ประธาน ป.ป.ช.คนใหม่

Published ธันวาคม 22, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/548355

โดย ซี.12 14 ธ.ค. 2558 05:01

 

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติที่เข้ามาทดแทนคนเก่าที่ครบวาระ 5 รายนั้นผ่านขั้นตอนมาครบถ้วนแล้วแต่มาติดกึกในขั้นสุดท้ายด้วยปัญหาโต้แย้งทางข้อกฎหมาย

นั่นคือเถียงกันว่าควรจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งก่อนแล้วค่อยเลือกประธานหรือเลือกประธานกันก่อนแล้วนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งพร้อมกัน

ลงเอยก็ต้องตัดสินกันด้วยอำนาจพิเศษ มาตรา 44 กล่าวคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมี คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 45/2558 เรื่อง การเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยกำหนดให้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดให้มีการประชุม ระหว่างบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภา ได้แก่ พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ นายวิทยา อาคมพิทักษ์ นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร และ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ

ร่วมกับ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ยังคงอยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่ นายณรงค์ รัฐอมฤต นายปรีชา เลิศกมลมาศ พลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง และ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ

เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วแจ้งผลให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ

เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อไปในคราวเดียวกัน

จากนั้นก็มีข่าวคราวติดตามมาว่าจะมีการประชุมเลือกประธานกันในวันที่ 14 หรือ 15 ธันวาคม 2558 ซึ่งก็คือวันนี้หรือวันพรุ่งนี้

มาลองพิจารณากันแบบไม่เข้าใครออกใครก็จะเห็นว่าทุกคนที่ได้รับเลือกเข้ามาต่างก็คิดว่าตัวเองมีความพร้อมและความเหมาะสมที่จะเป็น ประธาน ป.ป.ช.ทั้งสิ้น

แต่ถ้าจะพิจารณากันให้ลึกซึ้งแล้วหนทางที่ถูกที่ควรสำหรับคนที่จะขึ้นเป็น ประธาน ป.ป.ช. คนใหม่นั้นควรจะเป็นหนึ่งในกรรมการเก่า 4 คน มากกว่าหนึ่งในกรรมการใหม่ 5 คน

อย่างน้อยที่สุดกรรมการที่อยู่มาก่อนนั้นจะต้องมีประสบการณ์ในการ บริหารจัดการกับกระบวนการปราบปรามการทุจริตมากกว่ากรรมการที่เข้ามาใหม่แน่นอน

อีกทั้งวาระการดำรงตำแหน่งก็สั้นยาวกว่ากันอยู่แล้ว ยังไงๆ หนึ่งใน 5 รายที่เข้ามาใหม่ต้องได้เป็นประธานวันยังค่ำและสามารถรับตำแหน่งได้อย่างสง่างามด้วย

การประชุมเลือกประธานของ ป.ป.ช.คราวนี้ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและคุณธรรมของดุลพินิจของคนทั้งเก้าว่าสมควรจะฝากความเชื่อถือในการวินิจฉัยคดีคอร์รัปชันได้แค่ไหนในอนาคต.

“ซี.12”

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: