บูชาแม่ บูชาพระ…บูชาธรรม เนื่องในวันแม่แห่งแผ่นดิน!! (๑)

Published พฤศจิกายน 28, 2015 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

16 สิงหาคม 2558 เวลา 10:54 น….. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/dhamma/382240

บูชาแม่ บูชาพระ...บูชาธรรม เนื่องในวันแม่แห่งแผ่นดิน!! (๑)

โดย…พระอาจารย์อารยะวังโส

เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในห้วงแห่งกาลเวลาของการเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี… ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ล้วนมุ่งหน้าสู่ถนนแห่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรม…

การเดินทางไปกราบเท้าแม่… กราบตักแม่… กราบขอพรจากมือสองข้างที่สร้างโลกมาอย่างแข็งแกร่งของแม่ เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ยากที่จะหามือ-เท้าคู่ใดมาเปรียบได้…

การได้บูชาแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ นับเป็นลาภอเนกอนันต์ ยากเกินกว่าจะแจกแจงบรรยายถึงมวลมหามงคลที่บรรจุในคำว่า… พระคุณแม่

จึงขออนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนที่ยังมีโอกาสในเวลาอันสำคัญของชีวิต ที่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการกุศลอันยิ่ง ในกาลเทศะอันเป็นมหามงคลเนื่องในวันเฉลิมฉลองบูชาพระคุณของแม่แห่งแผ่นดิน…

โอกาส… เวลา… กาลเทศะ สามคำนี้มีคุณค่าความหมายกับการพัฒนาชีวิต เพื่อก้าวย่างไปสู่ความสำเร็จประโยชน์โดยธรรม…

การบริหารจัดการให้ โอกาส… เวลา… กาลเทศะ สอดคล้องสัมพันธ์กัน เกื้อกูลกัน เพื่อสมประโยชน์ที่ประสงค์ จึงเป็นศาสตร์และศิลป์ที่เป็นเหตุปัจจัยอันจะนำไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จ… ประตูแห่งชัยชนะต่อการจะต้องก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆ นานา ที่มากไปด้วยปัญหาและอุปสรรค

การจะผ่านพ้นปัญหา-อุปสรรค… การจะก้าวย่างไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต เพื่อความมีอิสรเสรี เพื่อการพบกับสันติภาพ-สันติสุขได้นั้น มันช่างยากเย็นแสนเข็ญนัก &O5532;

(อ่านต่อสัปดาห์หน้า)

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: