล้วกลับเข้าอินเดีย ไปกราบนมัสการวัดพระเชตวันมหาวิหาร สถานที่จำพรรษายาวนานที่สุดของพระพุทธองค์ คือ 25 พรรษา แล้วไปกราบนมัสการธัมเมกขสถูป ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ และไปล่องแม่น้ำคงคาเพื่อลอยกระทงบูชาพระแม่คงคาด้วย

ทริปนี้ คณะของเราอยู่ในช่วง “ปั่นเพื่อพ่อ” ด้วย ซึ่งที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ได้จัดงานนี้ร่วมกับชาวอินเดียจำนวนหลายร้อยคน Mr.Flower ขอนำภาพความประทับใจของการเดินทางกราบสักการะสังเวชนียสถานที่สี่ และสถานที่อื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์ รวมถึงภาพกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” ณ กุสินารา มาฝากคุณๆ ครับ

 

ก่อนจะลากันในสัปดาห์นี้ Mr.Flower ได้รับการติดต่อจากแฟนคอลัมน์จำนวนหนึ่งว่าต้องการจะไปกราบสักการะสี่สังเวชนียสถานในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า (พ.ศ. 2559) และขอให้ Mr.Flower ช่วยพาไปด้วย

Mr.Flower ยินดีอย่างยิ่งที่พาคุณ ๆ ไปสร้างบุญสร้างกุศล และสร้างบารมีให้กับตนเอง แต่สำหรับคณะที่เราจะเดินทางไปด้วยกันนั้นยังคงขอเป็นเหมือนเดิมคือ ขอเป็นคณะเล็กๆ เพียง 20 คนเท่านั้น (ขณะนี้มีผู้แสดงความประสงค์จะร่วมเดินทางแล้วจำนวนหนึ่ง) หากคุณๆ ต้องการจะไปร่วมทำบุญด้วยกัน โปรดติดต่อที่ 091-7233615

ขอบุญโปรดคุ้มครองและรักษาทุกๆ ท่านครับ

 


พระพิฆเนศวร เทพแห่งความสำเร็จ และปัญญา


เสาอโศก วัดป่ามหาวัน เมืองเวสาลี (แคว้นวัชชี)


สถานที่จัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ณ กุสินารา 1


หลวงพี่สงกรานต์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำคณะสวดมนต์ และกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ


ทำทานให้ผู้แสดงตนเป็นนักบวช ณ ลุมพินีวัน


อาคารเก่าแสนสวย พาราณสี


ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองสารนาถ


พระเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี


บางส่วนของผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้


สถูปปรินิพพาน กุสินารา


สถานที่จัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ณ กุสินารา


ลิงพ่อ-แม่-ลูก ทางเข้าสถานที่ประสูติ ลุมพินีวัน เนปาล


ล่องคงคา ลำนํ้าแห่งสรวงสวรรค์


คงคาวารี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: